Överklaganden

 

 

 

 

sön 30 juni 2013

 

 

 

 

Cancersituationen stabiliserades!

Det hände sig år 2005, typ! Sälja huset eller bygga om det gamla taket var frågan!

 

Pappen på det låglutande taket behövde bytas! Eftersom det inte fanns utrymme för tilläggsisolering med kontrollerad luftning i det gamla taket föddes tanken med ett nytt sadeltak ovanpå det gamla! Detaljplanen tillåter tvåvåningshus i kvarteret så formellt fanns inga hinder!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gamla taket finns alltså kvar men såg-spånet i lågpunkten är borttaget!

Tillbyggnaden är en kallvind och inget annat, Leffe, utan fast el eller vatten!

 

 

En vecka senare okt 2008! I detta läget stoppas bygget av kommunens byggnadsinspektör Anders Solberg! 

 

 

 

Montaget av nya taket tog två veckor! Medborgarn började förbereda inmätningar, prefabritningar och prefabtillverkning på annat håll  i sept 2008! Medborgarn var nöjd med att få huset tätt innan vintern! Kylan kom samtidigt med byggstoppet!

 

 

 

Kommunens byggnadsinspektör Anders Solberg när det begav sig 2008! 

  

 

 

 

Bygglovsansökan - byggstopp!

 

Kommunens byggnadsinspektör Anders Solberg anbefaller byggstopp i oktober 2008! Bygganmälan hade slarvats bort av Solberg men kom fram så småningom! Medborgarn var emellertid nöjd med att få ett nytt tätt tak till vintern! Sen börjar en karusell att snurra!

 

Zooma 150% under visafliken så går det att läsa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgaren Medborgarn blir Medborgarn på riktigt! En äkta rättshaverist!

Under 2009 startar kaoset både för Medborgarn personligen och Flens kommun i synnerhet!

 

Medborgarn får hjärtproblem vintern 2009!

 

Huruvida Medborgarns hjärtproblem hade nåt att göra med den egna kroppsliga insatsen på takbygget eller om kommunens översitterifasoner stressade ett gammalt trött hjärta är svårt att säga!

 

Det troliga var nog att stressen på nittiotalet var orsaken till hjärtproblemen d.v.s. när vårdapparaten gick bet på att ställa en cancerdiagnos under många år! Det sa i alla fall ballongsprängaren!