sparreholm

Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Hälsa och Kost Självhushållning Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Dissidens Gammelmedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...                          

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. i juni 

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

P1 just nu

 

 

Lite hit och dit...

Musiksidan index

Folkrockmusik


Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 38...

Cancerkontrollernas innehåll tunnas ut... ultraljud har upphört... tidigare en gång om året...

Dissident-poster att minnas...

https://i.ytimg.com/vi/IdTBcKoTyb0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDcOgkEPjQ2L3WLrV4aEvDb2mEvxALördagsintervju 12 - Del 2. Karl-Olov Arnstberg om den farliga politiska korrektheten.

Fri invandring i en fri värld

Undanträngningseffekter i EK

tors 21 sept 2017

Så enkelt är det att stoppa kriget mellan nazister och jihadister... men förbjuder man nazistiska partier måste man ju också förbjuda islamistiska partier... och där klämmer skon som attan...

SD-ledaren Jimmie Åkesson vill se över lagstiftningen och utreda en kriminalisering av nazist-organisationen Nordiska motstånds-rörelsen, NMR... 

Enligt honom är NMR att betrakta som en terrororganisation...

Det här är inte vilken organisation som helst. Vi måste på något sätt politiskt se till att det blir förbjudet att ha samröre med terrororganisationer, säger Jimmie Åkesson...

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren diskuterade nazistorganisationen NMR i kvällens program. På frågan om NMR borde förbjudas säger Stig-Björn Ljunggren:

"Nej, det tycker jag inte man ska göra. Vi har generöst grundlagsstöd för politisk frihet i det här landet och det bör vi vakta. Däremot finns det gränsdragningar för vad man får säga och göra och det ska ordningsmakten upprätthålla."

Sara Skyttedal säger:

"Jag hade gärna sett en modell som man har i Tyskland, där alla organisationer som helt vill undanröja förutsättningarna för grunden i grundlagen, det vill säga folkstyret, är förbjudna. Då handlar det om extrema islamistiska organisationer och nazistiska. Det är ett förbud mot de organisationerna...

 

Jimmie Åkesson: Förbjud nazistorganisationer

X...

X...

X...

Ondskans imperium – del 2

Ondskans imperium – del 1

X...

X...

X...

En bortslösad högkonjunktur

X...

X...

X...

Moderna problem

Yougov producerar bland annat månatliga opinions-undersökningar inför det svenska riksdagsvalet...

Dessa presenteras huvudsakligen i gratis-tidningen Metro...

V 7,5 (-0,7)
S 26,3 (+0,9)
MP 3,1 (-1,2)
SD 25,3 (+1,7)
C 9,4 (-2,1)
L 5,5 (+0,9)
KD 3,1 (+0,2)
M 16 (-0,1)

ons 20 sept 2017

Folkpartister bakom höst-budgeten... bara infiltration eller ett liberalt över-tagande av arbetar-partiet...

Åtminstone av äkta maken bakom fru Magdalena Andersson... professor Richard Friberg... Nej faen, Magdalena Andersson är ingen dumskalle... och med hjälp av professor Friberg har dom ju ett cv som vida överstiger Anders Borgs... han som aldrig tog någon akademisk examen...

Civilekonom blev hon... fast doktor blev hon aldrig även om hon försökte, räkneförmågan var kanske begränsande...

Finansminister Magdalena Andersson (S) slår tillbaka mot M-kritiken över ett räknefel på 34 miljarder kronor i budgeten.

– Det kan bara vara en sur moderat som gnäller när statsfinanserna stärks, säger hon.

Magdalena Andersson presenterar höstbudgeten

Magdalena Andersson om sorgen efter pappa Göran

Historik | Liberala ekonomklubben

Liberala ekonomklubben bildades hösten 1982 på initiativ av Bengt Westerberg. .... Styrelse: Gunnar Eliasson (ordf), Richard Friberg, Peter Norman, Cecilia ...


Detta är den första delen av Lördagsintervju 13 med Professor Paul Lillrank, om den hotfulla utvecklingen i Sverige samt en jämförelse med synen på mass-invandring i Finland och i Japan...

Paul blev uppmärksammad tidigare i höst för sin krönika i Hufvudstadsbladet där han ställde frågan om Sverige är ett större hot för Finland än vad Ryssland är...

Han är doktor i Sociologi och är verksam som professor vid Aalto-Universitetet, f.d. Helsingfors Tekniska Högskola, där han forskar inom området Sjukvårdens produktionsekonomi...

Han har erfarenhet av arbete i olika länder såsom Sverige, Indien och framförallt Japan där han varit bosatt under nära 10 års tid...

I nästa del kommer Paul förklara varför välfärdssamhället leder till moralupplösning och något som kan liknas vid ett samhälleligt självmord. Han förklarar då också varför Svenska Kyrkan är så positivt inställd till massinvandring och islam. Missa inte den...

https://i.ytimg.com/vi/2-SdLCCDPww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCuQ9vd2gYdpHiAbrOHTg8cp0uniwLördagsintervju 13 Del1. Paul Lillrank om den hotfulla utvecklingen i Sverige.

 

Tänk om den stora flykting-vågen över Europa i själva verket var manufakturerad, alltså inte bara ett verk av människan i största allmänhet, för det är den ju, direkt och indirekt. Utan iscensatt med vilja, i syfte att skapa en specifik situation...

Hur skulle det gå till i praktiken? Märk väl, jag ifrågasätter inte om det är möjligt, för manufakturerade flyktingvågor i megaformat har människan ordnat vid flera tillfällen genom historien. Vi talar nu om denna flyktingkatastrof, den under de senaste tre, fyra åren...

Det behövs krig, fattigdom och en del påtryckning. Då vi talar om Mellan-östern och Afrika som källor till flyktingvågen, så finns ju krig och fattigdom i överskott redan från början...

Återstår då påtryckning. Detta skulle komma i två delar: 1. En radikal förändring av den rådande situationen. 2. En vision av en rik och välkomnande kontinent på andra sidan Medelhavet. Vi talar således om piskan och moroten. Givetvis, allt detta måste ske i kulisserna, det får inte framstå i öppen dager. Allt måste se ut som en naturlig följd av den oroliga händelseutvecklingen i de aktuella världsdelarna...

Mera specifikt. Piskan skulle innebära en kraftig eskalering av konflikten i Mellanöstern, samtidigt med en likaledes stark förändring av flyktvägarna genom Nordafrika. Två händelser skulle ha bidragit till dessa utvecklingar. Dels en kraftig minskning av säkerheten i ett fortsatt oroligt Irak, så också i Afghanistan...

Samtidigt måste inbördeskonflikten i Syrien intensifieras till fullskaligt krig. Helt klart skulle ett nytt, våldsamt inslag krävas i området, särskilt då allting i regionen påverkas av makthavare i närområdet, såsom Saudiarabien, Iran och Turkiet. Sådana inslag existerar naturligtvis, men det skulle krävas finansiering och fri lejd...

Fortsätt och läs den långa bloggposten...

Konspirationsteori

Den styrande sekten är på väg att lyckas med att implementera en ny indelning av politiska dimensioner, GAL-TAN. Där GAL står för Grön, Alternativ, Liberal och TAN står för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk...

Stämmer detta skulle den gröna rörelsen lyckats lägga beslag på liberalismens värdebegrepp, trots att den gröna rörelsen uppenbart står i bjärt kontrast till liberalismens kärnvärden om äganderätt och privatekonomi. Begreppet alternativ är ett rent nonsensord som döljer att den gröna rörelsen i verkligheten är röd...

Man försöker också slå in att traditionell inte betyder att något bygger på beprövad erfarenhet, utan istället betyder intellektuellt inskränkt. Nyspråk så det räcker och blir över. Vidare att de som inte är GAL skulle vara auktoritära, det är i verkligheten snarare tvärtom. Åtminstone om man ser till vilka krav GAL ställer och hur de framför dem. Att GAL omfamnar globalismen har vi förstått, det är därför de söker svartmåla det nationella...

Natasha Ezrow visar att single party dictatorships varar längst. Det är de fasta institutionerna som håller diktaturerna vid liv. Detta påminner mycket om förhållandet i Sverige. Enpartistaten är fastvuxen i byråkratin och myndigheterna. De delar samma blodomlopp...

Det kallas korporativism... soft/mjukisfascism och samverkan till döds... när korporativismen måste försvaras med polis och militär har vi fått riktig mussefascism...

Det ingrodda systemets uthållighet

UNESCO har betonat vikten av att utveckla strategier baserade på neurobiologisk information för att minska xenofoba, fientliga och diskriminerande attityder... alltså, dopa sig mot xenofobi...

Att således ha i åtanke medelst oxytocin framtvingade normativa incitament vid utveckling av framtida åtgärder och policyprogram avsedda att minska bortstötningen av personer som står utanför den egna gruppen kan vara ett viktigt steg mot att göra principen för social inkludering vardaglig verklighet i våra samhällen...

Artikeln är en underbar – eller förfärande, beroende hur man ser på den blandning av vetenskap och globaliseringsideologi.

I UNESCOs anda är det bara att sätta igång med storskalig medicinering med oxytocin efter att Läkemedelsverket godkänt indikationen xenofobi, företrädesvis kombinerat med insatser för att sprida med värdegrunden överensstämmande sociala normer.

Dessa insatser tar PK-medier, skolan, statskyrkan och hjälporganisationer av allehanda slag gärna hand om. Doseringen av läkemedlet, i första hand som nässpray, anpassas lämpligen till graden av xenofobisyndromet...

En betydande del av kvinnosläktet producerar tillräckligt med hormonet och slipper därför behandling. Läkemedlet har fördelen att de flesta kontraindikationer vid administrering pre- eller post-partum faller bort vid då läkemedlet ges till individer som saknar livmoder...

En hake är att det finns ett motmedel mot behandlingen i form av atosiban, ett godkänt läkemedel som är en oxytocinhämmare. Det gäller således att förmå Läkemedelsverket att utfärda bestämmelser om att atosiban är kontraindicerat vid på naturligt eller artificiellt sätt uppkomna förhöjda oxytocinnivåer hos män. Du sköna nya värld...

En vetenskapligt dokumenterad lösning

tis 19 sept 2017

Frihetliga personer vill ha mindre statlig påverkan. Oavsett om vi kallar oss nyliberaler, klassiska liberaler, libertarianer eller gammelborgerliga – vi vill ha en mindre stat och lägre skatter. Detta är själva fundamentet...

Härmed kan det inte uppstå massiv flyktinginvandring finansierad med skattebetalarnas pengar. Det finns inga medel för detta. Den gemen-samma plånboken är tom...

Tycker man annorlunda är man socialliberal el.dyl. Det går ganska många röda linjer vid massivt nyttjande av skattepengar – om man är frihetligt sinnad...

Massiv skattefinansierad flyktinginvandring kan inte ske i ett libertariansk samhälle. Och även massiv privatfinansierad flyktinginvandring är omöjlig, eftersom lokalsamhället/markägarna alltid har sista ordet. Även överdriven arbetskraftsinvandring är av samma anledning omöjlig. Följaktligen uppstår det en naturlig organisk invandring, som baseras på ekonomiska grundvalar...

Den som kan försörja sig och kan tillföra något till samhället är oftast välkommen...

Det är detta som avses när vi pratar om fri invandring, dvs fri arbetskraftsinvandring, som inte har några som helst kopplingar till dagens skattefinansierade flyktingpolitik. Även om det ibland blandas ihop...

Ideologiskt är problemet löst och tämligen oproblematiskt. Och allt detta utan att blanda in etnicitet, ras, identitära eller nationalistiska idéer – som invandringens motståndare ibland gör. Det finns heller inget syfte med att landet ska vara ett världssamvete, som vänstern gärna vill. Den som välkomnar flyktingar får göra det själv på privat bevåg, och betala ur egen plånbok, med kommunen/lokalsamhällets tillåtelse...

Fri invandring i en fri värld

Wu menar inte cyniska hycklande människor som livnär sig på sin förljugna godhet, exempelvis många av politikerna i de traditionella partierna och journalisterna på de etablerade medierna... utan mera vanliga goda ologiska människor...

Inte sällan när jag hamnar i diskussion med någon vanlig, ”god” människa känner jag att jag inte kan nå vederbörande oavsett hur logisk, verklighets-förankrad och hel-täckande jag är i mitt resonemang...

Tidigare försökte jag att vara ännu mer logisk, ännu mer verklighets-förankrad och ännu mer heltäckande, men det hjälpte inte heller. Nu vet jag att problemet ligger någon annan stans än i mitt sätt att resonera... 

Jag har observerat några viktiga egenskaper hos dessa människor som jag tror är grunden till problemet...

Den första är att de generellt saknar förmåga till logiskt och självständigt tänkande, ännu mindre kritiskt sådant. När du talar med dem om Sveriges situation kan de exempelvis argumentera med utgångspunkt i någon studie gjord i Kanada som egentligen handlar om något annat...

När du talar om att grova våldsbrott har ökat kan de komma med att den totala brottsligheten visst har sjunkit något mellan exempelvis 2013 oh 2015, eller att folk också blev mördade under 70-talet. När du säger att kejsaren är naken, argumenterar de att han visst har kläder på sig och det är du som är för dum för att se det – eftersom det inte finns någon vetenskaplig forskning som visar att han är naken...

Och när du påpekar att det svenska äpplet är ruttet och därför borde kastas så argumenterar de att äpple visst är nyttigt, och kan till och med antyda, med 100 procents uppriktighet och upprördhet, att du ljuger om den näringsrika frukten och att du har ett ondskefullt syfte. Det skulle inte förvåna mig om de var svaga i ämnen som kräver strängt logiskt tänkande, till exempel matematik och fysik, när de gick i skolan...

Gästskribent Zhengyang Wu: ”Goda” människor och maktens lakejer – en liten analys

Den individ som drivs av längtan efter att göra världen bättre gör bäst i att söka sig till verksamheter som av den allmänna meningen utpekas som särskilt goda...

De tvivlande läsarna har troligen rätt om de menar att andelen godhets-törstande – läs gärna fariséer – är större bland Migrationsverkets personal än hos Atlas Copco...

Det typiska för det välfärdsindustriella komplexets organisationer är att de odlar godhet. De framhåller, inte bara i sina anslagsäskanden utan även i sin allmänna utåtriktade information, vilka goda avsikter de har och hur mycket godhet de lyckas producera. Och varför gör de det? Jo, därför att godhet premieras. Det märks i de årliga anslagen...

Som anställd i en godhets-producerande organisation ställer man sig hela tiden samma fråga som alla andra levande organismer, nämligen vad som funkar, hur jag ska tänka, tala, handla och uppföra mig så jag får de resurser jag vill ha och helst lite mer...

Nu råkar det vara så att den humanitära stormaktens centrum i dagens Sverige ligger i det välfärdsindustriella komplexet. Det är där godheten nu för tiden produceras. Där finns resurserna. Där finns makten att hämta mer resurser ur medelklassarnas plånböcker om det skulle behövas. Godhets- och omsättningsmaximeringen förenas i samma hantering...

Mänskliga motiv

Även en radikal och riktig arbetare måste få säga sitt om sina bakåtblickande obildade arbetarkamrater på landet, i SD... dom beskrevs ju så för inte så länge sedan...

Dom där reaktionära arbetarna som ville behålla Folkhemmet som dom fick kämpa för och lyckades realisera under femtio och sextiotalen...

Sverigedemokraterna storsatsade i kyrkovalet, bland annat med utskickade tidningen SD-kuriren i Göteborg. På ledarsidan står högst upp insändaren ”Kulturarvet är viktigare än någonsin”. Där räknar de upp och hyllar alla de samhällsklasser som tillsammans ska ha byggt upp Sverige; bönder, hantverkare, borgare, präster, adelsmän, soldater, sjömän, fiskare...

​Men var finns arbetarklassen i stort? Den stora moderna klass som ledde kampen för demokrati, välfärd och folkhem? Den halva del av befolkningen – ”gammsvenskar” som nysvenskar – som sliter i botten av samhällspyramiden? Varför hyllar man inte deras bidrag till nationen Sverige? Sd avslöjar sig som ett rent simpelt högerparti som är blinda för klasser, klassmotsättningar och klasskamp...

SD ser inte arbetarklassen

USA-kontrollerade olje-transporter genom Syrien kräver utplåning av landet... det är naturligtvis ingen konspirationsteori längre...

Dagens Nyheter idag: ”USA erkänner att dess militära koalition kan ha bombat syriska militärposteringar vid en flygplats i östra delen av landet. Uppemot 80 syriska soldater har dödats i attackerna. Ryssland säger att uppgörelsen med USA om vapenvila i Syrien är i fara.

Uppgifterna om flygattackerna kom först från syrisk militär sent på lördagen. Den meddelade via statlig tv att militärposteringar vid flygplatsen i Dayr al-Zawr (Deir Ezzor) attackerats av den USA-ledda koalitionen. Nästan samtidigt uppgav den ryska militären att 60 syriska soldater dödats i räderna...

USA dödar massor av syriska soldater, hjälper IS. Medvetet eller inte?

mån 18 sept 2017

Ornhammar är ju bara repititör...

Han fick inte skriva att S och C... gick bakåt...

SD gjorde ett bra val som inte ställde upp... det fick han inte heller skriva...

Ökat valdeltagande i alla Flens kommuns församlingar sön 17 sept 2017

Krönikören Lillsebbas från Mariefred lägger sig i Flens angelägenheter...

Hälleforsnäs bruksmarknad arrangeras av gymnastikföreningen, idrottsföreningen och orienterings-klubben i samhället tillsammans med stiftelsen Hälleforsnäs bruks-fastigheter som inte finns längre. Överskottet går till föreningarnas ungdomsverksamhet...

Jag är bara krönikör och desinformatör, säger Lillsebbas... en sån där faktaresistent troll-gumma, di säger... Framtidsbruket som gick back med nästan tio miljoner 2016... det hade jag ingen aaaning om... det har nog inget med stiftelsen Hälleforsnäs bruksfastigheter som inte finns längre att göra...

Framtidsbruket AB i Flen

Flens kommun tar över fastigheterna i Hälleforsnäs bruk

Marknad i bruksmiljö en uppskattad hösttradition

Tänk att Vänsterpartiets ekonomisk-komiske tales-person Ulla Andersson var så himla rolig... men visar tänderna gör hon aldrig när hon skämtar...

Den offantliga verksamheten är så stor att den inte ens hinner göra av med beslutade utgifter. Således överbeskattades svenska folket med cirka 2 miljarder påsar ostbågar förra året, eller 34 miljarder kronor...

Svenska statens offantliga verksamhet är nu så enorm att den inte ens hinner bränna av alla de pengar som socialisterna i regeringen beslutat ska tas från svenska folket för att köpa opinion och röster med. Svenska folket kunde under 2016 konsumerat 2 miljarder påsar ostbågar, eller cirka 200 ostbågar var (eller lite mer än en påse ostbågar varannan dag per person), om skatterna varit lägre.

Anledningen är att staten inte hann bränna av 34 miljarder kronor som man beslutade skulle gå till behövande, som integration och sk traineejobb, sjuka eller arbetslösa. 

Den offantliga byråkratin hann hinner helt enkelt inte med att förbruka skattepengarna. Därtill har regeringen gjort en felaktig analys ("räknat fel") av vad som faktiskt går att göra av med - det finns t ex i princip inga arbetsgivare som vill erbjuda traineejobb åt personer som inte kan ta sig in på arbetsmarknaden.

För er som inte förstår tjatet om ostbågar, så beror det på att Vänsterpartiet kommit fram till att skatt numera ska mätas i påsar med ostbågar ("ostkrokar") istället för i svenska kronor. I ovanstående beräkning förutsätts en påse ostbågar kosta 17:- SEK...

Regeringen överbeskattade svenska folket med 2 miljarder påsar ostbågar

Vänsterpartiet förvägrar svenska folket ostbågar och använder dessa som metafor för hur mycket skattehöjningen på investeringssparkonton innebär...

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson (v) bortförklarar höjningen av skatten på investeringssparkonton (ISK) med att det bara kostar som två påsar ostkrokar (ostbågar) och menar att dessa två påsar ostbågar står emellan Sverige och det totala sammanbrottet för civilisationen...

Med en sådan auktoritär haka som Anderssons kan man absolut inte misslyckas... Sh önskar han hade en sån...

”Det är lika mycket som två påsar ostkrokar... Skatten är det vi betalar för att leva i ett civiliserat samhälle.”

Sverige har alltså förärats ytterligare fina citat från vänstern, som vill begränsa svenska folkets matvanor. Tidigare kända citat är Henrik Schyffert, som enligt uppgift är någon slags komiker:

"Det kostar oss alltså två quattro stagionis, en stor Fanta och ett Netflix-abonnemang."

 

Vänsterpartiet förvägrar folk ostbågar

 

Erik van der Heeg

har recenserat Ruben Östlunds senaste film, den svarta och lätt surrealistiska komedin The Square, visar i sina bästa stunder det moderna svenska (och kanske västerländska) samhället som i en skrattspegel...

Utgångspunkten är en text chefs-

curatorn på X-Royal skrivit på museets hemsida, en orgie i oreflekterat postmodernistiskt snömos. När han ställs inför sin text begriper han den knappt själv, och försöken att förklara den staplar bara ytterligare tirader av kvasifilosofiska floskler på varandra i något slags försök att rädda ansiktet. Trovärdigt? Absolut. Och med en god dos charm, samt i full medvetenhet att journalisten är ännu mindre insatt i konstfilosofi än han själv klarar han biffen...

Museets senaste projekt är installationen The Square som på något vis skall återspegla individens förpliktelser och rättigheter i förhållande till ”den andre”. Titeln anspelar kanske på torget, som åtminstone historiskt, varit varje samhälles historiska samlingspunkt och hjärta. Torget: den plats där varje människa bidrar till att forma samhället, och där samhället formar individen...

 

Eller, har han fått ideerna från Squareheads

The Square belönades med årets guldpalm i Cannes och har nominerats i kategorin ”bästa utländska film” vid årets Oscars-festival. Det är den väl värd. Det är få filmare i Sverige idag som med samma originalitet och stilsäkerhet förmår gestalta den samtida kulturens, såväl yttre som inre mekanismer. Och för varje ny film blir Östlunds mästerskap på området bara allt tydligare...

Recension: Ruben Östlund, The Square, 2017

sön 17 sept 2017

Ja-a... Dom verkar ha så kul dom där korthåriga (lång-håriga) sakerna, man blir ju så förskräckligt

avundsjuk... för att citera Hasse&Tage...

Där asfalten gått sönder och hästhagarna tar vid ligger ölstugan Gartenlokal Zur Erholung. Utanför står en blå lastbil med texten: ”Folkomröstning - inte elitstyre”...

Det är regn i luften och jag är på möte med AfD, Alternative für Deutschland, i delstaten Sachsen i sydöstra Tyskland. I två dagar ska jag följa kandidaten Heiko Hessenkemper, 61, en gladlynt och karismatisk man med fast handslag och svarta hängslen...

Förmodligen har vi underskattat kraften i den folkliga nationalismen. Men under framstegstanken, kvinnornas frigörelse, den nya tekniken och globaliseringen har dess urkraft bara slumrat till en smula...

Familj – folk – hembygd, orden känns igen. Men är detta vad de betyder idag?

Vi lämnar Großschirma samma väg som vi kom. Passerar by efter by efter by i den Sachsiska skymningen. Alla nästan identiska. Överallt samma trädgårdar och samma gemyt. Och förmodligen samma svartklädda män som väntar...

Det är något visst med tysk fascism | Aftonbladet

Thomas Gür i samtal med Ann Heberlein om migration, mångkultur och ekonomi...

Gürs spontana seminarium utanför domkyrkan i Visby under Almedalsveckan 2017 utgör såväl inramning som startpunkt för detta samtal i Ann Heberlein Show...

Mycket Ann Heberlein blir det nog framöver...

inte bara i Sparreholmarn... kanske blir hon den första riks-dissidenten som slipper epitetet...

https://i.ytimg.com/vi/__LU_QR1_6E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCSY2Ewe8XYGZ8mUmOv15d9gBofAQThomas Gür i samtal med Ann Heberlein

Flyktingpolitiken har kommit att bli definierande för huruvida Sverige är ett ”anständigt” land eller inte...

Frågan om anständighet har således inte längre att göra med hur vi behandlar våra äldre, hur förlossnings-vården fungerar eller om skolan ger barn en bra utbildning...

En person med ursprung i ett annat land frågade mig storögt när nyhetsbevakningen började fokusera på utplacering av nyanlända och ensamkommande i landet och bråk på boenden blivit vardagsmat: ”Men… varför tar ni emot dem?”

Personen i fråga tyckte nog inte att de verkade vara de allra mest utsatta. Det fanns inget riktigt logiskt svar på den frågan. Svensk flyktingpolitik är inte logisk, rättvis eller genomtänkt...

Så länge vi inte kan föra en saklig debatt om asylinvandring och flyktingpolitik utan att invektiv instinktivt kastas på motståndaren, kommer vi heller inte komma framåt rent politiskt. Vi får aldrig en probleminsikt...

Ingen, utom möjligen aktivister inom bland annat rättsväsendet, tjänar på denna situation. Oförmågan till saklig och relevant argumentation skapar en polarisering som i grunden är ganska onödig. I mitten, som slagträ, finns de asylsökande, fattig-pensionärerna och alla som betalar skatt men märker att den service de får i utbyte inte levererar...

Denna situation föder misstro, vanmakt och förakt. Då förtvinar också den där anständigheten vi påstods eftersträva. Det kan inte ens handhjärtan ändra på...

Invandringen och anständigheten

Den könsmässiga obalansen i den grupp som invandrat under senare år innebär särskilda problem, i all synnerhet för polisen...

Jag är lika bestört och besviken som alla andra över att polisen tvingas lägga våldtäktsutredningar på hög. Jag är dock inte särskilt förvånad... 

Vi ser nu effekterna av en historiskt stor befolkningsökning som stressar alla system. BUP hinner inte uppfylla vårdgarantin, det saknas bostäder, vårdplatser och skolor i flera av landets kommuner, socialtjänsten har problem att klara sitt uppdrag, liksom tandvården... 

Självklart drabbar den rekordstora befolkningsökningen också polisen. Det handlar inte om att polisen inte tar brott mot kvinnor och barn på allvar: Det handlar om att våra system, myndigheter och vårdinrättningar inte är dimensionerade för att klara en befolkning på tio miljoner...

Förklaringen till våldtäktskrisen är enkel

Det märks att den anti-rasistiska rörelsen är väster-ländsk. För den tycks bara bry sig om västerlänningars rasism...

Vad tänker du på när du hör ordet rasist? Just det, en vit man. Det är för att den antirasistiska rörelsen jämt talar om vita mäns rasism, aldrig om rasism mot vita. Det är en rörelse som är ganska inskränkt, ja, kanske man skulle kunna kalla den eurocentrisk...

Man har alltså inte riktigt öppnat sig mot världen och all rasism som finns där ute. Och nu, på grund av massinvandringen, finns världen hos oss. Det betyder att det blir mer rasism. För många invandrare kommer från arabvärlden och Afrika där rasismen är något helt normalt. Ofta är den inte ens ifrågasatt. Mig veterligen finns det ingen antirasistisk rörelse i arabvärlden.

Tänk dig att det i Irak skulle finnas en rörelse, bestående av araber, som kämpade mot arabisk rasism och ”föreställningar om arabisk överhöghet”. Tänk dig sedan att denne rörelse också finansierades av den irakiska staten. Inte särskilt sannolikt, eller hur?

Den antirasistiska rörelsen behöver bli mer öppen, mindre inskränkt och eurocentrisk. Vi som har invandrarbakgrund och erfarenhet av att leva och umgås med människor från Afrika och arabvärlden, både i Sverige och i dessa länder, vet att rasismen är mycket litet problem i västvärlden i förhållande till hur det ser ut i andra kulturer...

De bortglömda svennifierade

Påståendet att vi som förordar förbud mot tiggande tror att det går att ”förbjuda fattigdom” är bara ett exempel på totalt vansinniga påståenden som under alltför lång tid bakbundit debatten och fördummat det offentliga samtalet...

Ingen har någonsin hävdat att ”det går att förbjuda fattigdom”. Ändå dyker detta lika löjliga som orimliga argument upp varje gång frågan om ett eventuellt tiggeriförbud dryftas...

Vi som förespråkar ett förbud är naturligtvis medvetna om att det (dessvärre) är omöjligt att lagstifta bort obehagligheter – om det vore så enkelt att lösa samhällsproblem och existentiella dilemman borde vi genast förbjuda svält, sjukdomar, ensamhet, åldrande och död...

Liksom fattigdom påverkar dessa fenomen människors livskvalitet menligt – vi vill väl alla helst vara mätta, friska, unga, älskade och leva i evighet? Fattigdom är ett komplext problem som vi varken kan förbjuda eller lagstifta bort – det krävs andra, mer omfattande åtgärder för att hantera de djupa orättvisor som leder till fattigdom...

Vansinniga påståenden kortsluter debatten

lör 16 sept 2017

En repetitör utan åsikter eller visioner... striden mellan S/C och SD finns inte...

Har man inget sagt desinformerar man... en som driver med PK-strömmen utan styrfart... vad försöker han att förmedla tycker ni... politikerna ska fortsätta att ha makten över kyrkan för politikerna är inte politiker i kyrkofullmäktige... ufff...

Svenska kyrkan har sex miljoner medlemmar men bara knappt femton procent av de röstberättigade brukar utnyttja sin demokratiska rätt. De som faktiskt röstar består till stor del av PK-ister. De röstar på PK-istiska listor och kandidater. Därför har kyrkan blivit ett av PK-ismens starkaste fästen i Sverige. Men Svenska kyrkan har därmed kommit att bli, som den kristna tidningen Dagen påpekar, ”i otakt med sina medlemmar.”

”Det är helt bisarrt att en religiös församling låter sig kontrolleras av politiska partier.” Men Svenska kyrkan kommer bara att tillåta sig kontrolleras av politiska partier så länge som medlemmarna – det vill säga du och jag – tillåter det. När vi säger ifrån, så upphör det. Vi kan rösta bort partipolitiken ur Svenska kyrkan, och vi kan göra det redan den 17 september...

Kyrkklockan klämtar för val  EK

Kyrkovalet – så funkar det  EK

Dags att Svenska kyrkan skiljs från staten på riktigt

Befria kyrkan från partipolitiken

Väljarna i kyrkovalet tvingas göra våld på sina övertygelser

Fåtal röster kan avgöra konflikten mellan S och SD ...

Viktigt att du går och röstar i kyrkovalet!

Rösta i kyrkovalet på söndag

Just nu pågår ett evighets-slagsmål mellan ett stor-vuxet, godlynt och lite över-viktigt fyllo och en mindre, snabbfotad och elak motståndare...

Vartåt lutar det? Den större klarar sig visserligen ännu, men den lille har arbetat upp sig. Matchens utgång beror alltså på hur länge den kommer att pågå...

För att kunna vinna över och vinna över en motståndare måste man förstå honom. Hur kan det då komma sig att så många ger sig in i kampen utan att skaffa sig ens elementära kunskaper om sin motståndare? ”Utan spaning – ingen aning” hette det ju en gång...

Den större slagskämpen som slåss på fyllan är det svenska etablissemanget, den mindre smidigare och elakare är våra muslimska invandrare. Vad menas? Jo, att fyllot inte ser den andre klart och förstår därför inte vad som driver motståndaren...

De snälla får vika sig. De aggressiva belönas. Det godmodiga fyllot kommer att duka under¨...

Det godmodiga fyllot

Det politiska systemet skapar naturligtvis en enorm frustration hos många medborgare. Politiker-klassen är ”sig selv nok” och de har mer gemensamt med politiker i andra partier än vad de har med sina väljare...

Den dag någon mister sin riksdagsplats är det viktigt att ha goda förbindelser med den som kan tillhandahålla en landshövdingepost eller ett GD-skap.

När partierna tillsammans ivrigt och stolt löper amok och utsätter landet för enorma påfrestningar, finns inga mekanismer som kan bringa sans. Vi har inget folkinitiativ som i Schweiz, vilket fungerar som ett fantastiskt strypkoppel, utan vi får bara finna oss i politikerklassens härjningar, som till stor del faktiskt handlar om att försöka reda upp effekterna av tidigare (av samma politikerklass) fattade politiska beslut...

Men vart fjärde år kan vi uppfostra våra politiker och det är därför som SD går från klarhet till klarhet. Många som röstar SD är inte alls särdeles förtjusta i ett parti som är tämligen välfärdskramande och därmed pro ett högskattesamhälle, men möjligheten att skicka en signal till övriga partier genom en röst på SD trumfar detta...

Föga bryr man sig om bruna rötter när de övriga partierna föröder landet och inte verkar vilja upphöra med det. Samordnare och utredningar förslår inte långt när det är verkstad som behövs. Mitt enda skarpa vapen som medborgare är min röst vart fjärde år. I övrigt är jag luft...

Bloggläsare mitten av september

Det sluttande planet. Jag tror att svaret ligger där.

Vi känner trots allt igen det här med brott som inte utreds. Det måste vara decennier sedan en polis faktiskt försökte utreda och lösa en cykelstöld.

Om polisen först struntar i små stölder och sedan större stölder och sedan lättare misshandel och sedan … ja, då hamnar vi där vi är nu. Våldtäkter av tolvåringar blir liggande utan åtgärd. Bovar vänjer sig vid att få jobba ostört. Varför skulle de inte börja skjuta konkurrenter? Och så blir polisen överbelastad, näst intill utslagen, därför att den inte gjort det den skulle tidigare.

Det finns inga klara forskningsresultat som visar att man kan undvika och förebygga grövre brottslighet, genom att idogt bekämpa småbrott. Exemplet New York, som ofta förs fram, är mer komplicerat än man kan tro...

Men alla som haft ett trädgårdsland vet att om man inte håller efter ogräset i säsongens början, är sommaren snart förlorad. Man får ägna dagar åt vad som annars kunde ha tagit minuter. Man förlorar kontrollen. Man blir ineffektiv. Till slut ger man upp...

Det sluttande planet. Det finns faktiskt. Tyvärr sluttar det inte nedåt framför oss, utan uppåt bakom oss, från den plats där vi står i dag...

Våldtäkter av tolvåringar blir liggande utan åtgärd

Några timmars sömn... Kollegorna har slitit på men kaoset består. Många av de patienter som man lämnade för tio timmar sedan ligger kvar, på en allt annat än skön brits...

Personalen får börja där de slutade, tio timmar har passerat men allt för lite har hänt. Nya hot, från samma personer som man lämnade kvällen innan. Så var det inte för tio-tolv år sedan, då vi senast sågs, min gamla vän och jag...

Då kunde man vara säker på att de patienterna man lämnade på kvällen inte fanns kvar när man kom tillbaka på morgonen. Då kunde morgon-passet vara rätt lugnt, med tid för att städa, fylla på förråd och hålla efter i lokalerna. Nu hinns sådant aldrig med. En nyrenoverad akutmottagning förfaller snabbare än en politiker hinner klippa bandet...

För tio-tolv år sedan var det lugnt på landsortsakuten. Nu är det kaos, och alla dagar är lika kaotiska berättar min gamla vän. Hur det ser ut på storstadens akutmottagning vill vi inte grotta ner oss i. Konsekvenserna av en snabb befolkningsökning och nya patientgrupper är ändå alldeles för uppenbara för alla i vårdsvängen. Någonstans väntar ett lunchhak och det blir kallprat om vädret och byggnationer istället. Kalla det gärna för försvarsmekanism…

EN NY VARDAG

fre 15 sept 2017

En som tar sitt kall på blodigaste allvar... han biter inte den hand som föder honom...

Vurmen för Knallar får Flens unga att välja bort högskolestudier... hänger 

ni med eller sover ni... traditionens makt är gränslös...

Flens kommun är på dekis... det absoluta beviset är att unga väljer bort högskole-studier... Ska flenarna kunna frigöra sig från

Knallesyndromet måste dom kunna ta hand om sig sjäva...

Dags för årets Bruksmarknad

Flens unga väljer bort högskolestudier 

Härligt med kloka kvinnor... dumma då... dom blir politiker... över dom får vi gråta en skvätt...

I veckans avsnitt gästas Patrik av Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, forskare vid Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) och politisk kommentator...

Under avsnittet diskuteras en av Katarinas specialområden; svenska partikulturer. Hur ser de politiska partierna egentligen ut inifrån? Vad skiljer dem och vad förenar dem? Hur fungerar de egentligen...

https://i.ytimg.com/vi/qpXASGsS8QE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCXIxGrb3A7lmf9NiWqAet0n-RI0AGäst: Katarina Barrling - Svenska partikulturer

Den islamistiska terrorn har ökat kraftigt i Västeuropa sedan 2014 – och bakom en klar majoritet av terror-attackerna står religiösa ledare...

Minst två tredjedelar av terroristerna har varit påverkade av imamer som predikat hat, visar en genomgång av rapporter som TT gjort som publicerats i GP.  TT:s samman-ställning pekar implicit på att lösningen inte huvudsakligen ligger i att angripa socioekonomiska faktorer med mer bidrag utan att problemen ligger i ortodox islam...

Av de inblandade individerna i terrordåden går det att koppla minst två tredjedelar, 44 av 68, till någon eller några religiösa ledare. Det visar rapporter från Europol, amerikanska UD, och analyser i internationella medier. Hårdast har Italien agerat. Under både 2015 och 2016 utvisades ett stort antal personer till Tunisien, Marocko, Pakistan och andra länder...

– De utvisar den här typen av predikanter direkt, på ett sätt som vi inte gör. Men i Italien är det ingen debatt om saken. Utvisningarna kan ha gett effekt eftersom Italien inte drabbats av en enda terrorattack, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp...

Våldsbejakande islam föds ur ortodoxi, inte socioekonomiska faktorer

 

 

 

I morse satt Stefan Löfven i SVT:s Morgonstudion och lyfte fram C och L som potentiella framtida regerings- eller samarbetspartners...

Samma dag skänker nämnda partier en gåva till statsministern genom att rädda kvar hans försvarsminister.

Det går inte att komma ifrån tanken att både Annie Lööf och Jan Björklund nu har dragit slutsatsen att valet är förlorat för Alliansens del, och att alliansprojektet efter två förlustval är dött. Därmed gäller det att hitta nya samarbeten, och den naturlige partnern är förstås Stefan Löfven...

”Hultqvist såg ut som en mätt och nöjd katt” när han mötte pressen efter beskedet, konstaterade Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg. Inte att undra på. Med en sådan här opposition sitter vilken regering som helst säkert...

Vi har två partier som bara lajvar opposition just nu. Måtte väljarna inte belöna dem...

Oppositionslajvarna

Stilmordet på gamla Sparreholm... bungalows i ekparken...

 

En ämbetsman som skiter i ekar... det är några år sedan Sh skrev dessa rader...

Sparreholmarns mamma Sonja skötte John Larssons speceriaffär Hildings i kv Kapellet intill slutet...

Så Sparreholmarn har förstås ett känslomässigt förhållande till ekarna och äppelträdet...

Sparreholmarn tycker inte alls att det är en bra ide med seniorboende eller någon annan form av gated communities i Sparreholm...

Ett grindsamhälle (engelska: gated community) är ett bostadsområde som är avskilt från omvärlden med någon form av tillträdesbegränsning! Pengar om inte annat...'

Lyxboende - med vakter | Leva & bo - länk återupplivad

 

Nåja, lyxboende med vakter är kanske att ta i men segregerat boende som seniorboende är en bit på vägen! Eller tror ni sparreholms-zombies att vem som helst får bo i Kapellet...

Hur faen tänker dom färdplanerarna? Inte som Sparreholmarn i alla fall...

http://www.sparreholmarn.se/res/default/clip_image0018361421.png

Sparreholmarn tycker inte som konsulten, "Stadsarkitekten".

Sparreholmarn tycker istället så här som på bilden nedan...

  

http://www.sparreholmarn.se/res/default/clip_image00196612.png

Gästskribent Jakob Modéer: Grindsamhällen – Sveriges framtida bostadsform?

tors 14 sept 2017

Korporativism i det lilla Flen... men lik förbannat... Svenssons kompis på kommunen...

DN skrev en gång... om strukturproblem. Svensk demokrati bygger traditionellt på intresse-grupper som står mot varandra. I dag smälter eliterna alltmer samman och tidigare toppolitiker fungerar ofta som dörröppnare åt näringslivet...

Barnjournalen granskar inte korporationen... det kan man ju å andra sidan inte begära av en barnjournalist...

Ack ja...Vi har gett en rund-vandring i lokalerna, visat hur produktionen går till och visat produkter. Det är inte alla som har tillverkningen på plats, så jag tror att de gillade att se hur det ser ut, säger Marie Svensson, VD för Tjeders...

75-åringen Tjeders blickar framåt

Malmköpingsföretaget öppnade för besökare.

Inget ont om Tjeders prima produkter... som patient har Sh haft anledning att trycka på dom många gånger...

Ultima Thule... en region som antas av antika geografer som det nordligaste landet i den bebodda världen... det kan vara Sverige det...

Mats skriver... i mina ögon har svenskheten i mycket hög grad formats av livsbetingelserna här i Ultima Thule. Det har format en kultur som passar här och ett folk som passar in i den kulturen...

Religionen och filosofiska tankar om härstamning och blod spelar till och från stor roll i ett samhälle, men verkligheten korrigerar förr eller senare dessa villfarelser. Anpassningen till sin miljö är mycket viktigare för ett samhälles utveckling än anpassning till hörsägen. Kulturen vinner och den består av vanligt folk...

Men det finns ett annat slags människor, oavsett religion eller kultur. Det är de makthungriga, imperiebyggarna. Ibland verkar de öppet och kraftfullt. Men mycket ofta verkar de istället som manipulatörer i bakgrunden, påhejare och profitörer på strömningar i tiden och samhället...

Dessa människor är farliga. De känner inga religiösa skrupler, även om de kan komma från vilken som helst religiös bakgrund. De känner inga raser eller kulturer, även om de ibland kan uppträda som rasister eller som kulturbärare. Deras mål är dock alltid makt och till detta utökad och helst total makt. Dessa är de verkliga extremisterna...

En märklighet med dessa är att de inte tror att religionerna kan ställa till med bekymmer i världslig politik längre, att det rationella sekulära styret har vunnit. Inget kan var mer bedrägligt. Detta gör dessa makthungriga extremister lika farliga som de religiösa extremisterna...

Vad skiljer vanligt folk från extremister?

Det välfärdsindustriella komplexet går för högtryck som vanligt, det utvecklas nya slags bidrag och vård-insatser, det vidunderliga maskineriet ångar på, socialgrottekvarnen mal vidare som aldrig tillförne...

Allt följer sin väl inövade logik i tre punkter:

1. Samhälleliga problem löses med sociala insatser.

2. I verkligheten fungerar inte de sociala insatserna, utan problemen blir kvar, eventuellt förvärrade av de sociala insatserna.

3. Enligt punkt 1. löses kvarvarande problem med sociala insatser som därför behöver utökas.

Poängen är att den omsättningsmaximering som det välfärdsindustriella komplexet önskar sig är liksom inbyggd i hela affärsidén. Om komplexet inte når framgång är själva misslyckandet beviset för att komplexet behöver mer resurser...

Och eftersom det välfärdsindustriella komplexet är politikerväldets maktbas och huvudsakliga legitimering – den humanitära stormaktens själva grundbult – så får komplexet mer pengar ju mer det misslyckas. Ett riktigt stort misslyckande blir en garanti för mer resurser...

Om du eventuellt tycker att det där var överdrivna och cyniska utlåtanden av mig kan jag rekommendera Svenska Dagbladets debattsida den 8 september. Det är två lektorer i socialt arbete vid Stockholms universitet – således personer som arbetar inom en av komplexets många utvecklingsavdelningar och, även om det aldrig utsägs direkt, har till uppgift att tänka ut nya, lovande fält för komplexets vidare expansion – som resonerar kring Sveriges troligen omkring 800, i huvudsak marockanska, gatubarn...

De marockanska gatubarnen är ett typiskt samhälleligt problem som i enlighet med punkt 1. ovan löses med sociala insatser. Lektorerna i socialt arbete förklarar närmare hur punkt 1 implementeras i svensk lag...

Det välfärdsindustriella komplexet visar framfötterna

Polisens företrädare kan bara beklaga. De hinner inte med. Inte ens en anmäld våldtäkt på en 12-åring går längre före allt annat...

Detta pågår i Stefan Löfvens Sverige, i regeringens ”samhällsbygge” där alla kurvor sägs peka åt rätt håll och där solidaritet råder...

En sak kan vi vara säkra på, och det är att Stefan Löfven fortsätter att vara en alla tiders floskelkanon.

"I höstens budget prioriteras barnfamiljernas ekonomi”...

”200 000 fler går till jobbet”...

”Världens först uttalat feministiska utrikespolitik ska fortsätta att leverera”...

”Organiserad brottslighet har ingen plats i Sverige”...

”Det blir svårare att vara kriminell i Sverige”...

Regeringen satsar 750 miljoner kronor mer på brottsbekämpning under valåret. Det låter kanske mycket, men pengarna ska delas mellan SOS Alarm, Tullen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården...

Resurser behövs för att hela rättskedjan ska fungera, men givet hur många myndigheter som ska samsas om slantarna är det ett dåligt skämt. Det är svårt att se hur det skulle bli särskilt mycket svårare att vara kriminell under 2018...

Floskelkanonen

Häromdagen hade jag ett intellektuellt och uppfriskande samtal med min gamle vän Patrik Engellau som jag härmed ber publicera följande inlägg...

Är jag för gammal och sjuk? Är jag bortom bullret...

Somliga anser nog det, men mitt eget svar är NEJ...

Jag är med i matchen och vet vad jag vill! Även om de som bestämmer tycker att de har rätten att bestämma över mig. De sätter inte sitt land i första hand och därför går det som det går. Det går till religionskrigens värld...

En "Tillräckligt erfaren" som inte tillhörde favoriterna när det begav sig... men med åren tilltar respekten för dom "Tillräckligt erfarna"...

Tillräckligt erfaren

Ian Wachtmeister – Wikipedia

En f.d. kompis och släkt med Palme...

ons 13 sept 2017

Alternativhögern slog ner som en bomb 2015 och briserade som ett kärnvapen 2016... brännade sura upp-stötningar tränger upp i halsen när Sh försöker förstå...

Mer en rörelse än en samman-hängande ideologi kan man ändå spåra influenser både från den franska nya högern och bildforumet 4-chan. Unikt för denna rörelse är att den är en postmodernistisk mot-kultur med uttryckliga höger-tendenser...

Althögern blev en faktor i och med Donald Trumps kandidatur till det amerikanska presidentvalet 2016. Genom memetisk krigföring, ett bemästrande av sociala medier, och en rejäl portion humor lyckades man sprida radikala högeridéer ut till såväl makthavare som vanliga hederliga skitpostare...

En stor del av detta genomslag har man Twitter att tacka för då diverse triggade etablissemangspersoner till att agera nyttiga idioter för althögern och sprida memer i olika nyhets-inslag...

Genom vulgaritet, genialitet, kreativitet, och ett humoristiskt förhållningssätt har man lyckats att dekonstruera det narrativ som traditionella medier byggt upp under decennier. Man har förlöjligat, skämt ut, och fullständigt nedgjort 40-talisternas “respektabla” ton som är en täckmantel för att man inte vill bli kritiserad för det katastrofala beslut införandet av det mångkulturella samhället inneburit...

Rörelsen är under ständig utveckling, memer kommer och går, personer tillkommer och några försvinner. Det som är bestående är viljan att vara en radikal och relevant högerrörelse vars kämpar har som syfte att resa sig ur ruinerna och återskapa ett nytt samhälle där modernitet kan sammansmältas med traditionalism...

En guide till alternativhögern – Nordisk alternativhöger

Nu bekräftas Churchills spådom om att framtidens fascister skulle kalla sig antifascister... fascism är maktmissbruk...

Den paradoxala Fascismen.

Feodalfascister och Socialfascister...

 

Fascism innebär att medborgarna 

måste underordna sig överheten...

 

Fascism betyder att överheten bestämmer vad som är medborgarnas bästa...

 

Konsekvensen av fascism är passiviserade och handlingsför-lamade medborgare...

Medborgarn skrev för länge sen...

Definitionen av fascismen i historisk, politisk mening överlåter Medborgarn åt forskarna. Medborgarn använder begreppet liksom de flesta i dagligt tal, synonymt med människo-fientlighet, medborgarförakt! Håller ni med...

 

De ofria = de fattiga! De fria = de självständiga! De fjättrande = de giriga...

I gammaldags samhällsstrukturer som den Sörmländska dras de fattiga till de giriga. Är det inte paradoxalt, så säj! Fascismen som med sitt spöknippe symboliserade makt och sammanhållning i historisk tid med censur, medborgarförtryck och beskärd individuell frihet, tillämpas idag av maktens dignitärer och drängar, med samma metoder...

Den nutida förfinade fascismen kräver emellertid inget våld! När vänster och höger smälter samman blir medborgarna förvirrade. När smältdegeln kompletteras med feodalfolket, positivt särbehandlade företag och mediadrängarna är korporativismen ett faktum, ett förstadium till fascism! Enskilda fascistiska övertramp inträffar allt oftare i Flen, Sörmland och annorstädes...


Det räcker inte att vara emot fascisterna – vi måste också alltid bygga alternativ

En enkät med några Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det inte finns anledning att kalla Sverige-demokraterna fascister... 

I Nationalencyklopedin karakteriseras fascism av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren. I botten finns även ultranationalism och våldsdyrkan...

Nyfascism är en samlingsbenämning på högerextrema rörelser som anknyter till fascismen, och som utmärks av invandrarfientlighet och förnekande eller bortförklaring av nazistiska grymheter under andra världskriget...

F&F har vänt sig till ett antal framstående forskare inom ämnen som statsvetenskap, sociologi och historia och ställt följande fråga: I debatten kallas ibland Sverige-demokraterna för fascister/nyfascister. Är det en rimlig benämning – eller finns det bättre...

Fascister eller inte – vad anser forskarna?

 

Forskning & Framsteg – Wikipedia

Betrakta exempelvis de tiggande romerna i Jesu perspektiv. De har fått ett liv, men hur förvaltar de det...

En historia, som jag har svårt att tro på, är att deras trista belägenhet i egenskap av tiggare beror på om-världens förakt och diskriminering. En annan historia är att de faktiskt väljer sin livsstil och är stolta över att slippa löneslaveriet och under-kastelsen under majoritetssamhällets normer. Jag har lättare att tro på den senare historien eftersom den respekterar romernas värdighet om jag än ogillar deras normer. Personligen skulle jag hellre se att de förvaltade sitt pund – det liv de fått – till att förkovra sig i stället för att leva av andra...

Den överlägset mest perversa av alla diskussioner avseende de romska tiggarna i Sverige är den som utgår från att de i vilket fall som helst är hjälplöst förlorade på grund av omvärldens förakt. Den diskussionen handlar om vilken välfärdsstat som ska ha ansvaret för att försörja romerna, den svenska eller den rumänska...

Det är detta, vad jag förstår, den svenska regeringen, erkannerligen ”barn-, äldre- och jämställdhetsminister” Åsa Regnér, förhandlar med den rumänska staten om...

Vi behöver en ideologi som är lika förstående för allt mänskligt som den människosyn som Jesus artikulerade...

Vi behöver en ideologi

Statsmakternas tanke med Attefallshuset, uppföljaren till den mindre Friggeboden, var att mildra bostadsbristen genom att låta exempelvis villaägare bygga ett uthyrningsbart mindre hus på tomten utan byråkratiskt krångel...

"Reglerna måste ändras"

Karlsson tycker dock att tanken med Attefallshus är riktig, men menar att stat och kommuner måste genomföra vissa regeländringar för att göra byggkonceptet attraktivt...

Som det ser ut i dag är Attefallshusen en bluff, hävdar Bert.

"Det är först om man bygger 30 kvadratmeter i bottenvåningen och höjer takhöjden från 4 meter till 4,70 som det blir ett riktigt boende. Då får man också plats att bygga en riktig trappa upp till sovloftet", skriver han...

TokBert har naturligtvis rätt... bluff kanske inte är rätt ord... snarare ett gigantiskt föraktfullt lurendrejeri, signerat politiker-samhället...

Som Sh tidigare nämt ett antal gånger måste boytan vara 30 kvm... byggytan är upp till byggherren... denne ska inte straffas för tjocka väggar... på samma sätt borde invändigt mått vara 4,4 m... taktjocklek och marknivå är upp till byggherren...

Bert Karlsson: Därför är Attefallshusen en bluff

Regeringen vill göra attefallshusen större


tis 12 sept 2017


Han säger inte mycket nu för tiden... och det är ju synd... men liksom alla sossar har han svårt att placera fascisterna...

Macron valdes som svar på hotet från den växande nyfascismens kandidat, Marine Le Pen. Macron var inte bara den enda säkra barriären mot nationalistisk populism; han smulade också sönder den politiska högern och la det ideologiskt korrupta socialistpartiet i ruiner...

Den unge politikerns strategi var lika briljant och oantastlig som den privata litterära kanon han så gärna redovisar. Macron var framför allt den breda reformistiska vänsterns kandidat; den absolut största delen av hans sympatisörer kom därifrån. Naturligt nog, han lovade vara ”både höger och vänster” och i vår politiskt eländiga tid var den formeln hoppfull...


Sedan föll det mesta samman. Macron utvecklade en ledarstil som uppfyllde varje rimlig definition av begreppet ”grandios personlighet”. Han ville vara en Jupiter och när han valde en mer jordisk gud som förebild blev det Charles de Gaulle. Den nyvalde presidenten blev helt enkelt något löjlig och det tål ingen politiker, särskilt inte en ung, briljant mångmiljonär...

Macrons fall kan kopplas till maktens fåfänga och till hans förtjusning över pompös ceremoniel. De svåra motgångarna måste ändå främst tolkas som resultat av den politik han valt. Presidenten gav omedelbart upp ambitionen att förena idéer från såväl höger som vänster. Han valde högern. Alla tunga ministerier, där ekonomisk makt utövas, besattes av högerpolitiker eller högerteknokrater...

Det gav resultat: Förmögenhetsskatten ska sänkas, privatiseringar drivas på medan den sociala välfärden ska avrustas och offentliganställda avskedas...

Non merci Macron!

Nicolai Sennels förklaring av hur muslimer ser på vredens funktion i socialt samspel är trovärdig...

Ingenting tyder på att kulturkrocken bara gäller första generationen, att det handlar om övergående problem och att också muslimerna kommer att sekulariseras och integreras. Det verkar bara vara en godhetsfrom förhoppning...

Den terror som sprider död och skräck i Europa utförs ofta av muslimer som är födda i Europa och även om de, som det heter på byråkratiska, kommer från utanförskapsmiljöer, så är det inte fattigdom som är förklaringen. Det är snarare tvärtom, i Europa är det islam som skapar fattiga miljöer...

En delförklaring är bristande utbildningstraditioner. Många muslimska föräldrar ger inte barnen något stöd i deras studier. Också när det gäller kriminalitet är andra generationen mer belastad än den första. De känner sig illa hanterade och skändade och för muslimer är det naturligt att svara med aggressioner och våld, inte bara i Europa utan generellt...

För oss som ser det som nödvändigt att begripa sig på islam, gäller det att förstå att även om de flesta muslimer självklart vill leva i fred med sin omgivning, så bejakar de och solidariserar sig med en religiös ideologi som har föga till övers för västerländsk undfallenhet...

Det begriper Nicolai Sennels, det begriper Per Wästberg och det begrep Lars Gustafsson. Jag begriper det och jag tror att du som läser den här texten också begriper det. Den stora gåtan är varför så många vägrar att begripa det...

Vem får säga sådant som inte får sägas?

Migrationsverkets del i skulden för att även polisen nu tvingas vädja om hjälp ligger på två plan...

För det första är Migrationsverket en expertmyndighet, som bättre än andra bör känna till hur kartan ser ut. Myndigheten har varit väl medveten om att personer från väsentligen annorlunda kulturella miljöer har väsentligt sämre förutsättningar att integreras. Myndigheten har också varit väl medveten om att verkligheten redan påverkats av framväxten av utanförskapsområden där unga män i ökande grad dras in i grov kriminalitet...

När det stod klart att en betydande våg av migranter var att vänta, nästan uteslutande från miljöer med mycket dåliga prognoser för integration, hade myndigheten en uppenbar skyldighet att informera om detta. Man visste att många av de tiotusentals unga män som var på väg skulle löpa stor risk att hamna i redan existerande utanförskapsområden, och därmed ge extra näring åt den utveckling mot bilbränder, dödsskjutningar och droghandel som nu är på väg att överväldiga svensk polis...

Genom att tidigt ringa i larmklockorna kunde myndigheten ha skapat beredskap att hantera den väntande anstormningen. Detta hade inte bara förhindrat miljardrullningen till privata entreprenörer, som i panik och till astronomiska kostnader hyrde ut bostäder till asylsökande. Med saklig information kunde man också ha bidragit till att möta den väv av uppenbara lögner som har kringgärdat den offentliga debatten kring migrationskrisen...

Myndigheten visste att det inte fanns någon sanning i myten om högutbildade läkare och ingenjörer som, med statsminister Löfvens ord, ”tvingas fly bomber med sina barn i famnen”. Man visste att mycket få av migranterna hade skäl att få asyl. Man visste att sanningen bakom myten om de ”ensamkommande barnen” var att det till övervägande del rörde sig om skäggiga unga män, ibland med egna barn, ibland även med minderåriga hustrur, som fått rådet att ljuga om sin ålder. Om allt detta borde man ha berättat...

Migrationsverket valde dock i stället att spela med i den politiskt korrekta tragedin ”flyktingar välkomna”. Inte ens när mottagningssystemet var på väg att bryta samman, och det såg ut som om nyanlända migranter skulle tvingas tillbringa vintern under bar himmel, valde man att slå larm. Det var först när Socialstyrelsen slog larm om att sjukvården stod inför kollaps som regeringen kunde förmå sig att lägga om kursen...

Under förra årets Almedals-vecka valde myndighetens dåvarande generaldirektör Anders Danielsson att möta den svenska befolkningens växande oro med en direkt hånfull attityd: ”Hur många av er har fått det sämre? Hand upp!” Självfallet var det ingen bland den församlade politiska och massmediala eliten som hade fått det sämre. Fattas bara...

Alla vi andra hyser dock mycket stor och högst berättigad oro över krisen i landets utanförskapsområden. Danielssons arrogans må tjäna som ett minnesmärke över hur grovt myndigheten svek sitt ansvar...

Migrationsverkets del i skulden

Jag tror att två krafter verkar. Den ena är Pravda-syndromet, alltså att myndigheter och media som befinner sig i maktens närhet eller av andra skäl solidariserar sig med makten lägger sanningen till rätta eller helt och hållet ignorerar känsliga frågor...

Typexempel från myndighetsvärlden kan vara Brottsförebyggande rådets ovilja att uppdatera 2005 års undersökning av migranters brottslighet. Om Brå inte vill göra en sådan studie – eller kanske fått förbud – hur ska man då kunna lita på andra myndigheter? Finns det någon anledning att tro att de skulle göra sitt jobb på det sätt som ansågs självklart för bara tio år sedan? Transportstyrelsen och rikspolischefen visar att myndigheter rätt fritt kan strunta i lagar. Det är klart att medborgarnas misstänksamhet gradvis ökar...

Tendentiösa tillrättalägganden är legio inom media. En uppmärksam läsare kan dock ana en sanning bakom smålögnerna. Det är kanske värre med allt som journalistiken avhåller sig från att rapportera om. Är Öresundsbron öppen eller stängd? Varför har antalet migranter minskat? Beror det på ungerska taggtrådsstängsel eller på att italienska flottan patrullerar Libyens kust? Vilka är de senaste bedömningarna av migranternas utbildningsnivå? Hur gestaltar sig situationen för asyldemonstranterna på Norra Bantorget, tidigare Medborgarplatsen? Vem levererar och betalar maten? Vem ställer fram bajamajor? Hur reagerar de kringboende?...

Den andra faktor som skapar osäkerhet om sakläget i nationen är, åtminstone delvis, ett resultat av Pravdasyndromet. När etablerade informationskanaler faller ifrån så lämnas utrymmet fritt för spekulationer och till och med påhittade historier. Berättelser vandrar från mun till mun, det blir hönor av fjädrar. Inte bara Putin, utan var och en av oss kan skapa fake news och sprida med hjälp av sociala medier. Kanske vet vi inte ens om att vi langar skrönor till vår nästa. Vi berättar historier som vi vill berätta för att de stärker vår uppfattning...

Det slutar med att man inte kan tro på någonting. När det inte längre finns någon tillförlitlig sanning ryker snart resten av tilliten och då är sammanbrottet nära även om tunnelbanan fortfarande går..10´+

Sammanbrott?


Toppcheferna i Ekerö kommun roar sig med champagne, vin och skotersafari. 
Myndighetschefer bjuder på sprit och dricksar bort tusentals kronor på krogen.

Enligt ett moderat förslag kan slöseri som Aftonbladet avslöjade i serien Miljardnotan i framtiden bli olaglig.
Är man för ovarsam med skatte-betalarnas pengar tycker jag det ska vara brottsligt, säger riksdagsleda-moten Ida Drougge, M, som har utrett det nya förslaget åt partiledningen...

Om det är en tjänsteman som begår fel i sin verksamhetsutövning så tycker jag då att man ska kunna dömas för olika former av brott under tjänstemannaansvaret, säger Ida Drougge. Hon vill att brottet tjänstefel ska vidgas och även innefatta hantering av offentliga medel...

Enligt Ida Drougge kan öppen bokföring leda till återhållsamhet eftersom makthavaren vet att alla utgifter blir synliga direkt. Det är väldigt jobbigt att bli granskad. Jobbigt men livsviktigt. Så viktigt att det behöver bli enklare, säger hon. Troll spricker i solsken. Det här förslaget innebär att politiker och tjänstemän måste tänka efter innan de begår eventuella misstag...

I Flen vill man behålla den nuvarande ordningen... kreativ bokföring är nödvändigt...

Slöseri med skattemedel kan bli olagligt ...

https://www.youtube.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif

mån 11 sept 2017

Kanske har ni sett CNNs storsatsning... teaterföre-ställningen IRMA... regisserad av PK-etablissemanget...

Missförstå inte... jänkarna är bra på allt... men teaterföreställningen

IRMA och det förväntade slutet tycks för-bytas till ett antiklimax... hela CNN-eliten hade alldeles säkert velat och klarat av att rapportera om en mycket svårare katastrof... kanske gick dom miste om löneförhöjning när Irma dog ut i förtid...

Johan Croneman på DN gillade iallafall inte föreställningen...

Det hårda arbetsklimatet som orkanreporter

Johan Croneman:

Jag mådde lite illa av minut-för-minut rapporteringen.

Du som besöker denna blogg inser att dagens kostsamma klimatpolitik baseras på en obevisad hypotes och dator-simulerade ”klimat-modeller”, i båda fallen olika grader av gissningar...

I media är tron på dessa gissningar så stark, att kritik med referens till lätt bevisade fakta inte ges plats. Kritiker visar att Solens varierande aktivitet påverkar klimatet mer än koldioxiden. Någon öppen debatt tillåts inte. När okunskapen styr får beriktiganden inte plats, se här...

Det är lätt att resignera inför detta massiva motstånd mot sanningsenlig ”upplysning”, som ju är den moderna civilisationens grund. Men du kan göra en insats...

På initiativ från norska Klimarealistene försöker vi inom Klimatsans organisera en öppen klimatkonferens, som vi vill göra ”Nordisk” med deltagare från alla nordiska länder och alla organisationer, som driver ”klimatfakta”. Får vi ihop tillräckligt med pengar, tar vi även med talare från andra sidan av Atlanten. Vi hoppas därmed locka några politiker att delta och några media till intervjuer. Det senare skulle spräcka muren av tystnad...

Dra ditt strå till stacken

Tecken tyder på färre orkaner i framtiden

Vattnen utanför Florida kan vara på väg in i en kallare fas.

En medlem i "ofantliga sekten" som har sitt på det torra... eller tror det åtminstone... men när det politiska samhällets resurser är slut, så är det...

Dagens optimism kan göra mig mörkrädd. Runt om i landet sitter ”ekonomisk expertis” och förlänger glada kurvor tre-fyra-fem år framåt i tiden. Kommuner spekulerar i storvulen infrastruktur, regeringen prognostiserar generösa reformutrymmen, partierna bjuder över varandra om elcyklar och pensioner...

Och ändå finns det en betydligt mer sannolik prognos. Före valet 2022 kommer vi att råka ut för en ny lågkonjunktur. Det är osannolikt att dagens goda tider skulle hålla i sig 8–10 år på raken. Det är betydligt mer troligt att vi någon gång de närmaste åren råkar ut för ett nytt ras, som det sedan tar åtminstone tre–fyra år att hämta igen...

Det är det perspektivet som borde fånga debatten. Kanske står vi inför samma ödesdigra kombination som i början av 1990-talet. Samspelet mellan den djupa lågkonjunkturen och den första stora IT-omställningen blev förödande. Många människor slogs ut från jobb som aldrig skulle komma igen. När sysselsättningen kom tillbaka gjorde den det i branscher som krävde helt andra kvalifikationer... 

Politikernas optimism gör mig mörkrädd

 

Carl Bildt är ju den ende med djupa rötter i höger-partiet...

Idealet vore förstås annars att nån av klanen Douglas tog över...

Gustaf Archibald Siegwart Douglas, född 3 mars 1938 i Stockholm, är en svensk greve och finansman, ägare till Rydboholms slott i Östra Ryds socken, Uppland, och Stjärnorps slott i Stjärnorps socken, Linköpings kommun i Östergötland.

Välburgna Douglas...

bördstiteln är ärkehertiginna Walburga av Österrike (Walburga Maria Franziska Helene Elisabeth von Habsburg-Lothringen), ärkehertiginna och kejserlig prinsessa av Österrike, kunglig prinsessa av Ungern och Böhmen, grevinna Douglas...

Carl Bildt har inte anmält sitt intresse och hur djupt grundad denna tystnad nu är i hans huvud vet jag inte. Två saker vet jag. Om han nu gjorde det skulle han omgående bli vald och dessutom i ett slag ta tillbaka de väljarandelar som gick förlorade under hans företrädare. I många frågor – stora såväl som små – delar jag inte hans uppfattning. Samtidigt är jag fullt klar över att Bildt är en betydande statsman, att mediet är budskapet och att de gånger som budgivarens person stämmer med den bild vi ser så når också budskapet fram.

Carl Bildt skulle kunna lösa M–krisen

Det är en jävla skillnad på socialliberaler och klassiska liberaler...

Alex Voronov på Godhets Kuriren drog sig tillbaka efter Alice Teodorescus

utskåpning i Agenda...

har inte synts till sen  dess...

Inte för att Alice Teodorescu är en extrem nyliberal precis... en sån där nattväktarstats-kramare alltså... men ett starkare civilsamhälle på bekostnad av ett svagare politiksamhälle vill hon nog ha, precis som Sparreholmarn...

https://i.ytimg.com/vi/hWqal9o54MI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBEj4kmgHwRJjw5mmLFin6oXEx3KwAlice Teodorescu utklassar Alex Voronov i debatt om Sverigedemokraterna, Agenda 2016-09-18- Längd: 7:07.

sön 10 sept 2017

Kan man beskriva det kortare...

"Om tycke uppstår" skriver...

10 september, 2017 at 16:07

Mannen presenterar resurser. Kvinnan fertilitet. Titta i vilka äktenskapsannonser som helst...

Kvinnan beskriver sitt utseende. Mannen sin ekonomiska och sociala status...

Så långt har kvinnans frigörelse kommit…

Frihet och beskydd II

Framgångsrika insamlings-fonder är sedan ett halvt århundrade stabila bastioner för en skolmedicin som av allt att döma hamnat på en del villovägar...

Cancerforskarna sitter fast i den rådande hypotesen om att cancer är en genetisk sjukdom, en hypotes benämnd den somatiska mutations-teorin (SMT). Man menar att cancer uppstår från en enskild cell som ackumulerat ett antal mutationer i sitt DNA, mutationer som styr celldelning och tillväxt...

Hjärt-Lungfonden sitter på ett liknande fast i hypotesen om att högt kolesterol orsakat av mättade fetter i kosten, är grundorsaken bakom åderförfettning och hjärt-kärlsjuklighet. Allt detta har kraftigt bromsat upp framstegen inom den medicinska forskningen på dessa områden...

Redan i början av 1900-talet hade nobel-pristagaren Otto Warburg visat på mycket starka samband mellan blodsockerhöjande kost och cancer. Det fanns även forskning som tydde på att inflammationsdrivande kost kunde ligga bakom olika cancerformer. Problemet var att skolmedicinarna satt fast i sin somatiska mutationsteori och därför inte erkände betydelsen av andra miljöfaktorer än möjligen rökning, strålning och asbest...

Orsaken till att cancer gynnas kraftigt av högt blodsocker är att cancerceller främst får sin näring via fermentation av sockerarter som glukos och fruktos. Det beror i sin tur på att cellernas små kraftverk – mitokondrierna är skadade. Friska celler däremot kan klara sig bra utan socker genom att istället förbränna fett i form av ketonkroppar. Den förmågan saknar cancercellerna, vilket Warburg alltså visat redan för nästan ett århundrade sedan. Dessa mekanismer är sannolikt förklaringen till att diabetiker löper en tre ggr större riska att dö i en cancersjukdom än personer med en normal blodsocker- och insulinnivå...

På vems sida står skolmedicinen – 5?

Sverige har under lång tid styrts av politiker med synnerligen dimmig blick...

De har påhejats av journalister och kultur-arbetare med politiska vanföreställningar om att inga gränser finns för vilka åtaganden som välfärdsstaten kan bära utan att det får konsekvenser på dess kärna...

Nu ser vi konsekvenserna av decennier av felprioriteringar, missgrepp och rena vanföreställningar. Priset betalas av den som blir utsatt för brott och aldrig får upprättelse, den som står i en vårdkö som aldrig tar slut, det barn som går i en skola som inte klarar upp upprätthålla studiedisciplinen och den som måste flygas till Finland för att föda barn...

Allt detta, får vi veta, är bara en utmaning. De politiska vanföreställningarna tycks inte ha upphört än...

Politiska vanföreställningar

 

Ann Heberlein i ett personligt samtal med Helena Edlund...

Helena Edlund är stridbar präst och journalist med bland annat utlandsmissioner i Försvarsmaktens tjänst bakom sig och är en av grundarna av "Mitt Kors"...

Korskampanj med dolda avsikter - Godhets Kuriren

De som anslutit sig tycks på det hela drivas av goda avsikter. Samtidigt finns det ett konfliktsökande drag i kampanjen. Vissas stöd till den tycks handla lika mycket om att manifestera solidaritet med förföljda som ett sätt att positionera sig mot andra svenskar i debatten om religions- och kulturmöten.

Och det finns fler problem. En av initiativtagarna, prästen Helena Edlund, har koppling till Sverigedemokraterna. 2012 valdes Edlund in i sociala resursnämnden i Malmö som ersättare för SD. Hon har medverkat på Lantvärnet, en försvarspolitisk blogg för personer som står SD nära och där flera riksdagsledamöter för SD publiceras, som Mikael Jansson och Robert Stenkvist. Hon har även deltagit i produktionen av Sverigedemokraternas webb-tv. Inslaget "Imam i Storkyrkan" från 2011 kan ses på Youtube.

https://i.ytimg.com/vi/f_im7vRzqYQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLA-2GhABjAKcfaKBJJ9CYtNjMTk6QHelena Edlund i samtal med Ann Heberlein

Pat Condell, född 1949, är en brittisk skribent, politisk kommentator, ateist och internetdebattör. Han har sedan 2007 laddat upp kortare videoklipp på Youtube där han kritiserar religion och politiska system...

Condell menar att religion är ett av mänsklighetens största problem. I sina videoklipp argumenterar han emot hur föråldrade kristna och muslimska kulturer och seder behandlar bland annat kvinnor. Vid valet visade Pat Condell ett stöd för det EU-kritiska partiet United Kingdom Independence Party...

Multiculturalism and political correctness are sucking the life out of western society and making us less free...

We can now be arrested for having the wrong opinion, democracy can no longer change our destiny, and in turning a blind eye to the misogyny of Islam, we’re behaving as if the rights of women are negotiable...

Enough is enough. Silence is no longer an option...

https://i.ytimg.com/vi/ydPZRoLzu-E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLC6vXMOHXRDvORyraO2T40HCM7kRwEurope Is Killing Itself

Pat Condell och hans bok... "Freedom Is My Religion"

lör 9 sept 2017

Sparreholmarn är inte det

minsta konsumtionskritisk som Nina Björk... när det gäller musik alltså...

Nästan inget kan göra mig så Nina Björkig som musik. Den digitaliserade, strömningsslappa, nedladdningskladdiga musiken, alltså. Den som finns att plocka som miljarders övermogna, lågt hängande frukter varsomhelst, närsomhelst om du bara har en smartfån...

När svälten var norm för musikintresserade, var det en dygd att vara frossare. Att äta allt, om och om igen med ohämmad, glupande aptit. När det ständigt nybystade smörgåsbordet aldrig är mer än ett lojt gaffelhugg borta, krävs helt andra dygder. De asketiska, njugga och skeptiska dygderna...

Nej, nej. Jag vill inte ransonera musiktillgången. Tror jag. Men det här överflödet förvandlar oss från levnadsglada, hungriga sökare till sippa, proppmätta sovrare... 

Mer om Överflödet förvandlar oss till proppmätta sovrare

Godhets-kuriren eller Expressen Light... undviker att berätta om verklig-heten... Tystnads-

kulturen är kompakt som Dahlberg skriver...

I Eskilstuna har trångboddheten gått så långt att barn tvingas uträtta sina behov i trapphusen. Flyktingkrisen är långt ifrån över...

Familjerna bor oerhört trångt. I många lägenheter bor 8-9 barn som ska dela på en toalett. Följden blir att människor söker sig ut i trapphusen för att uträtta sina behov. Att städa bort avföring har blivit vardag för fastighetsskötarna...

Trapphusen tjänar dessutom som fritidsgård för alla barn som inte får plats hemma. De har blivit ett tillhåll med mycket väsen och drogförsäljning...

Är flyktingkrisen över? Inte ute i kommunerna

Sjuklövern driver svenska folket i armarna på Sverie-demokraterna... för Shs egen del är partipolitik ett avslutat kapitel...

Tricki Dick skriver... Sverigedemokraterna hemfaller inte åt det enkla, det fega. Partiet vågar stå för sina värderingar, hur vindarna än blåser...

Denna ärlighet, som är en konsekvens av att man står på en solid värderingsbas, förklarar partiets framgångar i opinionen. Medan de andra partierna vacklar, bortförklarar och allmänt uppträder undflyende, agerar SD rakt och tydligt i alla tidens viktiga aspekter...

Jag lämnade partipolitiken år 1999 eftersom jag tröttnat på förljugenheten, tröttheten och fegheten. Jag återvände till den politiska sfären som redaktör eftersom jag såg att SD vågar stå för det som krävs i vår tid, även om det blåser snålt. Sådant inger stor respekt hos mig...

Och efter drygt ett år, har den respekten inte avtagit utan bekräftats...

Mitt första år med SverigedemokraternaDen självutnämnda moraliska stormakten har förvandlats till ett avskräckande exempel, som av våra närmaste grannländer till och med börjat upplevas som ett hot.

I mars förra året förklarade Norges statsminister Erna Solberg att man i händelse av en svensk systemkollaps skulle kunna tvingas säga upp Genèvekonventionen och stänga landets gräns mot Sverige...

I en debattartikel i finlandssvenska Hufvudstadsbladet konstaterades härförleden att det största säkerhetspolitiska hotet mot Finland inte längre kommer från Ryssland. Det verkliga hotet kommer nu från Sverige, i form av exploderande gängkriminalitet och ett accelererande sönderfall av viktiga samhällsinstitutioner...

I Sverige förblir dock den officiella hållningen att det verkliga problemet ligger i spridning av illasinnade nidbilder, som påstås sakna förankring i svensk verklighet. Både Utrikesdepartementet och Svenska Institutet lägger stor möda på att bekämpa det man kallar ”fake news”. Denna krampaktiga försvarsmekanism börjar nu anta dimensioner som är direkt patetiska.

Sylvi Listhaug möter ”Bagdad Bob”

”Staten måste sluta bostadscurla friska människor med goda inkomster mitt i livet. De ska själva klara att inom egen budget fatta beslut om sin konsumtion”...

VA! Bestämma själva?? Om sitt boende?? Det som varit anatema inte bara för det egna partiet utan för alla partier, inte minst de förment liberala eller konservativa. En f d LO-höjdare som tar sådant tal i sin mun blir i tokvänsterns ögon en klassförrädare. Så all heder åt honom på den punkten...

I det här fallet hade det alltså varit fullt befogat för en LO-ekonom att skuldbelägga även borgerligheten, inklusive den gamla kontrahenten, Svenskt Näringsliv, som lika tyst som andra tigit om medborgarnas/folkhushållets förlustnota, eftersom systemet gett klirr i kassan hos en tung medlemsgrupp, byggföretagarna. Marknadsekonomins förrädare hittas även i kapitalismens svenska högborg.

I anslutning till diskussionen om de nya libertarianska partierna bör nämnas att alla tre, MED, KLP och KV kräver att hyresregleringen skrotas. En utmärkt gemensam plattform, som gjord för den kartellsamverkan som troligen är nödvändig för att forcera riksdagsspärren.

Rätt, men fegt, om bopolitiken!

fre 8 sept 2017

#Jagärhär är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som startades som en Facebookgrupp av journalisten och författaren Mina Dennert...

Jagärhär – Wikipedia

Kanske inte partipolitiskt bunden men medlemmar i PK-sekten... trogna den korporativistiska rörelsen... en grym samverkan med alla etablerade boulevard-tidningar...

Under torsdagskvällen stängdes fulsidan ner men redan under fredagen var en ny i gång...

Granskning Sveriges Facebooksida nedsläckt efter deras hot

En djupt olycklig sörmlands-tidning i krig på Facebook med Sverige Granskar...

5 saker du gör på Facebook som faktiskt gör dig djupt olycklig

Flera nya studier visar att dessa fem Facebookbeteenderna påverkar din hälsa negativt...

1000-tals anmälningar mot Facebook-gruppen Granskning Sverige, GS, har till slut fått den sociala mediejätten Facebook att agera. Sent i torsdags kväll stängdes gruppen ner...

Granskning Sverige blev för mycket – även för Facebook

Ingrid & Conrad är så mycket mer än en podd. Vi arbetar med opinions-bildning för att rädda det svenska Sverige och för-hindra att svenska folket hamnar i... säger dom själva...

Hem » Ingrid Och Conrad

Sh har dålig koll på paret... Sverigefantaster och invandrings-kritiska förstås... men är dom främlingsfientliga, rasistiska eller till och med nazister...

Den här gången är det dom välkända dissidenterna Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin som samtalar med Ingrid & Conrad...

https://i.ytimg.com/vi/H_97VfUVUlI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBjoR-N383ZyxlEnf3lCXCjksBszQIngrid och Conrad #109 - med Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin

 

Ingrid & Conrad pratar med hatsajtarn Fabian Fjälling...  Sverige Granskar... Han som hatar "Jagärhär"...

Och med partiledaren för nya norska partiet Alliansen... Hans Jørgen Lysglimt Johansen – Wikipedia

Det blir förstås mycket improviserat pladder på poddar... inte nödvändigtvis ogenomtänkt men tungan slinter lätt när man i hastigheten inte hittar rätt ord för att beskriva något...

https://i.ytimg.com/vi/i6X3XyNbpwA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBa7TlZKW7BRn4YEZn1s5xQgLqKAgFredagslive med Ingrid och Conrad - med Hans Lysglimt och Fabian Fjälling! - 170908 tors 7 sept 2017

 

Tänk om Ingrid & Conrad har rätt... samtalar med varandra om aktuella dagshändelser...

Lite gnälliga förstås, tycker nog PK-Sverige... och särskilt AFA-kollektivet...

Antifascistisk aktion i Sverige – Wikipedia

Oerhört tröttsamt är det att lyssna på enskilda människors syn på sakfrågor staplade på varandra i all oändlighet...

https://i.ytimg.com/vi/LvRAQQua5Hw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAzKl7Hv8-YyC5Ra8Oww4Sh6UoYJA170907 - EU tvingar och stryper, AFA surar

Sh behöver inte fördjupa sig i synen på sakfrågor... färdriktningen för det överorganiserade samhället och dess utdragna plågsamma sotdöd är så uppenbart tydlig...

tors 7 sept 2017

Schizofrena foliehattar utrotar dom rättrogna... Sjuka liberala socialister förintar därmed hela miljö-muppepartiet...

Vi jobbar och stressar ihjäl både oss själva och planeten. Den mest grundläggande skillnaden mellan regeringspartierna är att S menar att arbetet är grunden för allt annat, vi lever för att arbeta, medan MP menar att vi arbetar för att leva. När samhället utvecklas finns det utrymme för reformer. S och andra partier vill öka tillväxten, köpkraften och ser människan som huvud-sakligen en ekonomisk varelse...

Miljöpartiets traditionella syn har varit att utveckling, robotisering med mera ska användas för att korta arbetstiden och låta de icke-materiella bitarna av livet växa. Mer tid för personlig utveckling, relationer. Ge alla människor utrymme i vardagen att bli uppskattade för den man är och det man gör, utanför arbetslivet och det man konsumerar...

Makten viktigare än allt annat för Miljöpartiet

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i percep-tionen eller verklighets-uppfattningen, så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, van-föreställningar och hallucinationer...

Statsminister Stefan Löfvén är pressad av transport-styrelseskandalen. Tro inget annat, även om Alliansen inte lyckas samla sig för det avgörande hugget...

De verkar varken förstå att de har chansen eller på allvar vilja regera landet. De bör alltså inte få några röster alls i kommande val. Det måste vara den logiska slutsatsen av att se riksdagspartier posera med makten att bilda regering, men inte våga. Att vara eller inte vara, det är frågan!...

Men för att ändå lätta lite på trycket och låta s-stats-råden få en andningspaus släpper Löfvén ut mp-statsråden på en cykeltur inför media. De sker på elcyklar och stats-råden har fått 5 miljarder kronor att spendera på klimatågärder. De vill lägga en del av dessa pengar på 25-procentiga subventioner till svenssons köp av elcyklar...

Det lättsinne med vilken nuvarande regering hanterar såväl säkerhetsinformation som skattepengar till gigantiska slag i luften är mer än häpnadsväckande dåligt. Dessa partier förtjänar inte heller några röster i nästa års val...

Så illa är det faktiskt med det demokratiska styret i Sverige, 85% av de som sitter i riksdagen förtjänar inte att vara där. Förtjänar inte att styra landet. Förtjänar inte förnyat förtroende...

MP på crescenten

Försäljning av elcyklar utvecklas mycket gynnsamt eftersom många cyklister, framför allt äldre, tycker det är skönt att inte behöva pressa sig i uppförsbackar och i motvind. Försäljningen går därför alldeles utmärkt...

Detta räcker förstås inte för miljöpartiets talespersoner som nu vill införa särskilda subventioner och således hjälpa till att reducera överskottet i de nationella finanserna. Vidare vill man göra allt för att höja partiets politiska profil för att inte hamna i mediaskugga och riskera att falla under 4% spärren i nästa års riksdagsval. En händelse som emellertid inte alla skulle beklaga...

Min förhoppning är att riksdagen säger nej till dessa fullständigt onödiga subventioner. De utgör dessutom som P1 meddelat ett stort problem för handeln eftersom alla som planerar köp av elcykel av naturliga skäl uppskjuter ett sådant beslut i väntan på kommande subventioner. Då något sådant ännu inte tidsmässigt bestämts leder förslaget till att handeln avstannar vilket skapar stora och fullständigt onödiga problem för elcykelhandlarna...

Subventioner som inte behövs

Maria skriver:

7 september, 2017 at 12:28

Jag har min egen teori om varför vi ser den här utvecklingen, iallafall på kommunal och regional nivå. Det kan mycket väl ha sina paralleller till riksplanet också...

När min morfar var politiskt aktiv i Centern så hade kommunen två eller tre heltidsanställda tjänstemän. Partierna å sin sida hade hundratals medlemmar och aktiva som engagerade sig i samhällsfrågorna...

Nu har samma kommun 1500 anställda inom kommunen (visserligen en stor andel lärare som inte fanns på den tiden) och partierna har en handfull aktiva. Faktum är att partierna toppstyrs inte sällan av en liten grupp som mer eller mindre försörjer sig på politiken. Ofta har företrädarna en sämre förankring på arbetsmarknaden och kanske inte så stor erfarenhet av att leda företag eller sitta i styrelser...

Likväl är detta deras uppgifter inom kommunal verksamhet. På andra sidan bordet har de hundratals tjänstemän som i sin tur har politiska agendor som de med sitt blotta antal kan driva igenom utan att politikerna mäktar med att styra dem...

För att lyckas bättre med att styra förvaltningarna anställer man förvaltningschefer med en tydlig politisk hemvist i det egna lägret. Det underlättar något när man inte har erfarenheten från att styra större organisationer i näringslivet...

Tyvärr är det istället ganska vanligt att politiker avpolletterar fullt dugliga tjänstemän som man inte lyckas styra med de medel som faktiskt finns till hands. Man har inte alls kompetens att sätta rätt kontroller på plats. Det är naturligtvis inte effektiv hantering av resurser eller skattepengar när man inte förstår att rätt kontroller skall sitta på plats. Man har helt enkelt inte förstått vad som medföljer av KL kap 6...

Att bevittna detta på första parkett inom den kommun jag bor i, har gjort mig mycket bedrövad och bekymrad över vart vår demokrati är påväg....

Det vore intressant med ett inlägg om ifall det finns motsvarande mekanismer på nationellt plan...

Myndighetssverige politiseras och korrumperas
DACA har alltså givit många illegala invandrare amnesti som sedan använts i syfte att begå extremt grova brott mot amerikaner...

Barack Obama påpekade ett antal gånger under sitt presidentskap helt korrekt att han som president inte får stifta migrationslagar eftersom det bryter mot Konstitutionen, närmare bestämt kring maktfördelningen. Kongressen stiftar lagar och presidenten verkställer lagar enligt Konstitutionen...

Helt plötsligt 2012 och 2014, utan varesig förankring Kongressen (lagstiftande institutionen), Konstitutionen (maktfördelningen) eller lagboken (immigrationslagarna från 1952 som Högsta domstolen upprätthålligt), beslutade Obama att stifta DACA, Expanded DACA och DAPA trots att Obama redan officiellt klargjort flera gånger att sådan lagstiftning var både lagbrott och konstitutionsbrott och att Kongressen ska stifta migrationslagar...

Kritiken kring DACA borde riktas mot Barack Obama, inte mot Donald Trump

ons 6 sept 2017

Vilka är det egentligen som är de störande elementen i den offentliga debatten?

För helvitte, medborgare...

korporativism är ingen vänster-höger-rörelse... det är en maktrörelse...

Allt fler skribenter i såväl Sverige som USA börjar inse att det är vänsteraktivisterna som är fascisterna. Det är de som stör ordningen, det är de som är hotet mot det fria ordet. Det är de som kolporterar hatet i allt de gör...

Dessa vakna börjar också sprida den självklara kunskapen att nazismen, nationalsocialismen, var en vänsterrörelse, en korporativistisk rörelse av kollektiv samordning för statens expansion. Det var och är vänster, inte höger som man i 70 år med viss framgång försökt lura i oss...

Som vanligt kan man lura alla människor någon gång och vissa människor varje gång. Men man kan inte ens i fråga om nazismen lura alla människor hela tiden...

Nu gäller det att hålla ut och envetet berätta sanningen. Arbete är nog bra för att göra människor fria, men sanningen är bättre! Det som aldrig upphör att förvåna är att så många människor ständigt är redo att låta sig luras av vänsterpropagandan...

Vänsterfascismen – Hatets kolportörer

Från höger är nassar vänster... från vänster är nassar höger...

Brunhögern sitter på herrgården!   Brunhögern går aldrig i rasistmarscher! Det är brunsossarna som är gatans barn!

Brunskjorta = gammal tysk nazist!Svartskjorta = gammal italiensk fascist!

Grönskjorta = gammal rumänsk fascist!

Modern brunskjorta = rasist som vill förädla folkmaterialet!

Modern svartskjorta = överhet som vill begränsa individens frihet!

Problemet är att nazismen finns på alla håll och kanter...          

Den fanns och finns förstås även i akademiska miljöer... trodde ni nåt annat...

En nazist kan inte placeras på vänster-högerskalan... Myrdal föreslog sterilisering av "undermåliga"... 

En "cirkulationsprocess varigenom biologiskt degenererade individer avskiljes" i syfte att uppnå "en mer varaktig rasbiologisk selektion, framför allt  vad gäller sinnesslöa"

Förbud av nazistiska organisationer inte möjligt

Naivt om förbud mot nazistisk organisering i Fria Tidningar

Att förbjuda nazistiska organisationer är ett lockande tanke. en framförs med jämna mellanrum av vänsteraktivister och flyktingaktivister såväl som liberaler och en del andra. Argumenten är rimliga, nazisterna är mot demokratin, de är för våld, kränker

Att förbjuda nazistorganisationer är meningslöst

Terrorism i Norden är högerextremistisk. Det har den alltid varit. En klar majoritet av alla terroristdåd som ägt rum i Norden har utförts av högerextremister. De värsta terroristdåden har utförts av högerextremister. I Norge och Sverige förekommer i stort sett endast högerextrema terroristdåd och inga andra...

En sossekarikatyr som vill visa upp tiggarna likt aporna på skansen... sicken uppochner-vänd värld...

Vi andra kan ju tänka sig att betala en hundring per månad i skatt för att slippa se människor bli förnedrade...

Att ställa upp för samhället svagaste i solidaritetens namn är ju inget för karikatyrsossar nu för tiden...

Rika vill slippa se fattiga på gatorna

Jag (Jan-Olof Sandgren)

tänker inte på den uppriktiga välvilja som finns hos vanliga människor, och som är en del av svensk kultur (omtalad redan i Havamal)...

Jag tänker på den storslagna ‘välvilja’ som Carl Bildt gav uttryck för när han myntade begreppet ‘humanitär stormakt’. Samma sorts välvilja som Fredrik Reinfeldt spann vidare på, när han 2014 bad oss ‘öppna våra hjärtan’ medan han själv öppnade våra gränser...

Motiven för denna politik är dunkla. Hade man velat rädda flyktingar finns långt effektivare sätt att gå tillväga, något som bland annat framlidne professor Hans Rosling har påpekat.

Kanske är förklaringen helt enkelt "mänsklig fåfänga". Om medelmåttiga politiker som Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och Åsa Romson ska ha en chans att ta plats i framtidens historieböcker, räcker det inte med att de gör sitt jobb. De måste genomföra storverk som slår världen med häpnad...

Storverk kostar pengar, mycket pengar. Varje nytt problem bemöts med ekonomiska stödåtgärder, som kanske mera bekräftar statens roll som välvillig och empatisk aktör än löser själva problemet. Lite som att klistra pepparkakshjärtan utanpå fasaden...

Vi har ännu bara kommit till mitten av sagan. Hans och Greta har vaknat upp i sina sängar och upptäcker att häxan kanske trots allt inte är så god. En dålig stämning börjar sprida sig i pepparkakshuset...

Det svenska pepparkakshuset

Allt handlar om Sverige-bilden. Paulina Neuding har träffande beskrivit att ”det är så här länder på nedgång beter sig.”

Verkligheten är inte längre viktig, det är föreställningen av den som spelar roll. Vad befolkningen tror, inte vad den nog innerst inne egentligen vet.

Denna bekymmersamma inställning till politiskt ledarskap gör sig gällande på område efter område. Och de förfärande konsekvenserna blir nu alltfler vittne till dagligen...

När tiggare avslöjas med att använda bilder av svenska barn som ”sina” blir reaktionen ljum för att inte säga infantil. Sådant kan ju hända den bäste. Att det just nu pågår en rättegång där ett tiotal målsägare hävdar att de blivit tvingade att tigga och fråntagna inkomsten de tiggt ihop, spelar tydligen ingen roll...

Bara om fler börjar öppna ögonen och faktiskt använda dem för att se med, kommer vi kunna lösa de reella problem som Sverige har. Innan dess är allt annat meningslöst...

Något har hänt

tis 5 sept 2017

Att inte våga brottas med symbolernas kraft, att freda dem från tankar och perspektivförskjutningar, skulle förta en stor del av poängen med dem. Dessutom vore det räddhågset på ett sätt som inte anstår ett öppet samhälle med någorlunda självförtroende...

Det är klart att man måste få skända svenska flaggan, av precis samma skäl som det måste vara tillåtet att publicera karikatyrer av Muhammed...

Det innebär inte att alla sådana försök är tänkvärda eller lyckade. Flaggan på Sergels torg signalerar mest Kultursveriges självgodhet. Den är ännu ett exempel på hur man inte förmår ifrågasätta sig själv, bara andra...

Om man ändå skulle använda konstverket till att få i gång en intressant diskussion, måste man kliva upp ett par trappsteg högre än konstnären och Kulturhusets kommittéer. Man kunde till exempel öppna en diskussion om nationens dubbelhet. Om hur nationen å ena sidan kan användas som ett tillhygge. Hur den å andra sidan i praktiken utgör grunden för demokrati, rättsstat, frihet och allt det som följer med medborgarskaps-tanken...

I tisdags publicerade Dagens Nyheter en utmärkt artikel i ämnet av kulturhistorikern Dan Korn. Strunta i flaggstången. Läs den i stället...

Artikeln av Dan Korn

Oförarglig skändning av flaggan

 

Frihetliga partier och före-språkare har ett problem, de består mest av män. Det finns kvinnor bland liberalerna, men frihet är sällan det de mest argumenterar för. Friheten har helt enkelt svårt att locka stora skaror kvinnor...

Så har det varit länge. Utan att gå in på biologism är det så att kvinnor i många situationer prioriterar trygg-het, vilket flera undersökningar konstaterat. För att locka fler kvinnor kan man inte komma med Benjamin Franklins kända citat: ”De som är redo att försaka en avgörande frihet för tillfällig säkerhet, förtjänar varken frihet eller säkerhet.” För kvinnorna kommer att uppfatta det som att kvinnans säkerhet och trygghet är underordnad mannens frihet...

Man måste lyckas förklara att friheten, för både kvinnor och män, är en förutsättning för säkerhet och trygghet. När människorna, medborgarna, män och kvinnor, är fria att söka vilken försörjning de vill och fria att byta yrke och försörjning om de önskar eller av någon anledning måste, då är friheten en garant, en förutsättning för tryggheten...

Till sin hjälp med den förklaringen kan man ta en kvinna, Marie von Ebner-Eschenbach. Hon sa nämligen, ”De lyckliga slavarna är frihetens bittraste fiender”. Så de kvinnor som nöjer sig med ofrihetens trygghet, gör sig själva till frihetens fiender. Alla de unga kvinnor som idag gör framgångsrik solokarriär som exempelvis artister, de bör övertygas om att hjälpa sina medsystrar genom att kräva även deras frihet att välja. De bör avkrävas ett svar på varför de så ofta kräver socialismens bojor för sina medsystrar när de själva så uppenbart njuter frihetens frukter?...

Var är brudarna?

Flertalet av våra vanliga metabola sjukdomar och ålderskrämpor initieras av inflammationer...

Infektioner är angrepp på kroppen... inflammationer är kroppens sätt att försöka läka sig...

Inflammationer är i vid bemärkelse kroppens immunologiska reaktion på faktorer som uppfattas som farliga. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då vävnader utsätts för skada. Skadan kan orsakas av främmande organismer som trängt in i vävnaden, förgiftning, mekanisk åverkan eller främmande irriterande ämnen. 

Inflammationen är kroppens åtgärd för att få bort de störande faktorerna och påbörja läkningsprocessen...

Det är viktigt att förstå att inflammation inte i sig måste innebära att det förekommer en infektion. Men immunologiska reaktioner på infektioner orsakade av bakterier, svamp och virus sätter igång inflammationer. Kroppen pumpar fram mer blod till infektions – eller skadestället och vi får en bula eller igentäppta andningsvägar av det frampumpade blodet...

Att skomedicinen börjar tafsa på människors immunförsvar med denna ny typ av farliga droger är hotfullt och skrämmande. Man styrs tyvärr helt av Big Pharmas ekonomiska intressen och undviker att söka bot. Friska människor är nämligen inga bra kunder. Självklart borde forskningen istället satsa på att hitta regimer som gör att vi får färre inflammationer och därmed slipper en rad av våra vanligaste metabola sjukdomar, utan att hämma immunförsvaret...

På vems sida står skolmedicinen – 4?

Tanken att anpassa sin politik till medborgarnas samhällssyn har varit svenska politiker främmande. Den svenska överheten har funnit det omöjligt att förena med-borgarnas samhällssyn med sin egen självbild som central aktör i en alltmer globaliserad värld där den svenska nationella identiteten gradvis upplöses...

Det är därför redan nu helt klart att såväl de socialistiska partierna som alliansblocket unisont kommer att kraftigt markera mot SD och ta till alla medel för att tränga tillbaka partiet. Detta kommer med säkerhet att bli ett ledande tema i den förestående valrörelsen. Strategin kommer säkert att fungera om de också tar till sig delar av SDs politik. Men strategin kommer inte att fungera om partierna fortsätter som om inget har hänt...

Missnöjet i landet är nämligen alltför omfattande över det senaste decenniets allvarliga misslyckanden inom migrationspolitik, utbildning, försvar och bristande polisiär ordning. Medborgarna är upprörda över dessa brister trots höga skatter och vill därför snarast se en ändring. Det som förvånar är att borgerliga partier önskar fortsätta dagens schizofrena politik där man varken vill eller inte vill ha politiskt inflytande och nöjer sig med diverse lama protestyttranden eller att föra en inofficiell DÖ-politik. Märkligt nog finns det ingen seriös ambition att stämpla vänsterpartiet på samma sätt som man fortsätter att stämpla SD. Orsaken är här säkert det etablerade stöd som kommunism och vänsterpolitik har hos den svenska journalistkåren samt bland flera av landets kändisar...

Det mest troliga är därför att Sverige politik knappast kommer att ändras och det mest troliga är därför att dagens vänsterpolitik kommer att fortsätta. Utan någon form av social eller ekonomisk kris kommer inte landets överhet att bry sig...

Det omöjliga politiska landskapet

Nutidsbeskrivningen av Sverige, den så kallade Sverigebilden, är synnerligen polariserad. Förenklat skulle den kunna beskrivas som tvådelad – en positiv och en negativ. Men det finns mer i den än så.

Regeringen, liberaler, folkpartister och vissa libertarianer sällar sig till den första gruppen. De pekar på den höga tillväxten, gör historiska jämförelser av förekomsten av vissa brottstyper nu och då, och är hysteriskt klämkäcka när så krävs.

Den negativa är i sig själv tudelad. Inom den återfinns nationalister som menar att nationen är på väg att gå under, men även besvikna borgerliga som månne inte spår ett framtida inbördeskrig men är pessimistiska kring Sveriges utveckling och dryftar planer på emigration.

Bland pessimisterna hittar vi också folk inom vänstern. De tror att Sverige är på väg att spåra ur i rasism, nazism och högerextremism.

Hitler, okunskapen och institutionerna

mån 4 sept 2017

Ni har säkert redan noterat det. Vanligt folk finns inte längre. Nu förväntas alla människor leva sin dröm och i realtid meddela omvärlden hur denna dröm ser ut och gör dem lyckliga.

Framgångsrika idrottare har redan gjort det i decennier. Musiker och skådespelare likaså. De har alla haft tillgång till redan etablerade arenor där de kunnat visa upp sina ställföreträdande liv för oss som inte lever så...

Med Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och annat som brukar samlas under beteckningen sociala medier, kan vem som helst skaffa sig en ställföreträdande persona att visa upp för världen. De som lockar många följare kan leva på annonsintäkter och bara sitt kändisskap via redan etablerade kanaler (gammelmedia)...

Men är det verkligen att leva, att konstruera en fasad, en mask att visa upp? På vilket sätt utvecklas sådana människor? Livet är långt, för de flesta. För att härda ut önskar vi vanligen en livslång förkovran i något. Även om denna förkovran nästan uteslutande går till spillo när vi dör vill vi lära mer. Gör vi det rätt lever minnet av något gott vi tillfört åtminstone en tid efter vår död. Som dom över död mans grav.

Ställföreträdande liv

Förr i världen behandlades diabetikerna (sockersjuka) med strikta kostregimer för att undvika höga blod-sockernivåer...

Idag har den av Big Pharma styrda skolmedicinen övergett den strategin. Nu ges inga strikta kostråd, utan diabetiker behandlas med dålig framgång med en lång rad kemiska preparat och med regelbundna insulininjektioner. Detta har blivit ytterligare en mångmiljardindustri för läkemedelsbranschen...

På samma sätt som det är självklart för en nötallergiker att undvika nötter i kosten, borde det vara lika självklart för en sockersjuk att undvika den kolhydratrika kost som är orsaken bakom sjukdomen...

Men detta är inte självklart för dagens skolmedicin och dess nutritionister. Istället motarbetas snarast läkare som rekommenderar sina patienter en kolhydratsnål kost och ett ökat intag av naturligt fet kost (s.k. LCHF-kost)...

Skolmedicinen står här helt på Big Pharmas sida och menar att sjukdomen skall behandlas med deras dyra produkter. Som vanligt inom dagens skolmedicin undviker man nästan systematiskt att adressera det som orsakar sjukdomen. Detta trots att man med kolhydratsnåla kostregimer ofta helt botar de sockersjuka...

På vems sida står skolmedicinen – 3?

En tokliberal orerar... Jag kanske lutar lite åt vänster, eller åt höger. Fast det heter ju inte höger längre, så om jag lutar dit säger jag nog att jag har borgerliga drag... säger knäppgöken...

Orera = tala, prata, orda, pladdra, babbla, bubbla, docera, skrodera, hålla låda, utbreda sig, predika; hålla tal...

Libertarianismen och den klassiska liberalismen är nästan i motsatt position till alternativ-högern. I vår rörelse är de estetiska idealen helt underordnade, nästan irrelevanta i jämförelse med, de moraliska principerna...

I århundraden har våra ideologiska fränder hamrat, slipat, och justerat frihetens moralkod och filosofiska fundament. Våra värderingars resultat behövde aldrig bli vackra, de behövde bara bli rättfärdiga. Lite raljant kanske man kunde säga att alternativ-högern är en rörelse som har en estetik men ingen fast moral, medan libertarianismen är en rörelse som har moral men ingen estetik...

Jag vill dock förfäkta en mer optimistisk beskrivning av vår egen rörelse. Eftersom den har satt individens frihet i centrum, byggt teorier om hur samhällen kan ordnas på olika sätt beroende på vad dess medlemmar föredrar, och därmed framhärdat allas rätt att ge uttryck för sina estetiska preferenser så kan vi se annorlunda på saken...

Vi behöver inte säga att libertarianismen inte har någon estetik, istället kan vi säga att den har varje tänkbar estetik. Att andra ideologier inte tillåter oss att leva som vi vill, men att vår drömvärld skulle tillåta dem att organisera sig frivilligt, är trots allt ett vanligt tankesätt i våra kretsar...

Libertarianismen och estetiken

Allt oftare grips jag av den isande känslan av vårt land befinner sig bortom kontroll, strömmen mot vattenfallet går nu fortare än skutans motorer förmår driva oss bakåt mot räddningen. Det är stadiet före det fria fallet...

Det kan hända att vi, eller i varje fall några av oss, har tur och inte drabbas så mycket av det som man kan förvänta sig inträffa när det statliga våldsmonopolet bryter samman och tillvaron ligger öppen för envar som har ett övertygande vapen och visar sann beslutsamhet att bruka det...

Jag grips av panik när jag tänker på det. Men oroar jag mig i onödan? Se där en avgörande fråga. Hur ska man veta? Nu ska jag tala om hur jag tänker...

Det finns två motsatta berättelser. Den ena är att Sverige är på rätt väg och att migrationen  kommer att rädda nationen och skapa ökad tillväxt och rädda pensionerna. Den andra är att Sverige är på fel väg och att den vägen leder till avgrunden. Hur ska man veta? Man tolkar uttalanden och händelser, man gör bedömningar, man försöker bilda sig en uppfattning...

Själv blir jag alltmer benägen att förtvivla. För varje dag som går så tappar den första berättelsen trovärdighet. Det är inte så att det plötsligt kommer fullständigt övertygande bevis för att den berättelsen är fel. Det handlar bara om att indikation läggs till indikation och att det till slut inte finns någon rimlig anledning att tro att den berättelsen skulle vara tillförlitlig...

Vi debatterar och pladdrar men vad handlar det om?


Claudia de Longueville

Princeton University

Nu sätts alla resurser in för att bevara "Sverigebilden", Johan. Hur förändrad verkligheten än är, så skall landet framställas, som om ingenting har hänt...

Att allt är, som det alltid har varit.
Den gamla föreställningen om riket, som blomstrande, välmående och problemfritt skall till varje pris vidmakthållas...

När ingenting längre kan göras för att påverka de dystra och obehagligt påträngande realiteterna, så kan man åtminstone utöva inflytande på hur dessa beskrivs. När ingenting annat återstår, så kan man i alla fall försöka med att bearbeta, anpassa och moderera beskrivningen av det faktiska tillståndet. PK-ställningarna måste ovillkorligen hållas och då är alla medel tillåtna. Fienden är sanningen, och den måste blockeras så länge det går...

För det uppdraget, mobiliserar man nu de oändliga skaror, som under årtionden kläckts fram i den svenska flumskolan. Årsklasser, som formats sedan barnsben, och inympats med den enda och garanterat "rätta värdegrunden"...

Det är detta rikes monstruösa ymnighet av "inbillade goda", som nu kallas in. Allt för att det politiskt korrekta patrasket, fortsatt skall kunna topprida det plågade landet. Landet kan inte längre styras utan ständig desinforma-tion, lögner och falsarier. PK-vandalernas inbitna fanatism är, som vore den direkt-levererad från "Galna kvartsseklet"...

Mörkret faller allt djupare i Svea rike. Det finns ingen tröst att få. Det är för sorgligt, men Sverige är sannerligen ett fasaväckande skräckexempel till nation. Det är en blod-isande djävulsk mardröm, som bara blir värre...

Sverigebilden: Rinkeby och Malmö – bilden som sprack

sön 3 sept 2017

Sparreholmarn är lite vänstervriden men en ärlig sådan... vill dock inte bli förknippad med svensk degenerad vänsterrörelse...

"En reporter fick i uppdrag att göra en faktagenomgång av blåsväder den moderate partiledarkandidaten Ulf Kristersson varit i genom åren."

Man kallar sig alltså opartiska, men letade specifikt efter negativa punkter kring Ulf Kristersson...

Listan som Ekot publicerade var direkt hämtad från den socialistiska webtidningen Dagens Arena och var alltså förutom helt osaklig och partisk även ett plagiat. Ni kan läsa den Googlecachade numera raderade Ekot-artikeln hos Google och jämföra...

Ekots Olle Zachrison medger - man var ute efter att smutskasta Ulf Kristersson

En katt bland hermelinerna...

Försöker hon ge DGS dåligt rykte...

Hon får skärpa sig rejält om hon ska få skriva nån mer bloggpost på DGS...

Ansvariga politiker vänder ryggen till

Sverige har hittills i år beviljat ungefär dubbelt så många asylansökningar som övriga Norden har gjort TILLSAMMANS...

Business as usual, om nu någon trodde någonting annat…

OBS! Detta rör beviljanden i första instans (Migrationsverket). Räknar vi med de ärenden som också beviljats av migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, så är det 23.183 personer som hittills har fått uppehållstillstånd i Sverige i år på asylgrunder. Sedan fördubblas allt genom den påföljande anhöriginvandringen.

Med tanke på de prognoser som Migrationsverket senast gjorde i juli kan vi förvänta oss att mellan över en halv miljon upp till drygt 800.000 personer söker uppehållstillstånd i Sverige fram till och med 2021. Se tidigare blogginlägg här.

Kopplingen till den senaste tidens händelser och den pågående massinvandringen är någonting som borde diskuteras livligt i media. Mer än någonsin är ett journalistiskt helhetsgrepp nödvändigt därför att en offentlig diskussion om konsekvenserna av det fortsatta stora inflödet är en överlevnadsfråga.

Lite nordisk asylstatistik och dess konsekvenser

https://morklaggning.files.wordpress.com/2017/09/beviljad-asyl-2017-aug.jpg?w=869

Märkligt nog verkar Arktis saknas på kartan över Riket, trots att det ligger mitt i det. Kanske skall man inte bli oroad genom att de råvaror – bl.a. olja – som ligger under istäcket nu ju tillhör det gemensamma Riket...

Kanske vet man också mer om denna dolda kontinent än vad man vill tala om. Kanske är möjligheten till kontrollerad avsmältning av istäcket en kalkylerad metod att sätta resten av världen under vatten, samtidigt som landmassan stiger upp till exploateringsbar nivå? Är en konstruerad global uppvärmning därmed en medveten ingrediens i programmet för depopulation av ekvatorzonen?...

Jag skall inte låta fantasin flöda alltför mycket, men helt klart är isen i Arktis en framtida resurs i en värld som kommer att lida brist på dricksvatten. Vilka tankar i övrigt som fått Brzezinski att välja denna geografiska avgränsning av globalismens första utbredning får vi inte längre svar på, men kanske finns där också en idé om ett etniskt och kristet sammanhållet landområde med goda utvecklingsmöjligheter för den västerländska civilisationen, fritt från religionskrig och tropisk hetta. Lite grand som ett nytt Vilda Västern som ligger och väntar…

Helt klart är att Brzezinski inte trodde på teorierna om en ny istid och en svalnande sol, annars hade han nog ritat en annan karta. Inte heller lär han ha trott på Putins mirakulösa omvandling till ett modernt samhälle, ett samhälle som faktiskt varken kommer att behöva USA eller EU!...

Kommer Vilda Västern att fortsätta varvet runt?

”Vi som konservativt parti (men inte höger) måste bli bättre på att lära oss om svensk historia och vårt svenska kulturarv. Det är våra traditioner som gör oss till svenskar”

Också i partiprogrammet betonas vikten av en specifikt svensk kultur, vilken definieras som ”summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen”. Det är en yvig och vid definition som belyser att det inte är helt lätt att definiera vad svensk kultur faktiskt är...

Frisk vågat att försöka! Den något vida definitionen fungerar fint med SD:s inledande definition av kultur – ”levnadssätt som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor, deras språk, seder, högtider, konst, musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar, normer och moraliska system”...

Vidare tar SD kraftfullt avstånd från kulturrelativism, och hävdar kulturens egenvärde. Kultur, i dess olika skepnader och former, är alltså inte bara medel till något utan faktiskt, enligt SD, ett mål i sig själv. Estetiska värden lyfts som argument för kulturens intrinsikala värde. Kultur behöver alltså inte, i SD:s vision, var nyttig. Ett konstverk, en bok, en teateruppsättning kan alltså finnas för sin egen skull, i egen rätt...

Granskning: Sverigedemokraternas kulturpolitik

lör 2 sept 2017

En nazistofob som mer än dom flesta givit national-socialister massmedial upp-märksamhet... vänster-höger-liberaler är måhända bara marginaliserade ångestfyllda knäppgökar...

Vad betyder fobi? Neurotisk ångestfull tvångsföreställning ungefär...

Mansplaining är välbekant och tveklöst stöddigt översitteri... men womensplaining då... ett stöddigt översitteri också men ur ett barnsligt, infantilt och omoget perspektiv... kan det vara så här

​Mansplaining, när kvinnor inte förstår...

Womensplaining, när män förstår bättre än kvinnor...

Just yttrandefriheten har vållat het debatt senaste tiden. Nazister tillåts demonstrera på gator och torg, de har monter i Almedalen och hatsajten Nya Tider deltar på bokmässan.

Och det är här åsikterna går isär. Om det är rätt eller fel diskuteras ändå upp på ministernivå. Att få yttra sig fritt är en bärande demokratisk princip. Men även yttrande-friheten har sina gränser, och det av goda skäl...

Den innebär visserligen att du har rätt att ha vilka åsikter du vill och du har rätt att framföra dem offentligt...

MEN... sen kommer womensplaining och slår in öppna dörrar... män, för det är väl dom Älsklings-kuriren menar, är nog väl medvetna om undantagen... ordningspolisen åtminstone är väl medvetna om dessa...

Det tycks vara så att Eva Burman lägger större vikt vid undantagen än vid huvudprincipen om yttrandefrihet...

Yttrandefrihet ja visst - men den har gränser

Enligt åklagaren har mannen "skriftligen uttalat sig nedsättande med syftning på trosbekännelse. Han skrev därvid Unga muslimer apor, en bra muslim är an död muslim".

Inlägget postades i en stängd facebook-grupp med 4000 medlemmar. Men rätten menade att brottet inte kunde ses som ringa då gruppen var tillräckligt stor och dömde mannen till 12.000 kronor i böter. Äntligen säger jag...

Ett klart fall av hets mot folkgruppen muslimer och ett hiskligt straff... kan förstås inte jämföras med bötesbeloppet om du saknar en lagenlig stege till ditt villatak... men i alla fall...

Sh snabbspolar Pettersson då och då... "uttalat hat, 

rasism eller uppvigling"

från redaktionens sida i olaglig mening hade nog ordningspolisen i så fall tagit hand om... Sh avstår från att läsa kommentators-fälten som nog inte är särskilt berikande...

Främlingsfientlighet och övertydlig kritik mot invandring och dess konsekvenser är naturligtvis legio i bloggen... att vara fientligt inställd till sina motståndare är ju inte de facto olagligt och inte heller unikt för Pettersson... typ...

"Olagliga verbala övertramp" som säkert förekommer, från överhettade kommentatorer, får väl Älsklings-kuriren anmäla till ordningspolisen i vanlig ordning...

Sh har dock läst kommentarerna till nedanstående bloggpost utan att finna något anmärkningsvärt... återger den första som mycket väl kan vara ett diktat, skrivet av herr Pettersson själv... vem vet...

pettersonaxeagentlemansgentleman
02 09 2017 at 23:10

Trevligt att se att så många medkommentatorer känner sig manade att uttrycka sin ärliga mening och därmed skrida till den i samtliga avseenden utmärkta Petterssons försvar.
Den uppmärksamme läsaren torde inte ha några egentliga svårigheter att ana den subliminala avund inläggets kavata antagonissa söker dölja bak förnumstiga pekpinnar avseende den demokrati och yttrandefrihet hon medelst den globalistiska häxkvasten de facto försöker sopa undan.

Nota bene, mina rättsinnade fränder, samtliga alternativa nyhetsförmedlingar som oförtrutet söker ge en rimlig och faktabaserad gestaltning av tidens skeenden, definieras per automatik som ”hat” och uttryck för ”högerextremitet” – fantasilösa epitet som säger mer om de destruktiva samhällsaktörer som begagnar desamma, än vad alla dessa repetitiva anklagelser och tillmälen säger om de som alltjämt dristar sig till att navigera via klarsyn och sunt förnuft samt viljan att värna om det land vi känner som Sverige, och därför valt antiglobalisternas växande skara.

Icke vid ett endaste tillfälle har undertecknad haft anledning att ifrågasätta redaktionens känsla för rent spel och verklig demokrati, där den rigoröst sakliga och välgrundade nyhetsrapporteringen fastmer konsekvent präglas av professionalitet och ansvarspolicy gällande det utbud man publicerar.
Något man icke med den bästa vilja i världen förmår säga om globalistorganet Eskilstuna-Kuriren och dess moraliskt underkapaciterade och ogenerat manipulativa megäror.

Förtäckta hot är däremot inget Petterssons ägnar sig åt, oaktat det i rättvisans namn kan förekomma vissa mindre genomtänkta kommentarer, formulerade av prenumeranter som styrs mer av spontan ilska än lingvistisk excellens.
Tack för ordet
Andreas.

Nej, du har inte rätt att sprida vilka åsikter du vill…Eskilstuna-Kuriren om Petterssons blogg

Att vara liberal är att vara kluven, säger Susanne Nyström, nyrekryterad ledarskribent från 2016...

Det är därför Sh kallar dom kluvna för tokliberaler... dom som inte kan skilja på fattiga och rika eller för den delen på positiva och negativa rättigheter...

Hon beskriver sig som socialliberal, och menar att det är så hon uppfattar kurirens ledarsida som helhet också. Inte för att positioneringen verkar vara så himla viktig. Att vara liberal är ju att vara kluven.

– Det finns många till höger som tycker att en liberal är vänster och många till vänster som tycker att en liberal är höger. Jag blev kallad för konservativ förra veckan och jag har blivit kallad för socialist tidigare, haha.

Susanne Nyström är tillbaka

Su Zan na Zan Xi'Andila, godhetens gudinna. Zanen har till uppgift att sprida godheten i världen... åtminstone i Godhets-kuriren...

Knäppgöken och PK-gossen... kan vi ha överseende med... han är alltför obetydlig för att 

uppröra... hans

självupptagenhet är

magnifikt sjuklig...

Vi som försöker att förstå varför

tyska folket blev nazister behöver inte åka till Auschwitz... autentiska nya och restaurerade filmer från nazitiden blir bara fler och fler...

Hakelius lånar ut orden från länkarna nedan...

Det finns ingen stor oenighet om det oförsvarliga i folkmord. Och att våldsamma nazister utgör ett konkret och fysiskt hot, inte bara mot judar och homosexuella, utan mot var och en av oss som kan råka hamna i vägen, är inte en diskussionsfråga. Det är ett faktum...

Det finns helt enkelt få saker det råder så bred enighet om i Sverige som att nazism är vedervärdigt och att polis och rättsväsende måste hålla våldsbenägna nazister kort...

Sh har ju som bekant svårt att se nazism som 

en högerrörelse... Sh vill påstå att det är

alldeles uppåt väggarna enligt alla normala

definitioner... nu är ju postmodernistiska 

definitioner för allan del lite hur som hellst... det får man inte glömma... 

"Nationalsocialism även nazism, är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket – nationen – har ett högre värde i förhållande till den enskilde"...

Låt åtminstone Sh slå fast att Nazism inte är en vänster eller högerrörelse utan en djävulsk  sekt som vill utrota människor utanför sekten...

Hur kan högerextremism vara tillbaka?

Hur kommer det sig då att stämningen i spalterna denna sommar ger intrycket av att vi balanserar på randen till en avgrund?...

Knäppgökar finns alltid. Det viktiga är hur man hanterar dem. I en typ av obehagliga samhällen låser man in knäppgökar, tvingar dem till avbön, tar livet av dem...

I en annan typ av obehagliga samhällen tar man knäppgökarna på största allvar, ger dem makt-positioner, låter dem avgöra vad som är normalt, säger inte emot dem...

 

Däremellan ligger det balanserade alternativet. Att låta knäppgökarna hållas, ge dem rollerna som krydda, kritiker och vilset avantgarde. Att se dem som en tillgång, eftersom det händer att knäppgöken är den ende som fattat något, men inte ta dem på alltför stort allvar...

För det mesta är en knäppgök trots allt bara en knäppgök...

Sverige var under långa perioder ett samhälle av den första obehaglighetstypen... 

Sedan fick vi lite självförtroende och blev i huvudsak ett samhälle av den balanserade typen. Nu är vi ett samhälle av den andra obehaglighetstypen...

Knäppgökarna rular...

Det går inte en vecka utan att ett frö till en någorlunda vettig diskussion skrumpnar av uppfostrande knäppgökars verbala gift. Inte en vecka utan att någon trivial skitsak – hallå, fjäderskrud – blir ett samhällsproblem. Som med nästan allt är det förstås värst i Stockholms innerstad...

Kan vi inte bara börja le överseende åt knäppgökar?

Skumt med en offentlighet där så många sätter nazisterna i centrum

Hysteri har blivit en statusmarkör 

fre 1 sept 2017

Om man ser hösten 2015 som en framgång eller en katastrof beror dock på vems perspektiv man har...

Den flyende som fått en fristad tycker sannolikt att platsen han eller hon lämnade var mer ohållbar än tillståndet i Sverige, men det är ett perspektiv som tyvärr saknas helt i offentligheten. I stället har mantrat hur illa det var 2015 upprepats så många gånger att det blivit en intjatad "sanning" att situationen ska klassas som ett misslyckande...

Men varför ska vi skämmas över att vi tog emot drygt 160 000 asylsökande när kriget rasade som värst i Syrien? Varför ska någon i Sverige ställas till svars för hur många som just där och då använde sin rätt att söka asyl? Och i en tid när antalet flyktingar ideligen slår nya rekord, bör vi inte åtminstone öppna upp för frågan om vi är beredda att offra något för att kunna hjälpa fler...

För visst står det en norsk minister fritt att komma till Sverige, besöka en utpekad stadsdel och skriva en debattartikel i Aftonbladet som avslutas med: Jag vill inte ha ”det svenska tillståndet” i Norge. Men beskrivningen ska inte, särskilt med tanke på avsändaren, ses som ett facit på Sveriges asylpolitik...

För den som värnar en liberal migrationslinje är det norska tillståndet – för att inte tala om det polska eller ungerska – verkligen ingenting att stäva efter...

Sverige gjorde stordåd 2015

Su Zan na Zan Xi'Andila, godhetens gudinna. Zanen har till uppgift att sprida godheten i världen... åtminstone i Godhets-kuriren...

Regina Lund ställer i en tevedebatt frågan vem som äger världen. Ämnet är de afghaner som fått avslag på sina asylansökningar och strejkar på Medborgar-platsen...

Rigina spelar lite dum när hon ställer frågan. Naturligtvis äger "ingen" hela världen. Som tur är kan professor Arnstberg förklara hur det ligger till med "vem som äger världen...

Även om ingen äger världen, hela världen, är denna uppdelad i nationalstater, som ägs av sina befolkningar och gränserna är för flertalet länder stenhårt bevakade. I en del fall verkar det som att den politiska adeln uppfattar sig själva som ägare, i Sverige till exempel...

Utan nationalstat och demokratiska procedurer, som gör att makthavare inte bara kan utses utan framför allt avsättas, är individen maktlös och exploaterbar. Globalism är liktydigt med total totalitarism. Globalisterna menar att det bör vara fritt att röra sig över gränserna mellan dessa nationer. En värld utan nationer är något helt annat...

Att skapa och vidmakthålla en demokratiskt styrd nation är en mycket avancerad uppgift... läs mera i bloggen...

Avslutningsvis, det tycks vara märkvärdigt svårt att förstå att nationalstaten är demokratins förutsättning. Nationen är den vilda och farliga hästen, demokratin är betslet. Betslad är hästen mycket värdefull. Den som inte har något betsel har bara en vild och farlig häst. Den som bara har ett betsel, har egentligen ingenting, för vad ska man med ett betsel till, om man inte har någon häst. Det är kombinationen nation och demokrati som är omistlig. Därför, den som verkar för nationernas avskaffande och globalism, verkar för ett totalitärt samhälle...

Svenskarna äger Sverige

Regina Zan Xi'Andila är en

annan godhetens gudinna. Zanen har till uppgift att sprida godheten i världen... Regina Zan kan konsten att sprida godheten om sig själv...

Som så många andra som vill bekämpa pornografi därför att den anses likställd med ”våld mot kvinnor” kombinerar Centerkvinnorna (CK) en inskränkt och djupt förenklad syn på mänsklig sexualitet och pornografi med en häpnadsväckande okunskap om internet...

Centerkvinnorna - Centerkvinnorna en märklig företeelse...

Det var lätt att bekämpa porren när den bestod av blaskor på Statoil-macken och i bästa fall nakna tuttar på någon betalkanal efter midnatt. Med internet har spelplanen ändrats helt. Nu finns den i varje mobiltelefon och dator, ett tryck bort. Överallt. Dygnet runt...

Självfallet finns det betänkligheter kring denna enorma tillgänglighet. Men i stället för att föreslå mer kunskap, en modern sexualundervisning i skolan som ungdomarna faktiskt orkar genomlida och ett öppet samtal om skillnaden mellan porr (fantasi) och verklighet, slår CK bakut i ett antal oerhört långtgående förbudsidéer...

Centerkvinnorna flirtar med de auktoritära

Sixten Johansson skriver...

1 september, 2017 at 10:22

Dagens ekonomipräglade samhällssystem är så komplexa att de är omöjliga att styra. Det är bara struntprat, blå dunster eller självbedrägeri, när ekonomer och politiker påstår något annat...

Däremot går alla system att manipulera så att de på alla nivåer kan mjölkas på pengar, makt och prestige. Hela makteliten och alla deras tjänare är bara stora och små parasiter på den gigantiska, oöverblickbara, ostyrbara samhällskossan, som går dit hon går, ner i träsket eller i sjön, oavsett vad de snyltande mikrofjantarna påstår sig vilja och kunna...

Men den svenska samhällskossan har insjuknat, är på väg att upplösas och sluta som ett oformligt köttberg. Summorna av individuell ryggradslöshet i ett fegtotalitärt samhälle skapar någon sorts anpassligt massblötdjur av en historiskt ny typ...

Inom sig har människan ängel och djävul, man, kvinna och djur. I djurspektret har jag tidigare nämnt fem symboltyper: solitär vildkatt, vargflock, hjord eller stim, kolonidjur, parasit. Men vi måste förstås komplettera med dagens två vanligaste typer: kameleont och amöba. För tänk efter! Det mest framträdande draget hos människan är ju hennes ofattbart stora förmåga och villighet att anpassa sig, på gott och ont...

Det är därför som individuell ondska, feghet, girighet och ansvarslöshet kan multipliceras och materialiseras i hjordar av gillare och sedan i hela samhället. När vargflockar börjar hoppa in över de förfallna stängslena kan solitära kattdjur inte bjuda mycket kollektivt motstånd och det ligger inte ens i deras natur. De kastrerade småvargarna gnyr ängsligt och kan bara tillsammans med de andra av människans symboldjur följa kameleontens och blötdjurets givna exempel...

Rubbade cirklar

Regeringskansliet pressade vid upprepade tillfällen Transportstyrelsen att genomföra outsourcingen utan förseningar...

Det framgår av den sparkade generaldirektören Maria Ågrens egna anteckningar rapporterar DN. Anteckningarna väcker fler frågor om hur regeringskansliet agerat i frågan. 

På Ågrens  första möte med regeringsföreträdare ska Erik Bromander, då statssekreterare på näringsdepartementet för infrastrukturminister Anna Johansson ha framfört att det är ”nödvändigt” att “projekten fullföljs enligt plan”, det vill säga outsourcingen av it-driften. Det framgår av Maria Ågrens egna anteckningar som har skickats in till Statens ansvarsnämnd.

Trots att DN vid upprepade tillfällen har sökt Erik Bromander under sommaren har de inte fått kontakt och hans entusiasm att vilja skingra dimmorna är sannolikt begränsade. Ågren har meddelat att hon ställer upp oavsett, Bromander och Lennartsson har dessvärre alla möjligheter att vägra hörsamma en eventuell kallelse vilket Ledarsidorna.se redogjort för tidigare.

Konstitutionsutskottet kommer heller inte ha möjligheter att höra Bromander då den överenskommelse som slutits endast omfattar statsrådens skyldigheter att medverka i KU:s utredningar efter de lämnat sin tjänst. Spåren efter Bromanders tid på regeringskansliet begränsas till de PM, minnesanteckningar, reserapporter och övriga elektroniska dokument som han lämnat efter sig. Hans hårdvara, med tillhörande information, har i likhet med statssekreterare Lennartsson sedan länge destruerats till stoft.

Transportstyrelsen: Krisen rullar vidare ett varv till

När regeringen beslutade att sparka Erik Bromander gavs han också ett avgångsvederlag på 2,3 miljoner kronor...

tors 31 aug 2017

Ett stort problem, säger Strandhäll och Shekarabi ungefär, är att personalen i offentlig sektor inte trivs på jobbet vilket märks på sjukfrånvaron...

Jämfört med arbetsmarknaden i stort har kommuner hela 85 procent och landstingen nära 60 procent högre sjukfrånvaro. Bara äldreomsorgen har dubbelt så hög sjukfrånvaro som arbetsmarknaden i övrigt. Det är oacceptabelt...

Folk blir sjuka av sina jobb, fastslår ministrarna och skyller allt på New Public Management...

inlägget på SvD...

Vi måste erkänna att den stora kontrollapparat som byggdes upp till följd av att styr-modellerna New Public Management infördes i offentlig sektor på 1990-talet har skapat en stor administrativ börda för medarbetarna, men inte nödvändigtvis högre kvalitet i verksamheterna...

Ministrarna säger att regeringen nu ska greja det här. Den har ”lagt fram ett brett åtgärdsprogram med 25 olika åtgärder. Alla är nu igångsatta och kan ses ge effekt” och på ”statlig nivå har Statskontoret presenterat över 30 åtgärdsförslag som nu bereds av regeringen. Därtill har regeringen tillsatt Tillitsdelegationen som har över 10 pilotprojekt i kommuner och landsting ”...

New Public Management

Norrmännen har ett begrepp för oss i Sverige. De kallar det för ”det svenska tillståndet”, och det har åter blivit aktuellt nu under den norska valrörelsen...

Samtidigt som regeringen och dess stödtrupper ute i landet kämpar mot en negativ Sverigebild och skriker ”lögn!” så snart någon kritiserar utvecklingen, har regeringen beslutat att satsa mot vad som i Sveriges Radio beskrivs som ett ”växande problem med gängkriminalitet och utanförskap”. Och polisen får, som vi tidigare konstaterat, sju extra miljarder...

Varför dessa satsningar om nu utvecklingen i Sverige är så positiv? Varför behovet av en polisstation i Rinkeby när stadsdelen ”sprudlar av livskraft och energi”? De kriminella är månne fulla av energi, men den där livskraften som finansborgarrådet pratar om pyser ur vanligt hederligt folk när rättsstaten drar sig tillbaka och brottslingar kliver fram...

Det svenska tillståndet måste brytas. Steg ett är att erkänna dess existens...

Det svenska tillståndet

På Tjärnaängskolans hemsida står det att alla barn skall erbjudas en bra lärmiljö. Man har även höga förväntningar på sina elever. Man arbetar med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen...

Höga förväntningar innebär tydligen att man som elev i de första årsklasserna skall kunna lära sin lärare svenska. Det är så man arbetar med språk på ett kunskaps-utvecklande arbetssätt, i alla ämnen...

I ett utanförskapsområde, där väldigt få bland innevånarna betraktas som anställningsbara är skolan och svenskan extremt viktiga instrument för att bryta mönster och skapa en framtid. Då tar man in lärare i årskurs ett som är så dåliga på svenska språket att de yngsta eleverna får försöka lära sina lärare att prata och förstå svenska...

Detta borde vara ett stort problem, ett haveri och ett systemfel. Det borde få skolminister Fridolin att släppa sitt handhjärta och åka upp till Borlänge för att försöka förstå hur det har kunnat bli så här. Men i Borlänge är det inget problem alls. Iallafall inte om man pratar med den högsta ansvariga tjänstekvinnan, kommunens skolchef. Att föräldrar som vill att deras ungar skall bli bättre än föräldrarna på svenska oroar sig och är upprörda. De vill inte att deras 7-åring skall få vikariera i SFI-kursen. Men det är inget som skolchefen kan eller vill förstå…

Skolchefen för för- och grundskolorna i Borlänge kommun har inga som helst problem med att det är de yngsta eleverna som skall lära sina lärare det svenska språket. Skolchefen är nöjd med att det finns lärare på Tjärnaängskolan som knappt kan formulera sig på svenska...

SKOLAN OCH SVENSKAN
Amazonerna slår tillbaka...

 

Claudia de Longueville

Princeton UniversityAtt starka och sköna Sylvi skulle ta illa vid sig behöver du inte oroa dig för, Johan.
Hon är en tvättäkta fighter och skapad av ett virke, som inte går av för hackor...


Låt den korrupta göken Wolodarski med koppel hålla på. Det är bara att svara med samma mynt. Att ge dem vad de tål och lite till. Någon annan väg finns inte...

Det råder fullt krig nu, Johan. Det finns inget att be för. Sverige befinner sig i ett kritiskt tillstånd orsakat av ett sällan skådat vanstyre. Det finns därför inte längre några utsikter till försoning eller förlikning. Det finns ingen medelväg eller något mellanting. Det finns inte plats eller tid för några eftergifter alls...

PK-fascisterna i detta rike ansatte tonen och trappade tidigt upp den politiska kampen genom att introducera älskvärdheter som vokablerna "rasist", "fascist" och "nazist". De inbillade sig tydligen, att de med dessa lätt skulle vinna varje slag. Det var en falsk, ful och gemen taktik, som länge var synnerligen framgångsrik, men nu alltmer verkningslös, för att inte säga kontraproduktiv...

När nu en liten antydan syns till att vinden har vänt, så skall ingen pardon ges. Det är nu den avgörande striden börjar. Ge de galna hundarna till landsförrädare vad de förtjänar, Johan. På alla plan och med alla till buds stående medel. Låt oss försvara Svea rike till varje pris. Vi skall fortsätta in i det sista. Vi skall aldrig ge oss...

Gud, välsigna varje trofast själ,
som önskar Svea rike av hjärtat väl,
men slå vart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred...

En bild är en bild. Som har ett budskap att förmedla

Opinionsbildning handlar nästan alltid om att få sina meningsmotståndare att arbeta mot sina egna intressen. Särskilt om man företräder en mycket extrem, udda ståndpunkt med få anhängare...

Tillhör man en sådan liten sekt är man dömd till ett torftigt liv i offentlighetens utkant, om man inte får draghjälp av dem som står mitt på scenen. Det gäller att få offentlighetens riktkarlar och riktkvinnor att fästa blicken långt ute på kanterna och sedan apa sig tillräckligt för att de ska fortsätta att stirra...

Det här är förklaringen till att svensk offentlighet under de senaste månaderna ägnat så mycket tid åt något hundratal nazister. De utgör en liten extremgrupp som förstår att utnyttja det mediala obehaget för Sverigedemokraternas framväxt, valet av Donald Trump och ett halvdussin andra händelser...

De har läst de alarmistiska skräckvisioner som varit ett stående tema bland etablerade skribenter de senaste åren. De begriper precis hur de ska använda de liberala mardrömmarna mot liberalerna själva. De kan kliva in i en färdig monsterroll och plötsligt dominera en offentlighet, där de egentligen utgör ett randfenomen...

De har redan lyckats få det att framstå som om Almedalen handlade om nazism. Styrkta av sina framgångar tänker de nu ta över bokmässan. De får massiv draghjälp av bojkotter, motaktioner och ilskna upprop. De har fått en stor del av Kultursverige att verkställa deras plan: att ställa nazismen i mitten av det offentliga samtalet...

Det är mycket skickligt och mycket nedslående. Och jag längtar tillbaka till den tid då vi hade självförtroende nog att låta mitten, inte yttersta ytterkanten, vara centrum...

Skickligt politiskt spel

 

ons 30 aug 2017

Moab kommenterar takläckor...

30 augusti, 2017

En tredje lösning är som Mr Beauchamp föreslår i filmen ”The Unforgiven” när Little Bills tak läcker: ”Hang The carpenter”...

Kokar inte problemet ner till vilken typ av människor som styr? Är inte att inte kunna laga taket intimt förbundet med att inte vilja, dvs helt enkelt att politikerna helt enkelt är ganska begränsade? Dåliga människor? I gamla tider fanns ett riddarideal, hjälten är en mycket gammal arketyp, Joseph Campbell skriver om denna i ”The Hero with a thousand faces”...

Är det så att vi lever i en tid där man glömt att det finns hjältar och att vi alla skall sträva mot detta ideal? Är det så att istället för att hylla hjälten så har vi med socialism och postmodernism börjat hylla dess motsats? Är det så att vi nu börjar skörda vad som såtts, och helt enkelt fått allt ifrån mediokra till rent ut sagt onda människor som styr oss...

Där i andra tider man tvingade även dessa att mäta sig mot ett hjälteideal även om verkliga hjältar var sällsynta, så har man idag helt gjort sig av med hjälten som koncept, vem är han att tro att han gjort något bra? Antagligen en vit priviligierad man, då kan ju vem som helst döda drakar, och vad har draken gjort för ont förresten...

Är det så enkelt så att vi överallt nu styrs av mediokra och omoraliska människor, i så fall så är det ju inte förvånande att taket läcker, hur skulle det kunna vara på annat sätt? Vi har skapat en samhällsordning där det mediokra, egoistiska, hycklande och onda hyllas över det exceptionella, självuppoffrande, ärliga och goda...

Komplexa problem kräver enkla lösningar

Man kan välja att ta åt sig, förstå att grannarna börjar oroa sig. Eller så gör man det inte. Håller för öronen och gapar för att döda rösten hos den som försöker prata med dig...

När man i Finland börjar resonera om Sverige som ett större säkerhetshot än Putins Ryssland, är det då inte läge att börja inse att Sverigebilden inte är så kul längre?  När man i Norge börjar använda Sverige som ett avskräckande exempel vad gäller utanförskap, är det då inte fel att gå i försvarsposition och vägra prata om situationen i vårt land, i deras land? Talar inte det för att Sverige är landet med bristande sjukdomsinsikt...

Våra nordiska grannar i Finland, Norge och Danmark delar en känsla. De är alla mer eller mindre oroliga över läget och situationen i Sverige. Den svenska regeringen är det inte. Estland, Lettland och Litauen – alla som såg Sverige som ett mönstersamhälle ser idag det stora landet i väster som ett monstersamhälle. Men det är inget regeringen vill prata om, om att Sverigebilden har spruckit från kant till kant – från Morokulien till Haparanda…

BRISTANDE SJUKDOMSINSIKT

 

Den norska invandrings- och integrations-minister Sylvi Listhaug besökte Sverige på tisdagen. Efter möten med rikspolischef Dan Eliasson och lokalpoliser i Botkyrka åkte hon på tisdagen till Rinkeby.

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) är kritisk till ministerns besök rapporterar SVT.  Hon är skyldig stockholmarna en ursäkt, säger Wanngård i ett uttalande...

Wanngård... gymnasieexamen och sossebroiler...

Samtidigt låter

migrationsminister Heléne Fritzon meddela att Listhaug pratar nonsens. Vem som skall avkrävas en ursäkt, och vem som pratar nonsens, kan det finnas skäl att ifrågasätta...

​Fritzon... lågstadielärarexamen och sossebroiler...

Sylvi Listhaug intervjuades av Nyheter Idag där hon menar att det som var intressant var möte hon hade med polisen som berättade om utmaningarna i Rinkeby och tjugo andra områden i Sverige. Listhaug menar att det är det Norge måste lära av. Vad Sverige har gjort fel och vad bör Norge göra annorlunda. Listhaug hävdar att Sverige har sextio ”no-go-zoner”, där det råder ett laglöst tillstånd...

Den svenska migrationsministern Heléne Fritzon  skriver i ett mejl till den norske tidningen VG att uttalandet är ”nonsens”. Huruvida Heléne Fritzon läst polisens rapport om utsatta områden är okänt. Den svenska polisen pekade i sin senaste rapport ut 61 ”utsatta områden”, som präglas av social utsatthet, hög kriminalitet samt radikala religiösa miljöer...

Migrationspolitik: Norge mot Sverige – inte nonsens

  

Svensson Blogg igen... det var ett tag sen sist...

Varmt och rättframt från vänsterflanken... från Göteborgskt kommunisthåll, alltså... dessvärre, rasistisk antirasism kan Sh tycka...

Anders Svensson

Hans Norebrink

När Uppdrag Granskning gör gällande att gängvåld lett till att 30 människor mördats de senaste 5 åren är det inte en korrekt uppgift. Det är faktiskt uppemot 37 människor som dödats i gängvåld sen 2013. (det finns också nån enstaka skjutning som inte är gängrelaterad, men å andra sidan finns det också gängrelaterade knivmord)...

Men Uppdrag Granskning har räknat bort gängrelaterade mord kopplade till miljöerna runt Hells Angels och Bandidos samt gängrelaterade mord i Göteborgs innerstad. På det sättet kan de framställa det som om våldet enbart har med förortsungdomar och barn till invandrare att göra. De kan skapa en falsk bild av hur hela bilden av gängvåldet ser ut. En i viss mån rasistisk bild...

Att 25 av de 30 mord som kan kopplas till olika förortsnätverk är olösta är dock sant. Men några av dessa mord kan inte lösas då de misstänkta för dem har blivit mördade. De morden kan sägas vara tekniskt lösta, men kommer aldrig att hamna i rätten. Att kalla dem olösta är dock orimligt. Dessutom är det inte helt säkert att alla mord som brukar kopplas till en konflikt i Biskopsgården egentligen har en koppling till gängen där. Det kan finnas andra förklaringar till flera av morden. Genom att Uppdrag Granskning inte tar upp dessa alternativa förklaringar ger de också en skev bild av verkligheten...

Uppdrag Granskning ljuger om statistiken och verkligheten

Det första problemet med att visa evidens, är att det ofta är ytterst komplicerat att otvetydigt kartlägga effekten av ett preparat eller en vårdmetod...

Människokroppen och den miljö den lever i är ett ytterst komplext system med stora individuella variationer, som kan reagera på många olika sätt på en medicinsk intervention...

Därför måste man göra mycket omfattande studier för att få fram statistiskt relevanta resultat och det kostar väldigt mycket pengar.

Följden av de stora kostnaderna för att fastställa evidens är att bara den som har mycket stora ekonomiska resurser kan finansiera denna typ av studier...

Det får till konsekvens att i stort sett bara stora läkemedelsföretag som kan vältra över kostnaderna på vårdtagarna via höga priser på patenterade preparat, kan finansiera dessa omfattande studier. I vissa fall kan studier även finansieras via offentliga anslag, men den vägen är i allmänhet starkt begränsad...

Forskarna är mycket medvetna om att de stora forskningspengarna, för att ta fram och studera evidensen hos olika preparat och vårdmetoder, finns inom industrin. Det får till följd att man ofta är angelägen om att samarbeta med industrin, så att man får dem som finansiärer eller medfinansiärer i sina forskningsprojekt. Det hjälper inte att man får anslag från offentliga finansiärer eller från insamlingsfonder, man är oftast ändå beroende av industrins pengar – och man biter inte den hand som föder en...

Slutsatsen är trivial, skolmedicinens fastställande av evidens ligger i stort sett helt i händerna på industrin, exakt det som var avsikten när Rockefeller och Co drog upp strategin för dagens skolmedicin. Inom alternativmedicinen finns inte de finansiella resurserna för att kunna visa evidens. Man kan ju t.ex. inte patentera gurkmeja. Det innebär att potenta naturpreparat och alternativa regimer för att behandla och förhindra sjukdomstillstånd, i stort sett aldrig kan evidensbevisas och därför kan stämplas som kvacksalveri av skolmedicinens försvarare...

På vems sida står skolmedicinen – 2?

tis 29 aug 2017

Sverige har fått ett nytt förlag med målsättningen att bryta kulturvänsterns hegemoni... Avpixlats "Runeskrifts Förlag". Den första boken är utgiven, "Diktat"... av pseudonymen Dick Taytors... vem kan det vara månne...

Sveriges olydiga folk, alltså de som sympatiserar med Sverige-demokraterna, ska således straffas och påföljden är ännu mera invandring, framför allt från misogyna (kvinnohatande) demokratiföraktande klankulturer, som med hjälp av ekonomiska bidrag kan mutas till att rösta på de ”rätta” partierna...

Ska då även den majoritet av svenska folket som är mot massinvandring, men som inte röstar på SD, också de straffas? Ja, tydligen, för enligt den svenska skuld- och skamkulturen står vi idag i evig tacksamhetsskuld till alla världens fattiga, som vi plundrat och sugit ut genom slaveri och kolonialism och på så sätt skaffat oss vårt välstånd och vår orättvisa rikedom...

Enligt de senaste opinionsundersökningarna sätter nu de svenskar som är för mass-invandring och folkutbyte sitt hopp till Centerpartiet, som verkar vara på väg mot fornstora dagars opinionssiffror. Annie Lööf hade ju för några år sen en ”lösning” på hela världens flyktingkris, då hon med glatt mod tyckte att Sverige lätt kunde ta emot 30 miljoner flyktingar, eller ”nybyggare”, som hon uttryckte det. Kanske inte på en gång men utspritt på ett tiotal år borde väl detta kunna genomföras, tyckte blåögda Annie...

Man kunde ju tro att en numera nybliven mamma av rent biologiska skäl borde skaffa sig en lite mer verklighetsförankrad, jordnära världsbild, i stil med en annan tidigare så politiskt korrekt person, komikern och programledaren Petra Mede, som efter det att hon fått barn medger att hon idag tänker mer biologiskt konservativt på exempelvis barnuppfostran och föräldraskap. Men inte vår kära Annie ”get your gun” inte. Hon ser nu en möjlighet att slå två flugor i en smäll: Dels att sno väljare från Miljöpartiet genom att profilera sig som varande ännu mer för fri invandring och dels genom att haka på den av Anna Kindberg Batra övergivna, av Reinfeldt stipulerade politiken, att avskaffa välfärdssamhället...

DEN SLUTGILTIGA LÖSNINGEN

Under många år var jag muslim och då var det fult att älska Sverige. Det spelar ingen roll vad vissa ledare säger utåt i mainstream-medierna: i moskéerna är muslim och svensk motsatser. En svensk är inte muslim. Att ”bli svensk” är någonting dåligt, det betyder ungefär ”att förfalla”...

Det finns ett fåtal svenskar som konverterat till islam, men de räknas liksom inte som svenskar, de blir ofta ”adopterade” av sin maka eller makes etniska grupp. De svenska konvertiteterna är som sagt väldigt få, så få att de varken ändrar karaktären på den svenska eller den muslimska gruppen. Islam är den minst omtyckta religionen i Sverige och att religionen spridits i Sverige beror enbart på invandring från islamvärlden...

När jag lämnade islam blev jag äntligen fri att bejaka min svenska kultur. Jag behövde inte bry mig om vad de rättrogna muslimerna skulle tycka om mig. Jag slutade svara muslimer som hälsade på mig med ”Assalam alaeikum” med ”Wa aleikum salam”. Jag sade hej i stället. De tittade snett på mig. Men det får de ta. Jag är svensk, jag är hemma och jag säger hej...

Låt kärleken blomma ut!

Tjejen som visste för mycket, men inte fattade vad hon visste eller varför hon hade fått veta... som sparkades utan avgångs-vederlag för att visa hur jävligt skyldig hon var...

Eller tjej. Kvinnan som visste för mycket. Statssekreteraren Emma Lennartsson som hade fått veta att SÄPO höll på att nysta upp något på myndigheten Transportstyrelsen, men som inget sade till chefen – för att hon inte visste vad hon hade fått veta. Emma Lennartsson är statsministerns närmaste kvinna, Löfvens högra hand. När Löfven har behövt hjälp har det varit Emma Lennartsson som har funnits där. Tills nu...

Nu har Emma Lennartsson lämnat skutan, när hon har fattat att hon visste något hon påstår att hon inte visste. Med detta kryper allt jobbigt närmare statsministern rejält. Tjejen som visste för mycket blev med till visshet gränsande sannolikhet ett offer för att rädda någon annan som kanske visste för mycket…

TJEJEN SOM VISSTE FÖR MYCKET

En skämttidning i vardande... ett lovande försök att få Ek att överleva... utfrågning av KF- politiker...

Tar du över nu? Som statsministerkandidat...

Nej, det är inget jobb för mig. Jag är bra på det jag gör nu och jag är Lotta Finstorp från Flen, svarar hon.

Lotta Finstorp trodde att AKB skulle avgå

Andra lämpliga utfrågningsobjekt i skämttidningen 

skulle kunna vara  förvaltnings-cheferna med kommun-chefen själv i spetsen...

En högst tillfällig pensionär... men en tragikomisk figur i raden av kommun-chefer i Flens kommun...

Kenneth Holmstedt kommer senast från tjänster som stadsdirektör i Uppsala och regiondirektör i Region Skåne, och har tidigare även varit förvaltningschef och kommunchef...

– Det ska bli spännande att lära känna en ny kommun. Ju mer jag har läst på om Flens kommun har känslan växt, Flen har mycket på gång och jag ser fram emot att börja den 14 augusti, säger han och fortsätter:
– Mitt huvudfokus kommer att vara att lägga en bra grund för den kommande kommunchefen när denna tillträder...

Han blev tillförordnad kommunchef i Flen

mån 28 aug 2017

Alla känner apan, men apan känner ingen. Är Stefan Löfven apan i sin egen regering. Den som vet minst, den som blir gjord till åtlöje...

Hur kan så många ministrar och statssekreterare sitta på information om medvetna lagbrott och säkerhetsläckage, potentiellt till främmande makt, utan att en enda av dem informerar regeringens chef? Svaren har varit undvikande och vaga...

Allt troligare är att allt som har hänt sedan i somras har varit försök att hålla Löfven fri från skuld. Även om det troligtvis är just där den hör hemma...

SD-ledaren Jimmie Åkesson anser att måttet är rågat och kräver därför Stefan Löfvens avgång. Han tror inte längre att Löfven varit så här ovetande. Resonemanget får stöd från flera med erfarenhet av regeringsarbete. Men Åkesson lär inte få med sig något av allianspartierna på sitt försök att få bort statsministern, i synnerhet inte nu när det största av dem står ledarlöst...

Om Löfven inte är apan är han åtminstone elefanten ingen pratar om. Eller med. En sak står i alla fall helt klar i detta hav av oklarhet: detta är inte en regering. Det är en cirkus...

Cirkusen

Även kommunistländernas ledare insåg naturligtvis hur mycket lättare det skulle vara att härska om folket höll med. Så då kan vi jämföra hur västländernas och kommunistländernas ledare gjorde för att åstadkomma bästa möjliga samstämmighet mellan ledarnas och folkets världsuppfattningar...

Enligt det förenklade schema, som jag använder för att försöka förstå tillvaron, begagnade de två systemen helt motsatta metoder. Västländernas ledare bestämde sig för att tycka som folket. Det funkade någorlunda eftersom demokratins demoklessvärd hängde över dem så att det var säkrast för dem själva att anpassa sig. Kommunistländernas ledare använde en helt avvikande metod, nämligen att påtvinga folket ledarskapets uppfattningar, först med våld, sedan med hjärntvätt, sedan med lite våld igen om det behövdes och till slut med ännu mera våld förstärkt av stridsvagnar och bajonetter...

Den stora sak som jag fattat under de senaste 33 åren är att det inte går att påtvinga eller pålura folk uppfattningar som inte stämmer med deras egna observationer, känslor och värderingar. Kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen får överheten bara genom att artikulera det som finns i folkets sinnen. Man leder genom att följa.

Det är på den här punkten det brister i dagens Sverige. Beter sig dagens svenska ledare enligt mönstret från den första eller den andra världen? Försöker de anpassa sig efter folkviljan eller försöker de manipulera den...

Hur herravälde kan utövas


https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.0.48.48/p48x48/12065644_962966140434183_3745828043276222490_n.jpg?oh=654adedb19cb1eb734debcd2f8a0e7bb&oe=5A27D02E  Elaka tanten...

Claudia de Longueville ·

Princeton University

Nu sätts alla till buds stående resurser in för att vilseleda och föra det stackars plågade folket bakom ljuset. I konungariket Sverige finns det för när-varande och för oöver-skådlig framtid bara en och endast en politisk fråga...

Efter den kommer en avgrund och därefter följer praktiskt taget ingenting. Det handlar om ett ämne, som överskuggar, dominerar och styr allt. Det är ett problem, som politikerna gör desperata försök att dölja, men som otyglat och våldsamt växer, breder ut sig och på ett elakartat sätt expanderar på alla plan...

Ett tragiskt haveri, vars djävulska följdverkningar totalt, komplett, till fullo och för evigt kommer att påverka och behärska allt. Ett elände,

som är en svårartad följd av en sanslös, gränsande till sinnesrubbad, migrationspolitik...

Landets agenda handlar i dag inte om någonting annat än att försöka hantera den enorma flodvåg av importerade problem, som översköljer och närmast dränker nationen.
Bekymmer, konflikter och trassel, dag ut och dag in, som suger all energi ur riket och vars hantering kostar skjortan...

För att urskulda de skyldiga och dölja verkligheten går MSM-agitationen för högtryck. Riksöverhuvudet framhärdar i att gapa om nazism och rasism. Den stora massan kan sorgligt nog inte värja sig mot den kompakta manipulationen och desinformationen, som överröstar allt...

Det är av högsta vikt för makten, att följderna av vansinnesinvällningen döljs och tonas ner.
Försynen har dock sett till, att tidsperioden fram till 2018 och valdagen är rätt anpassad...
Den är tillräckligt lång för att de riktigt svårartade följderna av den sinnesrubbade migrationspolitiken skall hinna visa sig.
Därmed kommer folket att befrias från en regering, som inte kan klassas som någonting annat än den mest inkompetenta och för riket skadligaste genom alla tider...

Regeringschefen verkar så skrämmande obekymrad om tillståndet i riket, att man häpnar. Överhuvudet uppträder, som om det inte skulle finnas minsta moln på hans himmel. Det är inte utan, att vän av ordning tvingas ställa sig frågan om statsministerns mentala status är helt tillfredsställande...

Hur kommer det sig, att detta stackars land har blivit utlämnat till krafter, som vill bryta ned samhället till en nivå som närmar sig anarki? Varför vidmakthålls inte nationens lagar? Ett högdraget, korrupt och anfrätt juristkotteri bär ett stort ansvar för landets bedrövliga tillstånd. Varför är Svea rike så värnlöst mot de inre makter, som vill utplåna välfärden bara på grund av det faktum, att den inte omfattar hela jordens befolkning...

Migrationen – frågan som flyttar in

Varje gång någon vettvilling har kört med bil på en gågata eller på trottoarer dyker de upp. Efter varje islamistiskt terrordåd, med sprängbälten eller skjut-vapen kommer de fram i ljuset, de som gillar relativisering...

Man skall inte oroa sig för terrorismen egentligen. Det finns så mycket annat som är farligare än terrorismen. Risken för terrorismen är så mycket mindre än så mycket annat man möter i vardagslivet. Men det är bara värt att lyfta fram när terrorismen har sitt ursprung i islamismen. Bara då...

Tänk tanken att svensk media dagarna efter hemskheterna och massmordet på Utöya och i centrala Oslo hade kört med samma relativisering som efter terrordådet i Barcelona. Visst, det är hemskt det som hänt. Men, risken är ändå så mycket större att drunkna vid Akers Brygge än att bli sprängd i småbitar av en bilbomb vid ‘Regjeringskvartalet’. Visst är det vidrigt med terrordådet och massmördandet på Utöya men tänk ändå på att risken att dö av ett getingstick är mycket större än av en kula på ett politiskt ungdomsmöte. Ungefär så...

Att relativisera det som hände i Norge 2011 hade varit hemskt, vidrigt och vulgärt. Det hade varit det fulländade föraktet mot alla offer, mot deras nära och kära, mot Norge. Mig veterligen var det ingen som var idiotisk nog att göra något sådant...

När det gäller islamistisk terror är det annorlunda. Då går det i olika kanaler hur bra som helst att föra fram budskapet att fler drunknar i badkar, dör av varmt vatten, äts upp av krokodiler eller går hädan av myggbett än de som dör i ett islamistiskt terrordåd. Man tycker att terrorn är hemsk, men man måste tvångsmässigt slänga fram någon sorts relativisering. ”Visst är det vidrigt och hemskt. Men du vet väl att terrorismen i Europa skördar färre liv än trafikolyckorna i Luxemburg, lille vän?”...

RELATIVISERING

Libertarianer och Libertiner med motsatta synsätt på frihet...

Libertarianer hyllar konservativa normer... Libertiner är till sin natur progressiva med post-modernistisk brist på normer...

En utbredd uppfattning om libertarianismen, och som också återfinns bland många libertarianer själva, är att den som förespråkar frihetliga idéer också bör bejaka hedonismen och nihilismen. Denna uppfattning är, om inte fullständigt felaktig, så i bästa fall en väldigt grov förenkling...

Den som kanske bäst har utvecklat detta är Friedrich Hayek. I sin bok Frihetens grundvalar argumenterar han för att konservativa normer är någonting bra, och att det är helt i sin ordning att den som bryter mot dessa får betala ett socialt pris för detta. På så sätt undviker man att gamla och välbeprövade institutioner kastas över ända, samtidigt som möjligheten till förbättring ständigt står öppen för den som har funnit ett bättre sätt, och är beredd att bereda vägen.

På detta sätt, argumenterar Hayek, kommer gamla sätt att göra saker på konkurreras ut av nya och bättre sätt allt eftersom sådana uppstår. Detta kommer emellertid ske utan att man förkastar det gamla bara för att någonting nytt vid första anblick förefaller bättre. En sådan tröghet i systemet, menar Hayek, förhindrar att samhället blir föremål för storskaliga experiment, med de oförutsedda och förödande konsekvenser sådana kan medföra.

Den hedonistiska och nihilistiska syn på samhället och dess normer som många förknippar med libertarianismen är i själva verket motsatsen till detta. En sådan syn är libertinsk, snarare än libertariansk, och fokuserar i stället på kulturell och social frihet. Med denna syn på frihet blir det närmast ett självändamål att bryta mot normer, och enligt libertinen således också någonting som kulturellt och socialt bör uppmuntras.

Den libertinska synen är dock till sin natur progressiv, och det är inte heller någon slump att den i mångt och mycket ligger den postmoderna vänsterns syn på saken nära. Vilken av de bägge inriktningarna som utgör den sanna libertarianismen beror naturligtvis till syvende och sist på hur ordet definieras. Det är dock värt att notera att den libertinska falangens omfamnande av det normbrytande är svårförenlig med den spontana ordning som förespråkas av såväl den skotska upplysningens som den österrikiska skolans stora namn...

Om libertarianer och libertiner

sön 27 aug 2017

Hela tiden har jag tänkt på dig. Jag tänker ofta på dig. Jag försöker förstå hur du tänker. Nyckeln till allt är ju att förstå. Inte automatiskt i bemärkelsen ”acceptera” utan förstå som i ”begripa”. Det är svårt, men tvivla inte på att jag verkligen försöker!

Vetskap gör människan fri men kan samtidigt vara tung att bära, eftersom den dramatiskt krymper utrymmet för illusion. Kanske känner du det på dig och vill värna din värld så länge du kan?

Du har kontroll. Någon gång i ditt liv har du fattat ett beslut att det är du och ingen annan som bestämmer vilken information du ska släppa in i dig själv. Utifrån den ståndpunkten väljer du dina intryck, sovrar och förkastar bland dina källor till information, väljer noggrant dina sociala sammanhang och vilka människor du lyssnar på. Det är så självklart för dig att du sällan eller aldrig överväger tanken på att du eventuellt går miste om något. Din målsättning är klar: om information ska ha något berättigande i din värld får den inte handla om något negativt. Du vill känna dig trygg och väl till mods. Det är din främsta prioritet.

Ibland hör jag dig säga ”Vi har det väl bra?”...

Du är välutbildad. Du är en av dem som har haft turen att kunna skörda frukterna av de framsteg som kännetecknade decennierna från 1960-talet och framåt när allting bara steg uppåt. När allting var en enda oavbruten kurva av framgång, framtidshopp och optimism. Högre utbildning blev tillgänglig för alla, och dina föräldrar som inte kunnat drömma om mer än folkskola för egen del ville att du skulle läsa på universitetet så att du, i motsats till dem, skulle komma någonstans i livet....

Du gjorde det. Du fick ett bra jobb och gjorde karriär. Du fick många framgångsrika år på meriterande tjänster. Du köpte bil och radhus. Du åker på semestrar utomlands och solar på Playa Inglés. Det har du råd med. Du har ett bra liv och saknar ingenting. Ibland hör jag dig säga just det: ”Vi har det väl bra?"...

Frågan är retorisk. Det du egentligen vill ha är bekräftelse på att allting är bra. Då sprider sig en varm och skön känsla i din kropp, och du tänker att det i alla fall är skönt att det fortfarande finns vettiga människor som liksom du förstår att allting är bra i Sverige...

Din fråga indikerar att du helst inte vill bli emotsagd. Det är självbekräftelse du söker. När du slår fast att du har det bra innebär det också att det är du och din närmaste omgivning och hur ni har det som utgör det självklara centrum i din världsbild. Utan att du närmare har reflekterat över det är ni liksom måttet på universell välmåga. Det som finns utanför detta centrum angår dig inte...

Söndagskrönika: Till dig som ännu sover

NATO:s obehagliga vapenskrammel, inte minst genom höstens kommande Aurora-manöver i Sverige och Östersjöområdet gör det berättigat att ställa frågan vem som egentligen är vår fiende...

För första gången i mitt, må vara begränsade närminne, gör SVT något positivt genom att sända Oliver Stones Putinintervjuer. Man kan till och med förlåta SVT den nedvärderande titeln Putin enligt Oliver Stone, som rimligtvis borde ha varit Ryssland enligt Putin, förmedlat av Oliver Stone. Skillnad? Jo, Putin berättar öppet och insiktsfullt om sitt Ryssland, dess folk och dess starka nationella samhörighet på ett sätt som får det depraverade USA att framstå som ondskans imperium, något som de välinformerade insett för mycket länge sedan...

Det finns inte många likheter mellan Sovjetunionen och dagens ortodoxt kristna Ryssland. När Warszawapakten skrotades efter det kalla krigets slut utgick många ifrån att även NATO, dess motpart i balansvågen, skulle avskaffas. Det fanns ju inga motsättningar längre, istället kunde en effektiv nedrustning inledas globalt för en fredligare värld. En muntlig överenskommelse mellan Georg Bush S:r och Gorbatjov innebärande att USA lovade att NATO inte skulle utvidgas österut, öppnade för rivningen av Berlinmuren och ett nytt, återupprättat Europa (De allierade styrkorna kommer inte att flytta sig en tum närmare era gränser / George Bush). Istället har NATO gjort det rakt motsatta och flyttat fram sina positioner ända fram till den ryska gränsen i en i det närmaste total omringning av ryskt territorium. Detta innebär också att såväl anfalls- som defensiva robotsystem tillhöriga NATO kantar Rysslands gränser.
Vad finns det då för anledning för ett USA, som har en militär budget som är tio gånger större än Rysslands, eller ett NATO med dito tretton gånger större, att omringa ett land som oupphörligt betonar sina fredliga avsikter och sin önskan att leva tillsammans med det Europa som man ser sig som en del av?...

Är Ryssland vår fiende?

Sveriges härskare politikerna fattar nog ungefär hur det ligger till med Sveriges olika problem, till exempel den fortsatta migrationen och svårigheterna att inlemma dessa människor i den svenska verkligheten...

De har dess värre inte initiativet, beslutsamheten och dådkraften att göra något åt problemen. Kanske har det gått för långt för att någon över huvud taget skulle kunna åstadkomma en ”lösning” där ”lösning” betyder fysisk trygghet, kontrollerad brottslighet, god kvalitet på offentliga tjänster, traditionell svensk ordning på infrastruktur och myndigheter samt en allmän känsla av tillförsikt, medborgerlig tillit och framtidstro...

Eftersom politikerna inte kan lösa problemen ägnar de sig i stället åt att dels förneka dem, dels försöka täppa igen truten på dem som påstår att problemen faktiskt existerar. Plus att de påstår att även om problemen inte finns så har de full koll på dem och har nästan löst dem...

Den strategin kan fungera om det finns hopp om att problemen försvinner av sig själva, men om något sådant hopp inte existerar är strategin kanske den skadligaste som går att uttänka...

Hur politikerväldet ger fritt spelrum åt nazister

Resultatet är att utbildningssystemet idag examinerar ut läkare som är i stort sätt okunniga om det intima sambandet mellan kost och hälsa och som är analfabeter inom naturmedicin.

Läkare som är självlärda inom alternativ medicin och som försöker hjälpa sina patienter med naturliga behandlingsmetoder, riskerade att anklagas för kvacksalveri och förlora sina legitimationer. Jag har hos många läkare mött en rädsla för att ställa sig på patienternas sida. Det är en befogad rädsla som vi sett en rad exempel på när läkare avvikit från skolmedicinen...

På detta sätt har skolsjukvården kommit att helt bryta med vad läkekonstens fader Hippokrates en gång slog fast att man skall låta kosten vara vår medicin och medicinen vår kost. Eftersom vi i Sverige i det mesta styrs av amerikanska makthavare, är situationen densamma hos oss som i USA...

En svensk läkare har efter sju års utbildning bara några få timmar orientering om kostens och naturmedels betydelse och den orienteringen är i sin tur byggd på delvis falska hypoteser som jag återkommer till. Situationen för läkarna är långt mer gynnsam i andra europeiska länder, nu senast i Schweiz där man jämställt naturmedicin med skolmedicinen...

Den bistra sanningen är i allmänhet, att när du går till skolmedicinens doktorer så ses du främst som en potentiell marknad för läkemedelsindustrins produkter. En färsk larmrapport visar hur Big Pharma betalar stora summor i mutor till våra läkare, för att få dem att skriva ut deras piller. Big Pharma har inget incitament att bota dina sjukdomar, därför att en botad patient är en förlorad kund. Man ägnar sig bara åt symptomlindring...

På vems sida står skolmedicinen -1?

En utlandssvensks svarta besvärjelser och en belånad högkonjunktur...

Asylanterna är hotellgäster och svenskarna är personal. Om man tar in många ”gäster”, behöver man anställa mycket personal. Att bygga alla nya hotell skapar enormt behov av arbetskraft och sen ska hotellen bemannas...

Gästerna är dessutom väldigt ”stökiga”, så det krävs massor av väktare och rummen slits ner väldigt fort. Vidare har de nästan oändliga behov av alla tjänster som hotellet erbjuder gratis. Mer personal!

De ekonomiska effekterna av asylinvandring i Sverige påminner en hel del om jättelika infrastruktur-projekt, på kort sikt. Massor av människor får jobb och det blir högkonjunktur. Men istället för att bygga något som ger högre tillväxt på sikt, investerar vi tungt i att skapa en miljö där svenskarna överhuvudtaget inte kommer att kunna överleva...

Asylanterna är i princip flaskorna med pengar. Nu behöver man inte gräva upp dem, men så fort de kommer in i landet, kan många tjäna pengar på deras existens. Man kan driva förläggning, man kan bygga förläggningar, man kan driva skolor, man kan bli väktare, etc, etc.

Men precis som flaskorna med pengar, så skapas inget verkligt värde. Asylanterna konsumerar varor och tjänster, men producerar inget. Självklart innebär detta på sikt att konsumtionsutrymmet för övriga befolkningen blir stadigt fallande, även om en större andel blir sysselsatta...

Ett sätt att förstå vad som sker är att tänka sig att vi inte hade spridit ut asylanterna, utan hållit dem avskiljda. Detta skulle då ha inneburit att vi hade byggt helt enorma turistanläggningar med hög eller väldigt hög standard som sen hade bemannats av svenskar. Anläggningarna hade haft skolor, sjukhus, polis etc...

Självklart hade även detta gett massiva sysselsättningseffekter. Men det är helt vanvettigt att inbilla sig att detta gör svenskarna rikare. Tvärtom innebär det de facto en gradvis förslavning av den infödda befolkningen, där en allt större del av deras produktion går åt till att försörja immigranterna...

Magdalenas besvärjelser

lör 26 aug 2017

Att hon såg lättad, glad och stark ut när hon lämnade besked om denna personliga motgång, är förmodligen ett kvitto på att det ändå var dags att gå...

Hon förklarade upprepade gånger att hon inte ångrar att hon förklarade sig beredd att regera med stöd av SD. Det tror jag är en alldeles korrekt bedömning, sett till väljarnas sympatier, i verkligheten en av de saker som hade kunnat rädda henne kvar. Ansvaret för moderaternas situation är dock i huvudsak Fredrik Reinfeldts. Hans skugga faller tung över partiet...

Moderaternas problem är att de inte hanterat förhållandet till SAP på ett bra sätt. Det är DÖ som nu fäller Batra och det är på väg att fälla moderaterna och hela alliansen. Så illa kan det gå när man inte håller vad man lovar. För visst lovade de att söka stöd för en regeringsbildning? När de fick det stödet, men vägrade använda sig av det, svek de sitt löfte och sina väljare...

Att sätta ord på självskadebeteendet

Det finns mycket att kritisera Anna Kinberg Batra för. Hon var Fredrik Reinfeldts lojala högra hand när denne helt lämnade jordytan mandat-perioden 2010-2014...

Hon var aldrig partiledarmaterial från första början. Hon har bytt fot i så många frågor att hon dragits med enorma trovärdighetsproblem. Och så vidare...

Som om inte detta var nog fick hon en mardrömsstart då hon utåt fick representera den djupt impopulära decemberöverenskommelse som den ännu inte avgångne Fredrik Reinfeldt först förhandlade fram, och därefter överlät åt Kinberg Batra att presentera och försvara. Hennes tid som partiledare kunde kanske därför bara sluta på ett sätt...

Dom brunsmetande konspiratörerna i aktion...

När Anna Kinberg Batra tidigare i år meddelade att Moderaterna en gång för alla ville skrota Decemberöverenskommelsen fick hon enormt mycket kritik för detta. Hon brunsmetades, hon demoniserades på den ena socialliberala ledarsidan efter den andra, och till och med hennes allianskollegor kritiserade henne offentligt....

Om Anna Kinberg Batra och det socialliberala hyckleriet

”Femtontusen i månaden?”, säger min mamma lätt förundrat. ”Det är ju en massa pengar. Många tusen fler än min pension”...

Vi pratar om inträdesjobben, som Alliansen kallar det, enkla arbeten för unga utan gymnasieutbildning och nyanlända. Tanken är att människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ska få en chans. Haken är att lönen är lägre än brukligt – nämligen 70 % av ingångslönen, vilket i reda siffror innebär ungefär 15000 i månaden. Inte så illa för en outbildad 21-åring kan man tänka, en 21-åring som får möjligheten att lära sig ett yrke, få en plats i samhället och därmed erövra frihet och självständighet. De så kallade inträdesjobben har dock kritiserats – för lönedumping av LO och för den låga lönen av vänsterdebattörer och vänsterpolitiker. Det tycker min mamma är konstigt. Hon tycker inte att 15000 är lite pengar. Hon tycker att det är ganska mycket pengar.

Värre är det med alla pensionärer, som, i likhet med min mamma, har en pension som är under 12000 i månaden. Var femte svensk pensionär tillhör den här gruppen. De brukar, med ett trist begrepp, kallas fattigpensionärer. Fattigpensionärernas situation skiljer sig från både studenternas och inträdesjobbarnas genom att den är statisk. Den blir inte bättre. Det kommer ingen löneförhöjning. En fattigpensionär har ingen som helst möjlighet att påverka sin situation. Hon kan inte utbilda sig, byta jobb eller ta ett extraarbete. Hon har sin pension och får anpassa sig efter den, vare sig hon vill eller inte...

Nej, den här texten handlar inte om hur svenska pensionärer har det – trots att det är ett angeläget ämne. Den handlar inte heller om inträdesjobben – trots att jag tycker att det är en utvecklingsbar idé. Den här texten handlar om något annat, nämligen om etablissemangets bristande kontakt med människors livsvillkor i Sverige 2017. 15000 kronor i månaden är ganska mycket pengar för en hel del människor i vårt land – en hel del mer än vad de har att röra sig med faktiskt. Jag håller med min mamma. 15 000 är mycket för en outbildad 21-åring som får möjligheten att lära sig ett yrke...

Femtontusen kronor. Mycket eller lite pengar?

Ondskefullt, motbjudande tal är anledningen till att 1st Amendment (författnings-tillägget) finns. Ibland är friheten inte vacker.  Det är ett pris vi betalar för ett fritt samhälle. Ibland måste vi höra saker vi inte gillar...

När det gäller att kämpa för rätten till yttrandefrihet, håller 73% av amerikaner med Voltaires berömda yttrande:  "Jag håller inte med om vad du säger men jag kommer att försvara till döden din rätt att säga det."

Ännu viktigare är att de flesta amerikaner anser att yttrandefrihet är den viktigaste konstitutionella rättigheten. Yttrandefrihet ses som grundstenen och viktigare än de andra proklamerade rättigheterna, som tex. rätten att bära vapen...

Tilläggen mer i detalj...

Första författningstillägget behandlar religionsfrihet (förbjuder kongressen att etablera en viss religion framför en annan genom lag och skyddar rätten att fritt utöva religion), yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och petitionsfrihet (rätten att påtala missförhållanden och föreslå lagändringar för kongressen utan risk för repressalier).

Andra tillägget förbjuder inskränkningar av delstaternas miliser och inskränkningar i folkets rätt att äga och bära vapen...

Yttrandefrihet är viktigare än Politisk korrekthet

Världsanden styr oss och skolan... nåt överjordiskt är det nog i alla fall enligt Hegels, spekulerar Engellau 

ironiskt... han borde kanske skicka frågan vidare till David Icke... en som vet allt om reptiler å sånt... 

Sedan 1990 har David Icke koncentrerat sig på frågan "vem eller vad" det är som kontrollerar världen, vilket också är huvudämnet för hans böcker och föredrag...

En företeelse som inte borde finnas visar sig existera. Analysen har alltså kraschat. Skolans sönderfall kan inte bero på välfärdsexplosionen för de exakt samma problemen finns även i ett land som inte genomgått någon jämförbar välfärdsexplosion...

Det som sker styrs uppenbarligen av något annat.  Skulle kunna vara Gud eller stjärnorna, eftersom alla länder verkar drabbas på samma sätt. Eller möjligen filosofen Hegels världsande, som filosofen menade styrde världen mot allt större fulländning. Hegel hävdade att det tidiga 1800-talets Preussen, hans egen värld, var mänsklighetens högsta stadium. Kanske vill världsanden straffa mänskligheten för att den har en annan uppfattning. Eller kan det finnas någon annan förklaring till den utveckling som en hel värld skrattar åt i den här skämtteckningen?...

Det verkar vara världsanden som ligger bakom

Fortsättning