Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mänsklig migration...

Företrädesvis i stora vida världen...

 

Mänsklig migration

 

 

 

 

hej och hå

 

Osorterat