Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vem faen har bestämt att....

Flen ska fytta västerut?

 

Idéskisser över hur Stenhammarområdet kan bebyggas

För några år sedan bytte Flens kommun till sig ett stycke mark vid Stenhammarsområdetför att trygga framtida behov av bostäder och friluftsliv. Kommunen har nu låtit fyra arkitektfirmor, AQ-arkitekter, Jan Hehrne arkitektkontor, WSP-stadsutveckling och Brunnberg och Forshed arkitektkontor ta fram idéskisser på hur området nordväst om Hammarvallen kan bebyggas.

 

WSP är nog inte korrupt i Flen!

Har nog skitit i den lokala pseudoeliten!

 

Eftersom Medborgarn själv har varit WSP-are eller som vi hette på den tiden J&W-are, är förtroendet störst för detta företags utredning.

 

Bilden visar hur arkitektfirman WSP föreslår bebyggelse vid Stenhammarområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallechimmie