Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Korporativism och mjukis-fascism

 

 

 

Korporativism och mjukisfascism

 

 

 

 

 

Sådan är fascismen

 

Sådan är korporativismen

osorterat