Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Ort

1985

1995

2000

2005

2007

Flen

6 239

6 334

6 155

6 102

6 148

Skebokvarn

259

252

231

219

203

Sparreholm

898

907

846

801

782

Vadsbro

141

142

134

112

121

Malmköping

1 857

2 144

2 042

1 994

1 933

Hälleforsnäs

2 113

1 846

1 730

1 731

  1 630

Mellösa

592

617

544

561

514

Bettna

450

409

400

395

399

 

 

 

 

 

 

S:a tätorter

12 549

12 651

12 082

11 915

11 730

Glesbygd

4 568

4 586

4 483

4 497

4 461

 

 

 

 

 

 

Totalt

17 117

17 237

16 565

16 412

16 191

 

 

 

 

 

 

 

Tätorter i Flens kommun