Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Björkhults strand eller Skarvnäs strand.

 

Hyltinge strand! Vilket missvisande namn va!

Annars är det ett utmärkt ställe att bygga finhus på. Om det inte är ett gravfält från vikingatiden förstås. Det får väl framtiden utvisa.

 

Jo, vet ni! Om det ska byggas finhus på Björkhult strand så kan vi väl utgå från att dom kommer att bebos av finfolk från Stockholm. Det är nog det som är meningen i alla fall. Fördelarna med finfolk på Björkhult strand skulle kunna vara att dom knappast vill ha en illaluktande fabrik som granne eller en så hiskligt ful utsikt. Det kunde förhoppningsvis bidra till att Daxdoor avvecklade sin verksamhet i Sparreholm. 

 

Fint folk vill nog ha en en liten båthamn i viken och det går väl bra tycker jag som är uppvuxen i ett båthus i Skarvnäsviken. Sen vill dom nog ha en liten sandstrand att bada vid! Är ni med Sparrisar? Då måste ju för fan vikenvattnet renas!  Med Flenspengar! Eureka!

 

Och tänk, vart ska avloppet ta vägen? Enskilda avlopp tillåter ju inte Länsstyrelsen. Alltså måste skitvattnet dras till det underdimensionerade reningsverket! Nåja, om kapaciteten är tillräcklig för att rena enbart skitvattnet undandrar sig min bedömning. Nu är det ju dessvärre så att kommunen blandar skitvattnet med dagvattnet och då räcker inte kapaciteten. Därför rinner orenat skitvatten genom breddavloppet och ut i Skarvnäsviken. Så har det alltid gjort sedan urminnes tider.

 

Det nya avloppet från finhusen i Skarvnäs kan väl rimligtvis inte blandas med regnvattnet på vägen till reningsverket. Hurra! Då kanske vi i kv. Åkerbäret kan få, om inte varsin, så några stycken dräneringsbrunnar att ansluta vår husdränering till. Det som VA-chefen Lotta Edström lovade Sparreholmarn för fyra år sedan. Ett tomt löfte av en chef som inte vet att man kan skicka brev som E-post. Översvämning i källarn med regnvatten går väl att smälta men översvämning med skitvatten är inte roligt, som ett av husen i kv. Åkerbäret drabbades av en gång i tiden. Se där! Ytterliggare en fördel med finhusen!

 björkhult