Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. maj 2018

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

Om ickefeminism... 

Om livsåskådning...                       

"Gyllene snittets ism" och "Gyllene snittets parti"

Folkhemmet 

Nationalism kontra Globalism

Libertarianism kontra Totalitarism

Pitchar till bloggposter ska normalt vara koncentrat men ibland blir kvintessensen ogripbar för Sh...

sön 21 okt 2018


Nya nedsläckningstiden och gamla upplysningstiden...

Vi har fått en socialistisk nattvandrarstat istället för en frihetlig nattväktarstat. De flesta är säkert bekanta med den libertarianska eller randianska nattväktarstaten, där medborgarna sköter allt i sina egna liv. Där staten endast sköter det som medborgarna svårligen klarar på egen hand, främst säkerhet och rättsskipning...

I nattvandrarstaten, har det omvända inträffat. Staten sköter... dvs har konfiskerat all skötsel av det som medborgarna lämpligen skulle klara själva, exempelvis vård, skola, omsorg. Men där staten abdikerat från säkerhet och rättsskipning, vilket tvingar medborgarna att på egen hand klara detta, eller bara uthärda. Det vill säga att de går ”frivilligt” ut på gemensam nattvandring för att skapa trygghet i sitt eget bostadsområde...

X

X

X

X

De glömda Brå-filerna

sön 21 okt 2018


Passagerarfärjan Estonia lämnade Tallinns hamn den 27 september 1994 med 989 människor ombord. På huvuddäcket stod en militärtransport som via Sverige skulle till annat land. Under natten sjönk Estonia i en allt hårdare vind som dock inte hunnit bli storm. Sjunkförloppet var dramatiskt...

En byrådirektör på Sjöfartsverket bytte sida... Ett fartyg sjunker inte för att det blåser hård vind eller för att en militärlast finns ombord. Alla sjömän har sett hårdare blåst på haven och militärtransporter sker på många lastfartyg. Men Estonia var ett passagerarfartyg, vilket riktade allt ansvar in i maktens mitt...

Samma natt inleddes projektet att täcka över såväl vraket som sanningen. Övertäckningen misslyckades. Sanningen om Estonia skildras i denna bok...

Stefan Torssell gick till sjöss redan som 15-åring. Han har en akademisk examen samt en sjökaptensexamen. Som byrådirektör på Sjöfartsverket kom han i kontakt med anhöriga till omkomna som berättade sin historia. Därefter inleddes ett mångårigt efterforskningsarbete...

Denna bok skildrar inte bara ett märkligt fartygshaveri utan också hur mörkläggningen av 852 människors död genomfördes. Estonias förlisning har aldrig prövats rättsligt.

Detta är Stefan Torssells tredje bok. Han säger själv att det är hans viktigaste bok...

https://i.ytimg.com/vi/N8DqGjDXaZk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDJt2PFPPS9mo6AyiGDZAR9buYaYwLördagsintervju 30 - Stefan Torssell om mörkläggningen av Estonia.


Den Teknologie doktorn i bioteknik och politiskt sakkunnig i SD... Migrationen till Sverige består till över-vägandedelen av lågutbildad arbetskraft och deras anhöriga från länder med starkt avvikande kultur och syn på samhället. Dessutom anländer de just nu till redan överbelastade system, grasserande segregation och en allt annat än välfungerande integrationsprocess...

Den relevanta frågan är hur många uppehållstillstånd som utfärdas per år. Antalet har enligt Migrationsverkets statistik (pdf) legat runt hundratusen per år eller högre det senaste decenniet och förra året var siffran 136.000, varav 97.000 var antingen flyktingar eller anhöriginvandrare. Gruppen anhöriginvandrare är en mycket heterogen vad gäller bakgrund och utbildning, men generellt sett domineras anhöriginvandringen av människor från typiska flyktingländer...

Arbetskraftsinvandringen låg på ungefär 16.000, vara hälften angavs arbeta i yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande. Lägger man till ett tusental gästforskare kan man summera kompetensinvandringen till runt tio tusen, eller kanske det dubbla om ytterligare ett antal döljer sig i övriga kolumner. Till saken hör att Sverige inte har någon skriande brist på akademiker generellt sett och åtminstone i vissa fall kan det handla om att arbetsgivarna vill kunna hålla nere lönerna istället för att rekrytera inom EU...

Visst utbyte av människor med omvärlden är fullt naturligt och generellt sett gynnsamt för samhället, men vi ser alltså att migrationen till Sverige som helhet till övervägandedelen består av lågutbildad arbetskraft och deras anhöriga från länder med starkt avvikande kultur och syn på samhället...

Den dramatiska demografiska förändringen fortsätter

Är tillgång på stora råvaru-resurser som olja, malm och skog en garant för välstånd? Snarare tvärtom visar Erik van der Heeg som beskriver fenomenet den Holländska sjukan. När Holland fann olja i Nordsjön för 60 år sedan trodde alla att framtiden var säkrad. Det var den inte...

I vanliga fall brukar man likställa en riklig tillgång på naturtillgångar med välstånd. Ett land med stora naturresurser borde ju på något sätt ha det bättre förspänt, än om det omvända förhållandet vore förhanden? Men detta samband kanske inte är så enkelt som man i förstone kanske kan tro...

Japan lider stor brist på naturtillgångar, till skillnad från länder som Ryssland eller Brasilien, ändå är den japanska ekonomin i betydligt bättre skick. Sverige har stora naturtillgångar i termer av skog och malm, under det att Danmark måste importera det mesta, men ändå är det inte mycket som skiljer de skandinaviska länderna åt vad gäller välstånd. Och hur är det egentligen med Hongkong, Singapore eller Monaco? Inte mycket råvaror att hämta där, ändå tycks det gå bra...

Det finns alltså ingen rak kausalitet mellan stor tillgång på naturresurser och rikedom. Och i vissa fall kan det faktiskt förhålla sig på det omvända sättet: en stor tillgång på råvaror och naturresurser kan faktiskt leda till fattigdom och ekonomisk kris. Det är vad man brukar kalla för ”holländska sjukan” efter ett märkligt händelseförlopp för snart 60 år sedan i det lilla tulpanodlande landet vid Nordsjön...

Nederländerna är egentligen ett paradexempel på kapitalismens överlägsenhet. Ett välfungerande näringsliv, baserat på intensivt jordbruk, handel och en stark finanssektor. Dessutom finns här en diversifierad företagsstruktur, med några av världens allra största företag, som Philips, Unilever och Royal Dutch Shell. Här finns även en av världens allra största hamnar och bara transitohandeln med Tyskland via Rotterdam skapar intäkter motsvarande tio procent av Nederländernas BNP. Intäkter från allt detta har dessutom kunnat användas för att bygga upp en av världens bäst fungerande offentliga sektor med ett socialt skyddsnät som inte står något annat land efter...

Slow Culture: Holländska sjukan

Våldtäkterna på dom snövita

har uppmärksammats sent

om sider... När Berit först hörde talas om att Gay Hollywood hade tagit kontroll över Disney Studios väntade hon sig det värsta. Men drogen av politisk korrekt teologi och självrättfärdigt hyckleri som förgiftat Hollywood-aktörerna är ännu värre än hon kunde tänka sig... 


Klassiska sagor är bland de många aspekterna av vårt kulturarv som feministerna tydligen måste utplåna. Kristen Bell har till exempel problem med Snövit, eftersom en nekrofilisk prins kysser henne för att hon ska vakna till liv efter att hon förgiftats av en häxa. Kyssen är inte ömsesidig , vilket Ms Bell poängterar för sina barn...


Vad betyder nekrofili... sexuell dragning till lik...


Bell, 38, vill att hennes döttrar ska ifrågasätta moralen bakom detta i en # MeToo-värld där samtycke anses vara den viktigaste faktorn när två personer engagerar sig i någon form av aktivitet...

Den engelska skådespelerskan Keira Knightley har förbjudit sin dotter att titta på "Askungen" och "The Little Mermaid" eftersom de förstärker det sexistiska "dam i nöd“ när de räddas av en man...

Det kommer inta att dröja länge förrän dessa sagor går förlorade i PC-utrensningar, vilket kommer att fortsätta tills inga spår finns kvar  av vår kultur...

Jag undrar hur länge det dröjer innan Hans Christian Andersen och Bröderna Grimms sagor hamnar på PC-soptippen...

Disneyfilmer är skadliga för barnen

lör 20 okt 2018


Esoterism... energifolket... Esoterism är ett svår-definierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap... energi-folket bär säkert på fördolda, hemliga kunskaper som är obegripliga för oss vanliga svennar...

Esoterism – Wikipedia

Esoterism... wake up globe...

Migrationskrisen - Agenda för att splittra och härska... 6 juli

Energin har tagit slut hos energifolket… åtminstone för Michael Oddane på "wake up globe"...


Lena H. från en annan bloggpost...

En stor upprensning bland relationer pågår, enligt energifolket, dvs Harma-geddon, och det gäller även dina relationer till allt utanför dig själv. Folk bojkottar Monsantos varor…

När folk startar upp förhållanden – ingår avtal överhuvudtaget –  som vilar på falska grunder exploderar dessa partners relationer, om man får tro energifolket, och t.ex. bibeltexter...

Harmageddon kommer att betyda slutet för dem som ställt sig på våldets, vapnens, förtryckets, utnyttjandets, hatets och egoismens sida – de som burit ansvaret för, och de som ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer… 

Nu är kriget för mänskligheten igång på allvar

En alternativ höger-gubbe... vad det nu är för något... Vissa saker kan låta lite brutala för många, särskilt detta om dysgenisk fort-plantning. Det är dock viktigt att påpeka att verkligheten ibland är brutal och vi måste klara av att se den i vitögat. Den uppmätt lägre IQ:n i Norden är något ganska allvarligt som skulle behöva åtgärdas om vi även i framtiden vill ha ett teknologiskt avancerat och kulturellt högstående samhälle...

De tre faktorer jag räknat upp här bidrar med största sannolikhet alla till den lägre IQ:n och kommer antagligen att fortsätta göra det, om vi inte kan vända trenden...

Daniel Friberg (förläggare) – Wikipedia

Daniel K Friberg, född 1978, är en svensk förläggare och nyfascistisk aktivist. ... 2010 lade Friberg ned Nordiska förlaget och ersatte det med förlaget Arktos som ...

Det har skrivits en hel del om detta och åsikterna går isär. Vänstern, i bred bemärkelse, vill i vanlig ordning skylla på miljöfaktorer. Antagligen är det patriarkatets fel. Många ”sverigevänner” skyller istället på invandringen. Antagligen lägger muslimerna något i vattnet. Jag ska försöka reda ut begreppen här och göra en bedömning om vilken förklaring som är mest sannolik. Först en kort genomgång av vad intelligens är...

Blir svenskar mindre intelligenta?

Lättja är ett mänskligt drag. Att inte anstränga sig mer än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en fasad. Att hellre göra sådant som man tycker är roligt istället för sådant som faktiskt är viktigt. Att slå ihjäl tid med distraktioner...

Så politiken och stora delar av förvaltningen ägnar sig åt annat än sin kärnverksamhet. Det är egentligen inte alls konstigt. Men det får allvarliga konsekvenser. Existerande regelverk, verksamhetsplaner och rutiner förfaller. Ändrade förutsättningar och nya, verkliga utmaningar ignoreras. Man hoppas att saker och ting rullar på ändå. Vilket de inte gör...

Istället ägnar sig våra politiska ledare åt diffusa symbolfrågor, åt sådant som är politiskt trendigt, åt ideologiska hobbyprojekt, åt klåfingrigt förmynderi och åt att lägga sig i sådant som de egentligen inte har med att göra. Och då blir det som det blir...

Svensk politik och offentlig förvaltning måste lära sig att fokusera på sådant som är viktigt (och som inte sköts bättre av civilsamhället eller marknaden). Kompetensnivån måste höjas. Och man måste ta tag även i de jobbiga sakerna, utan att blockeras av hänsyn till kortsiktiga opinionssiffror. Det är dags att sluta tramsa och istället jobba hårdare...

För det duger inte att samla på sig makt för att sedan försumma sina uppgifter eller vara för inkompetent för att sköta dem. Om det finns något som ett samhällskontrakt, då har medborgarna rätt att kräva att även staten håller sin del av avtalet. Och skattebetalarna har rätt att få valuta för sina pengar...

I annat fall har politiken och stora delar av förvaltningen inget existensberättigande...

Politikens olidliga lätthet

Nyligen offentliggjordes siffror som indikerar att Sveriges BNP-tillväxt är lägst i Europa. Med avstamp i detta vill jag idag förklara vad BNP är, varför tillväxt är bra, och vad DU kan göra för att överleva en lågkonjunktur...

Vad är tillväxt egentligen... för Sh är det utveckling av den mänskliga förmågan utan att förstöra Tellus... vårt allt...                     

Henrik J. tycker att tillväxten inte längre drivs av råvarukonsumtion utan av effektiviseringar och digitalisering...

Henrik J. konstaterar att sveriges befolkning i nuläget är underproduktiv, överbelånad och oförmögen att skapa tillräckligt med värde för att alstra tillväxt... detta trots att ekonomin varit på en intravinös cocktailkur av koksalt, ritalin och columbiansk dunderhonung under en historiskt lång högkonjunktur...

https://i.ytimg.com/vi/hyt3PZjAVkU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBCKDO1L4yAqFTHRV7CUAt0TloE3ALÅGKONJUNKTUREN KOMMER

fre 19 okt 2018


Istället för att ohämmat spendera miljarder av skattebetalarnas pengar på att gömma undan människor i låtsasjobb måste vi ta bort de hinder som försvårar för människor att få ett första jobb... tycker en narcissistisk verklighetsfrämmande tokliberal... utrikesfödda kvinnor ska jobba och bidra till vår välfärd... hej och hå...

Sverige behöver fler jobb utan förkunskapskrav som ger fler människor chansen att få ett första arbete och en egen lön att leva på. Inte minst för kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som är den grupp som står längst bort från arbetsmarknaden skulle det betyda mer frihet både i förhållande till samhället och till sin partner... 

Dessutom skulle det innebära en stor samhällsekonomisk vinst att fler utrikesfödda kvinnor får jobba och bidra till vår gemensamma skattefinansierade välfärd...

En tokliberal som vet hur man gör för att rädda välfärden... Sparreholmarn blir så jävla trött på förvuxna fjortisar i politiken...

Miljardnotan – så gömmer S de nyanlända i låtsasjobb


Vi och dom som är för en fri kontrollerad invandring är naturligtvis fullt med-vetna om konsekvenserna av en rå kapitalism...

Målet för globalisterna är en världsregering (FN), en världsreligion och ett nytt tempel i Jerusalem! De jobbar på och i december får vi ett kvitto på deras ränksmideri! Ingen skillnad görs mellan flyktingar och ekonomiska migranter...

Du blir grundlurad! I December skriver Sverige på FNs nya avtal ”Global compact” vilket innebär att migration blir en mänsklig rättighet. Och i klartext betyder det att det är fritt att flytta till vilket land man vill som skriver på avtalet. Det vill säga fritt tillträdde för muslimer/afrikaner till Sverige...


Den 10 december skriver medlemsländerna under FN:s migrationsramverk (Global compact for safe, orderly and regular migration). Det öppnar i princip för helt fri invandring där medlemsländerna fråntas alla möjligheter att värna om sina gränser och egna medborgare. Ingen skillnad görs mellan flyktingar och ekonomiska migranter...

För alla ska nya, säkra migrationsvägar öppnas. Invandrare ska på 100-tals punkter särbehandlas positivt, ges ekonomiska förmåner och media ska förbjudas all negativ information om invandring! Detta FN-dokument är rena krigsförklaringen i en redan konfliktfylld värld...

Liksom när riksdagen över huvudet på folket och utan debatt bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt har man nu bestämt att Sverige kommer att skriva under detta för svenska folket förödande dokument. Detta om något borde avgöras genom folkom-röstning, men regeringen och lojala journalister i PK-media har nogsamt undvikit att i förväg ens nämna detta dråpslag mot nationen...

Det skulle med säkerhet kommit att bli valets viktigaste och avgörande fråga. Men av lätt insedda skäl höll Stefan Löfven tyst. En oerhörd respektlöshet mot väljarna! Vi har nu alltså två månader på oss att förstå och reagera mot detta illvilliga försåt mot oss svenskar. Det är samtidigt osäkert om vi kommer att ha en regering med mandat att underteckna detta vansinnesdokument den 10 december...

Sverige skriver på Global Compact bakom din rygg! Du blir grundlurad i december

”Omgiven av idioter” låter som en boktitel i tiden
Men en tanke slog mig, då Migrationsverket först skulle utvisa en pojke vars mamma hade dött; en utvisning som de sen snabbt tog tillbaka, att de håller på med en marknadsundersökning och vill ta reda på hur svensken regerar. Känns som om just det var teater...

En pojke fick inte utvisas; hundratusentals som protesterade? Skjuta ihjäl mongolida går bättre. Ovanpå marknadsunder-sökningen är det en renodlad crazymaking som pågår, och målet för sånna är alltid att offret ska bli tokig, gå in i en psykos, eller helst ta livet av sig...

Det jobbas hårt i Sverige på att ge svensken en helt skev världsbild. Jag har skrivit förr att vår press kommer att gå till historien som helt makaber. Inte minst på grund av dreven runt ”klimathotet” som tydligen får denna nya media-generation att ta livet av sig. Numera kan de få terapi mot ”klimatångest” vilket ger mig lust att skriva böcker, och jag tror att jag ska börja dedikera dem.  ”Till framtidens historiker” – så får de snoka rätt på denna kulturs alla mördare...

Svenskan är svårt hjärntvättad, och då borde man kanske ha mer tålamod? Men mitt tryter, jag orkar inte med de svenska tokfeministerna, förmodligen för att de så öppet hatar kvinnor, eller som nu föraktar turkiska kvinnor, de hatar moderskapet, allt som är kvinnligt, och som grädde på moset hatar de även män och barn. Möjligen tryter mitt tålamod också för att de stoltserar med att vara helt obildade?...

Den djupa ? svenska staten utreder folket?

”Det är inte utan att jag förundras över hur snabbt Sverige har gått från planerad förutsägbarhet till planlös perspektivlöshet. Även om vi en gång varit duktiga på social ingenjörskonst tycks vi nuför-tiden inte veta hur man använder en skiftnyckel...

Detta är landet där tågen står still på linjen, posten inte kommer fram och gangsters tränger sig före i vårdkön. Erfarenheterna av försämrade samhällsfunktioner är så spridda att de inte kan förminskas genom uppfostrande tilltal eller förklaras som utslag av rädsla för det främmande. Det senare framstår som ett falskt orsakssamband, eftersom det som människor uttrycker oro för är sådant som de märker av i sin vardag och därför faktiskt känner till...

​När många kineser flyttar till San Francisco uppstår ett Chinatown. Flyttar många från Mellanöstern till svenska förorter får man små mellanöstrar där. Sannolikheten för att kineserna ändå blir amerikaner verkar av någon anledning större än att invandrarna från Mellanöstern blir svenskar, trots vårt generösa omhändertagande och den hos oss utbredda övertygelsen att det svenska redan genom sitt inneboende förnuft kommer att försvenska både dem som får bistånd utomlands och dem som får hjälp och stöd här hemma.

Vi förväntar oss att alla ska bidra till integrationen, men ger bidrag till dem som inte vill...

Vårt uppdrag framstår dock i dessa dagar som mera oklart: vi ser oss själva som ett föredöme och tycker ändå inte att vi har så mycket att komma med. Vi förväntar oss att alla ska bidra till integrationen, men ger bidrag till dem som inte vill. Den svenska exceptionalismen har bytt skepnad, från något trosvisst till något lätt handlingsförlamat. Solidaritet har ersatts med tolerans...

I Sverige kan vad som helst hända


tors 18 okt 2018


Ingvar "ser ut som en fot i ansiktet" Carlsson är inte antisemit... en prosemit alltså... och en prozionist... och en propalestinier... och en prokurd... det är väl fint... han kanske till och med är prokhazar...

Fast den utrikespolitiska hållning som genom decennier gällt för Social-demokraterna utgår från att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och den grundläggande folkrätten gäller för alla, utan undantag...

så man gillar inte Israel mer än andra, och det är ju ännu bättre...

Ambassadören är okunnig om historien...

Svenska socialdemokrater har alltid tagit tydligt avstånd från antisemitism, både på Olof Palmes tid och i dag. När den israeliske ambassadören i en intervju i Kvällsposten säger att den socialdemokratiska utrikespolitiken, med början under Olof Palmes ledning, skapat grogrund för dagens antisemitism så visar han inte bara att han är okunnig om historien. Han kommer dessutom med ett helt osant påstående... 

Det är snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit...

Som vänner till Israel är vi därför djupt bekymrade över i vilken riktning det israeliska samhället utvecklas. Den högernationalistiska politiken försvagar landets demokratiska grundvalar, ökar polariseringen och försvårar freden...

det förefaller som om "Foten" tror att det bara finns en sorts judar...


Pia H. noterade igår... För att ge en bakgrund till hur svårt det är att förstå vilka som är judar använder jag mig av en anonym artikel-författare som bland annat refererar till Benjamin Fulford, före detta chefredaktör för den asiatiska delen av Forbes Magazin, numera visselblåsare, som här har delat in judarna i fyra nivåer. Det är viktigt att förstå att det inte är judar generellt som Hans Myrebro menar har styrt det som skett och sker i världen, utan den grupp han kallar sionister...


Den första nivån är Rothschildfamiljen och deras hantlangare. Bara ett dussin är de faktiska ledarna, ett par hundra av dem skulle den italienska maffian kalla “pålitliga rådgivare” samt upp till en miljon mycket välbetalda medhjälpare och vasaller. Det är denna nivå som Benjamin Fulford kallar den “khazariska maffian”. Det finns förmodligen inte mer än en miljon medlemmar i denna grupp men de håller kontrollpositioner i många institutioner inom regeringar, finans, religion, media etc över hela världen. Många av dem kallas felaktigt för judar...


Den andra nivån är den saudiska kungafamiljen och det sionistiska ledarskapet i Israel som i dag leds av Benjamin Netanyahu. Båda dessa grupper har starka fascistiska förtecken och anser att icke-judar är “användbara verktyg”, goyim (som lär betyda ”mänsklig boskap” enligt citat ur judarnas heliga skrift Talmud,) eller gentiles (icke-judar, hedningar). Denna nivå inkluderar även mycket rika kristna fundamentalister som söker apokalypsen under sin livstid...


Den tredje nivån utgörs av Mossad, den israeliska civila underrättelse-tjänsten, samt den “professionella klassen” av judar, inte bara i Israel utan runt om i världen. Den inkluderar många medborgare som har dubbla medborgarskap, dels i Israel och dels i Tyskland, Frankrike, England och USA. De förråder ofta sitt land för ett ”högre syfte” men de är inte onda som individer. Det är dessa som Mossad kallar ”sayanim”, judar från ett visst land som kommer att ge hjälp – antingen hemlig information när de tillfrågas eller ett skyddat boende eller en lånebil eller vad som helst, inklusive ett alibi – men som egentligen inte är fientliga mot sitt eget land...


Den fjärde och sista nivån är vanliga judar runt om i världen, inklusive de nio miljoner i USA som själva inte har något politiskt inflytande. Det är i huvudsak de första två nivåerna som är de mäktiga sionisterna, även om även de övriga två nivåerna i viss mån kan ha sionistiska intressen och ambitioner. Det är Saudiarabien och Israel, som med hjälp av utpressning och mutor, utövar inflytande över amerikanska politiker och ledare i den privata sektorn, inte den judiska konsumenten eller väljaren. Bland de ortodoxa judarna finns en stor motståndsrörelsen mot sionisternas agerande i Israel...


Lägg inte skulden för antisemitismen på S

Den som formade skolan i Österåker, Flen och försökte i Strängnäs men blev sparkad... galenskapare som Cecilia W. präglar sina lydiga vasaller för lång tid...

Lärarförbundet: Österåker satsar minst på skolan

i landet...

Publicerad 4 september 2018...

Man tager vad man haver... en representativ skola i Sverige för dom resurssvaga, tacka visionärer som Cecilia W...

för den förljugna glansiga fram-sidan och verklig-hetens baksida...

Föräldrar rasar mot nya resursskolan i Österåker

Dagens journalister använder sig gärna av ord som ”högerextrem”, trots att det ofta är en rent felaktig beskrivning... skriver K.O.A. på N.T... lik förbannat trillar han dit och blandar ihop höger/reaktionär med diktatur/fascism... i samma ögonblick som frihetsidealet blir en diktatur upphör högerextremismen att vara höger och blir till, låt oss kalla det, fascism...

Sverige är i dag vad som kan beskrivas som ett mjuktotalitärt samhälle. En avgränsad elit har kapat offentligheten och sparkat ner sina meningsmotståndare från den moraliska högplatån. För att återknyta till den här textens inledning riskerar den som har en annan uppfattning än den moraliska eliten att råka illa ut, hur välgrundad den än är. Detta är en viktig skillnad mellan traditionellt auktoritära högerregimer och radikal totalitarism på vänstersidan (liksom för nazismen – nationalsocialismen)...

När makten är auktoritär och ligger till höger – ta Francos Spanien, Pinochets Chile eller Turkiets nuvarande president Erdoğan, som visserligen är demokratiskt vald men visar starka auktoritära drag – handlar det inte om att styra hur medborgarna tänker utan om att bevaka priviligierades gruppers välstånd, makt och status...

När maktinnehavet är totalitärt, med Sovjetunionen som ett paradexempel, gäller det att möblera om i skallen på medborgarna, så att de inte ens kommer på tanken att något är galet med den regim som sitter vid makten. Men det går ju inte, i varje fall inte helt, utan det totalitära samhället får ett antal dissidenter som måste hållas på mattan med allehanda sanktioner. Det som obönhörligt punkterar det totalitära samhället är inte repressionen utan ekonomin. Sovjetunionen hamnade på historiens skräphög, därför att imperiet gick bankrutt. Det går inte att upprätthålla illusionen att allt står väl till när medborgarna ekonomiskt halkar längre och längre efter den kapitalistiska världsordning som utmanas...

I dag utvecklas ett annat slag av totalitära stater i vad som bäst kan rubriceras som ett postdemokratiskt klimat. Begreppet demokrati uttolkas inte längre som att folket styr utan kring begreppet mänskliga rättigheter. Den svenska versionen kan kallas värdegrundsdemokrati. Jag har tagit upp den i flera bloggtexter...

Rädslan

Det finns en mängd etiska teorier, sinsemellan olika, med olika svar på de fyra frågor som Platon menar är etikens uppgift att besvara – hur bör vi handla, hur bör vi leva, hur bör vi vara som människor och hur bör vi organisera ett gott samhälle. Att efterfråga mer ”etik och moral” som lösning på diverse samhällsproblem är således lika upplysande som att besvara frågan om vart du ska gå med ”ut”. Begreppen säger inget om innehållet...

I själva verket har alla individer och grupper någon form av moral. Alla människor, också massmördare, våldtäktsmän och nazister har det som man kan kalla en moralisk identitet. Individens moraliska identitet består av de normer och värderingar hon gjort till sina egna, antingen genom aktiva och medvetna val eller genom påverkan, erfarenheter, sammanhang, bemötande och uppväxt...

Den moraliska identiteten innefattar alltså uppfattningar om mig själv och vem jag är och vill vara, och sätter på olika sätt gränser för mitt agerande. Till exempel så har de flesta människor en moralisk identitet som förbjuder dem att utsätta andra människor för grymhet. Genom uppfostran och kulturell påverkan – kanske är det till och med, som Jonathan Glover påstår, en form av nedärvd instinkt – har de flesta människor utvecklat ett inre förbud mot att plåga och döda andra människor...

Alla människor har således en moralisk identitet. Det är dock inte detsamma som att alla människor har en god moral – att ha en moralisk identitet är inte en garant för att man gör rätt och är god....

Låt oss för Guds skull höja nivån på debatten några snäpp. Ett återkommande misstag som både media och politik gör är att underskatta väljarna, läsarna, lyssnarna, tittarna. Vi är inte så lätt duperade som ni tycks tro. Vi är inte heller så dumma och obildade som ni tror. Tvärtom. Politikerföraktet och den växande misstron mot media är ett utslag av att väljare och mediakonsumenter ibland tycks veta mer än vad ni vet – eller i alla fall vet mer än ni låtsas om att ni vet. Den här charaden måste få ett slut. Kejsaren är naken och det är dags att tala ur skägget...

Kejsaren är naken!

ons 17 okt 2018


Vi som i decennier har varit stolta över den svenska demokratin har nu ingenting att vara stolta över. Demokratin är skjuten i sank. Decemberöverenskommelsen var spiken i kistan eftersom oppositionen dog... Länge leve Korporativist-partiet... varför använder inte msm- skribenter vedertagna begrepp som beskriver tillståndet...

Metapedia varnar... Korporativism är den ideologi som kännetecknas av en konsensus mellan näringsliv och stat. Korporativismen associeras främst till fascismen, men tendenser återfanns på flera håll i efterkrigstidens Europa däribland Sverige. I Sverige applicerade socialdemokraterna en korporativ policy på den ekonomiska politiken, vilket uttrycktes i Saltsjöbadsavtalet 1938...

HAX förklarar enkelt... Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

Nu slåss förlorarna om vem som ska få makten

​Oavsett vem eller vilka som ligger bakom dessa dåd, är misstanken stark att dessa attacker är riktade mot dessa personer för att de är judar... vi har inte den blekaste aning om vilka som ogillar judar hälsar tantsnusket i msm...

Det senaste dådet har en extra dimension  då man på detta sätt även försöker skrämma en politiker till tystnad, skrev Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet...

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)... Polisen och rättsväsendet behöver fortfarande mer kunskap och resurser för att kunna förebygga och hitta dem som hotar. Vi måste jobba mot hat på nätet, vädra ut och med demokratiska metoder konfrontera de rum där unkna attityder gror”, skriver hon på Instagram...

Pia Hellertz skriver nedan... Det tredje och kommande världskriget är det mest nödvändiga för att Illuminati ska kunna ta makten över världen och skapa en ny världsordning. Det kriget kommer att stå mellan arabvärlden och judarna/Israel. ”Kriget måste genomföras på ett sådant sätt att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska zionismen (Israels stat) ömsesidigt förstör varandra”...

Enligt både Hans Myrebro och andra källor pågår just nu förberedelserna för detta tredje världskrig och han har planer på att skriva en bok om detta. En mental förberedelse för det som kan komma att hända, kan vara att läsa denna bok. Den är en ögonöppnare och tankevändare som borde användas i skolornas historielektioner, men även som vidareutbildning av politiker, journalister och andra opinionsbildare.
Vi har ju också på senare tid rekommenderats att hålla oss kris- och krigsförberedda bland annat genom att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skickat ut en broschyr till Sveriges alla hushåll med rubriken ”Om krisen eller kriget kommer”. Försvaret håller på att trappas upp successivt. Värnplikten är på väg tillbaka. Dessutom har Krisberedskapsmyndigheten publicerat en 40-sidig broschyr på nätet där man ger råd och tips, bland annat att vi behöver ha ett förråd för livsmedel för en vecka samt batterier och mycket annat. Något är definitivt på gång! Och det känns inte särskilt uppmuntrande...

Judiska församlingen: ”Det är skrämmande”

Judism kontra sionism... det är en 

helskottas skillnad det...

Vem är Hans Myrebro, författaren anger att namnet är en pseudonym och efter läsningen blir det högst förståeligt varför han väljer en pseudonym...

"De skapade ett blodigt 1900-tal! Historiskt korrekt granskning av sionistisk makt"...

Det är en berättelse som verkligen avslöjar maktens lögner, bedrägerier, manipulation och en medveten världsmaktsagenda. Författare har råkat illa ut för mindre. Jag råkar dock veta att han är historiker och har arbetat många år som historielärare under sitt verksamma liv, så han har en gedigen grundutbildning och mångårig erfarenhet med att studera och förmedla historiska fakta. Till skillnad från många andra historielärare började han dock upptäcka lögnerna och vill nu ägna sin pensionstid till att berätta för oss som fortfarande är indoktrinerade med den förvanskade historieskrivningen...

Denna artikel av Pia Hellertz har varit publicerad i dsm.nu – nummer tre 2018. Artikeln handlar om boken De skapade ett blodigt 1900-tal – En kritisk granskning av sionistisk makt. Del 1 – Tiden 1900–1950-talet. Författare Hans Myrebro (2018)... Pia Hellertz är fil dr, pensionerad universitetslektor, författare, socionom, psykoterapeut och sanningssökare...

Efter att ha läst Hans Myrebros bok inser jag snabbt att den historieskrivning vi fått genom skola, högre utbildning och massmedia till mycket stor del är en förvanskning av sanningen och en förfalskning av 1900-talets historia. Författaren använder sig av citat och fakta från många tunga forskares och författares skrifter för att lägga det omskakande och avslöjande historiska puzzlet. Det mest framträdande är att författaren med sina avslöjanden återupprättar det tyska folkets heder och goda namn efter 70 år av kränkningar och lögner. Det är ett imponerande arbete. Författaren kallar sitt förhållningssätt i sin beskrivning för Historisk Korrekthet i motsats till Politisk Korrekthet, vilket han menar har styrt historieskrivningen i 100 år...


Hans Myrebro poängterar inledningsvis att han står helt fri från all politisk och agendastyrning. Med anledning av det fokus författaren anger i titeln har han definierat begreppen sionism, jude, semit och antisemitism. Hans syfte med boken är att ”påvisa vilka som energiskt arbetat för att starta upp både Första och Andra världskriget”, d v s sionisterna, och lovar att i en kommande bok ta upp det sannolikt kommande tredje världskriget...

 

Sionistisk makt


Som vanligt antar Julia C. ett antiglobalistiskt perspektiv...

Vi kan kalla dem PK-elit. Vi kan kalla dem globalister. Själva vill de kalla sig ”de anständiga”. Det är egentligen oväsentligt vad de kallas. Det väsentliga är deras agenda: att krossa samhällsdebatt och yttrandefrihet, tillintetgöra nationerna och genomföra en global världsstat, styrd av en världsregering...

Kristian Tørning, författare och politiker i Dansk Folkeparti, kallar dem ”Egohumanisterna” i sin bok med samma namn. Boken har översatts till svenska av Maria Celander... Kristian Tørning (född 1973), ph.d, är folketingskandidat för Dansk Folkeparti – Wikipedia...

Han har examina i retorik, samt Design, kommunikation och medier, och en doktorsgrad från Copenhagen Business School...

I årtionden har de dominerat det offentliga samtalet. De syns och hörs överallt, har tillgång till alla medias megafoner och vet alltid bäst. Några sakargument anser de sig inte behöva prestera. De har alltid rätten på sin sida, eftersom de styrs av sin suveräna moraliska kompass, sin överlägsna ”värdegrund”. I kraft av sin moraliska överlägsenhet anser de sig ha rätt att hata och brännmärka alla som inte tycker som de...

Kristian Tørning ser boken som ett slags hjälpmanual till oss alla som möter och utsätts för egohumanisterna och som tror att det går att möta egohumanisterna i någon slags rationell sfär och debattera mot dem på rationella villkor...

Det går inte. Du kan lika gärna dunka pannan i väggen. Egohumanister går inte att resonera med. De lyssnar inte, de är inte intresserade av andra människors synpunkter. Från sin upphöjdhet på den moraliska parnassen ser de sig som befriade från alla krav på logik och alla former av anständighet som är självklara för andra människor...


Egohumanisterna, de ständigt ”goda” som förstör allt i sin väg

tis 16 okt 2018


Tillhör ni världens dummaste folk... då ska ni inte lyssna på Lars B eller läsa hans bok...

I boken tar Lars Bern upp att mänskligheten just nu upplever en global epidemi, en pandemi. Det handlar om sjuklighet kopplad till vår mat och andra ämnen vi får i oss och som påverkar uppemot halva jordens befolkning. Lars Bern beskriver problemet så här... Mänskligheten upplever just nu en pandemi av metabol sjuklighet som redan påverkar uppåt halva jordens befolkning...

Av alla olika problem på grund av människans påverkan på livsmiljön, är denna pandemi den allvarligaste. Hälsa och livskvalitet för flera miljarder människor är skadad och omfattningen av skadan ökar snabbt.

Pandemin skördar redan hälften av alla förtida dödsfall i världen och hotar hela sjukvården med överbelastning. Orsakerna bakom den metabola pandemin är förändringar i den för oss människor naturliga livsmiljön under 1900-talet som plötsligt gör oss överviktiga och sjuka.

Den viktigaste förändringen bakom pandemin är kostrelaterad, men även det ökande bruket av medicinska substanser spelar en viktig roll.

Pandemin började i USA under 1900-talet med industrialiseringen av matproduktionen. Den tog på allvar fart där omkring år 1980, för att sedan sprida sig över nästan hela världen som en löpeld.Sjukligheten börjar oftast med att människor blir överviktiga och/eller utvecklar diabetes-2. Dessa tecken på sjukligheten kan redan spåras hos uppemot två miljarder av alla vuxna människor. Omkring 40 miljoner människor dör i förtid varje år på grund av metabola sjukdomar.

​Större delen av mänskligheten lever idag i länder där övervikt och fetma orsakar långt fler dödsfall än undernäring. Pandemin sprider sig nu snabbt även bland barn och ungdomar. Redan beräknas över 40 miljoner barn under fem år och 340 miljoner barn mellan fem till nitton år vara överviktiga eller feta. Detta gör även att diabetes-2 kryper neråt i åldrarna.

Den här boken analyserar bakgrunden till den metabola pandemin och visar på dess underliggande orsaker och vad som kan och bör göras för att stoppa den. Utgångspunkten för analysen av problemet är hur vår livsmiljö förändrats de senaste 100 åren. I nästa steg försöker boken besvara frågorna om vilka specifika förändringar i livsmiljön som triggat igång pandemin, för att försöka besvara frågor om hur pandemin skall kunna hejdas...

https://i.ytimg.com/vi/KP5KMrxA0SE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCyMpOP0F5JCug8bT7jp7eWlcZw8gLars Bern presenterar sin bok "Den metabola pandemin"

Ni som inte vet vad en högerextremist är för något... take a look... längre högerut än var en libertarian står kan man inte komma... men krigshetsare är dom inte...

Krigshetsare finns förvisso hos 

konservativa hökar långt till höger... men inte fasen är dom nazifierade... Donald Rumsfeld, John McCain, Colin Powell och dom andra krigshökarna, ni vet... men nazister... no way...

förväxla inte dom nazifierade med dom nasifierade i AF:s Nasotek... personer vilka... som en hedersbevisning fått sina näsor avgjutna, så kallat "nasifierade", och upphängda inom Akademiska Föreningens Nasotek... Nasotekets grundare Hans Alfredson har dessutom förärats med en förgylld replik av sin egen upphängda "urnäsa"...

Att kalla dom nazistiska gatupojkarna för högerextrema i samma kategori som libertarianer eller Deep States och  etablissemangets reaktionära krigshetsare är väl löjeväckande... inte sant...

https://i.ytimg.com/vi/3wyADsnSL7U/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDfd3oQ86-xGXBCOShTLdrAjp5P1ASen. Rand Paul on Broadcom Deal, Missing Saudi Dissident and USMCA Dealmån 15 okt 2018De ord som talas till oss och omkring oss formar riktningen i våra liv. Ord kan bygga upp eller förstöra, sätta gränser eller främja frihet, uppmuntra eller avskräcka, välsigna eller förbanna...

Vi brukade kalla psykiskt sjuka personer för idioter, imbecilla. efterblivna personer,  långsamma, annorlunda och numera “speciella”men det döljer inte det faktum att det är endast betydelsen av ordet “speciell” som har förändrats och förstörts. Att vara speciell hade tidigare ingen negativ undermening men nu vill ingen vara "speciell" längre...

Vänstern är väldigt bra på att subtilt ändra ords mening, så att det inte längre betyder vad de var menade att betyda. Ord är självklart också ammunition i en intellektuell debatt. Om vi tillåter våra motståndare välja ammunition är vi i underläge från början...

Om du blivit  klappad på  rumpan, visslad efter, tafsad på eller varit  tvungen att stå ut med en "fientlig arbetsmiljö", är “överlevare” inte den rätta benämningen - det är det inte heller om du utsatts för inbrott i bilen eller för en ficktjuv.  Beroende på vilket exempel man väljer, kan det kanske kallas  “offer för ett brott”,  eller den typ av uppförande som kanske skulle provocera en örfil, eller en snabb spark i de lägre regionerna, eller ett klagomål till lämpliga myndigheter...


Ordet "överlevare” används nu generöst bland många som påstår sig ha utsatts för ett "sexuellt övergrepp". Problemet är naturligtvis att "sexuella övergrepp" har stadigt omdefinierats och vattnats ur  så att nästan alla handlingar kan betecknas som ett "sexuellt övergrepp". Nu kan det vara en taktlös kommentar, en tvetydig blick eller en gest. Att hävda att det är “sexuellt övergrepp" förolämpar de som verkligen har lidit och överlevt verkliga sexuella övergrepp...

Ord och MeningEnligt en gammal och anrik tradition bör en man inte bära hatt inomhus. Exakt varför denna norm har uppstått är oklart. I egenskap av ett klädes-plagg som skyddar bäraren mot stark sol förlorar givetvis hatten sin funktion inomhus, men å andra sidan har hattens roll genom historien ofta gått långt bortom den som ett endast eller främst funktionellt plagg...

Hattnormen kan tänkas ha uppstått för att hattbrättet gör det svårare för människor att uppfatta varandras ansiktsuttryck i dunkla inomhusmiljöer. Den kan ha sina rötter i det faktum att den som bär mössa inomhus antyder att värden snålar med värmen. Den kan också tänkas vara godtycklig, eller för den delen vara baserad på dyrköpta mänskliga erfarenheter som sedan hattnormens tillkomst glömts bort. Till syvende och sist är det dock inte hattnormens orsaker som är det viktiga i sammanhanget. Vad som i stället är det centrala är att normen tillkom, institutionaliserades och därefter har fyllt en viktig social funktion under århundraden eller längre...

Det var först i mötet med vår progressiva samtid som människor fick för sig att på allvar ifrågasätta den. Hattnormen var ologisk, gnällde indignerat de respektlösa elever som satte sig ned i klassrummen med den bak och fram-vända baseballkepsen kvar på huvudet. Deras lärare ogillade detta, men fann också att den progressiva skolning de själva erhållit inte tillhandahöll dem några motargument. Lärarna kapitulerade, och resultatet blev en skola där omogna barn fick mer att säga till om, samtidigt som lärarkårens auktoritet eroderades ytterligare...

Om vikten av att inte bära hatt inomhus och andra uppbyggliga normer

mån 15 okt 2018

Blocköverskridande politik = korporativism = smyg-fascism...

Om S lyckas locka mitten-partierna, ska partiet då driva borgerlig politik? Att låtsas att riksdagen bara har 287 ledamöter får absurda konsekvenser...

Låt oss säga att det här har ett slut. Att mittenpartierna faktiskt bestämmer sig för något som går att göra, istället för allt som inte går att göra. Till exempel att på något sätt backa upp en Löfvenregering. Vad händer då?...

Förutsatt att Vänsterpartiet, i brist på annat, fortsätter att rösta med Socialdemokraterna finns en hygglig majoritet i riksdagen. Men för vad?...

Mittenpartierna har undvikit all form av sakpolitik hittills. Allt handlar bara om form och sällskap. Men ska de ge sig i lag med Socialdemokraterna måste de kunna visa upp något för sina väljare, som nog börjar undra vad de här jepparna pysslar med...

Låt oss då säga att Socialdemokraterna går med på en massa borgerlig politik, för maktens skull. Vad händer då? Det är lite oklart, men något kommer definitivt att hända inom Socialdemokraterna... myglare som tar en springnota för fyraårs-kalaset... globalisterna lånar ut till notan men bara om Annie Lööf får bli chef för fortsatt massinvandring...  

Den enda starka idéströmningen inom Socialdemokraterna nu är den som drar åt vänster. Partiet behöver Vänsterpartiets stöd, även om mittenpartierna ställer upp. Vänsterpartiet har haft valframgångar och skulle antagligen surna till om det fick mindre inflytande över politiken den här mandatperioden, än den förra. Och LO skulle knappast gnola en glad melodi. Kommunal har redan sagt att de ska ompröva sitt stöd för s, eftersom så få riksdagsledamöter kommer från deras fackförbund. Hur skulle de se på saken om Löfven börjar driva borgerlig arbetsmarknadspolitik och borgerlig skattepolitik?...

Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, för man kan få det. Socialdemokraterna kanske är på väg att locka över mittenpartierna i sin famn – överge blockpolitiken i deras språkbruk – men priset för göra drömmen sann kan mycket väl bli att det egna partiet slits sönder inifrån...

Akta dig, du kan bli bönhörd

 

Vad dillar hon om tanten...

Om jag har förstått saken rätt massarresterar man pedofiler över hela USA, och presidenten talar nedan om dödsstraff...

De har gripit läkare, lärare, poliser, domare, name it och det är väl inte klart än på långa vägar. En domare hade ett barnlik mer eller mindre på sin trapp. Ross Kemp möter i en video nedan en leverantör som säger att han har dödat hundratals barn som inte gick att sälja...

Känns som om sociologin har ramlat ihop i USA. Man tycks vara ute speciellt efter The Deep States och NWO:s pedofiler, det har märkts i media senaste året att de har sökt normalisera det hela, och den vägen slår väl Trump undan benen möjligen på det mesta inklusive NWO:s Agenda 30?

Utmärkande för dem alla är, förutom total gränslöshet, att de har ingen som helst respekt för andras liv. Det återkommer som en röd tråd oavsett vad man än hittar på från ”beordrade” massvaccinationer mot svininfluensa till forskningsfusk...

Massarresteringar i hela USA

Sven Ruin är ingenjören med ett starkt engagemang för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, vilket gjort honom orolig över vart samhället är på väg. Det senare lade grunden till att han 2018 gjorde sin författardebut med boken Världens dummaste folk? - Så blir de godtrogna svenskarna lurade...

Han växte upp i byn Odensvi, norr om Köping, där Kölstaån ringlar sig mot Mälaren och kyrkan står mitt i byn. Ett år som utbytesstudent i USA påverkade honom också mycket. Senare kom framför allt arbetet, som mycket kretsat kring vindkraft, att ta honom ut i många länder i världen. Sedan några år bor han igen i Odensvi med sin familj...Samtidigt som Sven på många sätt fått leva i en idyll, har han också fått se några av de verkliga baksidorna av samhället. Han har förvånats över att numera tycks många av samhällsproblemen vara något som de flesta inte pratar om och än mindre gör något åt.
Sven har tidigare bland annat skrivit en anmälan till FN av svenska övergrepp på mänskliga rättigheter...

Sven Ruin... Världens dummaste folk?... så blir de godtrogna svenskarna...| Ebes förlagDet är ont om vänstervridna 

bloggar som Sh brukar länka till... inte sant... Knut L. kan ju få börja med att recensera boken... "Världens dummaste folk?"... så blir de godtrogna svenskarna...|

Bloggen startade 2006 och ändrade skepnad 2008. Den redigeras av mig... Knut Lindelöf...

Politiken ligger mig nära, särskilt skolfrågor, fast de avtar ju fler år som passerat sedan jag gick i pension. Mitt arbetsliv var i skolan – i mer än en generation. På senare tid har frågorna om USAs/Natos krig i Västasien och Palestina och Sveriges medlöperi i dessa, tagit allt mer utrymme...

Fler medarbetare har knutits till bloggen, som utvecklas allt mer till en politisk webbtidning med “vänsterprofil”. Denna profil präglas framför allt av mina kontakter under dryga 40 år i kretsen kring Folket i Bild/Kulturfront...

Sedan mars 2014 har bloggen utgivningsbevis och är därmed en journalistisk produkt under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)...

Världens dummaste folk? | lindelof.nu

https://www.lindelof.nu/varldens-dummaste-folk/

25 aug. 2018 - Nå, boken Världens dummaste folk… tar upp även mycket annat där lögner, halvsanningar och mörkläggning förekommit och förekommer...
 

Nyligen publicerade Skånes lokaltidning "Sydsvenskan" en kulturartikel där skribenten uppmanade Moderaternas partiledning att på direkt felaktiga grunder “vidta åtgärder” mot den omdebatterade riksdagsmannen Hanif Bali...

Med utgångspunkt i detta lyfter jag idag en diskussion om pressetik, maktförskjutningar och yttrandefrihet i allmänhet - och Sydsvenskans eskalerande härdsmälta i synnerhet...

En föråldrad krönikör på Sydsvenskan... en sån som faxar e-post till läsarna... om han har några... en tokliberal aktivist som drivit på Sydsvenskans eskalerande härdsmälta...

https://i.ytimg.com/vi/NCwwkVCx2j4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBZooOTzYoj1gqEAd_JTwy4iamvRgSYDSVENSKAN & SANNINGEN

sön 14 okt 2018

Det skojiga med december-överenskommelsen var att den försökte göra det som var omöjligt att förklara, till något självklart. Det skulle till exempel bli naturligt att ett parti röstade mot sina egna förslag...

Då verkade det som ett rätt udda inslag och man kunde tro att partierna lärde sig något på att DÖ gick åt skogen, åtminstone som uttalad princip. Nu verkar det snarare som om DÖ bara var en förövning för mittenpartiernas sätt att hantera den här regeringsbildningen. Den här gången är det inte bara det som är omöjligt att förklara som ska bli självklart, utan det som faktiskt är omöjligt ska bli självklart...

Det är ett rätt härligt skådespel. Inget handlar längre om sakpolitik, eller Sverige, eller något annat av det slaget. Allt handlar nu bara om två partier som lovat det omöjliga, men inte vill backa, inte vill ta några konsekvenser, inte vill göra något alls, strängt taget, utom att vänta och hoppas på att verkligheten plötsligt blir en helt annan...

Det här är faktiskt inte alls så komplicerat. Mittenpartierna måste helt enkelt bestämma sig för om de vill vara del av den 60-procentiga majoritet i riksdagen som inte vill ha en socialdemokratisk regering, eller om de vill byta sida och istället stödja en sådan regering. Det finns argument för båda ståndpunkter. Oavsett om mittenpartierna bestämmer sig för att ge Löfven eller Kristersson stöd, kommer Sverige att puttra på. Inget av valen vore en katastrof för landet. I båda fallen kommer det att uppstå problem under mandatperioden, antingen drivna av att Sverigedemokraterna efter en tid sätter hårt mot hårt, eller av att mittenpartierna känner sig mosade av Socialdemokraterna...

Men sådant hör faktiskt den demokratiska processen till. Det är inte misslyckanden, utan demokratins sätt att under ordnade former hantera faktiska motsättningar och faktiska problem. Det blir därför allt underligare att höra mittenpartierna beskriva varje form av demokratisk process i riksdagen som ett bekymmer. Den bisarra tanken om samlingsregering är körsbäret på toppen av den gräddbullen: mittenpartierna vill helt enkelt se till att riksdagens makt ska förhandlas bort i förväg, så att alla överraskningar kan undvikas...

Det är i den hörnan de har målat in sig. Det är själva valresultatet de opponerar mot. När man manövrerat sig in i den positionen har man helt enkelt gått fel. Och så länge man inte inser det, utan försöker att få alla andra att gå vilse åt samma håll, kommer man att känna sig precis så där plågad som både Lööf och Björklund såg ut att vara på sina presskonferenser.

Huvudet i kläm? Jajamän! Men dra ut det, då...

Mitten ense: ja till nej

 

Det finns två skäl till att vi inte kommer att få se en borgerlig regering i veckan... Annie Lööf & Jan Björklund.
Det är så att man undrar om Centern börjat ta råd från Olof Johansson igen. För »Liberalerna« är detta dock ett helt normalt beteende. Det är alltid folkpartister som kör in dolkar i andras ryggar när det verkligen gäller. Det slår aldrig fel...

Men nu skall vi inte vara ledsna för det. Förr eller senare är mittenpartierna möra nog. Om de inte hunnit kasta sig utför något stup innan dess...

Nu, däremot... Nu blir det show och apspel på hög nivå. För nu lämnas bollen över till Socialdemokraterna. Räkna med utspel, fulspel, inviter, oförskämdheter, spinn, brösttoner och indignationsnummer. Nu skall Löfven svetsa ihop en regering, med stöd av mainstream-media. Poppa popcorn!...


Jag har trots allt lite svårt att tänka mig att C+L sätter sig i en regering med S+MP, och som har aktivt stöd av kommunisterna. Dels för att de vet att då är de körda. Dels för att de borde veta att man aldrig skall deala med sossarna. Aldrig! De vinner nämligen varje gång genom att vara så förbannat egocentrerade, luriga, envisa och skamlösa.
Om C+L går in i en regering under Löfven kommer de att bli uppätna levande, precis som MP blev. Så småningom får även Löfven kasta in handduken - och talmannen kontaktar... jaa... vem då?...

Det kommer att bli ett helvetes rabalder, som kommer att få huvudfrågan att hamna i bakgrunden - om uppdraget går vidare till riksdagens tredje största parti. Vilket kan och kanske rent av bör ske. Men jag tror inte det kommer att hända. Man kommer att säga något i stil med att eftersom ingen ändå vill leka med Jimmy - så ignorerar vi honom. Vilket i så fall kan vara ett fatalt misstag - i form av ett påtagligt bevis för att systemet faktiskt är riggat mot SD...

Så här långt in i matchen... Vad skulle C+L då helst se? En smal, men borgerlig regering - eller ett nyval där de tvingas förklara varför de tackat nej till en sådan? Ett extraval som för övrigt bara kommer att göra positionerna än mer låsta.
Så man får helt enkelt göra som Göran Persson ville från början - och tillsätta en M+KD-regering. Att ingen av alla de inblandade sedan är kompetent nog att sköta landets polis, försvar, rättsväsende, utbildningsväsende, sjukvård och åtaganden mot de äldre - det är en annan historia...

Regeringskrisen - detta kommer att hända (eller inte)En storartad underhållare och globalist... kanske hade han rätt i sin tokoptimism för ett kort ögonblick i historien men inte mycket mera... svära i kyrkan, javisst...

Jag lärde känna Hans R. som något yngre medicinare i Uppsala 1968. Vi gick båda med i demonstrationståg för stöd åt Vietnams folk och mot USA-imperialismen och bar FNL-gruppernas märke. Vi diskuterade livligt hur man bäst skulle få till en bättre värld. Mot intelligente och slagkraftige Hans Rosling blev det inga promenadsegrar i debatterna...

Hans Rosling var vänster-socialdemokrat och jag stod längre till vänster. Han har ändrats föga i sitt sätt sedan 1968, och det känns bra. Hans har föredömligt nog arbetat som läkare i Mocambique för 30 år sedan, och där gjort en viktig forskningsinsats...

Det är med tvekan jag publicerar kritik mot vissa åsikter hos en person som jag lärt mig att uppskatta. Dock har jag redan gjort det i en artikel i Folket i Bild-Kulturfront (FIB) nr 6-7, 2012. Samt i ett par artiklar på bloggen Jinge.se Hans Roslings världsbild måste kompletteras. Diskussion med Hans och Förskönar Hans Rosling verkligheten?...

Diskussion mellan Ola Rosling, Christian Berggren och Camilla Kvarntoft i Agenda 7/10. Inte bara jag kommer med kritik. Agenda 7/10

I Agenda riktades kritik främst mot Hans Roslings påstående att den minskade barnadödligheten skulle bidra till att befolkningsökningen planade ut. Där nämndes att barndödligheten i Afrika minskat, men att FN förutspår en 4-dubbling av befolkningen till år 2100.

* Av programmet framgick också att Bill Gates, världens rikaste person under många år, lovordade boken.
* Varje elev som går ut gymnasiet ska få ett ex av boken… Vem beslöt om det?

I senaste numret av Ordfront finns en mycket intressant artikel av Alf Hornborg, professor i humanekologi. Denne för en kritisk diskussion av Hans Rosling, Johan Norberg och andra utvecklingsoptimister. Ordfront Det vansinninga ”Business asusual”. Alf Hornborg om varför de nygamla positivisternas evangelium är falskt – hur uppmuntrande och populärt det än må vara. Jag återger här början av den ganska långa artikeln och återkommer med del 2.

Det vansinniga ”Business as usual” – om vännen Hans Roslings glättiga världsbild

I mitt eget grävarbete har jag kommit fram till en del andra saker som jag hoppas någon vill nominera till sagda internationella tävling. En artikel tänker jag ge rubriken ”Annie Lööfs kopplingar till nazismen”...

Den grundas på ett obestridligt empiriskt faktum, nämligen att Lööf har setts flyga från Bromma flygplats vilket också Hermann Göring gjort! Jag har själv besökt flygplatsen vid flera tillfällen för att säkerställa fakta. Jag har kontrollerat att det även på Görings tid fanns ett stationshus ehuru ett annat än nu. Som bevismaterial har jag i min ägo en kopia av ett gammalt fotografi av flygplatsen och i min mobil finns en helt nytagen bild av densamma...

En svensk historieprofessor, som uttalat sig anonymt till mig i telefon med röstförställning, säger, ordagrant, att ”Hermann var en ganska kul typ”. Jag påpekar detta särskilt eftersom exakt motsvarande yttrande fälldes i DN-artikeln om fastighetsägaren Johan Lundberg. Även detta anser jag vara en försvårande omständighet för Annie Lööf. Dessutom bodde Görings svenska fru Carin på Rockelstad slott som ligger bara 25 mil flygvägen från Värnamo där Annie Lööf föddes. (Jag säger ”flygvägen” eftersom Göring var flygare, se hur bitarna faller på plats!)...

Världsmästerskapet i ”guilt by association”

lör 13 okt 2018

Men det var väl ett förbannat tjat... Jo, visst var det det. Men skyll inte på mig. Det var ni som röstade som ni gjorde. Det är riksdags-politikerna som håller på som de gör. Skjut inte på kolumnisten...

Extremism har aldrig gått hem bland svenska väljare. Det gäller åt båda hållen. De verkligt extrema vänsterrörelserna förblir pyttefenomen. När Miljöpartiet uppfattades som alltför udda i början av nittiotalet, åkte det ur riksdagen. Inte ens extremfeministerna i Fi, som har en av Sveriges mest kända partiledare, kan ta sig någon vart...

Om man inser hur urbota trista svenskarna alltid har varit på just det här sättet – inga revolutioner, kravaller och stolligheter, tack – borde man inse att de 1,1 miljoner svenskar som har röstat på Sverigedemokraterna, antagligen inte drabbats av en helt artfrämmande extrembacill. Det är mycket mer sannolikt att de röstat som de gjort av motsatt skäl... de tycker att de etablerade partierna har blivit konstiga, stolliga och extrema. De upplever sig rösta på ett parti som låter ungefär som sossar och moderater gjorde för bara 20 år sedan...

Kanske har de tänkt fel. Men nu handlar det om hur de här väljarna antagligen ser världen. Om det är så, vad är då den bästa garanten mot att Sverigedemokraterna sticker i väg åt extremisthållet? Jo, deras väljare. För det finns inte 1,1 miljoner svenskar som har lust att rösta på extrema tokskallar. Det har inte funnits förut. Inget tyder på att det plötsligt finns i dag. Ett parti som går åt det hållet begår självmord. Så om man vill se till att de obehagliga typerna och idéerna inom Sverigedemokraterna får så litet genomslag som möjligt, är partiets väljare de bästa allierade man kan ha...

Provtryck partiet i riksdagen. Börjar det slira ut i ytterkanten av åsiktsterrängen, kommer de svenska väljarna återigen att berätta vad de tycker om extremism. Sanningen är den att ingen, kanske inte ens de själva, vet vad det här är för parti ännu. Det är knappt ett parti, mer en rörelse under tillverkning. Sverigedemokraterna är som sossarna var för drygt 100 år sedan, innan det partiet bestämt sig för om det ville ha planekonomi eller inte, revolution eller reformism, försvar eller pacifism. Sådana processer tar ett tag. Den måttliga, mellanmjölkiga vägen brukar vinna i det här landet...

 


1,1 miljoner svenskar är inte extremister.

1,1 miljoner vill inte rösta på tokskallar.Är du en verklighetsförnekare, lille vän... en sån där postmodernist, di kallart... En sån där som tycker att allt är relativt och subjektivt, till exempel erfarenhet, mening, moral och kultur...

Hur överensstämmer synen hos påstådda högerideologier...

F = fascism... K = konservatism... L = libertarianism...

Statens omfång och betydelse...

F = stor, K = måttlig, L = liten...

Det offentligas uppgifter och funktioner...

F = oändliga, K = begränsade, L = få...

Ekonomisk frihet...

F = obetydlig, K = betydande, L = stor...

Politisk frihet...

F = liten, K = stor, L = obegränsad...

Syn på individualism...

F = omoralsk, K = berömlig, L = grundläggande...

Syn på kollektivism...

F = nödvändig, K = kritisk, L = avvisande...

Från i går enligt A.d.y... Som ni ser kan fascism omöjligt vara höger = konservatism/libertarianism om ni inte ifrågasätter de axioma påståendena ovan förstås... som den postmoderna idiot ni i så fall är... enligt A.d.y alltså...

Sparreholmarns syn på saken känner ni till va... Fascism är alltid vänster per definition... Fascism är en maktens ideologi... en totalitär makt kan aldrig vara frihetlig... en frihetlig högerregim som "försvarar" friheten med militär vapenmakt är naturligtvis inte längre höger utan fascistisk med vänsterkaraktäristiska enligt ovan...

Vi står på tröskeln till ett systemskifte som sannolikt inte under överskådlig tid kommer att kunna stoppas, om man inte gör det nu. Är det då rimligt att kalla de svenska valda ombudens agerande i migrationsfrågan för landsförräderi? Jag anser det...

Har han blivit tokig, han arkitekten... kanske i besvikelsen över att grabben hans, inte kom in i riksdan...

När man väljer att undanhålla ett genomgripande systemskifte – vilket migrationsplanerna innebär – från både folkets insyn, förståelse och medbestämmande, då handlar det om landsförräderi. När nu FN:s migrationsagenda ligger klar för staternas undertecknande den 10 december i år, är det kronan på verket för en total omdaning av världens politiska inriktning...

Varje människa skall ha rätten att fritt bestämma var han eller hon skall bo och dessutom vara garanterad ett omfattande omhändertagande, som ofrånkomligt placerar de attraktiva ländernas befintliga befolkning i strykklass. Migrantens önskemål skall prioriteras av såväl de utvalda ländernas samhällssystem som ursprungs-befolkningens ekonomiska uppoffringar. Det är nämligen ytterst de senare som genom skattsedeln får betala för detta systemskifte. Utan att vara tillfrågade...

Aktörer på denna vandring mot den nya globala fördelnings-politikens kommunism är FN och EU, organisationer som på alla sätt försöker utplåna våra urgamla rättigheter att bevara våra nationer och våra länders specifika kulturer till förmån för en global soppa där ingen skiljer sig från den andre, där alla har lika lite betalt och där den självutnämnda eliten kan bada i ekonomiska förmåner som betalning för att inte släppa in någon utomstående i maktapparaten...

En värld där elitens monopol inom finans, handel och företagsamhet inte kan ifrågasättas, där ländernas livsmedelsförsörjning specialiseras nationsvis, så inget land kan vara självförsörjande utan tvingas handla varor av andra länder och där världens råvaror är fritt tillgängliga för monopolföretagen ”för världens bästa”. En värld där blockad av utvald livsmedelsimport då kan ställa den tredskande inför valet att svältas ihjäl eller lyda...

I konceptet ingår också att skapa en universal människa, som är en blandning av de befintliga raserna, så rasbegreppet kan avskaffas en gång för alla. Därför är fri migration viktigt för dessa samhällsomstörtare, som i vetskapen att vissa religioner inte tillåter ingifte av konkurrerande religioner, tycker att må då den starkaste vinna. Kristendomen lär inte räknas till de starka, vi är tvärtom både mest sekulariserade och mest offervilliga. Ske det som sker…

Landsförräderiet.

Regeringen Löfven försökte under förra mandatperioden att införa historiskt störst inskränkningar av alla väst-europeiska regeringar under efterkrigstiden genom ingrepp i mediegrund-lagarnas stadgade informations-, yttrande- och tryckfriheter...

Håller hon med sonen... mamma Barbro W. i folkpartiet... rädda medie-grundlagarna till varje pris...

Journalisten Joakim Lamotte har utsatts för hot ett oräknerligt antal gånger de senaste åren. Trots att Lamotte formellt sett är journalist är det inga medier som ställer sig och försvarar honom. Idag är inte heller bara Lamotte hotad till livet. Hoten har spridit sig till att omfatta hans barn om han inte slutar med sin journalistik...

För journalist är vad han är. Sedan kan vi alla ha synpunkter på presentationsformatet eller vad han kommer fram till i sina granskningar. Det han dokumenterar är sant och istället för att försöka åtgärda problemen väljer politiker och hans mediekollegor att se i en annan riktning. Där är dessvärre Expressen inkluderad i skaran av de som ser bort...

För Sh är Joakim Lamotte en okänd figur... namnet har skymtat förbi i rubriksättningen hos tantsnuskmedia men har inte intresserat Sh... har säkert läst några av hans krönikor i GP... som emellertid inte fastnat i minnet...

Sh skummade över hans videosnuttar på tuben... Johan W. 

tycker gott att Joakim L. kan få fortsätta sända sina rörliga närgångna selfis med ljud och det är väl inget att säga om... det förefaller dock som om hans motståndare blir grymt uppretade av hans framträdande... om alla inblandade fått utstå vendettor och sammansvärjningar så återstår väl bara för polisen att utreda saken... hej och hå...

Vem skyddar det fria ordet när media själva inte gör det?fre 12 okt 2018

Bröderna Ahlmark och fascismen... vad A.d.ä. tyckte är okänt men A.d.y. är säker på sin sak... det borde alla vara, kan man tycka... Den konventionella höger – vänster-skalan har för mig alltid framstått som i grunden fel gällande de ideologier, som i första hand påståtts vara stora motståndare till varandra. Det gäller då främst socialism/kommunism vs fascism/ nazism...

Fascism och nazism placeras där vanligen ytterst till höger med olika konservativa och frihets-inriktade partier som grannar. Men av vilka skäl kan nazism och fascism klumpas samman med

t.ex. moderna demokratiska konservativa partier och kallas ”högerpartier”...

När nazismen framträdde, påminde dess program, retorik och t.o.m. namn –national socialism – om en samhörighet med socialismen, men där dess uttalade nationalism skilde ideologin från kommunismen och – självfallet – den tyska socialdemokratin med dess trohet mot verkligt folkstyre. Sedan kan man säga, att skillnaden gentemot den ryska versionen av kommunism så småningom minskade genom utvecklingen mot nationalism under Stalin...

Men nationalismen i den nazistiska ideologin var trots allt inte huvudfrågan utan var klart underordnad rasen, som var det riktiga kriteriet på vem, som verkligen var nazist och vilka frågor och intressen som skulle främjas av staten. Här fanns en ordentlig skiljelinje till socialismen (auktoritär eller demokratisk) och kommunismen. Men företrädare som Hitler och Goebbels ansåg, att man hade en likartad inställning och ett gemensamt mål med dessa ideologier gällande att krossa kapitalismen och den liberala världsordningen och att skapa ett ”socialistiskt” samhälle...

Ett samarbete med vänstern sågs inledningsvis som både möjligt och önskvärt. De ledande nazisternas inställning till marxismen var delvis kluven och pendlade mellan visst gillande men med mycket fördömanden. Sedan kom Hitlers politiska framgång i Tyskland, hans ambitioner och beroende av industrin och militärledningen för att nå sina utrikes-politiska mål, att helt prägla hans åsikter och attityder...

Fascism är en utveckling av socialismen

Som ni ser kan fascism omöjligt vara höger = konservatism/libertarianism om ni inte ifrågasätter de axioma påståendena ovan förstås... som den postmoderna idiot ni i så fall är... enligt A.d.y alltså...


Lars Bern kommenterar dessa fake news i detta program som också finns på www.swebbtv.se

I måndags 8 oktober hade SVT rapport och Aktuellt långa reportage och kommentarer om klimatlarmen. Vi tittar på utdrag och Lars Bern konstaterar att det egentligen inte kommit fram något nytt utan att det är samma lögner och överdrifter som medierna har hållit på med i mer än 20 år utan att det har hänt något speciellt...

Frågan drivs av superrika globala företagsägare och banker med syftet att öka makten för EU och FN som de kontrollerar i hög utsträckning. Vi konstaterar också att de åtgärder alarmisterna föreslår är katastrofala för många av jordens fattiga. Samtidigt är det inget annat land som tar dessa larm med samma allvar som Sverige och de svenska medierna är extrema i jämförelse. Ännu har ingen avlidit pga klimat-förändringar och inga skador har rapporterats till följd av havsnivåhöjning...

https://i.ytimg.com/vi/h2SeZiKjzYk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAqjPjwIbhMc2RbxGL9-GRRGSTMDwLars Bern kommenterar SVT fake news om klimatet

Klimatpolisen i USA, The Panel on Climate Change (IPCC) varnar oss att domedagen är nära förestående på grund av de så kallade klimatför-ändringarna. Den här gången ger de oss 12 år att ta kontroll över våra nationer och låta regeringen "fixa" situationen. Klimat-alarmisternas taktik förändras aldrig. Här följer en serie av varningar utfärdade inte bara av IPCC, utan också andra... I sin nya 728-sidiga rapport beskriver IPCC de olika tragedier vi kan förvänta oss i den tvetydiga "närmaste framtiden" om vi inte lyssnar till deras ord...

Om jordens folk lyckas hålla den global temperaturökning till bara  0.9 grader Celsius, kanske vi kan undvika några av de hemskaste sakerna...

Enligt den nya IPCC-rapporten kommer bara hälften så många människor på planeten att lida av brist på vatten; färre dödsfall och sjukdomar kommer att inträffa.  (svalare, mindre smog och infektionssjukdomar;)  det kommer att bli mycket mindre torka, värmeböljor och skyfall likt de som hörde samman med orkanerna Harvey och Florens;  Isen i Västra Antarktis kommer inte att smälta bort; och vi kan än så länge rädda planetens korallrev...

Men för att dessa underbara saker ska hända måste mänskligheten omedelbart och drastiskt förändra sitt levnadssätt.  Användningen av fossila bränslen måste snart upphöra.  "För vissa människor är det här utan tvekan en livs- eller dödssituation ", säger en av rapportens ledande författare Natalie Mahowald från Cornell University...

En nyligen genomförd granskning av Dr John McLean har visat att många av de uppgifter som IPCC använder för att komma med denna rapport är allvarligt felaktiga.  The New American  täcker den felaktiga datasituationen här.  Eftersom IPCC använde felaktiga data för att producera denna rapport finns det starka skäl för att deras slutsatser också är felaktiga.
FN vill att vi ska tro att IPCC är en grupp vetenskapsmän som inte gör annat än att studera klimatet och ge ärliga rekommendationer om hur man logiskt och bäst går vidare i dessa frågor. Men, även om det sysselsätter forskare, är IPCC en politisk organisation. Vetenskapsmännen som de anställer är inte oberoende av IPCC: s agenda. Och IPCC: s agenda är samma som för FN:s världsregering: “Kontroll över allt mänskligt beteende”...

Tidpunkten för rapporten är också kalkylerad så som alla politiska saker är. Tidpunkten för rapporten beräknades och Jämmer och Elände-dokumentet släpptes en månad innan USA-s mitt-terminsval, vilket gav Vänster-kandidater tid att använda det omedelbart, samtidigt som alla rapporter som avslöjar skräpvetenskapen kommer att begravas av ett medskyldigt media...

Dokumentet släpptes en månad före USAs val - vilket gav Vänster-kandidater tid att använda det omedelbart, samtidigt som alla rapporter som avslöjar skräpvetenskapen kommer att begravas av medskyldiga nyhetsförmedlare. 
Fall inte för skrämseltaktiken. Denna “vetenskap” är tillräckligt involverad med en politisk organisation och agenda för att vara helt värdelös...

De är åtminstone konsekventa

Från bloggens läsekrets får jag ständigt larm om det ena eller andra eländet. Som resultat blir jag tyvärr ganska avtrubbad men nu har det kommit några mail som slår igenom mitt immunförsvar. De tar upp FN:s nya styrdokument ”Global compact for migration”...

Global compact for migration är en snårig och byråkratiskt skriven text men för den som avkodar språket står det klart att medlemsländerna inte kommer att ges någon möjlighet till kontrollerad och restriktiv invandring. Det görs inte ens skillnad mellan ekonomiska migranter och flyktingar. Dokumentet ska skrivas under den 10 december i år och är rena dödsdomen för ett land som Sverige. Så här kommenterar en bloggläsare...

Jag har börjat läsa och sätta mig in i det mest fruktansvärda dokument jag någonsin läst. Jag är chockad! Ingen info någonstans i svenska medier eller från de politiker som tänker skriva under. Jag tänker på vilket valresultat vi kunde sett om svenskarna informerats om detta. Jag har nu börjat planera min egen migration. Tyvärr är jag säker på att inte kunna få någon enda del av alla de förmåner som de ”rätta” flyktingarna får...

Det korrekta nyspråket kryllar av floskler. Det är häpnads-väckande att läsa FN-texterna på engelska och inse att alla de förändringar och konstiga påhitt och omskrivningar som man förundrats över i svenska språket, är direktöversättningar av FN:s engelska texter. Nu för tiden har vi ju som bekant inga problem i Sverige, vi har ”utmaningar”. I FN’s texter finns det inte heller några problem utan allt är ”challenges”. Ett annat ord som jag länge förundrats över är ”Ensamkommande barn”. Originalet kommer också från FN, som uppfann ordet ”Unaccompanied minors”...

Jag undrar hur själva processen ser ut när samtliga politiker och journalister på ett givet klockslag och unisont byter ut eller lägger till ord i svenska språket. (Detta sker så klart inte bara i Sverige utan åtminstone i samtliga västländer). Kommer språkdirektiven till Sverige via vår FN- ambassadör eller hur går det till? Samma unisonitet sker för övrigt även när det klimat- och miljöfrågor. FN:s ordalydelser och påståenden översätts ordagrant nästan i realtid av samtliga svenska beslutsfattare, utan någon som helst reflektion eller analys. FN:s åsikter är upphöjda till universella lagar och det är oerhört skrämmande. Kanske du vill skriva något om detta? Inte för att det nyttar, vi är redan dödsdömda. Men kanske som dokumentation åt framtida generationer...

Det postdemokratiska Förenta Nationerna

tors 11 okt 2018

François Maurice Adrien Marie Mitterrand har ju inte så mycket med artikeln att göra förutom att presidenten fick ett barn med författarinnan... det kanske ger en ökad tyngd åt artikeln bara...

Emmanuel Macron genomförde egentligen ett ”fientligt övertagande” av fransk politik med sin egenhändigt skapade rörelse La Republique en Marche. Han kunde göra det för att strukturerna var så ruttna. Det var både en välsignelse och en förbannelse att övriga partier, inte minst via de primärval som införts, inte kunde bjuda stort motstånd utan slets sönder av interna strider... hur det egentligen gick till vet nog bara det 

globalistiska Rothschild-Zionististiska bank-folket... dom har hyfsad kontroll över regerings-bildningen i ett degenererat globaliserat Sverige också...

Vem i dagens svenska toppolitik kan få en smekmånad av svenska folket? En Annie Lööf  som börjat betraktas som Alliansens dödgrävare? En Björklund styrd av sina barn? En Kristersson vars mål bortom vältaligheten ses som höljda i dimma? Eller en Löfvén som sparkats av väljarna för bara en månad sedan?

Det är bara en tidsfråga innan den utvecking vi ser ute i Europa också  kommer till Sverige. Frågan är om våra partier förmår utveckla sig eller nya rörelser med starka ledare tar över...

Emmanuel Macron - En politiker i fritt fall

Centerextremisterna och häxans öppna godishus

ägs av globalistiska Bilderberggruppens bank-folk... ta för er barn... det är glutenfritt... ljuger häxan slugt...

Nu inleds rond två, men den kan bli kortvarig. Annie Lööf har nämligen redan lagt ut snubbeltråd för moderatledaren...

Det Lööf gör är inte bara ohederligt och oförskämt, det är närmast att likna vid sabotage. Hon borde visa den som fått sonderingsuppdraget respekt och låta detta ha sin gång. Självfallet kan centerledaren mellan fyra ögon säga exakt vad hon tycker och var hennes gräns går, men att vingklippa en potentiell borgerlig regeringsbildare inför TV-kamerorna är bedrövligt. Och, förstås, väldigt likt Lööf...

Det spel vi nu bevittnar där Kristersson leker sonderingsman och en av hans påstådda partners sticker kniven i ryggen på honom och förordar samarbete med partier till vänster är om möjligt ännu mer ovärdigt än det spektakel till valrörelse vi genomled för en månad sedan...

Dessa pinsamma charader har nu pågått så länge att till och med Anders Lindberg börjar träffa rätt i sina analyser.

Dags för Kristersson att göra det enda han kan: söka stöd hos KD och SD och bilda en konservativ regering. Centerpartiet och Liberalerna får då välja. Mer kan Kristersson inte göra...

Lööfhalka


Blir Annie Lööf stats-minister? Ska spelarna på planen måla in sig i ett hörn för att kunna passa bollen till henne. Så är nog the scheme planerat.

Vad ska man säga om det som pågår? Är det teater eller är det på riktigt! Ulf Kristersson förstod väl redan innan att Stefan Löfven skulle säga nej. Att han inte vill agera knähund åt en moderat! Skillnad på S och M längre? Nä, inte så mycket med tanke på att båda numera tjänar deep state och inte det svenska folket. Ulfs första trevare är ett fiasko. I alla fall för dom som inte förstår vad som pågår. Men bakom kulissen en framgång med tanke på planen...

Så hur kommer det att gå? Ulf har redan kladdat på kaklet och är nu på väg in i väggen. Släpper dom makten för att den osynliga handen vill det och släpper fram Annie! Annie ja! Kläckte hon inte ur sig att andrahandsalternative är S. Var det en freudiansk slip. Kanske hon är sosse i själ och hjärta. Inte omöjligt trots sitt harvande om småföretagare och landsbygd. Kolla hur det ser ut! Har det blivit bättre för företagarna? Lever landsbygden ännu mer nu? Nej! Det är bara ord och klyschor som hon slänger sig med...

Annie Lööf sa 2013 att hon hellre skulle äta upp sin högra sko än att bli ett stödhjul till Socialdemokraterna, ett uttalande som fick stor spridning efter regeringens och Alliansens decemberöverenskommelse. I en intervju med Expressen får hon frågan om hon ångrar uttalandet... Definitivt inte. Jag har mina skor fast påknutna på bägge fötter, säger Lööf... Jag kommer heller aldrig sitta i en regering tillsammans med S. Det decemberöverens-kommelsen innebär är nu att Stefan Löfven tvingats erkänna att Alliansen existerar, att vi håller ihop, att vi kommer att vara i opposition, fortsätter hon...

Det var då det! Nu är det annat! Hon vill inte ge men hon vill ha stöd av sossarna. Under tiden som politikerna leker i vårt parlament går Sverige mer och mer sönder. Det är synd om oss...

Ulf Kristersson går in i väggen! Stefan Löfven vill inte vara knähund åt en moderat

Den som är stark nog att ta för sig utan att du eller någon annan kan göra något åt det, får per automatik en sorts legitimitet. Det synsättet är inte något som uppstått i våra dysfunktionella förorter, utan ett rättssystem som fungerat i miljontals år, under vilket vi långsamt utvecklats till de människor vi är. Vi är programmerade att återgå till det systemet så snart vi inte skyddas av en poliskår, en äldre storebrorsa, ett rättssamhälle eller något annat...

Tittar man på gamla journalfilmer från Hitlers dagar, ser man hur tusentals helt vanliga tyskar samlades på gatorna och uppriktigt verkar tycka att nazismen representerade något ”gott” – kanske en smula brutal men ändå bärare av en högre moral. En slutsats man lätt kan dra är att alla dessa människor måste vara galna, men en troligare förklaring är att i situationer där det mesta av samhällets trygghet skalats bort, tenderar vi att återfalla i det ”förprogrammerade” tillståndet...

Måttlig aggressivitet väcker motvilja och avsky, men tillräckligt konsekvent aggressivitet i kombination med tillräckligt mycket hänsynslöshet, inger respekt...

En av många saker som gjorde Nazityskland speciellt, var att olika sorters extremism samsades under en och samma hatt. Hitler lyckades inte bara attrahera tyska nationalister och preussiskt skolade romantiker utan även stora delar av vänstern (nazismen var ju en form av socialism, om än nationell sådan) och slutligen fick han också med sig islam, i form av stormuftin av Jerusalem...

Hitlers samarbete med muslimer (och sympatier för islam i övrigt) är något man sällan tar upp i historieböckerna. Den här bilden är till exempel olaglig att publicera i Tyskland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu går så långt att han menar att muslimska ledare från Mellanöstern var de verkliga arkitekterna bakom förintelsen...

Att svenska jihadister skulle bilda enad front med nazister är nog inte så troligt. Däremot är relationerna mellan vänstern och radikal islam synnerligen goda...

Den starkes rätt

ons 10 okt 2018

Så olika vi ser på klimat och samhälle... Sh föreslår degeneration i stället för förfall... man kan vara alarmist, agnostiker, skeptiker, 

hysteriker, förnekare, realist och 

betraktare i synen på degeneration...

Degeneration eller degenerering beskriver en process där något förenklas eller försämras. Det kan användas i bland annat följande samman-hang...

Degeneration av människor genom urartning i fysiskt och psykiskt avseende oroade man sig mycket för på 1800-talet och i början på 1900-talet och därför tillgreps rashygien, bl.a. genom tvångssterilisering...

Beteckning på ett moderniserat samhälle som har fått negativa konsekvenser som globalisering, rotlöshet, miljöförstöring och byråkratisering...

Degenerera betyder... missbildas, deformeras, urarta, vansläktas, försämras, förfalla, sönderfalla, gå tillbaka, spåra ur...

Motsatsordet generera betyder... förbättra, fortskrida, utveckla...

Patrik E. är dock inte riktigt nöjd med epitetet och skriver... Det finns ju folk som helt och hållet förnekar att något förfall pågår, expeditionsregeringsutbildningsminister Gustav Fridolin och före detta expeditionsregeringsmigrations- och justitieminister Morgan Johansson till exempel. Sådana bör därför kallas förfallsförnekare...

Sparreholmarn föreslår ytterligheterna... Klimatdegenerationsalarmist och Klimatdegenerationsförnekare... respepektive Samhällsdegenerationsalarmist och

Samhällsdegenerationsförnekare...

Klimatdegeneration betyder att klimatet urartar, åtminstone levnadsvillkoren för människan... Samhällsdegeneration betyder att samhället är utsatt för missbildning...

Sparreholmarn själv ser sig som Klimatdegenerationsagnostiker och Samhällsdegenerationsrealist...

Oss förfallsalarmister emellan

Ett hysteriskt hyckleri och en gränslös dubbelmoral...

Typiskt för alla de klimatrapporter som kommit under de 40 åren är att de alla tar som utgångspunkt att jordens klimat till varje pris skall bevaras som det är, ty allt annat innebär en försämring...

Samtidigt verkar ingen oroas över att jordens befolkning och den ekonomiska aktiviteten öka exponentiellt. Sedan 1950 har jordens befolkning mer än tredubblats och jordens bruttonational-produkt ökat 20 gånger i fast penningvärde. Det är självklart att detta kommer att belasta miljön och även påverka klimatet...

Rapporten Global warming of 1.5°C är totalt orealistisk. Ett varmare klimat som sannolikt blir mindre än i IPCC rapporten, åtminstone utanför tätorterna, kan inte förhindras och behöver inte innebära ett sämre liv utan i flera områden på jorden också innebära förbättringar. Tankarna går till de svenskar som utvandrade till Amerika på 1800-talet och fick genomlida somrar som var vida mer pressande än den svenska sommaren 2018. Det var i alla fall bättre än att plågas av den svenska överheten...

Ingen klagar på att isen minskat i Östersjön, inte ens miljörörelsen. Ett isfritt Arktis kommer att innebära ett flertal fördelar, liksom ett varmare klimat i Sibirien och norra Kanada. Jordens isbjörnar har klarat såväl istider som mellanistider. Under mellanistiderna var Arktis sannolikt isfritt sommartid...

Det som verkligen bidragit till att minska växthusgasutsläppen har varit kärnkraften. Det är bara att studera de svenska utsläppen av koldioxid som närmast halverades efter utbyggnaden av kärnkraften. Idag är de hälften av vad de var kring 1975. Vad som behövs är att ersätta dagens globala energisystem men en kombination av kärnkraft, förnybar energi samt bättre energihushållning och inga vansinniga ad hoc-program som skulle innebära en ekonomisk och social kollaps. Vidare så får de länder som har mer medborgare än de kan klara av att se till att införa en realistisk barnbegränsning ungefär som vi gjort i Västeuropa och som senare Kina gjort...

En klimatrapport som förlorat kontakt med verkligheten

Under gårdagen gjorde public service stora ansträngningar för att förmedla det mörkaste scenariot i FN:s klimatpanel IPCC:s rapport om temperaturökningen på jorden...

Medier som på senare år varnat för risken för svartmålning hade inga bekymmer med att prata om ”klimatkollaps” och oerhört mänskligt lidande för hundratals miljoner människor. Det spekulerades även i att oljan kan vara slut till 2030 – med alla konsekvenser det kommer att få...

Jag vet inte hur jordens klimat kommer se ut om 12 år, och det vet ingen annan heller. Men det apokalyptiska tonläge som SVT och SR förmedlade i sin rapportering (utan nämnvärt kritiska röster, ska nämnas) var slående...

Efter sedvanlig irritation tänkte jag ett steg längre. Jag tänkte på dagens Sverige som lägger pengar på islamistiska organisationer och menscertifiering av arbetsplatser men inte har råd med vare sig en fungerande civil krisberedskap eller ett militärt försvar värt namnet som inte lägger resurser på genusfrågor...

Jag tänkte på det Sverige där fackliga företrädare bär fittmössor och där statsförvaltningen förvandlats till ett näste för vänsteraktivister. Det Sverige där Värdegrunden™ ställts över både sunt förnuft och all anständighet. Ett Sverige som utvecklats till ett slags liveversion av SvampBob Fyrkant...

Slutligen kom jag till slutsatsen att det enda som kan rädda oss ur all denna galenskap kanske är en riktig och genuin kris. En krissituation då vi tvingas fokusera på det viktiga, det basala, det som innerst inne betyder något, och inte har vare sig tid eller resurser att lägga på allsköns trams...

I denna kris får vi med spänning betrakta hur efterfrågan på genusvetare, hen-aktivister och intersektionella språkpoliser ser ut...

Låt krisen komma

tis 9 okt 2018

Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått. Vanligen är det ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster enligt måttet bruttonational-produkt (BNP), jämfört med före-gående tidsperiod (till exempel månad, kvartal eller år). Det nominella tillväxttalet anger ökningstakten i löpande valutaenheter...

Sparreholmarn tycker verkligen att ekonomisk tillväxt är ett tokanvänt begrepp... han har i alla fall svårt att förstå hur det hänger ihop... när ett samhälles ekonomi växer omvandlas energier i fysikalisk mening... allt är ju energi,

säger Albert E...

Energin lyder under den så kallade energiprincipen. Enligt denna fysiska lag kan energi varken skapas (produceras) eller förintas; den kan bara omvandlas. Energi beräknas ofta som produkten av en intensiv och extensiv storhet, till exempel kraft och sträcka. Albert Einstein visade med sin speciella relativitetsteori, att materia och energi är ekvivalenta, det vill säga en viss mängd materia svarar mot en viss mängd energi och omvänt. Uttryckt i energienheter motsvarar varje massa en mycket stor mängd energi. Relationen är E=mc2...

Man kan nog tala om lokal ekonomisk tillväxt men knappast global... lokalt består väl tillväxten av två komponenter, ett rikt land stjäl från ett annat land som blir fattigt, ett rikt land har billig energi, producerar prylar som säljs dyrt till ett annat land utan billig energi, som blir fattigt... det rika landet har "utvecklats" med ekonomisk tillväxt... det fattiga landet har "avvecklats" med ekonomisk tillbakagång... sammantaget är de rika och fattiga ländernas samlade ekonomiska energier konstanta... jordklotets energier kan varken skapas eller förintas... de kan bara omvandlas enligt energiprincipen... att kränga prylar i sig utvecklar inte människan om man ska tro  Albert E... det är ett nollsummespel...

En växande ekonomi förutsätter teknisk utveckling som i sin tur skapar ekonomiska resurser för nya investeringar, forskning och utveckling, säger HAX... så är det naturligtvis... men den tekniska utvecklingen har kommit så långt att den rullar på av sig själv...

Ekonomisk tillväxt – Wikipedia
https://3.bp.blogspot.com/-kEUBc0v1S1s/W7zTOrNVvAI/AAAAAAAAZ4Q/krDM6boGNs86MUkYeG2kG6FeziyxPGFYgCLcBGAs/s320/liarliar.jpgAllt är toppen! Vi är bäst! Rösta på oss! Med »urstarka« tillväxtsiffror spurtade finansminister Andersson (S) in i höstens valrörelse...
Och media rapporterade snällt. Ingen granskade eller ifrågasatte. Ingen ställde några relevanta frågor, som till exempel: Det där kan väl ändå inte vara per capita...https://1.bp.blogspot.com/-b5P49piL-VM/W7zUsb3OzMI/AAAAAAAAZ4c/enDOLxFwYpkBqg20SbIVd9w270skGWkPACLcBGAs/s400/Screenshot.jpegNu... efter valet... kryper det fram att de svenska tillväxtsiffrorna är urusla. Enligt prognosen svagast i EU... 

Läs mer hos Ekonomifakta

 

Tillväxt är vad som krävs för att alla skall få ökat välstånd. Tillväxt är vad som gör det möjligt för en person att få det bättre utan att någon annan får det sämre. Tillväxt är vad som krävs för att hålla liv i polisen, försvaret, järnvägen, sjukvården och skolan. Tillväxt är vad som krävs för att vi skall få mer än smulor i pension. Tillväxt är absolut nödvändig för att hålla det pyramidspel som den svenska generella välfärdsstaten är på rätt köl...

 

Utan tillväxt blir vi fattigare och får det sämre. Utan tillväxt förfaller den samhälleliga kärnverksamheten ytterligare. Utan en sjuhelvetes tillväxt har vi inte råd att hantera flyktingkrisens efterdyningar... 

Små skillnader i tillväxt kan ge stor skillnad i verkligheten, eftersom det handlar om ackumulerad effekt. Som om det inte räcker att vara sämst i klassen, så kommer alla andra nu att dra iväg mycket snabbare än Sverige... 

Men det är ju så det blir när man ägnar sig åt centralstyrning, låter den offentliga sektorn svälla, delar ut bidrag med andra människors pengar, har skyhöga skatter och trakasserar de företag som i slutändan tvingas plocka upp notan...

Prosit!

De skamlösa lögnarna

Oavsett om man tror att människan orsakar klimatförändringar eller ej – så vet vi att klimatet ändå förändras över tid. För att detta skall kunna hanteras på ett förnuftigt sätt krävs teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Tekniska framsteg kan både hjälpa oss att leva mer miljövänligt och att hantera frågor som till exempel har med ändrad temperatur eller ändrade havsnivåer att göra. Kan vi samtidigt göra oss oberoende av de oljeproducerande staterna, då är det en välkommen bonus...

Teknik och ekonomi lever i symbios. Ny teknik kräver investeringar – och kan därefter ge ekonomisk avkastning. En växande ekonomi förutsätter teknisk utveckling som i sin tur skapar ekonomiska resurser för nya investeringar, forskning och utveckling. Det absurda är att de politiska partier som fokuserar hårdast på klimatfrågorna samtidigt är de som är mest fientligt inställda till teknisk och ekonomisk utveckling...

Det finns också en märkligt utbredd föreställning bland många människor om att allt är ett nollsummespel. Vilket naturligtvis är fel. Hade det varit så, då hade vi fortfarande levt på grottmänniskornas nivå. (Eller rättare sagt, på en lägre nivå än grottmänniskorna, eftersom vi är betydligt fler nu än då.)Teknisk utveckling innebär att vi kan göra mer och göra det bättre till lägre kostnad, med bättre resursutnyttjande och med lägre miljöpåverkan...

Ekonomisk tillväxt innebär att alla kan få det bättre, utan att någon behöver få det sämre. Så – tvärt emot vad grönvänstern påstår – är det bästa sättet att hantera miljöfrågor och klimatförändringar att trycka på gasen snarare än att ställa sig på bromsen. Speciellt gäller detta om vi vill respektera andra människor runt om i vår värld och deras möjlighet att leva i välstånd. Det är endast genom teknisk utveckling som de kan få transporter, uppvärmning, el och en godtagbar levnadsstandard på ett »miljömässigt hållbart« sätt. Något alternativ existerar icke...

De rödgrönas svek mot framtiden

mån 8 okt 2018

Dr. Tino Sanandaji (Kurdish-Swedish economist and author) joins Dave Rubin, discussing political correctness and the...

David Joshua Rubin, född 26 juni 1976, är en amerikansk debattör och programledare för The Rubin Report. ​Rubin identifierar sig som en klassisk liberal och debatterar ofta ämnen som politisk korrekthet, yttrandefrihet, politik, massmedia, religion, och den klyfta han anser finnas mellan liberala och progressiva...

Rubin identifierar sig med klassisk liberalism, och talar ofta emot progressiv politik som han anser vara del av den regressiva vänstern, ett uttryck populariserat av den Brittiska aktivisten Maajid Nawaz. Rubin har även uttryckt att "den regressiva vänstern är vänsterns version av Tea Party-rörelsen, samt att termen "regressiv vänster" också kan tillämpas till personer som använder vänster taktiker som att ljuga om och förtala sina motståndare för politisk vinning. Rubin är en förespråkare för yttrandefrihet, och kritisk mot politisk korrekthet. Under ett framträdande på The Joe Rogan Experience, framförde Rubin sin tro på vikten av att ha diskussioner om idéer och ideologier utan att attackera sin meningsmotståndare. Han sa även att han tror att man generellt ska döma folk på en individuell basis...

https://i.ytimg.com/vi/Txk-CZRFEoQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBZJEzN9tu_FP-Gyk5pY1mXxzFj5gSweden's Immigration Crisis and Political Correctness Problem (part 1)

https://i.ytimg.com/vi/t3GIfdxe5fY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAVhP8K1jQm1rVBi3GZHpufPuoh7gSweden's Immigration Crisis and Political Correctness Problem (part 2)

The Rubin Report 

Får nog be Henrik J. om ursäkt...

Det var nog Sara Skyttedal  som gjorde honom så överdrivet fjantig...

Det var ju ett annat fjong i medaljongen med Alexander B...

A var ju före S... måhända var H utmattad av A veckan innan... trots en pågående åderförkalkning sympatiserar Sh med filosofen...

https://i.ytimg.com/vi/XZ1ehahS5Y8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAVI3FwY-4zAg6d2klpmABfTZlWIwChampagne Med Henrik: S02E01: Alexander Bard

Läser du bara Excessen och annan tantsnusk... skyll dig själv... En filterbubbla uppstår till följd av personligt anpassade resultat av sökningar efter information, till exempel då en användare använder en sökmotor på Internet eller delar och gillar saker på ett socialt medium...

Olika algoritmer anpassar eller filtrerar automatiskt träfflistan beroende på uppgifter om användaren såsom vad denna har sökt, klickat på och gillat tidigare eller var personen befinner sig. Syftet med att producera en filterbubbla är att visa det som användaren förväntas vilja se. En konsekvens blir att användare inte tar del av information som motsäger deras verklighetsuppfattning och isolerar dem intellektuellt i kulturella eller ideologiska bubblor...

Framträdande exempel är Googles Personalized Search, användares personliga nyhetsflöde på Facebook och rekommenderade videoklipp på Youtube. Vilka nyheter individen möts av påverkas även av vilka vänner personen har i sin kontaktlista på sociala nätverk och vad dessa delar och gillar, samt vilka nyhetsplatser, bloggar och forum användaren läser regelbundet...

Jesper Strömbäck kommenterade 2015 att det allvarliga var inte att människor hade olika åsikter, men att de hade väldigt olika verklighetsuppfattningar eftersom det gör det svårt att mötas i en diskussion då en sådan blir meningslös om man inte kan vara överens om fakta. Han menade att det lamslår den demokratiska debatten och ökar polariseringen...

Filterbubbla – Wikipedia

James P Allison och Tasuku Honjo prisas för upptäckten av cancer-behandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer... = förstärka immunsystemet... nåja, principen är ju inte ny precis... käka nyttig mat har man väl alltid gjort... och fru Pettersson och Sh med flera har fått sina interferonsprutor...

De båda forskarna tilldelas priset av Nobel-församlingen vid Karolinska institutet då de etablerat en helt ny princip för cancerbehandling genom att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller...

James P Allison studerade ett protein som har visat sig fungera som en broms i immunsystemet. Han insåg då möjligheten att släppa på bromsen så att immunsystemet aktiveras...

Tasuku Honjo upptäckte samtidigt ett nytt protein på immuncellerna och kunde visa att också detta fungerade som en broms...

Som Sh skrev igår...

Sh som tagit sina sprutor i drygt femton år håller också 

cancern i schack... men Sh fick sluta med sprutorna för fyra år 

sedan, biverkningarna blir med tiden för svåra... sprutorna

triggar igång immunförsvaret, kroppens försvarsmekanismer...

kroppen går för högtryck som om den hade influensa varje

dag... det sliter på kroppens inre organ... Sh är sannolikt

för gammal för att hinna dö av sin långsamväxande cancer-form... utan mera troligt av medicineringens biverkningar eller på annat sätt...

Medicinpriset går till forskning om cancerbehandling | Ny Teknik

sön 7 okt 2018

Kort pitch till ett långt inlägg... eftersom ni ändå sover...

Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år...

Den som tror på FN:s målsättning bör nog ta sig en extra funderare, tyvärr hör vår regering i Sverige till den troende kategorin. Förvisso har man arbetat länge med förberedelserna och vissa ”problem”, som yttrandefriheten är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtagliga. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt skall kunna sova vidare. Att Sverige under ledning av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, som nu återvänder efter uträttat värv, skall vara vägledande pilotstat i omvandlingen kan vi lätt förstå. Detta kan få komiska effekter, som när Löfvén tvingas justera flyktingpolitiken efter SD:s modell till mer hjälp i närområdet efter UNHCR:s direktiv...

Det sovande folket. Har vi vaknat ännu? Jaså, inte det…. 

Det är svårt att se hur utvecklingen ska kunna vändas, utan att allt först eskalerar hela vägen till krig. Det enda som kan stoppa utvecklingen är rimliga, anständiga, vettiga människor, och de blir allt mer marginaliserade i en värld där det gäller att skrika så högt och orimligt som möjligt...

Men vi har förstås aldrig haft det så bra som nu materiellt och ekonomiskt. Men det hade man inte heller haft på 30-talet. I vår värld av evig tillväxt får vi det alltid bättre i median eller medel. Men när man inser att vi nu lever i framtidsdystopin och är rädda för att förlora det vi har och hellre vänder oss till fascism, kommunism och populism...

Så välkommen till framtidsdystopin. Så många av farhågorna ur science fiction-litteraturen har besannats. Men välbeställd medelklass har förstås aldrig haft det bättre. Och vill inte förlora detta på anständighetens barrikader.

Vi får trösta oss med att det fortfarande kan bli värre. Mycket, mycket värre. Läs en bok eller prata med någon av de sista i livet, som var vuxna under andra världskriget. Var du 20 år gammal 1940 är du 98 år nu. De sista vuxna vittnena är snart borta, även om barnets perspektiv kommer finnas kvar några år till.

Vi lever i framtidsdystopin

Det räcker att se på resultaten av Pisa-studierna för att inse att det finns problem. Stora problem.
Att Reinfeldt ifrågasätter detta visar bara vilken dåre han är. Men till skillnad från SIDA, där den vettiga lösningen vore att lägga ner hela j***a verksamheten, så är ju skolan i grunden en helt oumbärlig institution...

Hovs klipphällar... en kommentar i mängden... fortsätter...

Då är det närmast overkligt hur en klick vänster-extremister kunnat ta befälet över driften av skolan, och bland annat införa en helt vanvettig pedagogik. Reinfeldt, som ska föreställa vara moderat, verkar okunnig om detta...

En gång i tiden, före införandet av ”Enhetsskolan”, var alla eniga om att den beprövade erfarenheten visade att läraren skulle leda lektionerna, och portionera ut kunskaperna i lagoma bitar, anpassat efter elevernas ålder.
I den vänsterextrema flumskolan ansågs det däremot plötsligt att eleverna själva skulle ”söka kunskap”! – och läraren reducerades till handledare. Dessutom har lärarens självständighet på olika sätt reducerats, och yrket har nu fått så låg status att man knappt ens lyckas hitta sökande till lärarutbildningen...


Ovanpå detta har vi dessutom problemen med asyl-migranternas avkommor, som trots att myndigheterna öser pengar över verksamheten i dessa områden ofta visar katastrofalt dåliga resultat. Som exempel på det motstånd som nu äntligen börjar formera sig, brukar jag länka till denna artikel...

https://www.salaallehanda.com/artikel/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

Här vill alltså skribenten helt enkelt lägga ner lärarhög-skolorna och starta på nytt, så infekterade anser hon att de är av vänsterflummet...

Är motståndaren cynisk eller i god tro?

En sån där cancer som också Sparreholmarn bär på... men Pettersson är ansiktet utåt

för tillfället, och det är väl

inte så dåligt... bättre än Shs

i alla fall...

”En kronisk sjukdom som aldrig går över”... Cancertumören i tunntarmen upptäcktes sommaren 2011. Jag hade jobbat mycket i samband med det hemska terrordådet som hände på Utöya i Norge. Kroppen var helt slut. Jag trodde bara att jag skulle behöva vila och komma tillbaka efter några dagar. Nu blev det ett smärtsamt besked från läkarna... och en magoperation...

I dag får hon en spruta i månaden för att metastaserna i levern ska hålla sig i schack.

Just nu mår jag bra, men cancern kan komma tillbaka. Det är en kronisk sjukdom som aldrig går över...

Sh som tagit sina sprutor i drygt femton år håller också 

cancern i schack... men Sh fick sluta med sprutorna för fyra år 

sedan, biverkningarna blir med tiden för svåra... sprutorna

triggar igång immunförsvaret, kroppens försvarsmekanismer...

kroppen går för högtryck som om den hade influensa varje

dag... det sliter på kroppens inre organ... Sh är sannolikt

för gammal för att hinna dö av sin långsamväxande cancer-form... utan mera troligt av medicineringens biverkningar eller på annat sätt...

SVT-profilen om sjukdomen: ”Jag kommer aldrig bli frisk”

lör 6 okt 2018

Lite olika sorters karlar... men socialister är dom allihopa... det är ju det man är om man är vänster...

En judebög som ogillar PK...

Hur illa kan det gå för en sån...

En fritänkande sekulär agnostiker som prisar osäkerhet och fördömer tvärsäkerhet... en man som hyllar gyllene snittet...

https://i.ytimg.com/vi/tPEHbJgomgA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDuarVPzmiCUNHvelum_Cl1dC3z1wBest Argument Ever Against Political Correctness by Stephen Fry

 

Människosnusk är hans favoritämne...

PK-extremt tråkiga människor kan vi

vara utan liksom andra extremister...

Tantsnusk är vi ju bekanta med... kännetecknande är ingående skildringar av sexualakter vilka, till skillnad från i renodlat pornografisk litteratur, har en omfattande ickesexuell handling och samman-hang, och att de flesta som läser tantsnuskböcker är kvinnor... en annan beteckning på den mer flärdfulla delen av genren är FLn... flärd - lidelse - njutning...som i gammelmedia...

Men Mänsnusk är inte heller ointressant... en högtidsstund för Carlin... placera tusentals deformerade tatuerade stinkande svettdrypande alpa-hannar i en jävla gruvgrop och låt dom döda varandra... placera den sist och enda kvarlevande på en pedistal och skjut honom...

https://i.ytimg.com/vi/Nf7x3zW67zE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBHSnsY5GtA6RZSDbWiJ8VUuVwchQGeorge Carlin - Man Stuff

 

Världens klokaste 90-åring, en gyllene snitt-människa som väger samman det ena med det andra... enligt Sh...

till nåt gyllene... Hans tankar spårar aldrig ur... dom hänger alltid ihop... 

Chomsky har sagt att hans "personliga visioner är relativt traditionellt anarkistiska, med ursprung i upplysningen och klassisk liberalism" och han har prisat frihetlig socialism. Han sympatiserar med anarkosyndikalism och är medlem i Industrial Workers of the World, en syndikalistisk fackförening. Han kallar sig själv för en frihetlig anarkist (libertarian anarchist)....

Chomsky genomförde tidigt kritiska analyser av globaliseringen. Han sammanfattade processen med orden "gammalt vin, nya flaskor", och hävdade att elitklassens motiv är detsamma som alltid: att försöka isolera folket från viktiga beslutsprocesser, med den skillnaden att de högsta beslutsfattande instanserna nu är transnationella bolag och överstatliga banker. Chomsky hävdar att de transnationella bolagen "utvecklar egna styrningsinstitutioner" som speglar deras globala räckvidd...

https://i.ytimg.com/vi/ZkcDT4l7e4o/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBe2Vh1CRv3gnjRqYrFaN_XqrA4JwNoam Chomsky - The Future of Capitalism

Hans banjoteknik är inte svårare än att den kan läras på en vecka... hans anslag och behandling av tonen tar trettio år att lära sig...

En som inte sökte rikedom och berömmelse... men en socialglobalist... en social magnet som drog till sig den tidens folksångare... många ville spela med Derroll A...

His reputation grew steadily – maybe not among the general public (Derroll always walked the byways, far from the trappings of fame and media attention) but certainly with many professionals, for whom he became a model, or at least a first-class reference: Ian Anderson, Dave Arthur, Long John Baldry, Anne Briggs, Derek Brimstone, Vashti Bunyan, Martin Carthy, Billy Connolly, Barbara Dane, Julian Dawson, Dave Evans, Finbar Furey, Dick Gaughan, Davey Graham, Arlo Guthrie, Frank Hamilton, Shirley Hart, Maggie Holland, Paco Ibanez, Andy Irvine, Bert Jansch, Wizz Jones, Dr. John, Ron Kavana, Ronnie Lane (The Small Faces), Joe Locker, Iain MacKintosh, Youra Marcus, Jo Mapes, Ralph McTell, Odetta, John Renbourn, Jacqui McShee, Chris Simpson, Rod Stewart, Allan Taylor, Hans Theessink, Danny Thompson, Happy and Artie Traum, Roland Van Campenhout, Wannes Van De Velde, Hannes Wader, Colin Wilkie, Tucker Zimmerman, etc. Like Donovan, several of his friends wrote a song for or about him, and they are all beautifully crafted...

https://i.ytimg.com/vi/bdwCezzJ8K0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBCunusdK3-29jlsoOONPYqcO2SQADeroll Adams - I'm sad and I'm lonely

fre 5 okt 2018

Som Sh skrev i tisdags var det nödvändigt att backa tillbaka två år och viss justering av blodtrycks-medicinen...

Efter en vecka med denna medicinlista har blodtrycket varit vansinnigt högt... övertrycket långt över 200 vid flera tillfällen... har övervägt sjukhus-akuten... emellertid kunde anas ett trendbrott igår... blev grymt besviken i morse när det kändes skit... det förväntade höga blodtrycket var istället extremt lågt 84/62... jösses vad snurrigt... extremt lågt hela dan...

Lagom bra framåt natten... nåt måste förändras i morgon bitti... Sh gissar att det är Lasix, den vätskedrivande som löpt amok med blodtrycket idag... den hoppar Sh över i morgon bitti får vi se...

Utmärkt domslut, det går i linje med Sparreholmarns syn på saken... ger man sig in i leken får man leken tåla...

KD-politikern Sara Skyttedal stämde Dagens Nyheter för att de publicerat bilder tagna från hennes Facebook. Patent- och marknadsöver-domstolen ger nu DN rätt och Skyttedal tvingas betala rättegångskostnaderna på 522 000 kronor.”Efter flera år av lågmäld ångest kommer det tunga beskedet om total förlust”, skriver Sara Skyttedal på Facebook...

Sara Skyttedal väljer att kommentera domen på Facebook.

”Efter flera år av lågmäld ångest kommer det tunga beskedet om total förlust. För 3,5 år sedan valde Dagens Nyheter att ladda ner ett antal semesterbilder från 2009 som jag publicerat på min privata Facebooksida. Dessa användes i en ’nyhet’ där de därefter ljugit om vad bilderna föreställde och försökte konstruera en kontrovers inför vårt då stundande partiledarval”, skriver hon. Skyttedal menar också att hon riskerat personlig konkurs när hon valt att ta strid mot tidningen...

”De har försökt skrämma mig med hot om dyra rättegångsnotor från att driva frågan vidare. Ofta har jag önskat att de hade lyckats med sin taktik. Inte minst i dag. Det har varit oerhört tungt att under så lång tid känna att jag riskerar hela min privatekonomiska situation.

”Domen i dag innebär en stor förlust för mig personligen, men också en förlust för rätten till privatliv.”

Sara Skyttedal förlorade mot DN – tvingas betala 500 000 kronor

Okommersiella "nyhetsförmedlare" som Sparreholmarn talas det tyst om... även om Sh får flera läsare när  han länkar till nåt som är undantags-vis otillåtet, så tjänar han inga pengar på länkarna...

Det groteska omhuldandet av bilder övergår väl 

ändå det anständigas gräns... trams-tok-kreativa kvasi-konstnärliga nyhetsbilder måste naturligtvis skyddas och belönas i absurdum...

Kreativa människor som lägger ut semesterbilder på facebook måste få sina unika bilder skyddade av upphovsrättslagen... det är väl rimligt kan tyckas... vi som inte är så kreativa då... men ritar ett hus då och då... är vi inte lika mycket värda som dom kreativa... visserligen får vi betalt en gång i bästa fall men huset står ju där till beskådande för tusentals tittare som passerar under åtminstone 70 år som upphovsrättslagen gäller... betänk att vi som inte är så kreativa ändå ska ses som lika mycket värda som de kreativa... så ni som smygtittar på ett hus kan väl swisha en hundring till hen som gjort ritningen...

Överdomstol: Tillåtet för tidningar att sno aktuella bilder publicerade på InternetHumor har en förmåga att exponera dubbelmoral, motsägelsefullt beteende och konformism. Humor sätter ljuset på bristande logik, orimligt beteende och dumhet. Humor drar ner brallorna på dem som ägnar sig åt arrogant översitteri, på de självgoda och på dem som drabbats av storhetsvansinne...

Humor är en säkerhetsventil, som låter oss lätta på trycket när vi ställs inför sådant som är svårt, orimligt eller till och med tragiskt. Vi kan skratta åt ett skämts fräckhet eller grovhet, utan att för den sakens skull hålla med om dess varje stavelse. Att skämta kan vara att ta till överdrifter eller generaliseringar för att göra något som är problematiskt mer begripligt och greppbart.

Humor är ett effektivt vapen mot överheten, mot åsiktspoliser och mot dogmatisk fundamentalism. Humor demaskerar dem som anser sig vara förmer än andra. Humor underminerar all slags auktoritära och totalitära tendenser.

Det är därför postmodernismen, identitetspolitiken och vänstern i allmänhet inte bara är humorbefriad - utan direkt fientligt inställd till att folk ens vågar skämta på ett sätt som inte passar in i dess åsiktsmall. Vilket är ett krig de aldrig kan vinna.

- Hur många feminister krävs det för att byta en glödlampa?

- Det där är INTE roligt!!!

Kriget mot humorn

 

https://i.ytimg.com/vi/7W33HRc1A6c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBWTipnw06EPcesXRtzdg3BFk0r-gGeorge Carlin - Saving the Planet

En hälsning till alla alarmister... the planet is fine, the people is fucked...

tors 4 okt 2018

Carlin blev under tiden fram till sin död 2008 en av de största komikerna någonsin. År 2008 tilldelades han postumt Mark Twain-priset för Amerikansk Humor...

Carlins material kan delas in i tre kategorier: "den lilla världen" (observationell humor), "den stora världen" (kommentarer som det sociala), och egenheterna i det engelska språket (eufemismer, tvetydigheter), alla delar det övergripande temat för (med hans egna ord) "mänsklighetens skitsnack"...

Vilket kan omfatta mord, folkmord, krig, våldtäkt, korruption, religion och andra aspekter av den mänskliga civilisationen. Han var känd för att blanda observationer med kommentarer om dem. Han behandlade dessa ämnen regelbundet och med en misantropisk och nihilistisk stil...

​Språket återkom ofta i Carlins arbeten. Eufemismer som, enligt honom, döljer eller förvränger den verkliga innebörden. Användningar av språket som han kände var pompöst, förmätet eller dumt var ofta föremål för Carlins rutiner...

Carlin uppmärksammade också framstående ämnen i den amerikanska och västerländska kulturen, som besatthet av berömmelse och kändisskap, konsumism, konservativ kristendom, politisk alienation, företagens kontroll, hyckleri, barnuppfostran, snabbmat, nyhetsstationer, blind patriotism, sexuella tabun, användning av teknik och övervakning, bland många andra ämnen...

Carlin har kritiserat presidentvalen för att deras funktion är att ge människorna en illusion av val. Han har sagt att sist han röstade var år 1972, då han röstade på George McGovern som ställde upp som kandidat mot Richard Nixon.

https://i.ytimg.com/vi/KLODGhEyLvk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAm2pxcst4eDQKrYtVlc_jL9mJrOQLife Is Worth Losing - Dumb Americans - George Carlin

 

Jukka Taipale började arbeta på Flens kommun den 1 maj 2011. Då anställdes han som ekonomichef. I slutet av 2015 fick han sedan tjänsten som socialchef. Den hänvisning som finns för Jukka Taipale i Flens kommuns växel är att han har semester, snart kommer att sluta sin anställning och att det inte finns någon ersättare i hans ställe...

Nu kommer Flens socialchef Jukka Taipale att omplaceras. Vi letar en ny roll för den nuvarande chefen, säger Flens kommunchef Håkan Bergsten. Varför letar ni en ny roll? Egentligen tittar vi på ekonomiska och organisatoriska saker. Vi väljer att göra en omorganisation, säger Håkan Bergsten. Spelar socialnämndens stora underskott in? Om jag säger att det handlar om organisatoriska och ekonomiska orsaker får du tolka det som du vill. Det är klart att det förväntas av en förvaltningschef att ha god koll på organisation och ekonomi...

Håkan Bergsten vill inte kommentera socialnämndens underskott. Jag kan inte föregå nämndens rapport. Socialnämnden tar upp frågan på onsdag. Det är först när vi har fått en sammantagen bild som vi kan säga något. Det blir till nästa kommunstyrelse. Jag kan inte föregå rapporter. Vad ska den nuvarande socialchefen göra i stället? Vi har inte haft dialog än. Hur löser ni vakansen? Just nu tittar vi på lösningar. Jag går in som tillförordnad socialchef. Annars är det upp till respektive avdelning, som till exempel äldreomsorgen, att ansvara för sitt område. Jag håller ihop förvaltningsövergripande frågor. Det finns flera olika lösningar vi tittar på. De frågor, som är möjliga delegationsmässigt, hanterar jag, säger Håkan Bergsten.

Socialnämnden har haft problem med ekonomin i flera år och brottats med stora underskott. Nu har jag inte historiken. (Håkan Bergsten tillträdde som kommunchef den 2 januari i år. red. anm.) Jag vet att det var problem med ekonomin i julas. Historiken får vi göra en genomlysning på. Vi avvaktar vad nämnden kommer med på onsdag. Men det är ju inte bara socialchefen som har ansvar. Det finns ju en ansvarig nämnd också. Vad säger du om det? Den frågan får du ta med nämnden. Det är bättre att nämnden får ha sin gång. Nämnden får en helhetsbild presenterad på onsdag...

Socialchefen i Flen omplaceras - E-Kuriren

Socialchefen i Flen omplaceras - S-holmarn

En som lett den katastrofala utvecklingen under många år... med hjälp av ekonomi-chefens fingerfärdighet... nu finns det inte utrymme längre för kreativ bokföring...

På onsdag ska socialnämnden ta ställning till budgetuppföljning två, januari till augusti 2018. Sedan förra budgetuppföljningen har det väntade underskottet för helår nästan fördubblats, från 30 till 57 miljoner kronor, jämfört med budget...

Socialnämnden har ökade kostnader för hemtjänst, särskilt boende, individ- och familjeomsorgen och försörjningsstöd. Enligt budgetuppföljningen hamnar allt fler i långvarigt ekonomiskt bistånd...

På individ- och familjeomsorgen har man höga kostnader för konsulter eftersom man har problem med att rekrytera fast personal. Hemtjänstens timmar har ökats...

Socialnämnden ska på onsdag ta ställning till om den godkänner budgetuppföljningen. Socialnämnden föreslås också begära att kommunstyrelsen ska stödja socialnämnden i arbetet med översyn av verksamhet och ekonomi...

Nämnden ska också ta ställning till om socialförvaltningen gemensamt med kommunledningsförvaltningen ska göra en genomlysning av verksamheten och komma fram till förslag på åtgärder för att ekonomin ska komma i balans...

Socialnämndens underskott har nästan fördubblats

KD kanske inte fick så många stöd-röster... kanske var kristna rädda för konkurrensen från andra religioner... sannolikt har KD en strålande framtid som protestparti...

​Inledande Champagne-trams... samtalet börjar 6.40 in... med mera trams till slutet... ett gott råd från Sh... sluta supa före och under sändning...

En riktigt dålig språklig insats av Henrik J... men vi får i alla fall bekräftat att åtminstone Sara S. i KD bekänner sig till den kristna högern av amerikansk modell...

Den kristna högern är en beteckning på den kristet värdekonservativa politiska strömning som förekommer i USA, som ofta har allmänkonservativa inslag utan kristen grund, exempelvis av patriotism. Begreppet används ofta i förolämpande eller kritisk mening, och har i överförd bemärkelse - och i nedsättande syfte - också kommit att användas om europeiska kristdemokratiska partier...

https://i.ytimg.com/vi/PU5G8zcIvZU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBPDLQPldRHZqsyU6L9yCrwJQjOJAChampagne Med Henrik: S02E03: SARA SKYTTEDAL

ons 3 okt 2018

Ni kommer ihåg hur det började... i början på 2013...  handplockad av kompisen, tillika kommunchefen Lars Rådh, till Flen som skolchef... när Lars R. flydde Flen var Cecilia V. den självklara efterträdaren...

Cecilia Vikström får ett avgångs-vederlag som motsvarar 1,8 miljoner kronor, när hon med omedelbar verkan lämnar tjänsten som kommundirektör...

Vi har träffat en överenskommelse som innebär att hon får ett avgångsvederlag som motsvarar 18 månadslöner. Hon har en fast lön utan extra ersättningar, totalt handlar det om ett belopp på 1,8 miljoner kronor. Det är i de här sammanhangen en nivå som man landar på i sådana här situationer, säger Jacob Högfeldt...

Tidningen har sökt Cecilia Vikström för en kommentar, men har inte lyckats nå henne... Det blev förstås en kortare tid här i Strängnäs än jag tänkt mig. Men jag har ändå hunnit med mycket under mitt dryga år i kommunen, säger hon i en kommentar på kommunens intranät...

Vi vill ha en person som kan hantera de stora frågor vi har framför oss, säger Jacob Högfeldt. Varför har ni inte det förtroendet för Cecilia Vikström? Vi har landat i det här beslutet. Vi ser att vi behöver en ny ledare för det...

Strängnäs kommundirektör slutar omgående - Eskilstuna Kuriren

Strängnäs kommundirektör slutar omgående - Sparreholmarn

Satkärringen Lena Holfve kan konsten att reta folk... så är det med dissidenter och visselblåsare som föredrar att hålla sig utanför åsikts-korridoren... omdömena varierar från galning till geni, näst intill... tanten drar i många trådar samtidigt vilket försvårar läsningen, åtminstone för Sh...

I den här bloggposten vill hon framhålla boken... Deadly medicines and organized crime av dansken Peter G. How big pharma has corrupted healthcare... nya perspektiv på förstelnade sanningar emottages med tacksamhet...

Lena H. postade sin bloggpost 3 oktober... Sh skrev om egna erfarenheter av skolmedicinering 2 oktober...

professor Peter G. var okänd för Sh på tisdagen... verkligheten tränger på i ökad grad och gör befolkningar klokare vilket skrämmer globalismens big organized crime... så spridningen av den samlade kunskapen i cyberrymden störs av groteska

big buisness som google och wikipedia... självläknings-processen pågår men likt en välorganiserad fågelsvärm som beskjuts och splittras tillfälligt... trollas harmoniprocessen av 

big buisness-intressen med avsikten att störa interaktionen 

mellan kunskapen och dess källor...

https://i.ytimg.com/vi/dozpAshvtsA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAh4hTvIMcxTjambMniU6-lFUAgigDr Peter Gøtzsche exposes big pharma as organized crime

https://i.ytimg.com/vi/G2mFHHWyTrc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLD9cQK7cR6A4ktYR3Ey0pe3Iz5ClwSurvival of a Whistleblower – Peter C. Gøtzsche at Summer Institute 2018

Tack Läkartidningen, nu tar ni över?

Docent, chefsöverläkare, Kris- och traumacentrum, Karolinska institutet,

Hans Peter Söndergaard har skrivit en nyanserad recension av boken...

"Dödliga mediciner och organiserad brottslighet"...

Läkartidningen - Obekväm text om läkemedelsindustrins metoder

Nyligen uppmärksammades att en organisation med det subtila och belevade namnet "MENSEN – forum för menstruation" hade beviljats 530 010 kr av den nystartade Jämställdhetsmyndigheten, för sitt projekt "Menscertifiering av arbetsplatser"...

Det här visar i sak bara vad vi redan visste, nämligen att den avantgardistiska vänstern utgörs av lallande dårar, att mekanismerna bakom denna rörelses framväxt bäst beskrivs i Flugornas herre och att dess främsta tänkare utgörs av djupt trasiga människor med ett kompani mordiska rödgardisters känsla för moral, finess, proportioner och humor. Det ensidiga fokuset på den postmoderna vänstern i sammanhang som detta är dock olyckligt.

Det är fullständigt meningslöst att bemöta de ansvariga för "menscertifieringen" med såväl logiska argument som hån. Den postmoderna vänstern är en sekt fast i långt gången masspsykos, och i egenskap av sådan också fullständigt bortom räddning. Argumenten och föraktet bör i stället riktas mot de makthavare som valt att göra den till en maktfaktor.

Det är med andra ord varken genusvetenskapen eller Feministiskt initiativ som bör göras till måltavla för motreaktionen. Kritiken bör i stället riktas mot krafter som Moderaterna, Socialdemokraterna och LO...

Kritiken mot menscertifieringen skjuter bredvid målet

Inga hotspots i mesosfären ovan ekvatorn... och över alltihopa lyser moder sol... lite svagare bara...

Nu visar ytterligare forskning att där sker en avkylning med upp till 3°C mot tidigare år under 1900-talet. Tony Phillips som undersökt detta tror att avkylningen beror på …. tadaa, minskad solaktivitet! Så frågan är, om solaktiviteten fortsatt är lägre än tidigare, hur länge dröjer det då innan avkylningen når jordytan...

Här kan det vara på sin plats att påminna om klimatforskaren John Christys vittnesmål inför amerikanska Senaten...

Om USA skulle försvinna helt från Jordens yta, inte bara alla bilar, industrier, jordbruk och så vidare, utan även alla människor och det enda som återstår är ett gapande hål i jordytan, utan några som helst utsläpp. Då skulle jordens temperatur efter 50 år ha påverkats med mellan 0,05-0,08 °C. Detta är mindre än vi kan mäta med vetenskaplig säkerhet och mycket mindre än normala variationer från månad till månad. Eftersom en total utplåning av amerikanska utsläpp skulle ge så liten effekt på global nivå, skulle minskningar av utsläppen med bråkdelar av de amerikanska utsläppen inte vara förnimbara...

Varför svalnar det?

tis 2 okt 2018

Shs medicin 2016-11-02 som påverkar blodtrycket... hur blodtrycksmediciner och doser interagerar med varandra kan ingen i dag levande doktor lista ut i förväg... kanske när medicinerna blir genanpassade... interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan...                

Det tar säkert

35-40 år innan genanpassade läkemedel är framtagna... vad händer om medicinen väljs mellan tummen och pekfingret eller enligt invanda

mönster...

Har man tur går blodtrycket ner och alla är nöjda och glada... skoldoktorn

får bekräftelse på att

hen valt rätt... det är

det viktigaste... men för de flesta är blod- 

trycksmedicineringen

livslång och med tiden förändras omständigheterna, doktorn

försvinner och biverkningar börjar uppträda... då blir det verkligt knöligt för patienten...

Har man otur går blodtrycket inte ner... då blir det knöligt och tidsödande för patienten redan från början... att få till ett 

svårhanterligt blodtryck tar sin tid... det kan ta år att prova sig fram... det har inte sjukvårdssystemet tid till naturligtvis... tålamodet tryter ganska fort hos alla inblandade... känner sig patienten misshandlad av medicinens biverkningar och vill ha mer utredningstid stängs långsamt sjukvårdens dörrar...

biverkningar, det hör till, och går inte att göra nåt åt... 

Före valet jublade media dagligen att Sverige gick som tåget och hade bäst ekonomi. Några veckor senare ändras bilden. SVT: ”Allt fler kvinnor och barn i akut hemlöshet i Göteborg”...

Tusentals lever i dag i hemlöshet i Göteborg. Allt fler av dessa är kvinnor och barn. I Sverige finns det i dag över 33000 människor som lever i hemlöshet enligt Socialstyrelsen. 3300 av dessa lever i Göteborg och flera av dessa är barn.– Vi har boenden med personer som har beroende-problematik och psykiska problem, där stoppar vi i dag in barn…

Tidigare var det främst personer med missbrukarproblem eller som led av psykisk ohälsa som var hemlösa, men i dag ser Stadsmissionen andra grupper. – Vi ser nya grupper som vi inte självklart har mött tidigare. Det handlar bland annat om äldre som har arbetat hela sina liv, om kvinnor och om barnfamiljer, säger Åsa Vilu...

Siffrorna bygger på de som socialtjänsterna i Göteborg har kontakt med, Stadsmissionen tror att det kan finnas ett stort mörkertal. – Det är grupper som man tidigare tänkt att här har samhället en givet plats, så är det inte längre…Vi ser framförallt att fler människor hamnar i mellan vad vi kallar samhällets grovmaskiga skyddsnät...

Använd sund förnuft. Om Sverige går som en Tesla, varför sover pensionärer på härbärgen...

Om Sverige går som en Tesla, varför sover...

Vår uppblåsta och tro-skyldiga självbild är ingen garanti för vare sig demokrati, rättsstat eller medborgerliga fri- och rättigheter. Snarare skymmer den de hot som börjar bli allt mer påträngande. Hela konceptet med grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter är att sätta gränser för hur staten kan bete sig mot individen. Därför skall dessa vara som huggna i sten – i princip omöjliga att rubba, urholka eller kringgå...

Ändå är detta vad som sker, hela tiden. Vi hör ständigt politiker tala om behovet av att »skapa en balans« mellan medborgerliga rättigheter (som till exempel rätten till privatliv eller yttrandefriheten) och än det ena, än det andra. Ordet »balans« betyder här – med nödvändighet – att de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna i någon grad kommer att inskränkas eller urholkas. Vilket är precis vad som inte får hända...

Långsamt bryts den liberala, demokratiska rättsstatens bålverk ner genom att människans naturliga rättigheter (liv, säkerhet och egendom) viftas undan till förmån för vackra men till intet förpliktigande formuleringar som »allas lika värde...

Alla människors lika rättigheter är något som är observerbart och om så krävs möjligt att försvara i domstol – medan »värde« är något subjektivt som makten kan tolka och ignorera som den vill. Eller rent av gömma sig bakom, medan den gör karottunderlägg av folkets frihet...

Dessvärre kommer ingen att sakna kon förrän båset är tomt...

Demokratin kräver att vi ständigt är uppmärksamma

Nils-Eric Hennix/Hermann Wolfenwald har skrivit en läsvärd liten bok om vad demokrati är för något. Den är lika relevant i dag som när den skrevs för femton år sedan. Jag tror att han är en bra karl men om han nu inte skulle vara det, so what? Jag bedömer hans text, inte honom. Framöver kommer jag att återge några av de bästa avsnitten... 

Jösses, vilken slak lina Arnsberg är ute på... han kommer med största sannolikhet att trilla ner från linan och slå sig ordentligt... citera en bok, skriven av en riktig nazist... milda makter...

Med vanlig snigelpost fick jag en liten bok, eller kanske snarare ett häfte, tryckt på eget förlag. Titeln var ”Demokrati, socialistisk eller frihetlig?” Författarnamnet sa mig inget. Häftet låg några dagar på mitt köksbord, tillsammans med annan post som skulle tas om hand. När det var dags började jag utan större förväntningar att läsa skriften. Det brukar inte ta mig mer än ett par minuter att bli klar över om det är värt besväret att läsa vidare...

Det visade det sig vara och jag läste klart. Inte så att det var en märkvärdig text, men författaren var påläst och häftet var välskrivet. Jag såg potentialen; några av de bästa kapitlen skulle jag kunna lägga ut på bloggen, som debattinlägg. Jag ringde därför upp författaren som visade sig vara pensionär, vilket han inte var när han skrev boken. Naturligtvis blev han glad när jag berömde hans skrift och gav klartecken till publicering. Min blogg kände han inte till – det lät som han inte var ute på nätet särskilt ofta. Jag frågade honom om boken fått någon uppmärksamhet. Så var det inte, med ett undantag. Gunnar Adler-Karlsson, pensionerad professor i nationalekonomi och för några decennier sedan rätt uppmärksammad samhällsdebattör, hade liksom jag blivit entusiastisk. Han hade till och med bjudit författaren på en schangdobel lunch i Stockholm...

Säger Herrmann Wolfenwald att han är nazist så är han väl det då men kallar man Herrmann W. och hans gatupojkar för nazister och jämför dom med dom riktiga nazisterna så förminskar man ju betydelsen av Hitlers djävulska utrotning av människor...

Fans bibelläsning

Herrmann Wolfenwald – Wikipedia

mån 1 okt 2018

Blodtryckskaos senaste veckan...

Årslångt trassel efter medicinbyte i november 2017... kulminerade idag, förhoppningsvis...

Förgiftad av skolmedicinen... ett mordförsök... nåja, ingen ska dömas utan bevisning naturligtvis... för att uttrycka det mildare... det är knepigt att ordinera blodtryckssänkande skolmedicin... det är ju inte medicinerna som är mordvapnet utan överdoseringen... är det skolmedicinarna som är bödlarna... understundom... därtill nödd och tvungna av Big Pharma... skolmedicinarna är dock inte mer illasinnade än sina patienter i allmänhet... det finns absolut anledning att följa 

denna tråden...

Big Pharma är smeknamnet på läkemedelsindustrin. Namnet kommer från förkortningen som används av branschens egna lobbyverksamhet – Pharmaceutical...

sön 30 sept 2018

Den första talmansrundan pågår, men vad händer i partierna just nu? Och vilket betyg får den nye talmannen så långt?

Opolitiska tjänstemän i regeringskansliet oroas för regeringsbildningen och får Carl Bildt m fl att slå näven i bordet. Jämställdhetsiver ligger bakom förslag till nytt bokstaveringsalfabet med Khaled och Berit i stället för Kalle och Bertil.

Veckans panel består av Inga-Britt Ahlenius, tidigare bl a chef för Riksrevisionsverket, Jan Larsson, chef för Yrkesakademin och tidigare socialdemokratisk valledare och Stefan Wahlberg, chefredaktör för Dagens Juridik. Programledare är Staffan Dopping och vid hans sida finns Paulina Neuding, chefredaktör Kvartal.

Veckopanelen #17 - Kvartal

Understundom blir han rasande... i detta fall med all rätt... Den mening i hennes text som väckt störst indignation på DN, och en del andra tankeeteriska ställen, är denna...

”De senaste årens alltmer kreativa svenska paralleller till 1930-talets Tyskland, där man hänsynslöst använder förintelseöverlevare som bulvaner i sina försök att smutskasta politiska meningsmotståndare inom borgerligheten, är vedervärdiga.”

Det är en tuff formulering och man kan förstå att den känns bland dem som träffas. Men den är sann. Det är precis på detta propagandistiska sätt Förintelseöverlevare har använts av DN och andra. Och det är både osmakligt och oförsvarbart...

Det går ju inte att pitcha allt, även om man skulle vilja...

Men Teodorescu har ju rätt - Fokus

En våghals som nog redan blivit dissident... Pojkar har aldrig tidigare i världs-historien uppfostrats mer som flickor än i dagens genuscertifierade Sverige. Samtidigt har skillnaden på prestation i skolan aldrig varit större mellan könen...

säger David Eberhard...

Tävla mer och diskutera mindre... Om man på allvar vill att pojkar ska klara skolan bättre bör man göra den mer anpassad efter pojkar. Det innebär mer tävlingsmoment och mindre diskuterande. Är det något som gjort att pojkar inte längre klarar skolan är det just analyserandet. Kunskaper som var mätbara och därmed greppbara att tävla om har bannlysts till förmån för allmänna diskussioner och analys...

 

Detta gynnar flickor oerhört, särskilt i tonåren då det är den tid i livet då de biologiska skillnaderna mellan könen är som tydligast. Det är nämligen uppenbart att en femtonårig flicka biologiskt är åtminstone två år äldre än en femtonårig pojke. Och det är då man i den svenska skolan med hjälp av diskussion och mogna analyser ska få sina slutbetyg. Något som de barnsliga pojkarna inte klarar av... 

Tron att de däremot skulle klara skolan bättre om de i ännu högre grad än nu skulle tvingas låtsas vara flickor bygger på en total brist på kunskap om genetik och biologi. Det gör dem i bästa fall bara förvirrade...

Tänk att man blir en dissident för att man säger axioma självklarheter...

Tänk om – låt pojkar uppfostras som pojkar

Vi förväntar oss att vuxna inte tror på tomtar och troll. Tyvärr präglas svensk politik en hel del av just tro och vanföreställningar som under lång tid skadat landets utveckling. Radikal-

feminismen, som en av många feministiska inriktningar, bygger i hög grad på föreställningar som ligger närmare ett barns tro på enhörningar än på empiri...

Detta blev vi ånyo påminda om när en av radikalfeminismens frontfigurer i Sverige, Veronica Palm, häromkvällen debatterade påstådd lönediskriminering med David Eberhard.

Den feminism som Palm bekänner sig till förnekar biologiska skillnader mellan könen. Hon förklarar våra olikheter med ”hur vi socialiseras” och kallar biologisk forskning för ”rasbiologi”. Det är inte bara oförskämt utan också fruktansvärt okunnigt. Palms feministiska dogmer hindrar henne från att ta till sig relevant forskning som motbevisar de feministiska teserna...

Feminismen levererar en alternativ värld. En värld där vetenskap och beprövad erfarenhet kastats överbord och där vanföreställningar och konspirationsteorier dominerar...

En sådan vanföreställning är att kvinnor är systematiskt och strukturellt diskriminerade på svensk arbetsmarknad. En siffra som brukar nämnas är drygt 9 procents löneskillnad mellan mäns och kvinnors löner. Då tas ingen hänsyn till erfarenhet, kunskaper, utbildning eller ens yrke...

Tro, galenskap och feminism

lör 29 sept 2018

Statsvetare reagerar nu mot uppropet inom regerings-kansliet om att statstjänste-män inte ska behöva vara lojala mot en ny regering där S inte ingår. Det öppnar vägen till en korrupt stat...

En kulturrevolution light, på Shs ära...

Tjänstemännen som skrivit under uppropet säger att ingen av dem är politiskt tillsatt. Likväl ger uppropet givetvis intrycket av att tjänstemännen ifråga har politiska sympatier vänsterut...

Ingen förväntar sig eller tror att personer som jobbar med politikens genomförande ska vara åsiktslösa. Däremot förväntas de kunna åsidosätta sina egna åsikter för att professionellt hjälpa den av riksdagen utsedda regeringen genomföra sin politik...

För att förhindra framväxande korruption måste de nu kända försöken till politiserad förvaltning stoppas i sin linda och med största möjliga kraft. Den regering som till slut kommer att tillträda måste som en av sina första åtgärd säga upp samtliga 261 som skrivit på uppropet från vidare tjänstgöring i regeringskansliet. Därifrån måste de portas...

Man måste statuera exempel till försvar för den långa svenska historien av en oväldig ämbetsmannatradition. De upprorsmakarna får gärna ägna sig åt politik, men inte på regeringskansliets opolitiska tjänster...

Avskeda dem som skrivit på uppropet om politiserat regeringskansli

 

I min ungdom för 60 år sedan engagerade jag mig politiskt i det då liberala Folkpartiet hemma i Jämtland där jag gick i gymnasiet. Partiet leddes av en världsledande nationalekonom som hette Bertil Ohlin. Han lyckades samla sekulära liberaler och frisinnade kristna under en gemensam frihetssträvan. Det partiet har tyvärr insomnat och tagits över av ett globalistiskt gäng som kämpar för raka motsatsen till frihet – överstatlig byråkratdikataur...

I Sverige har denna opposition mot etablissemangets globalistiska poltik tagit sig form av det snabbt växande partiet Sverigedemokraterna – SD. I USA har man fått Trump och vi ser motsvarande utveckling i land efter land...

Med tanke på att den politiska adeln på detta sätt måste släppa ifrån sig rader av feta arvoden till de nya politikerna har man kommit att odla ett starkt hat mot uppstickarna. Dessa utmålas som nazister och fascister utan någon förankring i deras politiska program. Ser man till historien så är det en rad av de etablerade partierna som i så fall förtjänar samma epitet. Så jag menar att huvudskälet till motståndet mot SD har en mycket sniknare bakgrund, de inkräktar helt enkelt på adelns frälsen...

Det spekuleras i extraval, men det tror jag inte på. Politikeradeln kommer inte att ta risken av förlora ännu fler av sina privilegier. Förlorare blir vi väljare som bara kan konstatera att vi är maktlösa och att demokratin – folkstyret i Sverige har upphört...

Jag ser många tecken på att det svenska politiska etablissemanget slagit in på en väg som för landet mot ett tillstånd av upplösning. Politikeradeln är oss väljare svaret skyldig på frågan, om vad vi skall rösta på, om vi motsätter oss det globalistiska politiska programmet och vill ha tillbaka vår nationella självbestämmanderätt...

Makten utgår inte längre från folket!

För Sh är regeringsbild-ningen skit samma... vänster-högerskalan (skatteviljan) är av underordnad betydelse hos 7-klövern (korporativist-partiet)...

Borgerligheten måste fatta att det är sossarna de har att göra med. Partiet som inte drar sig för något. Partiet helt utan skrupler och samvete. Partiet som är så uppfyllt av sin egen självbild att det anser valförluster vara jämförbara med statskupper. Ett listigt och lurigt parti som är bortskämt med att vinna genom att tjata tills alla omärkligt kommit att omfattas av dess illa underbyggda problemformuleringar. Mot en sådan koloss krävs hårda nypor...

Fumlar borgarna bort makten igen, då kan de lika gärna lägga ner. Men om de fixar skivan – då kan detta vara början på en mycket rimligare tid.Dessutom, det är fyra år till nästa ordinarie riksdagsval. En borgerlig regering som verkligen går in för vad den gör har tid att bevisa att den är värd anständigt folks förtroende.Verkligheten är som den är. Så intressant. Gör nu ert jobb. Grip makten. Det borde skett redan för fyra år sedan.

Låt inte borgerlighetens diskreta skam bli Löfvens räddning!

Valet är över, men ingen är klokare. Regeringsbildningen framstår extremt komplex. Det ena kreativa regeringsförslaget efter det andra presenteras i media. Jag har gjort en översikt och analys som presenterar både en kinkster-regering, en psykedelisk variant samt ett renodlat Kamikaze-alternativ.

En kinksterregering är en vardaglig term för icke- normativt sexuellt beteende. Begreppet "kink" har hävdats av vissa som utövar sexuell fetischism som en term eller synonym för deras praxis, vilket indikerar en rad sexuella och sexualistiska metoder från lekfull till sexuell objektivering och vissa parafilier...

En psykedelisk regering är sinnesvidgande, själsöppnande, någon som förändrar och berikar sinnesupplevelserna, hallucinatorisk. Ordet myntades 1957 av den amerikanske läkaren Humphrey Osmond för att beskriva effekterna av hallucinogena droger som meskalin och LSD...

En Kamikazeregering är en självmordsregering som vi alla vet...

https://i.ytimg.com/vi/VQzOAQo4VZ8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCBilsY1swudzN8C57YL4y71DLdFQKAMIKAZE-REGERINGEN

fre 28 sept 2018

 

Finns han på riktigt, Brage Norin...

En högst osannolik person på min ära...

En nypresenterad gammal tragikomisk film om hjärntvätt...

https://i.ytimg.com/vi/ZMsERS-Drss/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCtUz5PzvrLdyuarBQb5I2WP_XjDgApollo, Bluffen FÖRKLARAD av fysiker Brage Norin

 

För helvitte medborgare...

Solfläckarna bestämmer klimatet på jorden... när jorden blir varmare ökar koldioxidhalten... inte tvärtom...

Ni vet vad alarmisterna säger... när koldioxiden ökar blir det varmare... fel, fel, fel... när det blir varmare ökar koldioxiden... hajar ni... mind-blowing, eller hur... fast säker kan man ju aldrig vara förstås...

https://i.ytimg.com/vi/oYhCQv5tNsQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBy1ECfhyzqn9zt-yjxzHClyBPCWQThe Great Global Warming Swindle

Shs text förklaras i filmen från minut 19 till 30...

Att "lägga alla ägg i samma korg" är inte tillrådligt... brukar man säga... att "satsa allt på ett kort" är rent av dumdristigt...

Det finns alldeles säkert fler kort än koldioxid-kortet... om man betraktar historien jorden i sin fulla längd...

Vi sitter på en ganska potent krutdurk som fortfarande pyser och puttrar i all evighet med människors mått mätt... Vi är naturligtvis hjälplösa om jordskorpan spricker... då kan vi bara hoppas på rymdödlorna...

https://i.ytimg.com/vi/pN7VQas4OgQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCtV6yuzlhu4-dcTfjNFR-94iCSwQThe History of Earth - Full Documentary HD

Nån riktig spricka i jordskorpan har ju inte uppstått på många herrans år och det är ju tur det... manteln som kan smälta berg finns ju som minst bara en mil under våra arselen...

En jordbävning är ju ingen riktig spricka, utan 

mera att marken skakar och rör sig på grund av plötsligt utlösta rörelser i jordskorpan eller övre delen av manteln... även om vi klarat oss från helvittessprickor så pyser och puttrar det från hål i jordskorpan hela tiden... dom naturliga vulkanerna är våra säkerhetsventiler som tur är...

Ett större problem är kanske våra hemmagjorda vulkaner... dom brinnande kolgruvorna... man vet ju inte hur djupt det brinner under jordskorpan... vad händer om kolbränderna når manteln... en korkad undran antagligen...

Tusentals kolgruvor brinner – miljöskadliga ämnen sprids ...

tors 27 sept 2018

Göta Petter... sa Teskedsgumman, va verkligheten anpassar sig till konspirationsteoretikernas välkända syn på valet av statsminister... nya världsordningens rymdödlor är för smarta för oss människor...


Väl värt att nämna...

Lars Bern delar helt Birger Schlaugs och MaLou Lindholms analys av Center-ledarens olämplighet att företräda svenska folket. I dagens Expressen har de publicerat en debattartikel som alla bör läsa. Jag återger artikeln i stora drag här...

Lars B. och Birger S. gillar ju inte Annie Lööf... det är förstås ingen nyhet men hur illa gillar dom henne... som Lena Holfve kanske... nej faen, det är väl inte möjligt...

Enligt astrologins stjärntydningslära har Lena H. funnit bevis

för att Annie L. är ungefär lika elak som Fredrik R... enligt stjärntecknen alltså... Sh har ingen kunskap i ämnet och kan inte kommentera elakheterna...


Oligarkernas och antinationalisternas kolportör

Det svenska valsystemet chockar valobservatör – Lena Holfve

Elitorganisationen som Annie Lööf inte vill tala om, som få känner till och som innebär att hon rimligen bör vara diskvalificerad som såväl statsminister som utrikesminister. Att ens vara statsråd i en svensk regering kan ifrågasättas. Förra året blev nämligen Annie Lööf invald i Trilaterala Kommissionen...

Annie Lööf vill påverka från kulisserna...

Trilaterala Kommissionen är en global privat elitorganisation. Tanken är att medlemmarna skall träffas i en informell miljö utan insyn från media. Syftet är att bakom kulisserna påverka och därmed styra de beslut som regeringar tar. Långt ifrån värden som kännetecknat till exempel socialliberaler. Att som aktiv partiledare låta sig väljas in i denna organisation pekar på extremt dåligt omdöme...

Organisationen bildades för 45 år sedan av bland annat David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski.  Man ville samla “de bästa hjärnorna” i Västeuropa, Nordamerika och Japan för att dessa  "med ljus och ledning" skulle fungera som rådgivare för världens formella beslutsfattare. De främsta hjärnorna visade sig finnas hos främst företrädare för monetära intressen såsom transnationella bolag, finansiärer, banker och deras uppbackare i medievärlden. Syftet är inte att värna vare sig demokrati eller demokratiska institutioner. Tvärtom. Att som aktiv partiledare låta sig väljas in i denna organisation pekar på extremt dåligt omdöme. Att sitta i en regering är ett förtroendeuppdrag från oss som bor i Sverige, syftet är att ta tillvara vårt intresse. Inte den globaliserade sentida kapitalismens intresse...

Elitorganisationen som Annie Lööf talar tyst om

Bilderbergmöten, det är grejer det...
Annie Lööf har även medverkat i en annan stängd elitorganisation där samtal om världen förs, Bilderberggruppen...

Man ser henne som en blivande statsminister och de vill veta var hon står i vissa frågor, sa professorn i statsvetenskap Magnus Hagevi om Annie Lööfs inbjudan där. Bilderberg är omgärdat av mystik...

Ingen information kommer ut från mötena som hålls bakom stängda dörrar utan att media får vara med och bevaka det. Det påstås att Bilderberggruppen ser sig själv som världsledare och att man provocerar fram kriser och att ministrar avsätts och tillsätts av Bilderberg...

Annie Lööf medlem i hemlig globalistklubb – ”Borde inte få bli statsminister eller statsråd”

Just nu är alltså läget helt låst för att bilda en ny regering i Sverige... det är idealläget för centerextremisterna, foliehattarna och den nya världs-ordningens rymdödlor...

Allt går enligt planerna...

Den nya världsordningens rymdödlor vet hur en slipsten ska dras...

Annie Lööf utesluter inte samverkan med Miljöpartiet

Tänk att Fnordspottaren får ihopa denna obegripliga kvasiintellektuella drapa över Birger S...

Både gamla och aktuella foliehattar vill ju ha okontrollerad fri invandring utan nationsgränser... och det vill ju de globalistiska sionistoligarkerna också... liksom Annie Lööf och den nya världsordningens rymdödlor... så vad är det jäkla 

problemet....

Annie Lööf vill att 30 miljoner ska invandra till Sverige...

Annie Lööf är dessutom stolt att få tillhöra den globalistiska

elitorganisationen Trilaterala Kommissionen... är inte

Birger S. medveten om att hela 7-klövern är inbitna globalistkramare...

Om Birger Schlaug, Annie Lööf och den nya världsordningens rymdödlor

ons 26 sept 2018Man behöver ju inte gå över ån för att hämta vatten... det räcker ibland att gå till Pettersson i Nyköping... Sh kan lägga till ett förslag till nästa val... bilda en allians av SD1, SD2 och SD3 och sannolikheten är stor att S får egen majoritet... vem som blir SD1 och SD2 återstår att se... SD3 är naturligtvis utbrytarna från dagens SD2...

Räknar man ihop socialdemokraternas och Sverigedemokraternas röster så kommer man upp i sossarnas gamla väljarstöd på 40-45 procent. SD är alltså resultatet av en partisplittring. Det är författaren Lena Anderssons överraskande slutsats av det svenska valet...

Pettersson har ofta sagt att Sverigedemokraterna är som gårdagens socialdemokrater. Tänk er Ingvar Carlsson, tidigare socialdemokratisk statsminister som 1989 stängde gränsen för att Sverige var fullt. Då tog vi emot färre än 30.000 asylsökande. Ingen har kallat Carlsson rasist fast han gjorde det som Åkesson drömmer om... Per Albin Hansson som byggde folkhemmet hade troligen varit Sverigedemokrat idag, han var definitivt nationalist…

Sverigedemokraterna symboliserar den stora fasan – men sanningen är kanske mycket enklare

Alla som ser och lyssnar på de sprattlande och tjattrande ankungarna i den svenska ankdammen just nu kanske inte observerar vad som händer längre bort i parken. Men tisdagen var onekligen intressant, många dimmor skingrades i FN...

Trump gjorde för ovanlighetens skull helt klart att han inte stödjer globalismen, utan tvärtom ser sin amerikanska nationalism som framtida norm, även för andra länder. Trump uppmanade FNs medlemsländer att ”sätta sina nationella intressen före multilaterala överenskommelser”...

Smått komiskt blir dock resonemanget när han sedan vänder sig till Iran med anklagelsen att Iran inte respekterar sina grannar eller gränser eller självständiga nationers rättigheter, komiskt därför att Trump där talar för Israels sak i Mellanöstern. Det är svårt att inte småle när man sätter in Israels och sionismens internationella agerande i denna kontext. Rouhani påpekade också lägligt att Trumps och Israels ofta framförda agenda att störta regimen i Iran knappast är kompatibel med detta Trumps uttalande i FN...

Viktigast för oss är ändå att Trump tydligt tog avstånd från globalismen och exemplifierade med att ”Amerika kommer aldrig att be om ursäkt för att först och främst skydda sina egna medborgare”. Något vi borde lyssna på i Sverige...

Klyftan mellan FN och USA underströks genom generalsekreteraren Guterres uttalande att ”individuella ledare har skyldigheten att främja sina medborgares välstånd”, vilket står i märklig kontrast till fortsättningen ”som försvarare av det allmännas bästa har vi också skyldigheten att utveckla och främja ett reformerat, förnyat och stärkt multilateralt system”. Det nya modeordet för globalism, som man tydligen tycker börjar få dålig klang, är multilateralism. Därmed ger man sken av att det handlar om frivilliga överenskommelser om samarbete istället för sionismens erövring av resten av världen...

Kan man då dra några paralleller från FN till ankdammen... Att Åkesson är nationalist råder väl knappast någon tvekan om... Men de övriga? Vänsterpartiet är stark globalist i kraft av den kommunistiska internationalen. Löfvén och Alliansen vet förmodligen inte ens vad globalism är. Att invandringen sätter globalistetiketten på dem alla tror jag inte ens att de förstår. Det räcker med att vara goda...

På den lilla scenen intet nytt, på den stora förändras världspolitiken…

När man går till doktorn eller tas in för behandling på sjukhus tror nog de flesta att de kommer till en vård som utförs av lärda personer vars kunskap är baserade på en solid vetenskaplig kunskap om vår kropp och dess metabolism. Inget kan vara mer fel... om man jämför dagens skolmedicin med de grundläggande naturvetenskaperna fysik, kemi och astronomi så ligger skolmedicinen 400 år efter...

Kunskapsläget bland vetenskapsmän inom de grundläggande naturvetenskaperna styrdes för 400 år sedan av den tidens dominerande maktapparat – kyrkan. Vetenskapsmän som Kopernikus och Galilei gjorde observationer i skiftet mellan 15- och 16-hundratalet som kom i konflikt med kyrkans geocentriska världsbild. Galilei ställdes år 1633 inför inkvisitionens domstol och tvingades att avsvära sig sina hypoteser som stred mot kyrkans intressen. Efter detta satte man honom i husarrest så att han inte skulle kunna sprida sina irrläror längre...

Inom det medicinska området har vi idag år 2018 en situation som i många avseenden är en kopia av den som rådde när Galilei fälldes. Kunskapsläget vad gäller hur vår kropp fungerar och interagerar med sin omgivning ligger på en nivå som kan liknas vid kunskapsläget inom de grundläggande naturvetenskaperna år 1633...

Makten i samhället, som står hindrande i vägen för den på faktiska observationer baserade vetenskapen, är inte längre kyrkan utan nu är det vår tids religion som styr och hindrar vetenskapen från att gå framåt. Den religionen är mammon – girighetens, rikedomens och orättvisans religion. Det är mammon som skapat det som kallas globalismen. På det medicinska området representeras den bl.a. av Big Pharma, Big Care och Big Food...

Precis som på medeltiden har den medicinska vetenskapen under 1900-talet styrts av vår tids ”geocentriska” världsbild – den uppfattningen att naturligt fet kost som vi ätit i hundratusentals år och hög halt av livsviktigt kolesterol i blodet gör oss metabolt sjuka...

I samma världsbild odlas myten om att cancer beror på DNA-skador i cellerna kärna och att den som har sockersjuka, med hjälp av lite kemikalier, kan fortsätta att äta socker. Den medicinska forskare som likt Galilei gjort faktiska observationer och som därför hävdar att allt detta är fel, har frysts ut, vanhedrats och stoppats i sin karriär. Mammons väktare i form av läkemedels- och sjukvårdsmyndigheter har sett till att stoppa dissidenterna inom forskningen och varna folket för att lyssna på dem...

Läkaren Annika Dahlqvist som satte ut blodsockerhöjande kost hos sina sockersjuka patienter och botade deras sjukdom förlorade nästan sin läkarlegitimation. Forskaren Uffe Ravnskov som i decennier redovisat observationer av kolesterolets verkliga roll i människans metabolism, har vanhedrats och stoppats av mammons etablissemang...

Skolmedicinen ligger 400 år efter i utvecklingen!

Jag frågar mig vilka det är som har det verkliga ansvaret för att läkemedelsindustrin idag ser ut som världens största brottssyndikat (i varje fall mätt i bötesbelopp) enligt professorn Peter C. Gøtzsche i hans bok om Dödliga mediciner och organiserad brottslighet... När jag läser Gøtzsches dokumentation av hur hundratusentals människor blir sjuka och dör varje år helt i onödan på grund av den brottsliga verksamhet som florerar inom läkemedelsindustri, väcker det funderingar om hur detta skulle kunna förhindras...

Jag är själv ett skolexempel på en äldre multisjuk person som tidigare blev kraftigt övermedicinerad av en rad olika läkare, där alla saknade en överblick över mina problem och hur de olika preparaten interagerade. Överblicken har jag varit hänvisad till att skaffa mig på egen hand, genom att börja sätta mig in i den medicinska vetenskapen. Hur många patienter har tid och förmåga att göra det...

Att den allopatiska vården i vårt samhälle kunnat misslyckas så fullständigt och sjukligheten ökar epidemiskt beror på en rad faktorer. I centrum står för det mesta en läkemedelsindustri som måste uppfattas som driven av hänsynslös girighet enligt Gøtzsche. Sanningen är den att dessa företag bara följer det globala företagandets affärslogik att eftersträva en marknadsdominant position och att sälja så mycket man bara kan över hela världen med största möjliga vinst. Man tycker sig inte ha något ansvar för allmännyttan...

Den fråga vi måste ställa oss är, hur kan detta få fortsätta år efter år, decennium efter decennium, med politikernas goda minne? Maffian blir åtminstone då och då utsatt för stora razzior och några dussin mafiosos spärras in, men hur ofta får styrelseledamöter, direktörer, Läkemedelsverkets tjänstemän och läkare skaka galler för den organiserade brottslighet som läkemedelsföretagen ägnar sig åt? Varför är det så...

Svaret är enkelt, kolla vilka som äger de stora läkemedelsföretagen och som sitter i deras styrelser? I USA är i princip hela branschen en gång grundad av sionist-familjen Rockefeller och i Sverige är sionist-familjen Wallenberg en huvudägare. I styrelserna sitter samhällets absoluta elit. Det är etablissemangets företag och dem rör man inte, utan man nöjer sig med att i de värsta fallen plocka av företagen någon liten del av deras enorma vinst som böter. Sedan får de fortsätta sitt trixande och bestickande som om inget hänt. Böter är tydligen en naturlig och accepterad rörelsekostnad i denna krets...

Dödliga piller

tis 25 sept 2018Agenda 2030 är allvarliga saker... Storebrorssamhället är en populär-benämning på ett samhälle där medborgarna ständigt är bevakade av myndigheterna, till exempel genom videokameror eller ljudupptagning...

Storebror ser dig... Termen myntades efter George Orwells framtidsdystopi 1984. Boken beskriver ett samhälle där medborgarna kontrolleras genom sådan övervakning - bland annat. Diktatorn i Orwells fiktiva stat Oceanien benämns just Storebror. Han är en figur med påtagliga drag av Stalin. Storebror medverkar aldrig personligen i någon scen i boken, men ger sig tillkänna som en röst på radio eller ett ansikte på affischer och TV-skärmar. Han hyllas som en halvgud av sina underlydande, och ses som både ofelbar och odödlig...

I ett storebrorssamhälle hotas den personliga integriteten då medborgarnas anonymitet och privatliv försvinner. Systemet kan lätt missbrukas om makthavarna har ont uppsåt eller om obehöriga kommer åt systemet...

De fördelar med ökad övervakning i demokratiska samhällen som oftast tas upp är polisiära. Brottslingar blir lättare att spåra och utredningar om olika typer av incidenter underlättas. För makthavare och myndigheter i totalitära samhällen (diktaturer) innebär ökad kontroll att oliktänkande kan identifieras, spåras och undanröjas. Alltså tycker kritiker till övervakning i mer demokratiska samhällen att det är ett steg mot det totalitära hållet...

 

https://i.ytimg.com/vi/eViswN602_k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDGY8p-JfJUyjM9cDDqgGUxQyBH0AExposing China's Digital Dystopian Dictatorship

Storebror ser dig... kinaman...

Någonstans i demokratins väsen ligger tanken att vi skall styras av våra likar, av vanliga människor. Vilket är en skojig idé. I teorin. På den punkten får Sverige i vart fall höga poäng för anspråkslöshet. I en internationell jämförelse är den svenska regeringen uppseende-väckande måttligt utbildad...

Alternativet är att våra politiska ledare är onda genier som ägnar sig åt att ödelägga samhällelig kärnverksamhet med flit - vilket kanske är att ta i lite...

Kalla mig elitist om ni vill. Men om vi nu nödvändigtvis måste ha en generell välfärdsstat med ett stort mått av centralstyrning - vore det då inte en god idé att hitta lite meriterat och kompetent folk att ta hand om ruljansen? Speciellt som uppgiften i princip är övermänsklig.
Meritokrati - med folk som vet och förstår vad de gör...

Dagens politiker är oerhört fixerade vid makten som sådan. Men det är inte helt uppenbart att de förstår vad de skall göra med den. Visst, de kan vräka ekonomiskt apanage över kamraterna i den tjattrande klassen och sända skattepengar till terroristliknande organisationer i andra länder. Dock är det inte nödvändigtvis något som folket blir speciellt mycket gladare av...

Till stor del handlar det nog om att vara med i klubben. I Firman. Som är lika ovillig att släppa in SD som kompetent folk i sitt frimureri, eftersom sådant skulle rubba ordningen. Ingen utomstående skall komma här och ifrågasätta, stöka runt och lägga sig i. Cirkulera, här finns inget att se... Under tiden jäser politikerföraktet. Vilket, givet omständigheterna, möjligen är en bra sak. Sverige behöver inte en bred regering, utan en kompetent regering...

Störta Firman!

 


Löfven har just fått sparken vilket känns lite som en frisk fläkt mitt i den knepiga parlamentariska situationen.

Inte minst skönt lär det vara för Stefan Löfven själv, som nu kan börja fundera på livet efter åren som motvillig partiledare och statsminister. Jobbet som ambassadör i fryntliga Danmark skulle säkert passa...

Ingen mer än möjligtvis Åkesson skulle välkomna ett nyval. Det skulle bara se ut som om SD vore de enda vuxna i rummet medan alla barnen kivas. Ett ännu större SD skulle enbart göra dödläget värre. Så det är bara att spela den hand som folket delat...

Socialdemokraterna har för övrigt tillräckligt med inre problem som det är. De behöver en time out, bland annat för att tänka igenom sitt förhållande till LO, där S inte längre är medlemmarnas självklara val. De behöver även reda ut vem som har makten över partiets ideologiska själ. Är det gammelsossarna? Identitetsvänstern? Hur hanterar man över huvud taget den inre maktstrukturen i ett parti som nu för tiden har så starka rötter i bidragsberoende, utanförskap och problemområden. Socialdemokraterna som alltid vägrat att reformera sig till ett modernt politiskt parti, kan nu finna att en sådan storstädning inte längre är möjlig, ens om man helt plötsligt skulle vilja. Sossarna har helt enkelt blivit olika, motstridiga och delvis nya särintressens fångar...

Allianspartierna gör å sin sida det enda de för tillfället kan göra. Nämligen att med en druckens envishet pressa S att släppa fram en Alliansregering. Vilket knappast känns troligt...


Minoritetsregering eller nyval?mån 24 sept 2018Ett löjes skimmer över dom 17 globala målen eller mera relevant kanske... ett fasans skimmer...

 

Agenda 2030 ​är namnet på ramverket som antogs den 25:e september 2015, i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development...

Agenda 2030 är det övergripande strategi-dokumentet som innehåller tre delar, varav en del är de 17 Globala målen. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men civilminister Ardalan Shekarabi och bistånds- och klimatminister Isabella Lövin har ett särskilt ansvar för att leda arbetet...


FN har tagit fram 230 globala indikatorer för att mäta utvecklingen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer. För Sveriges del är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som kommer att få ett uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer...

Här är dom 17 globala målen... hej och hå...

1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt...

2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning...

3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar... 

4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet...

5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt...

6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla...

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla...

8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla...

9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation...

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder...

11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara...

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster...

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser...

14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling...

15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald...

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer... 

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling...

Pia Hellertz är socionom, fil.dr. och har arbetat som universitetslektor på Örebro universitet, där hon undervisat i drygt 25 år... hon har skrivit en del om Agenda 2030... det finns anledning att återkomma till henne... som pensionär får man nog betrakta henne som en fritänkande dissident... hon skriver...

GLOBAL STYRNING
Agenda 21 var främst inriktad på miljön, men dagordningen för Agenda 2030 handlar om praktiskt taget alla områden av mänsklig verksamhet. Det handlar om en total omvandling av det internationella, det nationella och det lokala samhället. Det är verkligen en plan för global styrning.
Agendan tar bort den nationella suveräniteten och den nationella identiteten hos folk och länder över hela världen. Det är en globalistisk agenda...

Den före detta bankmannen för den sionitiska storbanken Goldman Sachs, narcissisten

Macron, visar sitt rätta jag...

I ett tal under toppmötet i Salzburg nyligen, sa Emmanuel Macron att de länder som inte vill ha mer Europa ska straffas, bland annat genom att inte få tillgång till EUs strukturfonder. Med mer Europa menade Macron fler menamigranter. Vem vid sina sinnens fulla bruk kan anse att menamigranter tillför mera Europa till EU...

Macrons europabild skiljer sig alltså markant från den exempelvis Ungern och många eu-kritiska europeiska väljare ser framför sig. Först och främst Visegradländerna, men även stora väljarskaror i Sverige, Österrike, Holland, och Italien vill se en långsam reformering av EU. En som är så långsam att den är i takt med europas folk...

Här påminner sig Machiavellis råd till fursten. Förändring är det svåraste som finns. Antingen kan man göra det långsamt och varsamt, eller så gör man det snabbt och brutalt. Båda metoderna har sina risker för fursten. Med den långsamma riskerar fursten inte bli klar innan han avlider av naturliga orsaker och kan därför inte krediteras för sin politik. Med den snabba riskerar han motstånd och avsättning, kanske avrättning...

Macron tycks förespråka den senare modellen. Tänker han sig till och med få hjälp av menamigranterna med den brutala delen i den snabba reformeringen...

sön 23 sept 2018Det är inte märkvärdigare än så... en administrativ teknik för att fatta beslut... stackars oss som inte vet vad demokrati är för nåt...

Demokrati betyder folkstyre. Vid demokratiska beslut i olika organisationer så använder man sig av styrelseformen en person = en röst. Det förslag som får de flesta rösterna vinner. Demokrati är alltså en styrelseform. Den demokratiska styrelseformen har ingenting att göra med det man beslutar om, utan är endast en regel, en administrativ teknik för att fatta beslut...

Den socialdemokratiska rörelsen har, med hjälp av vänstern, lyckats inbilla de flesta medborgare att demokrati inte bara är en styrelseform utan att demokrati också innefattar konkret politik. Socialistisk politik... Om detta råder det ingen tvekan, det är bara att läsa genom Socialdemokraternas mycket omfattande partiprogram för att konstatera detta faktum...

”För oss är demokrati mer än ett styrelseskick. Det är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället ”… kan man bland annat läsa i Socialdemokraternas förklaring av demokratibegreppet. Det är detta värdesystem som nu innebär att den som bekänner sig till den svenska demokratin undermedvetet bekänner sig till den socialistiska ideologin. Detta trots att man kallar sig moderat, folkpartist o.s.v. Därför har folk i allmänhet svårt att se några större skillnader mellan partierna, varken ideologiskt eller i praktisk politik. Under de senaste borgerliga regimerna har också det socialistiska samhället suttit i orubbat bo...

I dagens läge betraktas det som suspekt, närmast brottsligt, att inte vara demokrat. Gemene man, och speciellt offentliga personer, är livrädda för att stämplas som odemokratiska. Detta innebär att alla ”demokrater” tvingas in i den socialistiska värdegemenskapen. Detta tydliggörs ofta av kulturskribenter och politiker som talar om den ”demokratiska gemenskapen” och med mer eller mindre dolda hot om fredlöshet pekar ut individer som inte delar vissa ”demokratiska” värderingar. En sådan värdering är synen på invandringspolitiken...

Genomgående kallas t.ex. Sverigedemokraterna för ett odemokratiskt parti trots att det är ett klart demokratiskt parti beträffande styrelsesättet både i praktiken och enligt partistadgarna...

Diverse vänsterorganisationer som förespråkar kommunistisk diktatur utsätts inte alls för de etablerade politikernas och journalisternas anklagelser om att vara odemokratiska...

VAD ÄR DEMOKRATI?

Det finns nog inget fält som är så utskällt av alla som står till höger i politiken som genusvetenskapen. Termen har blivit synonym med radikalfeminism och flum. Jag har dock noterat att det är väldigt få tyckare som faktiskt formulerat någon saklig kritik mot genusvetenskapen – att säga att genusvetarnas teorier låter knäppa är ju inget argument egentligen...

Vad är egentligen problemet med genusveten-skap? Det största problemet är bristen på empirisk och experimentell forskning...

Jösses... genusvetenskap har ju utvecklats under den postmodernistiska eran... inte faen vill genus-knäppisarna ha nåra empiriska bevis som krossar deras knäppa teorier...

Genusvetenskap är mest att likna vid astronomin under medeltiden: Man bedrev egentligen ingen riktig forskning, utan satt mest och memorerade Aristoteles och de andra ”ofelbara” experternas texter och försökte komma på fler argument till att experterna hade rätt. Sedan kom Galileo som insisterade på att faktiskt titta på stjärnvalvet med teleskop och objektivt dra slutsatser från vad han såg, och resten är historia. På samma sätt bedriver genusvetare ingen egentlig vetenskap, utan memorerar bara 1968-vänsterns tänkares idéer och letar bevis för att dessa hade rätt, istället för att objektivt söka sanningen. Vem ska bli genusvetenskapens Galileo? Jag vet inte, men jag kan lova att han eller hon (eller hen?) kommer få ett lika bryskt välkomnande av dagens etablissemang som Galileo fick på sin tid...

Det är märkvärdigt hur inkompetensen tycks breda ut sig...

Vad är egentligen problemet med genusvetenskap?

President Trump har det inte lätt. Han har förvisso sättet emot sig och det är svårt att finna några sympatiska drag hos mannen- nota bene om allt som media återger är korrekt och inte fabricerade nyheter. Om Trump kan man ju säga det mesta och bli trodd, eftersom han verkar vara en person som är i stånd till lite av varje...

Nu måste jag dock ändå skrida till försvar för mannen. Han har nu blivit anklagad av amerikanska media att vara skuld till det dåliga vädret, läs till exempel här och här. Nu senast alla härjningarna efter orkanen Florence i North Carolina och omgivande stater...

Tanken är förstås att det är den förhöjda koncentrationen av koldioxid i atmosfären som först påverkar temperaturen och sedan förvärrar ovädren. Trump är en lämplig person att skuldbelägga eftersom han dragit USA ur Parisöverens-kommelsen. Han värnar vidare om kolindustrin och är öppen för mer olje- och naturgasutvinning utanför USA:s kuster. Under senare år har speciellt naturgasutvinning genom så kallad fracking ökat kraftigt. Detta har dock sannolikt minskat USA:s koldioxidutsläpp då man kunnat reducera användning av kol som proportionellt släpper ut mer koldioxid...

En presidents skuldbörda

Du kanske tycker att det är tjatigt av mig att åter älta #metoo-kampanjen eftersom den vid det här laget är rätt vanhedrad för att inte säga rullad i tjära och fjäder. Jag tror att eftertänksamma kvinnor idag skulle akta sig för att komma dragande med tjugo år gamla sexuella oförrätter som de inte gjorde så särskilt mycket för att avvärja medan de pågick. Men frågan är viktig, inte minst för att kampanjen för bara något år sedan stack en hel värld i brand och av många kvinnor (och en del män, föralldel) hyllades som inledningen till en ny era i könsrelationerna...

Man kan på goda grunder göra sig löjlig över dessa händelser men de berörda kvinnorna var nog för det mesta ärliga. De kände sig säkert uppriktigt utsatta för förnedrande behandling av vissa karlar. Hur ska man förstå det...

Jag tror att det ligger mycket i den så ofta framförda teorin om de medfödda skillnaderna i mäns och kvinnors sexualitet enligt vilken mannen på grund av sin kroppskonstitution och sina gener drivs att maximera sin avkomma vilket bäst sker genom att deponera sin säd på så många därtill lämpade platser som möjligt medan kvinnan, också hon beroende av sin fysiska konstruktion, som inte tillåter motsvarande maximering av antalet barn, i stället av naturen manas att maximera avkommans kvalitet genom att noggrant välja rätt individ bland de uppvaktande herrarna vilket med naturnödvändighet betyder att avvisa och tacka nej till nästan alla erbjudanden (men uppmuntra de få utvalda)...

Jodå, jag vet att kulturen kan övertrumfa naturen och jag har hört talas om p-piller, men jag tror i alla fall på den där teorin, inte minst för att den stämmer med mina erfarenheter av hur män och kvinnor uppför sig mot varandra när tanken på parning kan bli aktuell. Antag nu att teorin är korrekt och att männens nedärvda pockanden och kvinnornas avvisanden är inskrivna i naturen. Hur ska vi i det perspektivet betrakta de senaste femtio, sextio årens sexuella frigörelse...

De blev lurade att göra saker som de inte riktigt gillade, men de gjorde det på eget bevåg. Därför skäms de och vill skylla ifrån sig och vill dessutom ha omedelbar och full gottgörelse.

lör 22 sept 2018
Den olösliga frågan om "regeringsalternativ" är på allas läppar. Kobayashi Maru är namnet på ett ovinnbart science-fictionscenario, som endast kunde besegras efter att den underliggande mjukvaran hade programmerats om...


Jag förklarar vad dessa två har gemensamt, redogör för det svenska valsystemets nuvarande tillstånd och framtida utveckling...

En nutida informations-entreprenör och fritänkare från libertarianhåll får man tycka vad man vill om... och det gör naturligtvis den "fria bidragsberoende pressen" i Sörmland... Henrik J. tycker att den statliga överbyggnaden ska minska i

samhället... liksom Sh... att säga det högt och tydligt är

absolut tillåtet enligt yttrandefrihetslagarna...

https://i.ytimg.com/vi/EcwOMVToukQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDXclmHZK3Njw7-ymAHFfkk5HIlxgREGERINGSFRÅGANS KOBAYASHI MARU

Äh-kuriren... det är svårt att bli marginaliserad och bli av med sina jobb, det är absolut förståeligt... trösta er med att ni inte är den enda yrkes-gruppen som tappar fotfästet...

I veckan kom danska public services, DR, sparpaket. Den danska motsvarigheten till SVT och SR tvingas skära ner budgeten med 20 procent och 400 journalister sägs upp. Beslutet är politiskt fattat av de borgerliga partierna i samarbete med Sverigedemokraternas motsvarighet Dansk Folkeparti som är näst störst...

Förutom nedskärningarna innebär beslutet dessutom en del innehållsliga förändringar. Bland annat att DR i framtiden inte får producera fördjupande journalistik i artikelform, 48 procent av musiken måste vara dansk och politikerna vill att bilden av Danmark som ett kristet land ska framgå med tydlighet i kanalernas program...

Ja du läste rätt...

Här har Sverigedemokraternas systerparti Dansk Folkeparti fått igenom sina bärande högerpopulistiska och nationalistiska idéer i uppdraget till public service. Jimmie Åkesson gnuggar sannolikt händerna åt sina partisyskons framgångar...

Som alltid är det den fria oberoende journalistiken som offras först på det högerextrema eller nationalistiska altaret. Anledningen är att fri oberoende journalistik riskerar att avslöja saker som dessa krafter helst vill ska förbli i det fördolda. För det är i det fördolda det bruna tillåts växa.

Därför blir också Jimmie Åkessons uttalande i Skavlan för en vecka sedan en väckarklocka. Han och hans partiföreträdare har länge kritiserat media för att vara etablissemangets förlängda arm. Den här gången gick Åkesson så långt som till att påstå att etablerad media i hög grad är fake news a'la Donald Trump.

På Skavlans direkta fråga om han förutom P3 även avser att lägga ner P4 svarar han:

– Inte än. Vi börjar med P3.…

Att Danmarks borgerliga partier väljer att samarbeta med Dansk Folkeparti visar tydligt hur snabbt det kan svänga när det kommer till självklarheter i en demokrati, som synen på fria och oberoende medier. Vi vet att företrädare för KD umgås med liknande tankar. I Alltigets valkompass ville en majoritet av partiets riksdagsledamöter spara mer än 25 procent på public service anslag. Inom Moderaterna finns samma tongångar från olika företrädare på högerkanten.

Därför blir regeringsbildningen en ödesfråga även för pressfriheten. Och i förlängningen för demokratin. Låt oss därför hoppas att Alliansen inte kliver fel och halkar ner åt höger, i det bruna diket...

Fake news, public service och pressfrihet i fara

Improduktivt arbete och ideologiska klasser

Tillhör damen ifråga den ideologiska klassen... utan den minsta tvekan... utför hon ett destruktivt arbete... det kan man gott säga...

Men verklig sprängkraft får hans anteckningar när Marx går in på det han kallar ”de ideologiska klasserna”. Det är en bortglömd term i dagens ”vänster”, gissningsvis för att SVT-journalister, genusforskare med flera är just sådana som hör hemma i de ideologiska klasserna. Deras uppgift är att ideologiskt försvara systemet, även när de inte är helt medvetna om det själva...

De ideologiska klasserna har i takt med byråkratiseringen och akademins politisering ökat ofantligt i antal (i så hög grad att vissa gamla marxister dammat av Marx begrepp asiatiskt produktionssätt, ett ofritt och stagnerande system). Ganska underhållande är också Marx profetiska inställning till TV-avgiften och presstödet. Han noterade att de ideologiska klassernas medlemmar livnär sig ”dels genom försäljning av sina ”immateriella” varor, dels genom våldsamt påtrugande av dessa”. Här har vi ytterligare en distinktion. Vissa improduktiva eller ideologiska arbetare säljer sina tjänster, säljaren kan vara okunnig men köpet är ändå frivilligt. Andra tvingar sina tjänster på andra människor, ofta med statens våldsmonopol bakom sig. Så långt låter Marx närmast som en klassisk liberal...

Ideologiskt var det på Marx tid också svårt att förena ekonomernas begrepp ”improduktivt arbete” med de ideologiska klassernas självbild, mötet mellan äldre syn på statstjänstemän och en ännu revolutionär borgerlighet slog här tydligt igenom. Som konservativ kan man se det som ett led i samhällets ekonomisering att det plötsligt ansågs viktigt om arbeten var ”produktiva” eller inte. Men Marx resonemang är användbara för att förstå dagens samhälle. Så beskrev han ”den stora massan av sk ”högre” arbetare – som statstjänstemän, militärer, virtuoser, läkare, präster, domare, advokater osv” som inte bara improduktiva ”utan väsentligen destruktiva”. En tredje term förs här in, destruktivt arbete, arbete som försämrar tillvaron för andra människor, som exempelvis minskar mängden yttrandefrihet eller trygghet. Vi kan exempelvis tänka oss att Expo och vissa kriminologer utfört ett väsentligen destruktivt arbete...

Fake news, public service och pressfrihet i fara

Improduktivt arbete och ideologiska klasser

I dagarna har delar av den svenska ”vänstern” ondgjort sig över att statlig media i Danmark drabbas av nedskärningar. Det är då på sin plats att ställa sig den eviga, i alla sammanhang närmast oundvikliga, frågan ”vad skulle Karl Marx ha gjort?” Vad skulle Marx ha haft att säga om statlig TV och journalister?

För oss som vill förstå dagens samhällsformation är begreppsparet produktivt och improduktivt arbete ändå användbart. När de kopplas till ”överbyggnaden” och en samhällelig totalitet blir det ännu mer givande, inte minst ”de ideologiska klasserna” och ”destruktivt arbete” är användbara begrepp. Den överbyggnad av åsiktspoliser med flera som tidiga liberaler angripit kom nämligen snart att återskapas, ”det borgerliga samhället framställer åter i sin egen form allt vad det hade bekämpat i feodal eller absolutistisk form”...

Här behöver man inte helt anamma Marx egen analys av det borgerliga samhället, man kan mycket väl se det byråkratiska inslaget som större än vad det var på hans tid och det fruktade asiatiska produktionssättet som hotande realitet. Men oavsett vilket kan det vara roligt att återknyta till Marx för att beskriva journalister som de improduktiva/destruktiva arbetare och medlemmar av de ideologiska klasserna de faktiskt är. De kan på pappret bidra till ”BNP”, men det säger mest om hur tveksamt det begreppet är. Värde skapar de inte, och när deras antal blir för stort har det konsekvenser både ekonomiskt och kulturellt...

Fake news, public service och pressfrihet i fara

Improduktivt arbete och ideologiska klasser

fre 21 sept 2018Strömavbrott fre 18.00 - lör 14.00... Sparreholmarn satt på första pakett 500 meter bort, när lövträdet föll över ledningen... avbrottet syntes tydligt från Helgestavägen av dom som passerade... om "Vattenfall" missat att röja nåt enstaka träd i en elgata kan man väl skylla på den mänskliga faktorn... det är väl inget att bråka om... avbrottet  var alltså lätt att lokalisera men mörkret lägrade sig och inget hände... övertid var inte proklamerad denna kväll och natt... på morgonen var mjölk-bonden en bit bort i upplösningstillstånd... på förmiddagen ordnades en provisorisk lösning åt bonden... vi andra blev utan el i väntan på reserv-delar från Nyköping... reservdelar som inte gick att använda... nya reservdelar fick hämtas från Norrköping... "myndigheten Vattenfall" gjorde alldeles säkert, så gott dom kunde, vilket inte var så mycket med facit i hand... märkvärdigt hur inkompetensen tycks breda ut sig...

Två realister som tycker det finns för många skönmålare...

Båda tror att det går åt pipsvängen med fosterlandet och det kan man ju tro... antingen med en krasch eller plågsamt långsamt...

Åtminstone Tino S. tror inte på en krasch, fast mera som en sotdöd som Sh brukar uttrycka det... enligt Tino S. slutar det inte heller med ond bråd död nödvändigtvis...

undanträngningseffekten startar emellertid en sotdöd som går så långsamt att åtminstone välfärdssamhället inte märker att

det dör... menar Sh...

https://i.ytimg.com/vi/o-hs7ZbBew4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCyKx0gZphyMCEyuDlU1AywI76NEQBert möter Tino Sanandaji

Hans Rosling, en skön-ande, underhållare och globalist förtjänar inte stjärnstatus, har Sh alltid tyckt... emeller-tid... en liten skit som Sh, kan

ju inte argumentera mot en gigant som Hans R... men pensionären Christian Berggren och andra kan...

En politik som utgår från den förskönade världsbild som Hans Rosling presenterar i boken Factfulness kan få allvarliga konsekvenser, menar Christian Berggren, professor emeritus i industriell utveckling...

I korthet...

Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid KI, fick internationell kändisstatus genom sina föreläsningar med fokus på världens framsteg. Boken Factfulness (2018) har hyllats av medier och kända profiler, bland andra Bill Gates...

I en tid med dystra rapporter är detta en skrift som livfullt påvisar ett antal långsiktigt positiva förändringar i världen. Den lyfter fram de globala landvinningar som gjorts sedan 1960-talet rörande barnadödlighet, utbildning och levnadsstandard, men också att färre dör i krig och naturkatastrofer...

Men boken ger inte en allsidig bild av den globala utvecklingen...

Rosling är för det första ensidig i sin optimism: Världens utveckling skildras genom presentationer av positiva trender och grafer... 

För det andra saknas intresse för de materiella förutsättningarna och de ekologiska följderna av dagens ekonomiska modell, vars fortsatta spridning Rosling och hans medförfattare reservationslöst förordar...

För det tredje betraktas världens fortsatta befolkningsökning som oproblematisk och opåverkbar, och författarnas ointresse för insatser som kan böja av ökningskurvorna i hållbar riktning...

Slutligen saknas en diskussion kring migrationsströmmarna, deras koppling till befolkningsökningen och behoven av omtänkande och svåra val...

Bra saker på uppgång – Roslings världsbild är ensidigt positiv

Jag är utvecklingsoptimist, mer för en fri marknad än de flesta andra och jag trivs utmärkt i vårt konsumtions-samhälle... som ger mig möjlighet att välja fritt ur ett stort och varierat utbud av varor och tjänster...

Men om vi försöker hålla flera tankar i huvudet samtidigt - så är jag även lite fundersam över svenska folkets ständiga jakt på ytliga nöjen, behov av omedelbar tillfredsställelse och forcerade livshållning. De flesta av oss har det bättre än någonsin, men lider samtidigt av något slags livsstress...

Låt mig presentera en tes... Man kan inte vara lycklig om man inte är nöjd med det man har. Det kan låta som en plattityd, men har en rätt stark inre logik. Om man inte är nöjd, då är man förmodligen inte heller lycklig...

Det senaste året har jag haft tid att läsa en del av de gamla grekiska och romerska stoikerna. Deras grundtes är, enkelt uttryckt: Det är inte händelser, människor, deras ord eller handlingar i sig som gör oss olyckliga - utan våra egna tolkningar av allt detta. Vill vi, då kan vi vara herrar över våra egna känslor. Flera av stoikerna påpekar att en av de företeelser som har störst negativ inverkan på vår sinnliga harmoni är åtrå. Viljan att ha sådant vi inte har. (Och om man åtrår sådant som man aldrig någonsin kan få, då kan man helt enkelt aldrig bli riktigt lycklig.) Därför bör man släppa sådana tankar...

Här förgrenar sig stoicismen. Från surmulna asketer till glada festprissar - som trots sin grundsyn inte förnekade de nöjen och njutningar som trots allt råkade komma deras väg. Vilket visade sig vara en hel del tjosan. Nu tycker jag att vi närmar oss något intressant... Att vara nöjd med det man har, kanske rent av tacksam. Och att se sådant som ändå kommer ens väg, sådant man plötsligt har råd med som glada överraskningar.
Om man väljer ett mer avslappnat, mindre forcerat förhållningssätt - då tror jag att man helt enkelt får ut lite mer av livet. Just sayin'....

Den ständiga jakten på lycka

En gubbe med examen i filosofi...

PCC lanserade för 30 år sedan axiomet att människan förstör planeten genom att släppa ut koldioxid. Den teoretiska konstruktionen var ihopsnickrad på lösa antaganden om atmosfärens och i synnerhet koldioxidens växthuseffekt...

Trots att vetenskaplig kunskap om Jorden och dess atmosfär både innan och efter detta axioms lanserande har visat att CO2-halten både historiskt och förhistoriskt varit högre, utan katastrofal inverkan på livet (inverkan har vanligen haft positiv effekt) så vidhålls axiomet av dess profeter och av MSM...

Trots att förutsägelser om negativa effekter som postulerats ur axiomet uteblivit, vidhåller man axiomet. Trots att man fysikaliskt kunnat visa att den ursprungliga växthusteorin inte håller, vidhåller man axiomet. Trots att ny forskning visar på gynnsam effekt med generellt torkhärdigare och livskraftigare växter och minskande öknar, vidhåller man axiomet. Trots omfattande redovisning av att varmare klimat historiskt varit bra för mänskligheten, vidhåller man axiomet att det innebär en katastrof. Trots omfattande redovisning av tilltagande mätfel från framför allt de landbaserade mätstationerna, samt avslöjande om manipulation av temperaturdata, där både mätfelen via urbanisering och nedläggning av stationer i kalla områden, samt manipulation som konsekvent visar på tilltagande uppvärmning, så vidhåller man axiomet att klimatkatastrofen närmar sig...

Fakta tillåts inte störa den bild man med axiomet bygger upp av en annalkande katastrof, allt i syfte att transferera makt och pengar till klimathotets kolportörer. De som borde granska och ifrågasätta denna axiomatiska propagandacirkus har å det grövsta misskött sitt uppdrag och istället spelat med. För att man inte vågat utmana konsensus, för att man föredragit att åtnjuta förmåner istället för motstånd, för att man inte begripit bättre, för att man låst sig vid en teori, ett axiom och inte klarar av att hantera skammen av sitt misstag, för att man vill uppträda med auktoritet, eller ett dussin andra anledningar...

Om axiom

tors 20 sept 2018Tänk att en sån älsklig liten varelse kan vara så himla konspiratorisk...

Det är bara 11,5 år kvar tills hela Agenda 30 ska vara iscensatt, och som torde vara den största förändring som människan någonsin har ställts inför. Är det något man ska lägga ner tid på så är det att sätta sig in i Agenda 30...

Inga privata bolag eller bostäder kommer, som exempel, att tillåtas och det ska installeras en världsregering, en valuta, och en grupp i England ansöker nu öppet om att få avliva gamla via svält. Inte snällt, anses vara en ohygglig död. Det vet vi redan sker men nu ska det ske öppet...

Jag har ägnat en avsevärd tid åt denna breda kommunism i botten med en fascistisk ekonomi på toppen, och har själv en hyfsad insikt i hur de har tänkt sig det hela. En synnerligen oborstad svensk ”man” skällde ut mig för att han trodde att jag inte vet att det är skillnad på kommunism och fascism. Vad han inte förstår är att de nu ämnar para ihop dem; en bred kommunism i botten med en fascistisk ekonomi på toppen, aldrig hänt förr så tydligt som vad som är på gång nu...

OM jag har fattat saken rätt kommer NWO att gå igenom, därför att det är i långa stycken Guds vilja, om vi får tro de kristna. Våra ledare tror helt säkert att NWO ska kontrollera oss, de planerar chippning och massmord bland annat, men de som i verkligheten ska kontrolleras är de med onda sinnen. Det är ondskan och inte vi som ska gå under. OM jag har förstått saken rätt kommer våra ondsinta, giriga och omogna ledare att få en chock längre fram. Det lär dyka upp en helt ny typ av spirituella ledare framöver, och över hela världen...

Framtida artiklar lär handla mer om dessa nyheter
Det känns som om den gamla världen bryts ner nu, och ska det, samtidigt som en ny kommer till, och jag vill fokusera på denna nya värld. Det vore dumt att ens försöka rädda kvar den gamla som ändå inte fungerar. Nu är demokraturen så tydlig att till och med DN skriver om den. Det är skriverier om valfusk för tillfället och Länsstyrelsen i Norrbotten har polisanmält, och det skrivs om nyvalsönskningar...

Nyval, framtiden, och Russell Brand funderar över Sverige

En riktig lurihax på min ära... en nerbantad historia...

Det kan låta fånigt, men jag har alltid undrat hur stor staten egentligen kan bli. Vi har en ständigt expanderande offentlig sektor. Vi har en ständigt svällande bidragsapparat. Och vi har ständigt ökande skatter. Förr eller senare måste det liksom ta stopp...

Socialdemokraterna tycks leva i något slags bubbla. Till exempel vill de inte kännas vid Laffer-kurvan som visar att det finns en smärtgräns för hur höga skatter man kan ta ut. Blir skatten tillräckligt hög, då slutar folk att jobba och att betala skatt, helt enkelt eftersom det inte längre lönar sig...

Inte ens när den förra borgerliga regeringen visade att man kan få in mer i skatt – i kronor och ören – om man sänker det totala skattetrycket ramlar poletten ner. Den utgående finansministern menar att så är det inte alls, trots att siffrorna talar sitt tydliga språk...

​Enda sättet att få den socialdemokratiska ekvationen att gå ihop är att ha en sjuhelvetes tillväxt. Men så blir det ju inte heller. De tillväxtsiffror som strax innan valet påstods vara »urstarka« devalverades redan en vecka efter valet till usla. Och det lär knappast bli bättre om de rödgröna får ännu en chans att driva sin företagarfientliga politik. Till sist får man slut på andra människors pengar...

Hur stor kan staten egentligen bli?

Stefan Peter Hedlund, är en svensk nationalekonom och professor i öststats-forskning...

Att valrörelser präglas av kaskader av floskler, inkonsistenser, övertalningsdefinitioner, halv-sanningar och direkta lögner är förvisso inget nytt. När medlemmar av det politiska etablissemanget känner hur väljarna flåsar dem i nacken, frestas de ofta att plocka fram sina allra värsta sidor, och att känna större lojalitet sinsemellan än gentemot sina väljare...

Detta sagt är jag nog inte ensam om att anse att det vi tvingats utstå sedan början av augusti går utöver det mesta av vad svensk politik hittills har kunnat prestera av osmakligt väljarförakt. I särklass mest upprörande är den närmast totala faktaresistens som präglat den offentliga diskussionen om främst migrationens kostnader och konsekvenser...

Trots att migrationen till Europa är en av vår tids stora ödesfrågor, trots att väljarna i land efter land har röstat fram regeringar som kräver betydande åtstramningar, trots att även Angela Merkel tvingats erkänna att migrationen är en fråga som kan leda till sammanbrott för den Europeiska Unionen, trots allt detta, eller kanske till följd av allt detta, har det svenska politiska etablissemanget framhärdat i ren och skär mytbildning om att allt är under kontroll.

Trots att Migrationsverket på sin egen hemsida regelbundet presenterar detaljerade prognoser om hur vi under kommande år har att se fram emot inte tio- utan snarare hundratusentals nya migranter, främst via familjeåterföreningar, har man lyckats upprätthålla myten om att vi har stramat åt inflödet.

Om faktaresistens och väljarförakt

Den teoretiska fysikern Brage Norin har återupp-stått... teoretisk fysik är den del av fysiken som använder matematiska eller dator-baserade modeller för att försöka förstå och beskriva naturen...

Det går inte att ta till sig verkligheten – USA:s varuhandel närmar sig ett underskott på en ”trillion” dollar per år! Varenda människa som följer de ekonomiska rapporterna börjar förstå det oundvikliga. Det är bara en tidsfråga innan USA:s öde är ett faktum – The Fiscal Cliff...

Professor Johan Galtung – världens mest kända freds- och konfliktforskare – förutspår att USA:s imperium liksom stats-bildningen US ”United States” – själv kollapsar senast år 2020. Många världskända ekonomer, politiker och historiker är inne på samma linje. Världen förändras ”mitt framför ögonen” – och det går fruktansvärt fort...

Tänk om livets mening är att fiska och röka pipa samtidigt. Kanske de norska fiskarna som så ofta målades med en pipa i munnen kände till det rätta svaret. Inte ens en skogsfilosof från norr kan vara säker...

USAs världshandel brakar samman! Landet är på väg mot konkurs

ons 19 sept 2018Parasitism är ett förhållande mellan organismer där den ena organismen, parasiten, utnyttjar värdorganismen för egen vinning på ett sätt som skadar värdorganismen och drar näring ifrån organismen...


Socialdemokraterna av idag bör ses som ett parti för människor som lever på skattepengar. Dessa skattepengar betalas förvisso ofta ut i form av bidrag, men långt ifrån alltid. Dessa skattepengar betalas även ut i form av till exempel löner till LO-kollektivets mindre bemedlade (läs offentliganställda) medlemmar, garantipensioner och så kallade socialförsäkringar...

De betalas dock också ut i former vilkas sociala status är allt annat än låg. De betalas ut i form av höga löner till offentliganställda tjänstemän. De betalas ut i form av generaldirektörslöner. De betalas ut i form av stöd till NGO:er (eller rättare sagt quangos) som håller hela samhällsklasser med välavlönade jobb, samtidigt som de har fräckheten att påstå sig utgöra "civilsamhället". De betalas ut i form av vidlyftiga stöd till kulturinstitutioner, vilkas verksamheter det saknas en naturlig efterfrågan för. Och så vidare...

Vad som förenar utbetalningarna av den senare sorten är att förmånstagarna dels åtnjuter hög status, dels är kraftigt koncentrerade till Stockholm. De skattemedel som avsätts för ändamålet betalas av svenskar i hela landet, men används för att berika en progressiv elit i Stockholms innerstad...

Att socialismen är populär i centrala Stockholm är därför inte särskilt förvånande. Vad som däremot är förvånande, är att högbeskattade låginkomsttagare i till exempel Ragunda kommun går med på att betala bistånd till med svenska mått mätt lågbeskattade höginkomsttagare i Stockholm...

Socialdemokraterna är inte främst ett parti för bidragstagare, utan för människor som lever på skattepengar

Efter valet är det nu dags för nästa pinne på Lenins stege. Om man kallar målet för kommunism, sionism eller globalism är egalt, det är bara olika beteckningar på samma totalitära system. En elit styr över ett maktlöst folk i kraft av sina monopol. I globalismen äger eliten monopolen direkt, i kommunismen gör man det via staten som i sin tur ägs av eliten. Den politiska sionismen äger istället eliten...

Det är en vanlig missuppfattning att en statskupp bara kan genomföras med hjälp av skjutvapen och stridsvagnar. Det är den förhärskande metoden där media inte når ut till en knappt läskunnig befolkning, men i vår till synes civiliserade västvärld är långsam indoktrinering kombinerat med politikerkorruption effektivare och billigare...

Där är angriparens möjligheter till mediakontroll och det faktum att dess politiker tas ur befolkningens genomsnittliga lönesegment viktigare. Alla platser i regering, riksdag, EU-parlament och FNs administration skall framstå som det ekonomiska lyckoriket för de utvalda. Något man aldrig vill lämna. Då arbetar man lydigt för vilken agenda som helst. Backup får man genom medias hyllningar av dem som för saken framåt, samtidigt som kritiken tystas ner. En statskupp får man i praktiken när en åtgärd som organiserat valfusk ändå behövs för att komma över tröskeln. Där är vi idag...

Om inte avvikelserna i röstsammanräkningen får en trovärdig förklaring kommer sannolikt framtida historiker att kalla detta valet för den statskupp som avskaffade demokratin. Beställare är den svenska filialen av globalismens Deep State. Vilka personer som ligger bakom avstår jag från att gå in på, för jag hade tänkt att skriva lite till innan jag sätter STÄNGT på dörren...

Vad har vi då att förvänta oss av det kommande globalistiska samhället? Kort sammanfattat – högre skatter, lägre löner och pensioner, sämre sjukvård, sämre skola, medlemskap i NATO och solidariskt deltagande i världens krig, ökad överstatlighet genom EU, stärkt krigsmakt kompletterad med kravallutrustning, ökad invandring, flerspråklighet, klansamhälle, avskaffad könstillhörighet, gruppsex, våldtäkt och pedofili som norm, allmän strafflindring för brott som ger lagom kaos, förbud mot husdjur, fisande kor och grisar och en konvertering av landsbygden till nationalpark med urskog. Därutöver värdegrundscertifikat för tjänster i stat och kommun och mångkulturskvotering till alla arbeten som tillsätts genom arbetsförmedlingar. Tyvärr blev de framtida valen inställda, men vi har ju ändå fått det så bra, så varför klaga...

Tankar efter valet….

Jösses Amanda, vilka över-tygade våghalsade sierskor det finns... Sh nöjer sig med 

sannolikhetskalkyler...

Söndagen den 9 september 2018 införde valmyndigheten censur i realtid...

Det skedde efter att Sverigedemokraterna (SD) nått rekordhöjder, långt över 20% och såg ut att kunna bli valets stora vinnare liksom riksdagens största parti. När valmyndigheten slog på informationsflödet igen, hade ca 10 procent-enheter av SD:s röster försvunnit. Samma öde drabbade gruppen övriga partier, inom vilken Alternativ för Sverige (AfS) ledde stort. Så stort att det spekulerades i att AfS låg över 4%-spärren och var på väg in i riksdagen. AFS fick 20 000 röster cirka. De skulle haft mins 250 000!

Det valresultat valmyndigheten beslutade om gav AfS blott 0,31%...

Den kanske fräckaste valkuppen begånget av ett enskilt parti var när Arbetarepartiet Socialdemokraterna, i strid med konsumentlagar och GDPR, skickade SMS till ca 10% av väljarkåren. De skicka ut 700 000 sms! Vinna eller försvinna...

Valfusk i realtid! Kräv omval nu!

räddasverige.nu

Den skoningslösa undergången

Superlibertarianen som alltid förstått hur det ligger till i timglaslandet...

USA har i praktiken förenat sig med den islamistiska terrorgruppen al-Qaida i Syrien. Det menar den tidigare republikanske kongress-ledamoten Ron Paul.

USA har den senaste tiden visat ett mycket stort intresse för vad man kallar den humanitära situationen i Idlib-området i Syrien...

Man har bland annat hävdat att det finns "många bevis" för att den syriska regimen planerar en kemvapenattack i provinsen. Varför Syrien skulle göra det när man redan lyckats befria nästan hela landet är oklart. Men USA har sagt att en sådan attack i så fall kommer leda till "ett mycket kraftigare svar" från amerikanskt håll än innan...

Problemet är bara att Idlib också är det sista starka terrorfästet i landet, och har bland annat kallats för "al-Qaidas största fristad sedan 9/11"... Ron Paul menar att USA:s intressen i Idlib är helt andra än humanitära: man försöker hjälpa terroristerna för att få fram ett regimskifte i Syrien...

Det är al-Qaidas fristad, och vi är på deras sida. Den pragmatiska förklaringen till detta är att vi tror att al-Qaida kommer hjälpa vårt mål, USA:s mål, att få bort Assad. Detta är både demokraternas och republikanernas position, säger han till RT. Men enligt Ron Paul är detta helt fel hållning, och den saknar stöd i den amerikanska konstitutionen...

Ron Paul: "Bevisen mycket tydliga" – USA har lierat sig med al-Qaida i ...

tis 18 sept 2018

Den nu klassiska frågan om vad f*n vi får för skatte-pengarna förtjänar att tas på allvar. Den ställs inte bara av direktörer med konton i skatteparadis, utan alltmer också av vanligt folk. Människor som arbetat och betalat skatt hela livet kan inte undgå att notera att staten allt oftare bryter sin del av det så kallade samhälls- kontraktet. I grund och botten finns väldigt lite nytt eller konstigt i frågeställningen. Det mesta är känt. Samtidigt är detta frågor som våra politiker inte förmår eller vill ta tag i...

Till att börja med har vi byråkratin. Om en offentlig verksamhet alls skall existera vilket inte alltid är självklart, då måste den naturligtvis administreras. Här uppstår flera problem. Dels tenderar byråkrati alltid att växa av sig själv. Dels är byråkratin sig själv närmast och blir ofta en gökunge som knuffar ut själva kärnverksamheten, det som sker på fältet, ur boet...

Dels har det utvecklats ett i stort sett improduktivt mellanlager av byråkrati som hanterar allt från absurda EU-regler till politisk aktivism som inte har någon uppenbar koppling till själva verksamheten. Samtidigt är byråkratin ett getingbo som ingen politiker vill peta i. Offentlig verksamhet är dessutom stelbent till sin natur...

Politikerna fattar ett beslut. Förvaltningen sätter sedan upp en plan som kräver stora investeringar i förankring och implementering. Slutligen skall allt rullas ut i verkligheten. Om då något fungerar illa, eller inte alls, finns det väldigt lite man kan göra åt saken...

Kontrasten mot näringslivet är slående. Även om det även där finns en och annan överbyråkratiserad koloss. Men i en fri ekonomi tenderar i vart fall ineffektiva organisationer att konkurreras ut med tiden. Någon sådan självsanerande konkurrens finns inte i offentlig verksamhet. I näringslivet anpassar man sig hela tiden till situationen, till verkligheten och till kundens behov. Beslutsvägarna måste vara korta, flexibiliteten stor och uppmärksamheten hög. Att verksamheten fungerar är en bokstavligt talat existentiell fråga...

Dessutom tenderar kostnadseffektiviteten, kompetensen och det personliga ansvarstagandet att vara större i näringslivet än i offentlig verksamhet. Av uppenbara skäl. Därför är det ett problem när allt mer verksamhet flyttas över från marknaden och civilsamhället till det offentliga. Egentligen är detta inget konstigt, bara en fråga om sunt förnuft. Vad som däremot är märkligt är att inte ens borgerliga politiker verkar vilja ta tag i saken...

Att offentlig verksamhet fungerar illa är inget att förvånas över

Kan detta verkligen vara det rätta resultatet? Det är något som skaver, något som är mycket snett. Jag kan inte sätta fingret på den rätta punkten. Jag får fortsätta att förhandla med mig själv när det gäller att försöka inse att SD bara har drygt 17 procent. Konspirationen blir alltför ohanterlig, om man också ska ta in valfusk och annan manipulation. Jag lägger det åt sidan, så länge. Men om bilderbergarnas nya lilla svenska kuttersmycke, Annie Lööf, blir statsminister, då checkar jag ut totalt...

Det som är smärtsamt att ta in, är att över 80 procent av det svenska folket inte fattar vad som pågår. Över 80 procent ställer sig bakom ett globalistiskt synsätt, sju partier mot ett nationalistiskt...

Det känns väldigt märkligt att SD inte fick mer. Jag betraktar SD som ett intressant politiskt fenomen mer än som SD-sympatisör om du förstår vad jag menar. Nåväl. Jag har grävt runt lite grann på Facebook, Youtube och Google och funnit enormt många berättelser från olika personer som vittnar om konstigheter kring valet. Även folk som jobbat med valet. Vart man än slår ner spaden så verkar det spruta slam och skräpvatten. Ju mer man tänker på det, desto mer troligt känner man att det skulle kunna vara. Det är såklart en psykologisk process som går igång när man börja tänka konspiratoriskt men det kan inte skada att tänka kritiskt kring det här i alla fall. Något är lurt med valet...

Förra året började Försvarsmakten med en ny strategi för att ”övertyga” alla soldater att ingen kommer undan värdegrunden. Nu har man börjat inför varje övning med presentationer och genomgångar. Alla måste ”leva värdegrunden även i sitt privata liv”. Jag vet att majoren låtsades vara seriös när han gick igenom det där. Men det är som att titta på någon gammal sovjetfilm, eller dokumentär från någon kristen sekt, där det står någon och skriker Jesus kommer och alla upprepar. 15 slides powerpoint plus prat, med bilder från försvarets HR/Marknadsförings/Propaganda avdelning med genuspedagoger och feministiska kommunikatörer.

Det är bara en tidsfråga innan försvaret börjar leta upp folk som är ”politiskt avvikande” och börjar avskeda.

Bloggläsare, efter valet

VALET 2018. För några dagar sedan hade 400 överklagat hur valet gick till. Idag är det 700 som har lämnats in till Valprövningsnämnden. Dessutom har 2 337 anmälningar om brott kommit in. Samtidigt visar sig det folkliga missnöjet även i ett upprop för omval.

Ett upprop har börjat spridas, där man kräver nyval med en annan typ av valsedel. Uppropet har mailats ut till Valmyndighetern och en rad andra aktörer som statsrådsberedeningen, talmannen, kungahuset, kultur-departementet och några journalister.

”Fusket inför och under valet 2018 var så omfattande att det valresultat valmyndigheten presenterade den 16 september 2018 knappast speglar folkviljan. Om detta vittnar bl a anstormningen av rapporterade instanser av valfusk, uttalanden av utländska valobservatörer, diskrepansen mellan opinionsmätningar och valresultat, samt valprocessen i sig” står det bland annat på hemsidan för uppropet. Man hävdar att Valen måste vara fria, hemliga och Man hävdar även att Valmyndigheten införde censur i realtid, att Socialdemokraternas utskick av sms till vissa personer i förorter strider mot konsumentlagen och GDPR.

700 överklaganden har inkommit till valprövningsnämnden – och folkligt upprop för nyval

En ny Löfven-regering får det inte lätt. Med ett närmast utraderat Miljöparti och alltmer beroende av Vänsterpartiet. Med fortsatta framgångar för Sverigedemokraterna. Så låt honom fortsätta att missköta Sverige en tid. Det tycks behöva bli ännu större kris innan fler svenskar ser verkligheten. De närmaste åren beräknas det komma ytterligare

300 000 invandrare till Sverige. Trots att Löfven påstår att han stoppat massinvandringen. Detta lär inte hjälpa honom att lösa de växande välfärdsproblemen...

Islamiseringen fortsätter. Moskéer säljer muslimröster i utbyte mot politiska löften. Imamer varnar församlingen för att rösta på SD. Muslimska män bestämmer hur kvinnorna ska rösta. Hur vanlig klanröstning är och i vilken grad det påverkat valet vet ingen. Shariapoliser styr bostadsområden och hedersvåldet frodas. S, MP och C har öppna dörrar för islamister. Saudiarabien pumpar in tusentals miljarder för att bekämpa västvärldens demokratier...

Men som sagt – låt Löfven regera en tid till. Det kommer att innebära enorma problem för svenska folket. Men det måste tydligen till rena nödår för att verkligheten ska komma ikapp majoriteten av svenska folket...

Löfven kommer att få det ohyggligt jobbigt för att rädda oss från allt han anser som ”fullständigt oacceptabelt”. Monarkin t.ex. – en av få svenska traditioner som globalisterna inte rår på. Sossedrömmen om att ersätta kungen med en president lär han få vänta ännu lång tid med att genomföra...

Han lär få fullt upp med att försvara utraderandet av alla andra värden, traditioner och den folkgemenskap som format vårt land till du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna...

Låt Löfven fortsätta regera ett tag

mån 17 sept 2018

Det är ju inte så lätt att svara på om man inte är troende... om man inte är troende utan agnostiger som Sh, så får man tänka i sannolikheter som Tage D...

Att förknippa Sverige med organiserat valfusk känns ungefär lika ovant som att förknippa vårt land med ”olikhet inför lagen”, ”censur av oliktänkande” eller ”yrkesförbud för regimkritiker”. Ändå är det saker vi fått vänja oss vid under den senaste mandatperioden. Men just valfusk är kanske särskilt svårt att förena med vår demokratiska självbild, så den som torgför såna teorier blir lätt utskrattad eller får en foliehatt placerad på huvudet...

Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt. Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter.

I valtider prövas tilliten. Valfusk är ofta svårt att bevisa – för även om man kan påtala bristande rutiner, ojusta försök att påverka, eller ett till synes osannolikt högt eller lågt valresultat, förblir i slutändan de röster som räknats en hemlighet mellan valförrättaren och Gud...

Några grupper på Facebook har gjort en stor affär av att valmyndighetens hemsida oförklarligt stängdes ner under valkvällen. Ungefär samtidigt som röstsiffrorna för SD tog ett skutt neråt och MP hoppade upp över 4 procentsspärren. Jag är till 90 procent säker på att det rörde sig om ett helt vanligt datorhaveri, orsakat av extrem överbelastning. Men för att få en intressantare krönika, tänkte jag spekulera lite runt de övriga 10 procenten.

På MSB kontaktar Eliasson några tidigare kollegor, och handplockar en mycket diskret datakonsult från polismyndigheten. Datakonsulten arbetar snabbt och gör alla nödvändiga förberedelser för plan B, men missar en viktig detalj. Röstresultaten distribueras visserligen till alla media från samma server, men valmyndighetens egen hemsida får sina data via en säkrare länk, just för att gardera mot sabotage och yttre påverkan. Klockan 20.30 under valkvällen, när Eliasson, efter ett kryptiskt sms från Morgan, sätter plan B i verket, visas fortfarande de korrekta siffrorna på val.se. Men bara under några minuter. Så fort misstaget upptäcks släcks sidan ner. Det här låter onekligen som ett bra uppslag till en kioskdeckare. Och det är precis vad jag tror att det är. Jag lutar mig tillbaka och tänker på de 90 procent av tillit som jag fortfarande hyser för Morgan Johansson. Om de övriga 10 procenten börjar kännas alltför besvärande, får jag väl sluta titta på Facebook...

Tala alltid sanning, barn, sa våra föräldrar till oss. Det får vi inte säga till våra barn utan vi måste lära dom att alltid tala sannolikt. Att säga sannolikheten, hela sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten...

Sh tror ju inte att det är fusk när "övriga partier" endast får en procent av rösterna men eftersom Sh är en enveten "tvivlare" som tänker sannolikheter kan han inte utesluta fusk när självaste Peter W. har lovat att landet har svämmat över av nazister, fascister, rasister, högerextremister, populister... det är väl inte sannolikt att merparten av alla onda människor har glömt att rösta... 

Kan valfusk hända i Sverige?

Sh tillhör ju Gyllene Snittets Parti, som tycker att vi ska betala lagom skatt för vårt gemensamma bästa... och bortsatt från tanken att skatt är stöld tycker partiet att mycket klokt kan hämtas från libertarianer som HAX...

För en äkta liberal definierar människor sig själva genom sina handlingar. Det är oviktigt vem personen är, hur hon ser ut, varifrån hon kommer, vilken religion hon har, vilka sexuella preferenser hon har eller vilken klass hon tillhör. Det enda som betyder något är vad hon gör. Hur hon beter sig mot andra. Om hon respekterar sina medmänniskor. Om hon tar ansvar för sina handlingar.

Här finns - till att börja med - en tydlig skillnad mot de traditionella kollektivistiska idéer som sätter grupptillhörighet som klass eller religion i främsta rummet. Mot idéer som förnekar människans existens som fri och unik individ. Att sådana som regel leder till förtryck kan knappast förvåna någon. Socialismen/kommunismen har orsakat elände, lidande och förtryck varhelst den prövats. Det samma gäller religiöst förtryck. Religion är fortfarande en vanlig anledning till att vissa grupper utövar våld och dödar människor ur andra grupper.

Vilket leder mig till identitetspolitiken, som på ett farligt sätt försöker blanda bort korten. Identitetspolitiken är ett angrepp på de naturliga rättigheter (rätten till liv, säkerhet och egendom) - som varit en grundpelare för den liberala demokratin och en minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge ända sedan dessa tankar formulerades i antikens Grekland och Rom. Identitetspolitiken blandar medvetet bort korten och relativiserar de naturliga mänskliga rättigheterna...

Identitetspolitiken skapar helt enkelt ett moraliskt träsk - i vilket människans grundläggande naturliga rättigheter offras. Istället blir dessa beroende av vem man är och av vad en (diffus, självutnämnd) åsiktselit anser vara politiskt trendigt för tillfället. Detta är farligt, på riktigt. Historiens mörkaste kapitel ger oss exempel på vad som händer när människor behandlas olika på grund av vilka de är. När olika människor tillerkänns olika rättigheter och behandlas på olika sätt inför lagen. När rätt och fel reduceras från universella rättigheter som bygger på årtusenden av erfarenhet till löst tyckande och politiskt mode...

För att sätta stopp för detta krävs en borgerlig idépolitisk renässans - en ny ideologisk medvetenhet bland vanliga, sansade människor. Vilket leder tillbaka till mitt ständiga libertarianska mantra...

Alla människor skall ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för denna frihet går där man kränker någon annan människas frihet, säkerhet eller egendom. Alla skall ha lika rättigheter (och skyldigheter) inför staten. Fredlig samexistens. Leva och låta leva. Svårare än så behöver det inte vara...

Många vädrade sina farhågor inför valet. Nazismen är på frammarsch, varnar många. Förbruningen sprider sig. Det är precis som på 30-talet, säger vissa. Hör ni stöveltrampet? varnar andra. Sådana uttalanden visar både på dålig kunskap om historien och om en fullständig missbedömning av nazismen i dagens Sverige...

Sverige är inte som 30-talets Tyskland. Inte ens nära. Det var ett land i ekonomisk depression där demokratin rasat samman, där extremister förde inbördeskrig på gatorna, där militären konstaterade att den inte skulle kunna skydda landets institutioner och gränser om både nazister och kommunister gick till anfall samtidigt som yttre fiender intervenerade...

Låter detta som dagens Sverige? Nog för att vi har en svag militär, men det är nog knappast den parallellen som görs. Nej, det är ”förbruningen” av samhället i och med SD:s växande väljarstöd...

30-talsreferenserna fortsätter stå som spön i backen, nu senast på ledarplats i DN. Det börjar bli lite tröttsamt, faktiskt. Har människor verkligen inga andra historiska referensramar...

Stora delar av vänstern och en hel del liberaler älskar att hata nazisterna. I synnerhet extremvänstern behöver nazister för att livet ska gå ihop. En växande nazism blir därför paradoxalt nog eftersträvansvärt för kampen. Annars är kampen meningslös. Men nazismen växer alltså inte. Vare sig vid valurnan eller i annan numerär. Det som kunnat noteras är ökad aktivism. Men fler klistermärken och flygblad är knappast ett hot mot demokratin...

Det talas om att förbjuda både nazistiska organisationer och deras demonstrationer. Ingetdera är önskvärt i en demokratisk stat. Däremot bör samhället och rättsstaten hålla nazisterna kort. Det finns ingen anledning att låta dessa pappskallar ockupera ett helt centrum eller stå utanför en synagoga med hänvisning till yttrandefriheten och demonstrationsrätten. Låt dem demonstrera – men på behörigt avstånd. Mata inte trollen, brukar det heta. Enligt samma logik bör vi inte fortsätta ge några hundra nazister denna enorma uppmärksamhet.  NMR är ungefär hälften så populärt som Djurens parti...


Räds inte nazisterna

sön 16 sept 2018

Inte alla judar är sionister och inte alla sionister är judar... en riktig fuling även om han är en riktig jude...

Den 8 juli i år, bara för att ta ett exempel ur mängden, är rubriken på DN:s ledarsida: ”Riksdagen behöver skynda att skydda demokratin”. Ledaren inleds med den här meningen:”Samtidigt som judar och andra minoriteter förföljdes och mördades i Nazi-Tyskland upplevde de allra flesta tyskar att de fick det bättre under Hitler.”

Ett annat exempel ur mängden: i maj i år skriver Björn Wiman om Torgny Segerstedt, nazismen och drar paralleller till vår egen tid:”Jag skulle tro att även Torgny Segerstedt och Hjalmar Söderberg hade förstått vad som står på spel. Så många mekanismer går igen, från deras 30-tal till vår tid.”

”Vi har inte råd att göra oss några illusioner om att detta inte kan inträffa också i Sverige. Även här sker de små förskjutningarna, både i språket och i vardagen.”

Johan H... det har hänt under den här tiden att en och annan ifrågasatt om det verkligen är så att vi står på randen till fascism, att demokratin verkligen är hotad, att nazisterna väller fram, att vi lever i ett nytt 30-tal. De som gjort sådana ifrågasättanden har i DN stämplats som cyniker, de har anklagats för att skymfa överlevare som Hédi Fried, de har kallats obehagliga, likgiltiga och naiva. Jag vet, eftersom jag är en av dem...

Johan H. fortsätter... Nu har valet skett. Nazister fick så få röster att de knappt går att räkna. Högeravknoppningarna från Sverigedemokraterna likaså. Sverigedemokraterna gick fram, men det krävs en livlig fantasi för att tolka det som en fascistvåg...

I dag i DN skriver så chefredaktören Peter Wolodarski en kolumn om att Facebook är mäktigt mediebolag som manipulerats av högerextremister. ”Vi vet nu att Facebook och Twitter kraftigt blåste upp högerpopulistiska och extrema aktörer”, konstaterar Wolodarski. Det var inte från utländska aktörer som de värsta snedheterna kom:

”Betydligt värre var att Facebooks system gjort det möjligt för inhemska aktörer att kraftigt blåsa upp sin storlek och i praktiken översvämma plattformen med sin propaganda. Därigenom skapas illusionen av en massrörelse.”

Wolodarski kritiserar Facebook och Sveriges Television för att ha överdrivit. Ingenstans nämner han sin egen tidning.

”Vi måste kollektivt orka lyfta oss ur bubblan”, är slutsatsen.

Jag antar att det är tänkt som ett slags skämt...

Bubblan som sprack - Fokus

Skulle ni köpa en begagnad bil av den här chefredaktören på DN... en sionist helt visst... en superglobalist, så trist...

Ledaren idag söndag handlar om DN:s favoritämne – en hyllning till globalism och nedmontering  av nationalstaterna. Ledaren avslutas såhär: ”Nationalism och protektionism är inget vaccin mot nya sjukdomar, utan ett gift”...

Vi tänker omedelbart på gamle John Rockefeller, globalismens fader, som byggt familjens imperium på just idén om nedmontering av nationalstaterna och globala monopol. Han är känd för uttalandet ”competition is a sin”... DN blandar likt de flesta globala politiker omedvetet ihop det nationella med nationalism och reglerad globalism med protektionism...

DN säger sig verka för tolerans, demokrati och en fri ekonomi. Men istället hyllar man den av Rockefeller introducerade globalismen som ser tolerans, demokrati och fri ekonomi som hinder för globalismen...

ALLA SOM INTE TÄNKER SOM DN ÄR INTE POPULISTER OCH RASISTER
Vi tänker bara högt och har inte röstat på SD. Vi bidrar på andra sätt till att bevara den svenska nationalstaten, närdemokratin och en reglerad ekonomi utan girighet...

Vi slutar att prenumerera på DN, därför att DN likt de flesta andra etablerade medier tyvärr är lika oberoende av sin husse som en hund. Det blir för tröttsamt i längden att bara läsa artiklar av skribenter vars löner är beroende av de åsikter de torgför...

Det svenska politiska och det publicistiska etablissemanget har gjort sig beroende av varandra och har abdikerat från att ta ansvar för nationen, med bristande säkerhet för befolkningen och växande psykiska och sociala problem som följd. Samtidigt har de gjort sig beroende av ett fåtal globala megaföretag som monopoliserat finansvärlden, energi- och vapenindustrin, livs- och läkemedelsindustrin samt media. Det är tråkigt men sant...

NÅGOT DN OCH ANDRA ETABLERADE MEDIA ALDRIG SKRIVER OM

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande kunskapsalliansen Kreaprenör®

www.creapreneur.se

Dissidenten Dan Ahlmark... yngre bror till f.d. folk-partisten Per Ahlmark... Borgerlighetens kapitulation inför den politiska korrekt-heten har låtit kulturmarxismen få fritt spelrum de senaste decennierna. I en del västländer glider man mot en punkt, där stora befolkningsgrupper har mycket skilda, i vissa fall nästan helt annorlunda värderingar. Det gäller till exempel borgerliga personer med frihetliga åsikter, vilka helt avviker från den moderna versionen av socialism, nämligen kulturmarxismen (KM), vilken ju gjort ett stort insteg i vänstern...

Dagens stridsområden gäller numera inte främst ekonomi- eller klassfrågor utan sammanhänger med ett antal andra dimensioner i samhället t ex extremfeminism och nya könsroller; massinvandring från tredje världen; tron på hypotesen om global uppvärmning med dess krav på radikala samhällsåtgärder för att “rädda” världen; ett federalt Europa eller ett bevarande av nationalstater med makt osv. Typiskt för den nya socialismen är, att dess grundläggande samhällssyn, som genomsyrar dess föreslagna policies på olika områden, ändå påminner mycket om socialismens – före östblockets sammanbrott...

Det är alltid fråga om att det offentliga bestämmer alltmera och individen och privata företag allt mindre; att den offentliga sektorn växer; att mera av individens inkomst ska gå till det offentliga osv. Den klassiska marxismen är idag död i debatten, men om och när kulturmarxismen vinner valsegrar, kan vi vara säkra på, att vänsterns primitiva ekonomiska ideologi återuppstår med sina angrepp på privat äganderätt, konfiskerade skattehöjningar, resocialisering av stora samhällssektorer, osv...

Ett skäl är att vänsterns hat mot av politiker okontrollerade marknader och företagare (kapitalister) är starkt, men främst gäller det frågan om politisk överlevnad. Utan kontroll av ekonomin kan även en nyvald socialistregering så småningom röstas bort. Samhällskontrollen är otillräcklig, och man måste på allt sätt försöka minska framtida hot genom att försvaga motståndarna.Skillnader mellan klassisk marxism och kulturmarxism...


Självfallet finns stora skillnader i marxisternas och kulturmarxisternas synsätt och argumentation på olika områden. KM är baserad på postmodernismen med dess misstro mot förnuft, logik och empirism och stark preferens för subjektivism, relativism och känslor framför rationellt tänkande. Den klassiska marxismen säger sig hylla förnuftet och objektiv samhällsanalys och vilar på materialism, dialektik, universalism och en deterministisk historiesyn...

Den har inget till övers för bl a det grupptänkande och den nihilism som postmodernism så småningom utmynnar i. Genom att objektiv kunskap egentligen inte existerar enligt KM, kan språket och omdömen om världen inte sägas vara strikt kopplade till verkligheten, vilket självfallet har stora konsekvenser i många avseenden. Man har också ändrat sin syn på värdet av ekonomiska framsteg och använder nya argument för ökad samhällskontroll t ex klimatpolitiska. Så den nya ideologiska grunden slår kraftigt igenom i sättet att argumentera, vilket t ex visas i olika slag av identitetspolitik...

Sveriges marsch mot stupet

lör 15 sept 2018

Kan man manipulera BNP kan man förstås manipulera valet också...  Svensk BNP under den avgående socialist-regeringen visar sig nu precis efter valet ha varit överdriven. Valrörelsen har alltså byggt på lögner och BNP har nu reviderats ner kraftigt...

Hela BNP-tillväxten för 2017 har reviderats ner 0.2 procentenheter till 2.1% och håller sig alltså precis över lågkonjunktur. Även högkonjubnkturåret 2016 har reviderats ner, men med otroliga 0.5 procentenheter från hyfsade 3.2% till 2.7%...

I år har första kvartalet reviderats ner 0.3 procentenheter och andra kvartalet 0.2 procentenheter...


Socialisterna i den avgående regeringen har hela valrörelsen slagit sig för sina röda bröst över hur fantastsisk tillväxt det varit under mandatperioden. Detta visar sig nu vara falskt... 

Tyvärr publicerade SCB detta först efter valet, men man får trösta sig med att socialisterna alltså nu bevisats ståendes ljugande svenska folket i ansiktet, överdrivande svensk ekonomi...

Eftersom socialistregeringen hävdar att tillväxten varit tack vare dem, så är alltså även de nya siffrorna deras fel och facit är att deras politik inte alls är så bra som de hävdar. Åtminstone enligt dem själva, som påstår att de påverkar tillväxten...

Kraftig nedrevidering av svensk BNP

 

Polariseringen är hemligheten... globaliteten mot lokaliteten... många bäckar små i globalitetens namn och du blir stormrik... fastnar du i lokaliteten går du snabbt i konken...

Valet har omgärdats av internationellt uppmärksammad turbulens. Med avstamp i detta gör jag en analys av ett fallande väljarförtroende, en ökande polarisering och förklarar vilka faktorer som ligger bakom denna destruktiva utveckling...

Henrik Jönsson är en serieentreprenör från Malmö. På senare år har ett av hans företag utsatts för ett stort antal bedrägerier. Var för sig är summorna för små att polisen ska vilja utreda, men tillsammans blir kostnaden betydande. Här skriver han själv om problemet i en gästkrönika...

Jag är bland annat medgrundare till en verksamhet som bygger på att kunderna gör många små kortköp på nätet. Det är en hälsosam affärsmodell, men den har på senare år drabbats av en stor mängd småskaliga bedrägerier. Det handlar huvudsakligen om beställningar som görs med stulna kreditkortsuppgifter...

https://i.ytimg.com/vi/nciYIUNktFk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCU1J0brpZ87bWpjXYR_oof8yXQoAPOLARISERINGSVALET 2018

Bedrägerier drabbar företagaren Henrik Jönsson från Malmö

"Framtidens fascister kommer att kalla sig anti-fascister", sade Winston Churchill en gång i tiden... framtiden är nu...

Stiftelsen Expo är en svensk stiftelse grundad 1995 med syfte att "upplysa allmänheten om rasism och främlings-fientlighet genom tidningsproduktion och tidningsutgivning". I verksam-heten ingår tidskriften Expo och arkivet Expo Research...

Expo är partipolitiskt obunden med en uttalad avsikt att vara partipolitiskt gränsöverskridande och att samla antirasister oavsett övriga åsikter och värderingar. Styrelsen har genom åren bestått av personer med bakgrund i olika delar av samhällslivet och från olika politiska läger...

Relationen till Sverigedemokraterna... Expo har under många år återkommande bevakat Sverigedemokraterna, partiets bakgrund och företrädare, samt dess invandrings- och integrationspolitik. Expo har bland annat beskrivit partiet som "navet i svensk extremhöger". År 2014 gav Expo ut en "vitbok" om SD:s historia...

Expos inställning till SD har ofta mötts med motkritik från Sverigedemokraternas ledning och andra företrädare för partiet. Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge har till exempel beskrivit Expo som "vänsterextrema". Expos chefredaktör Daniel Poohl gav, tillsammans med medförfattaren Mikael Ekman, år 2010 boken Ut ur skuggan, som är en kritisk granskning av Sverigedemokraterna...

Expo hemsida

Expo – Wikipedia

fre 14 sept 2018

Det handlar om "Nya Dagbladet"... en svensk nätbaserad dagstidning grundad 2012. Nya Dagbladet uppger sig vara partipolitiskt oberoende. Tidningen har en bevakning av in- och utrikesnyheter, IT och övervakning, miljö och hälsa. Redaktionen driver också en poddradio kallad NyD-podden. Nyhetssajten drivs med Wordpress som bygger på öppen källkod och nyhetsartiklar illustreras nästan uteslutande med Creative Commons-licenserat bildmaterial.

Nya Dagbladet betecknar sig själv som oberoende humanistisk och etnopluralistisk med en anti-globalistisk hållning...

En dissident-tidning, vill Sh kalla den... Sh läser inte NyD normalt men har gjort det nu och ser den som en lättläst nyhetstidning utan iögonfallande stridsrop för vit makt... populistiska och höger-extrema är ett pejorativt nedsättande uttryck från vänsterhåll... en svordom... må så vara... kanske sympatiserar NyD med SD närmast... 

Vår värdegrund vilar på en organisk humanism, vars strävan är människans utveckling i samklang med naturen. Växande förståelse för människan, samhället, naturen och verklighetens beskaffenhet är en central del i vårt arbete...

Vi ser en morgondag som går bortom den nuvarande världsordningens destruktiva globalism, exploaterande rovdrift och nytotalitära politiska korrekthet. Dessa och många andra moderna fenomen är symptom på ett andligt sjukt samhälle som infekterats av korrupta makthavare och patologiska idéer...

Vår strävan är att verka för genuin och hållbar civilisationsutveckling på ett kulturellt, ekonomiskt och biologiskt plan. I den globalistiska masskulturens ställe understryker vi vikten av en organisk och etnopluralistisk kultur, där internationell samverkan kombineras med att bevara en mångfald av nationer som kan utvecklas utgående från sina specifika förutsättningar...

Nya Dagbladet – Wikipedia

Officiell webbplats

NyD-podden

Valfusket kommer i synlig dager om Annie Lööf blir statsminister! NWO jobbar på som om nätet inte finns. Tyvärr får fler och fler insyn i vad som pågår där bakom draperiet. NWO tycker att det är dags för Sveriges första kvinnliga statsminister. Så hur kommer då lanseringen av Annie Lööf rent tekniskt att gå till. Här får vi ett logiskt svar.

Gerth Axner:  ”Bilderberggruppen har redan bestämt att Annie Lööf ska bli statsminister, och då blir det troligtvis så. Allt förberett sedan något år tillbaka. Hon är inte statsministerkandidat, så man måste vara extra noga...


Först så måste samtliga nuvarande riksdagspartier klara 4%-gränsen. Sedan måste de båda blocken bli lika stora, så att ingen av de nuvarande statsministerkandidaterna tydligt kan säga att just en av dem ska bli statsminister. Då måste de enas, eftersom SD inte får bli vågmästare. Då blir det en kompromiss, så de enas om Annie Lööf...

Även om manipulationerna leder till orimliga siffror i vissa fall.
Tex AFS, som legat på c:a 3%, samt MED som i alla fall borde kommit över 1%.  Tom närmre 2%. Och FI på c:a 0,5%. Och LPO, som borde legat mellan 0,5 och 1%.

Hur kan dessa mindre partier TILLSAMMANS bara få 1,4 %?
Samt S 28,4 och SD 17,6 verkar inte heller motsvara vad som kommit fram i förundersökningarna.

Småfusket i vallokalerna är ingenting jämfört med ett fullständigt anpassat valresultat. Ju större fusk, ju lättare sväljer folk det som sanningar. För stora fusk kan ju helt enkelt inte förekomma. Det är bara dåliga förlorare som tror på sådant.”

”Statsvetaren om att Bilderbergmötet bjöd in Annie Lööf
VÄRNAMO/VÄXJÖ Varför var Centerpartiets partiledare Annie Lööf inbjuden till det superhemliga Bilderbergmötet med världens maktelit den 1-4 juni i USA?
– De ser henne som en blivande statsminister och de vill veta var hon står i vissa frågor, tror Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.” Läs mer!

Om Annie Lööf blir statsminister är valfusket ett faktum!

Jag heter Ylva Helena

På torsdagen släppte SCB nya beräkningar på BNP-talen. Sverige är långt ifrån så rikt som man från bland annat politiskt håll velat göra gällande. Tillväxten för andra kvartalet tonas ned från 3,3 procent i den första beräkningen till 2,5 procent jämfört med samma kvartal 2017...

Man nedreviderar även BNP-tillväxten för första kvartalet i år samt 2017 och 2016. 2017 hade Sverige EU:s sämsta tillväxt i BNP per capita och prognosen är att Sverige kommer vara sämst även i år liksom nästa. ”Vad betyder det i klartext? Om BNP per invånare växer med en procent närmaste fyra år i stället för normala två kommer välfärden under en mandatperiod tappa ca 250 miljarder kr, pensioner bli lägre och kommuner tvingas skära”, kommenterar nationalekonomen Tino Sanandaji...

Jag önskar att allmänheten la en bråkdel så mycket uppmärksamhet på den analkande nedgången än på det politiska spelet. Det drar sig mot oväder, utan krismedvetenhet bland allmänheten som presenterats med en förskönad fasad. Tro mig, detta kommer påverka er mycket mer än om Annie och Ebba sms:ar Stefan eller Ulf först. Om ni inte fattar nu kommer ni fatta snart...

Sveriges BNP-tillväxt revideras ned kraftigt – högkonjunkturen har ...

tors 13 sept 2018

Det handlar om "Fria Tider"... en dissident-tidning, vill Sh kalla den... Sh läser inte FT normalt men har gjort det nu 

och ser den som en lättläst nyhets-tidning utan iögonfallande stridsrop 

för vit makt... invandringskritisk 

naturligtvis och frihetligt konservativ... radikal högerpopulism är ett pejorativt nedsättande uttryck från vänsterhåll... en svordom... må så vara... kanske sympatiserar FT med AfS närmast... 

Wiki... Fria Tider är en svenskspråkig invandringskritisk nättidning. Den är fristående och beskriver sig som frihetligt konservativ, men har i ideologiskt hänseende ansetts stå nära Sverigedemokraterna och särskilt partiets tidigare ungdomsförbund SDU. Fria tider har i en rapport utgiven av Statens medieråd klassificerats som "en del av den radikala högerpopulistiska nätmiljön".

Snart kommer samtliga svenska dagstidningar från åren 1734-1906 att finnas tillgängliga på nätet, fria för alla att läsa och ladda ner. Tack vare en donation på 30 miljoner kronor kan Kungliga biblioteket och Riksarkivet digitalisera hela återstoden av det upphovsrättsligt fria svenska pressarvet...

Det är ju naturligtvis jättebra men ännu bättre hade det varit om man börjat med 1900-talet fram till nu...

Alla gamla svenska tidningar snart gratis på nätet

Fria Tider – Wikipedia

Alliansen inmålade av Annie. Jans flackande blick. Mattias paraderar för fanan i gillestugan. Vuxna i rummet? Tjena. Har ni märkt att Jan Björklund har börjat flacka med blicken? Eller så kollar han bara att dörren till vänster fortfarande är öppen. Oavsett vilket, betyder det väl ungefär samma sak...

Inte för att jag inbillar mig att någon av verklig betydelse läser de här små inläggen, men i söndags kväll skrev jag en rad om behovet av lite skärpning. Både från de etablerade partiernas sida, främst då alliansen, och från Sverigedemokraterna. Har man drygt 17 procent av rösterna är det både dags att växa upp och bli behandlad som vuxen. Det ser ut att gå sådär, med den saken...

Alliansen har börjat med att trippa över den blöta färgen för att tränga ihop sig i det hörn som Annie Lööf målade in sig i, redan före valet. Hennes glasklara linje, som lockade 8,6 procent principfasta idealister, var att alla dörrar var stängda, utom de dörrar som inte fanns...

Nu måste man förstås börja någonstans i en förhandling och det bästa är kanske att börja med det omöjliga och röra sig mot det möjliga, snarare än tvärtom. Men det verkar vara lite si och så med den rörligheten. Möjligen är det just låsningen, som är Annie Lööfs öppning...

Alla barn i början. När är början slut?

 

Det mest logiska vore, med tanke på riskdagens sammansättning, att Moderaterna och Krist-demokraterna kunde gå till talmannen och säga att de som regeringspartier har aktivt stöd av cirka 59 procent av riksdagens ledamöter. Det förutsätter naturligtvis att de släpper prestigen och förhandlar med SD om att stödja dem. För Löfven återstår då att meddela att han som potentiell statsminister har cirka 41 procent av riksdagens ledamöter bakom sig (S, MP, V)...

Någon måste bryta dödläget. När det gällde den smaklösa Decemberöverenskommelsen var det KD:s Sara Skyttedal som hade ”cojones”. Kanske Ebba Bush Thor kan ta intryck av detta hjältemod och låta sitt parti ännu en gång rädda Sverige från politiska tokerier...

Om ingenting konstruktivt händer fram till statsministeromröstningen kanske det bästa SD kan göra är att rösta för Löfven som statsminister utan några som helst överläggningar eller ”krav” varvid allianspartierna får ta på sig dumstrutarna. Sedan kommer politikens vardag och då kan ju allianspartierna knappast bli stödtrupp till Löfven då han ju själv sagt att han och socialdemokratin inte under några förhållanden kan agera stödtrupp för en alliansregering...

Betalt kvitteras således och SD kan då med en knäpp på fingrarna rösta ned den nya regeringens förslag och framtvinga en regeringskris och i förlängningen ett extra val. Fult? Nej inte med tanke på hur SD behandlats och ignorerats av såväl socialdemokratin som alliansen. Hut går hem...

Det är knappast SD som bär skulden till att vi hamnat i den nuvarande låsta situationen. Om knuten inte kan lösas upp på ett civiliserat sätt får det bli som med den Gordiska dito, ett Alexanderhugg med svärdet...

Dumstrutar, svarta tungor och långa näsor

Det handlar om "Nya Tider"... en dissident-tidning, vill Sh kalla den... Sh läser

inte NT normalt men har gjort det nu 

och ser den som en lättläst nyhets-tidning utan iögonfallande stridsrop 

för vit makt... invandringskritisk 

naturligtvis och socialkonservativ... högerextrem är ett pejorativt nedsättande uttryck från vänsterhåll... en svordom... må så vara... kanske sympatiserar NT med SD närmast...

Tidningen beskriver sig bland annat som ”en nyhetstidning som granskar makteliten, besöker rättegångar och rapporterar de viktigaste nyheterna från Sverige och världen med unik information och från folkets perspektiv”.

Tidningen beskrivs som högerextrem, vilket redaktionen inte håller med om och motiverar det med att "Vi håller inte inne med något, utan vi berättar som det är." Tidningen har också beskrivits som främlingsfientlig. Med grund i tidningens skriverier om vaccinationsmotstånd och Bilderberggruppen har tidningen även kategoriserats som konspirationistisk.

Nya Tider uppmärksammades när Presstödsnämnden 2013 beslutade att tidningen skulle få presstöd på 1,9 miljoner kronor och inför Bokmässan i Göteborg 2016, då tidningen efter arrangörskritik från olika parter först blev fråntagen sin godkända monterplats, för att sedan återfå den efter ändrad policy från mässledningen med hänsyn till tryck- och yttrandefrihetsaspekter.

När det gäller flyktingen Dalai Lama hade han ju velat bo kvar i Tibet... han gillade inte att kineserna kom och körde bort honom från sitt eget...

Dalai Lama i Sverige: ”Europa tillhör européerna”

Nya Tider – Wikipedia

ons 12 sept 2018

Som ni kommer ihåg började Sh kolla Svart Makt- och Vit Makt-rörelser för några dar sen... Sh kom inte så långt... Alt Right-rörelsens Henrik Palmgren och Red Ice tycker så här om valet...

Alt Right övergår Shs intellektuella förstånd... många Alt Right-varianter finns det med olika innehåll... Right kan stå för "rätt" men också "höger"... Vi gör nog alla rätt i att försöka förstå

Vit Makt...

I "Red Ice" fall uppfattar Sh "Right" = "rätt"... men är osäker...

 

https://i.ytimg.com/vi/CnRs01KPHkY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCYzxzqfxqjqq9eNmmfbgtzvQ2obg

There Was Meddling In The Swedish Election

Red Ice | The Future is the Past

Henrik Palmgren - Wikipedia

Tipset till Henrik P. kom från Lena H.   Till följd av sin världslighet och brist på en ”högre” plattform kan svenskarna helt enkelt inte längre bedöma sig själva och sin plats i sakernas tillstånd. Landet är en enda stor psykotisk röra och flera tidigare inlägg sedan 2009 har just pekat ut journalistiken som ett område där den svenska nydumheten märks som tydligast, just för att man möter den varje dag i den information befolkningen matas med...

Biskop Ström visste 30 år i förväg...
Vi hade ett långt samtal på 90-talet, då jag ville sluta som yrkesförfattare, vilket sen skedde över en natt, och han sa i princip två viktiga saker...

1.) Bra böcker skrivs i allmänhet av folk över 60 som har lite perspektiv, sluta nu, starta upp om 20-25 år.
2.) I framtiden får ni riktiga författare skriva sanningar för journalisterna lär inte göra det...

Media är alltid kontrollerad då en fascism byggs
Jag kommer nog aldrig att förstå hur biskopen kunde veta. Men han kan ha sett tendenserna redan då dvs. att kriminella söker sig medvetet till politiken, och den offentliga sektorn, och de har alltid haft sina metoder att t.ex. tysta samt muta folk.Sverige är byggt av kriminella för kriminella, sen länge och det är ett skäl till att vi har stora problem.Man tog bort kravet att man måste kunna skriva på Journalisthögskolan för säkert 15 år sedan dvs. det talangprov som existerade slaktades...

Valfusk?...
Det är mycket skriverier just nu om ev. valfusk, och bland mina FB-vänner finns de som skakar på huvudet och fnyser och andra är upprörda. Det finns tre saker man bör beakta, och det ena är: Var trettonde politiker är dömd för brott. Det andra är att val riggas alltid då man bygger en fascism.Det tredje är att en fascism kan bara byggas av djupt kriminella och omoraliska människor...

Ett girigt vargpack

Begreppet klientelism betecknar en maktrelation mellan två ojämlika parter, som utbyter tjänster och gentjänster med varandra. Något förenklat sker detta genom att patronen (härskaren) säkrar sin makt genom en maktbas av klienter (tjänare), som i utbyte mot lojalitet kompenseras med gåvor ur den skattkista patronen förfogar över i sin egenskap av härskare...

Världshistorien bjuder på åtskilliga exempel på företeelsen, men för en svensk läsarskara finns ingen anledning att gå över ån efter vatten. Socialismen som sådan utgör idag ett tämligen talande exempel på företeelsen (även om detta inte nödvändigtvis alltid var fallet i denna ideologis barndom). På senare år har socialismens traditionella klientelistiska aspekter dock kommit att helt överskuggas av en ny...

I söndagens val var resultaten i utanförskapsområde efter utanförskapsområde som hämtade från de forna regimerna bakom järnridån. De bar tydlig vittnesbörd om en fullständigt artificiell ordning, som aldrig skulle uppstå i organiskt framväxta samhällen. Vad mer är, de personer vilkas avlagda röster skapat dessa resultat saknade inte sällan språkliga förutsättningar att över huvud taget följa den svenska samhällsdebatten...

Vilken innebörd detta haft i ett (med traditionellt blockpolitiska mått mätt) väldigt jämt val som söndagens tarvar ingen större fantasi för att förstå. Man behöver inte heller vara särskilt lagd åt det konspirationsteoretiska hållet för att misstänka att starka politiska krafter är väldigt belåtna med denna ordning, och därför inte heller ser någon anledning att göra någonting för att motverka den...

Vad det hela är ett uttryck för är en klientelism långt mycket mer omfattande än vi någonsin sett i Sverige i modern tid. Upplägget är enkelt: Patronerna tillhandahåller såväl generösa som kravlösa bidragsutbetalningar, och väljer därtill att se mellan fingrarna när såväl grovt kriminella som islamister flyttar fram sina positioner. I gengäld får de röster och makt...

"Klientelism" må vara ett begrepp som få är bekanta med, men är inte desto mindre ett synnerligen kärnfullt ord som fler behöver lära sig. Den dag det blir föremål för både upprepad användning och en rik flora av memer som direkt förstås i breda lager, är väldigt mycket vunnet. I samma ögonblick kommer nämligen legitimiteten för ett i grunden ruttet system också att undergrävas drastiskt...

Klientelism – ordet som både den breda allmänheten och memstridsbrigaderna behöver lära sig

tis 11 sept 2018

Det var inte detta valresultat många hade väntat på, nästan oavsett partifärg. Champagnen förblev odrucken, ty det här var inget att fira...

Jodå, korporativistpartiet jublar... tillsammans ska vi segra mot dom avvikande...

En för alla, alla för en... utom... varje individ bör agera för gruppens gagn och gruppen bör agera för individens gagn... utom...

Kommentar från en välbekant f.d. lärare...  Jodå Hans, visst var det någon som vann.

Men vem och vilka?

De politiska kommissarierna vann.
De politiskt tillsatta cheferna för statens diverse verksamheter vann.
De ansvars-befriade yrkespolitikerna vann.
De legioner av lojala parteigenossen som drivit ‘väljarskolor’ vann.
De som underlättat ‘familjeröstning’ vann.
De som livnär sig på den ofantliga sektorn vann.
De som ser Sverige som en EU-provins vann.
De som ser Sverige som allas utom svenskarnas vann.
De som kryper för islamism vann.
De som mörklägger kriminalstatistik vann.
De som vill att flickor skall stympas vann.
De som…

De som förlorade var svenska folket, nu och för all framtid.

Ingen vann

 

Arnstberg låter likt en ganska vanlig människa men som är förundrad över svennars

obegripliga omognad att

förstå konsekvenserna av en övermäktig invandring...

100.000 nya medborgare per år... är du så rik att du kan försörja dom alla... strålande i så fall... då fortsätter vi massinvandringen...

Sparreholmarn har ju dessvärre en arrogant besservisser-attityd som Sh har fått lida för under väldigt många år...

För tillfället tycker han på besservisservis att stödröstningen på KD och kristendomen är massiv... vem faen vill att islamiska företrädare ska ta hand om våra nyfödda och döda...

https://i.ytimg.com/vi/V-hn9IW_GiM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCZr6uZR5Zmvi8LtIOjM5U3CBqYsgProfessor Arnstberg kommenterar valresultatet 201

En nyliberal optimistkonsult på en socialist-boulevard-blaska... en högerextremist, så långt man kan komma till höger... raljerar över andra 

högerextremister... vad är det

egentligen för skillnad på Johan N. och Jimmie Å... 

Svaret är förstås att SD2 är den konservativa flanken av mittenpartiet SD1... SD2 är inget högerparti... extremt förvisso, i sin syn på svennar och blattar... Johan N. är ju för fri invandring och globalism så han kan driva med SD2 utan att driva med sig själv...

Johan N. skriver... SD blir mellanstora som högerpopulister i andra europeiska länder. De har inte något särskilt företräde att spela folkets företrädare mot ”eliten”. Mer än 82 procent av folket röstar inte sverigedemokratiskt...

Vad hans kompisar i det Klassiskt Liberala Partiet fick är inte mätbart... Det Fria Invandringspartiet finns ju inte ens... inte heller Globalistpartiet eller Kapitalistpartiet... han kanske röstade på tokliberalerna, det skulle ju i så fall förklara krönikorna på socialistblaskan...

Visst gör det ont när filterbubblor brister

När folk före valet frågade mig vad jag trodde skulle hända sa jag ärligt att jag inte visste men att det troligen inte skulle hända någonting. Det kommer att klargöras i valet, sa jag också. Nu har valet avhållits. Allt har blivit klarare. Mycket riktigt kommer det sannolikt inte att hända någonting. Det betyder att jag tror att det tills vidare kommer att fortsätta med ungefär samma politik som under den gångna mandatperioden...

Det är visserligen möjligt att Alliansen med hjälp av hittills oräknade utlandsröster kan sega sig förbi de rödgröna och därför bilda regering. Många tycker att det vore stort nog för att skåla i champagne. Det går att förstå på samma sätt som man lätt kan förstå att AIKs anhängare jublar om AIK vinner allsvenskan. Men den fotboll som AIK spelar är nästan identisk med den fotboll som Hammarby spelar så för den som inte är emotionellt bunden till något lag är det egalt vilket lag som vinner. Med det menar jag att erfarenheten från de senaste mandatperioderna visar att det inte skiljer sig så mycket åt mellan de olika partiernas ambitioner...

Min slutsats av allt detta är att det inte framöver kommer att kunna bedrivas annorlunda politik än vad som hittills bedrivits och att partier som vill bryta låsningarna och inrätta en något annorlunda politik inte kommer att göra det eftersom de skulle bestraffas av sina väljare. Ingen kan ta första steget och därför tas det inga initiativ...

Det innebär att Sverige tills vidare kommer att fortsätta med att inte ens försöka lösa sina problem. Även fortsättningsvis kommer politiken att ersättas av retoriken. Skenåtgärder såsom nya lärarmiljarder kommer beslutas under ordkaskader om att vi nu tar tag i Sverige. Migrantflödet kommer att fortsätta som vanligt medan åtstramningsmyten predikas...

Valsnack och lösa spekulationer

Fortsättning