Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nej faen sparrisar, jag har naturligtvis samma syn på Sparreholm som turbotruten Kikki.

 

Jag brukar ju kalla dom så, dom som pladdrar om självklarheter, sånt vi alla är överens om. 

Tokan Kikki, vem hon nu är! Det är inte jag som protesterar utan Länsstyrelsen. Sparreholmarn bryr sig nog ingen om men det är Länsstyrelsen som bestämmer villkoren för kommunen. Berättade inte Wallin och Eriksson det, för er som var med på mötet.

 

Undrar bara om någon av herrarna var på Bygderådets möte 7 december? Då var det ingen som protesterade mot kommunens förslag utan vi var ovanligt eniga om att det behövs ny bostäder för att locka nya innevånare till vårat vackra Sparreholm. De behövs för skatteintäckter ,service ,sjukvård, ja allt som gör att ett litet samhälle/kommun kan fungera.

 

 

 

Kommentar i EK

 

Jordbruksmark är skyddad i miljöbalkens tredje kapitel, fjärde paragrafen. Villkoren för att förbjuda byggnation är inte särskilt kraftfulla så åkermarken kanske inte är något hinder. Fornlämningar är skyddade enligt fornlämningslagen. Den är tuffare! "En analys som bland annat visade att det här fanns en fornlämning i form av en tomt från medeltiden." stod det i Folket 16 dec. Strandskyddet är sannolikt inget hinder, inte heller Båvenplanen eller Natura 2000. Inte heller allemansrätten och vägar förutsatt att cykelväg ordnas runt Skarvnäsviken. Men, men, är folk med gummisnoddar runt plånböckerna beredda att godta det förorenade samhället, utsikten mot Dax Door och framför allt, hur ska avloppsfrågan lösas. Länsstyrelsens synpunkter i sin helhet förblir sannolikt hemliga om ingen ber om dem. Ett tidens tecken!

 

Kommentar i EK

 

Spelreglerna vid exploatering måste hanteras i förväg, inte i efterhand som Flens makthavare brukar göra. Jag tycker man ska följa de demokratiska spelregler som finns. Det kanske inte du tycker Anders! Dessvärre har makthavarna en tendens att vilja bygga monument över sig själva, skrytbyggen inför varje ny mandatperiod, som inte alltid är så väl underbyggda och förankrade hos allmänheten. Resultatet brukar bli långbänkar som till exempel Malma Kvarn. Om nu Skarvnäs Strand går för fort fram utan förankring så kan det gå som det gjorde med Rockelstaplanen och Sparreholms Marstrand.

 

Kommentar i EK

 

Du behöver inte misstänka något Anders! Jag är inte "närmaste" granne! Det var därför jag satte anföringstecken kring "granne". Skarvnäs strand ligger i ena änden av Skarvnäsviken och jag håller till i den andra. Det är också så att ett bebyggt Skarvnäs strand enbart skulle innebära fördelar för min egen fastighet. Så ditt senaste inlägg är därför alldeles felaktigt! Jag vill helt enkelt inte att det ska gå för Skarvnäs strand som det gick för Hästö på andra sidan Skarvnäsviken. Om du vill så kan jag kommentera ytterligare på din insändare. Jag tror jag gör det ändå!

 

Kommentar i EK 

 

Anders! Min syn på saken är alltså att vi och kommunen måste hålla oss till samhällets spelregler och inte kringgå dem. Jag har inget emot byggnation på Skarvnäs strand om spelreglerna följs. Det kan i själva verket vara en utmärkt plats att bygga på. Spelreglerna för Skarvnäs strand är emellertid inte bara jordbruksmarken utan risken för fornminnen, strandskyddet, Båvenplanen, Natura 2000, allemansrätten, vägar, föroreningar, sanering av "samhället", Dax Door, avloppsproblemet....  Spelreglerna måste hanteras i förväg, inte i efterhand som Flens ledare brukar göra. Visserligen får politiker och tjänstemän totalt sett mindre att göra men det kan inte hjälpas! Ytterliggare fördjupning i ämnet görs på annan plats.

 

Kommentar i EK 

 

Ursäkta Anders om jag tog dig för en centralortsbo. Själv är jag inte ens en tätortsbo utan bor på "landet". Huset som är "granne" till Skarvnäs strand, som jag föredrar att kalla området, är mitt barndomshem som jag behållit. Om du, som jag, är "lantisar" har vi sannolikt samma inställning till livet på landsbygden. Vem är då skyldig till landsbygdsdöden? Nitiska tjänstemän på Länsstyrelsen? Knappast! Jag är förvånad över att du inte förstått att kommuner som Flen och dess centralistiska strategi bär skulden till döden i de små tätorterna. Det är som med klimatavtalet som inte blev av. Desperata världsledare som i sista timmen försöker ändra livsvillkoren på jorden. Desperata ledare i Flen som alltför sent försöker ändra livsvillkoren mitt i Sörmland med strandnära passivhus. Det har tagit femtio år att rasera landsbygden. Det tar minst femtio år att få liv i den igen. Det finns dessvärre inga genvägar. Vi inte råd att ständigt trilla i nya fallgropar.

 

Kommentar i Folket

 

Ett annat sätt att se på strandskyddet! Låt allemansrätten gälla från strandkanten och 50-100 meter inåt land, utan dispanser. 50 meter i tätort och 100 meter i landsbygd. Om en fastighetsägare absolut vill äga strandkanten så kanske det skulle gå att ordna. Den ska i så fall skötas på allmänhetens och kommunens villkor. I Sparreholm skulle det betyda några villor extra. Det viktiga skulle vara att allmänheten har tillgång till en strandremsa runt om, i detta fallet Skarvnäsviken. Återkommer i frågan.

 

Kommentar i EK 

 

Anders Johansson i Flen har modet att ha en åsikt under sitt förhoppningsvis vekliga namn vilket inspirerar undertecknad till följande kommentar. Det ligger säkert en del i vad du säger. Emellertid har jag som granne till "Hyltinge Strand" motsatt uppfattning. Jag tror att Länsstyrelsen har rätt och kommunen fel. Kanske får jag tillfälle att utveckla detta senare. Tills vidare ett tack till Anders Johansson för att du vågar stå för din uppfattning.