Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kyrkor i Flens kommun

 

    

Flens kyrka

Flens kyrka ligger lite utanför själva stadsbebyggelsen. Av kyrkans tre enheter är mittendelen från 1200-talet den äldsta. Förr i tiden var den ursprungliga ingången i söder. 1966 återfanns den och öppnades igen i form av en nisch. Interiören får sin speciella karaktär genom de två målade valven och det alldeles vita koret som får färg endast genom altartavlan och de rikta begravningsvapnen. Dopfunten är från 1100-talet och är kyrkans äldsta föremål.


 

Mellösa kyrkaMellösa kyrka

Kyrkbyn tillsammans med den vackra kyrkan är en verklig idyll. Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet och den sista förändringen av exteriören gjordes 1874 då tornet byggdes. Dopfunten är kyrkans äldsta föremål. Skålen med sina flätade ringar är hugen i sandsten och är från 1100-talet.

 


 

Hälleforsnäs kyrka

Kyrkan är i särklass kommunens yngsta. Den byggdes 1966. Kyrkan omges av en urnlund och den ligger mycket vackert i en rakstammig tallskog. På en berghäll starx intill står en klockstapel av en gammal sörmlandsmodell. År 1984 stals silvret i kyrkan, men återfanns sönderklippt och av silverbitarna gjorde Anders Eriksson, Kristiandstad, 1985 ett mycket fint processionskors. Samma silversmed har också tillverkat kyrkans nattvardssilver, brudkrona och dopkanna. Dopfunten i Hälleforsnäs kyrka avviker helt från traditionell formgivning och har ett nästan futuristiskt utseende.


 

Bettna KyrkaBettna kyrka

Bettna kyrka är ursprungligen från 1100-talet men har flera gånger byggts om och till. Klockstapeln är från 1644 men har sedan 1902 inga klockor. Istället hänger klockorna numera i tornet. Kyrkan är rikt dekorerad med målningar. Orgeln i Bettna kyrka har sin speciella historia. Strax innan den ödesdigra maskeradbalen 1792 godkände Gustav III ritningarna till den orgel som nyligen rekonstruerades. Fasaden finns kvar och Schiörlinorgeln invigdes våren 1988.

 


 

Vadsbro kyrka

Kyrkan har en mycket speciell exteriör med sina två gravkor. Det mest praktfulla i Flens kommun är det Ryningska gravkoret som uppfördes på 1650-talet. Intill detta ligger det vita och något enklare Falkenbergska gravkoret från början av 1700-talet. Klockstapeln byggdes 1654. Interiören i kyrkan präglas av de vackra stjärnvalven.


 

Blacksta kyrka

Kyrkan uppfördes på 1100-talet. på medeltiden byggdes den om till ett rektangulärt rum och på 1700-talet vidgades fönstren för att kyrkan skulle bli ljusare och luftigare. En storslagen glasmålning som visar Kristi uppståndelse finns där. Två medeltida järnkronor finns i koret. I långhuset hänger tre malmkronor. All klockringning i Blacksta kyrka sker ännu idag manuellt.


 

Årdala kyrka

Kyrkan är ovanligt lång och har ett smäckert torn. Troligen byggdes det samtidigt som stenkyrkan uppfördes på 1100-talet. Tornhuven är dock från 1700-talets slut. Resta mot kyrkans sydvägg står två kalkstenshällar som en gång har legat på kyrkgolvet.

 

 


 

Forssa kyrka

Det är inte känt när den äldsta kyrkan byggdes men i Forssa finns en madonnabild från 1200-talet. Kanske fanns bilden i den träkyrka som troligen föregått 1300-talets stenkyrka. Klockstapeln är från 1738 och den sirliga klockformade huven saknar motsvarighet i landskapet. Lillklockan är troligen från 1300-talet.


 

L:a Malma kyrka

L:a Malma socken var från början en av de folkfattigaste delarna av Södermanland. I slutet av 1700-talet anlades dock Malmköping i samband med att Södermanlands regemente förlades till platsen. Kyrkan ligger mitt i själva stadsbebyggelsen. Entrén till kyrkogården, den s k stigluckan, är medeltida. Det äldsta begravningsvapnet i kommunen finns i L:a Malma kyrka. Vapnet är en enkel trätavla från 1592.


 

Dunkers kyrka

Dunkers kyrka byggdes i korsform vilket var mycket ovanligt på 1200-talet. På 1400-talet byggdes kor och sakristia och på 1700-talet revs ett antal väggar och kyrksalen blev stor och öppen. 1809 brann taket och tornet och kyrkan präglas idag helt av ombyggnaden efter branden. Gravhällarna i gjutjärn är ett karaktäristiskt inslag i interiören och påminner om att Mora och Björndammens järnbruk funnits i socken.


 

Helgesta kyrka

Tätt intill Båvens strand ligger mycket vackert Helgesta kyrka. Närmaste granne är prästgården med tillhörande flygelbyggnader. "Den sköna lustgården Södermanland" skriver Selma Lagerlöf och den poetiska formuleringen är mycket kännetecknande för kyrkans läge. Den ursprungliga kyrkan byggdes på 1100-talet och kvar från denna tiden finns bl a det lilla fönstret vid vapenhuset som 1951 pryddes med en glasmålning. Klockstapeln är enkel och eftersom kyrkan aldrig har haft något torn bör en klockstapel ha funnits sedan medeltiden.


 

Hyltinge kyrka

Kyrkan är troligen från 1300-talet. I kyrkan finns dock en dopfunt från 1100-talet vilket tyder på att en föregångare har funnits, troligen en träkyrka. På långväggarna finns intressanta kalkmålningar från 1600-talet. Kyrkans silver består bl a av en oblattallrik från 1696 och är mycket sevärd. Kyrkan äger vidare två äldre altarförhängen med tillhörande mässhakar liksom en fullständig uppsättning förhängen och mässhakar i de liturgiska färgerna.