Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det utvalda folket

Varför blev just judarna Guds utvalda folk?

Ett globalistsamhälle i demokratiskt förfall...

Aktuella otrevliga notiser som stärker tesen...

"Bibelfrågan"... Det var inget speciellt med judarna eller israeliterna när Gud egenmäktigt beslutade att göra dem till sitt egendomsfolk. De var inte särskilt goda. De var inte särskilt gudfruktiga. De var inte särskilt moraliskt högtstående. De var ingenting. De fanns inte! De var ett totalt oskrivet blad i mänsklighetens historia...

Dom formidabla judarna är beundrans-värda men varför gjorde inte Gud alla människor till sitt egendomsfolk...

Om Gud kunde särbehandla sitt egendomsfolk till att bli det mest begåvade på jordklotet så varför i hela friden var det nödvändigt att särbehandla andra folk att bli antisemiter... hur som helst är Sparreholmarn glad för att Gud har särbehandlat många judar... några favoriter är ju absolut värda att nämnas...

 

Steve Goodman - Full Concert - 04/18/76 - Capitol Theatre

Bob Dylan - I've Made Up My Mind to Give Myself to You

Bob Dylan Lyrics

"I've Made Up My Mind To Give Myself To You"

I'm sittin' on my terrace, lost in the stars
Listening to the sounds of the sad guitars
Been thinking it all over and I've thought it all through
I've made up my mind to give myself to you

I saw the first fall of snow
I saw the flowers come and go
I don't think that anyone ever has ever knew
I've made up my mind to give myself to you

I'm giving myself to you, I am
From Salt Lake City to Birmingham
From East L.A. to San Antone
I don't think I can bear to live my life alone

My eye's like a shooting star
It looks at nothin' here or there, looks at nothin' near of far
No one ever told me, it's just something I knew
I've made up my mind to give myself to you

If I had the wings of a snow white dove
I'd preach the gospel, the gospel of love
A love so real, a love so true
I've made up my mind to give myself to you

Take me on traveling, you're a traveling man
Show me something I don't understand
I'm not what I was, things aren't what they were
I'll go far away from home with her

I've traveled a long road of despair
I've met no other traveler there
Lot of people gone, a lot of people I knew
I've made up my mind to give myself to you

Well, my heart's like a river, a river that sings
Just takes me a while to realize things
I've seen the sunrise, I've seen the dawn
I'll lay down beside you when everyone's gone

I've traveled from the mountains to the sea
I hope that the gods go easy with me
I knew you'd say yes, I'm saying it too
I've made up my mind to give myself to you