huvudbild vy

 

Anteckningar Prolog Allmänt Sparreholmarn Högkvarteret Sparreholm Skebokvarn Årdala Kommunen Byråkrati Politik Politikerna Tjänstemännen Mitt i Sörmland Företag Historia Framtiden Båven Hästö Björkhult Sparreholms skola Sigridslunds skola Bygderåd Föreningar Äldrevård Miljöproblem Järnvägen Bilder Turism Internet Husprojektering Goda och dåliga råd Hållplats Utkast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 8 april 2012

 

 

 

 

 

 

Ett sadistiskt byggnadskontor!

Inte bara en inkompetent förvaltning utan en brottslig sådan! 

 

 

Bygglov och Bygganmälan från Boverket

 

Det är byggherren som ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen blir uppfyllda. Kraven ska uppfyllas även om bygglov eller bygganmälan inte behövs.

 

Byggnadsnämndens tillsyn ska anpassas efter byggherrens kvalifikationer, egenkontroll och projektets komplexitet. Byggnadsnämnden ska i första hand se till att byggherren tar sitt ansvar. Nämnden ska ta tillvara de möjligheter lagarna ger att förenkla och underlätta för den enskilde. Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt.

 

 

Byggnadsnämnden får stoppa ett byggnadsarbete om det är uppenbart att arbetet strider mot bestämmelserna.

Nämnden är skyldig att stoppa ett byggnadsarbete som

medför fara för människors liv eller hälsa.

 

 

 

Sparreholmarns angelägenhet!

Det är inte fastighetsägaren som är problemet! Kommunens medvetna skadegörelse av hela fastigheten har pågått i snart tjugo år!

 

En jävla massa lekmän och biträden känner till historien men håller käft!

 

Nåra fler bilder för eventuella hyresgäster så småningom!

 

inomhusbilder åkerbäret 4

 

 

 

lör 7 april 2012

 

 

 

 

Nåt är på tok i Byggnadsnämnden!

Har förresten gubben Arne Lundberg slutat som ordförande i nämnden? 

 

 

 

bygganmälan 1 åkerbäret 4

 

bygganmälan 2 åkerbäret 4

 

inomhusbilder åkerbäret 4

 

bygglovsritning åkerbäret 4

 

relationsritning åkerbäret 4

 

 

 

 

fre 6 april 2012

 

 

 

Varför blev borgarn, Medborgarn?

Man kan säga att det började med en ombyggnad av Åsvägen och Dammbrovägen!

 

 

23 jan 2012

Till Flens kommun och byggnadsinspektör Päivi Hauska.

Från Tonny Svensson, ägare till Åkerbäret 4, Åsvägen 6 Sparreholm.

 

Hej Päivi!

Berättelsen om Åsvägen 6, Åkerbäret 4 började 1994 då Åsvägen byggdes om. När jag övertog huset sex år senare började jag ana att något var fel med dränerigen av gårdsplanen. På grund av en canceroperation 1999/2000 orkade jag inte greppa situationen förrän 2005/2006. Efter ett besök av Lotta Edberg och Roger Andersson konstaterades att Andersson klippt av dränledningen i gatan, den från Åkerbäret 4. Jag fick en nästan oläsbar handritad papperskopia efter besöket som bekräftade detta. Som de flesta kommuner idag har väl Flen digitaliserat ledningsnätet i Sparreholm. Får jag be dig skicka en pdf-kopia som visar lednlngarna i Åsvägen till Åkerbäret 4. Jag bifogar en ritning som visar problemet. Naturligtvis har jag skickat ritningen till kommunen tidigare!

 

På återhörande och mvh Tonny Svensson

 

Nej, Päivi Hauska har inte svarat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreplan för uthyrning, "korttid"! 

Från och med nån gång! Det är ju det där med kommunen ni vet, man kan aldrig veta se!

 

Basmöblerad kan nog passa kanske!

 

 

tors 5 april 2012

 

 

 

 

 

Medborgarns näste i vardande! 

Medborgarn får dela kontor med Sparreholms ekologiska centrum! Faen, det är väl ändå att ta i men det är ju inne med visioner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 4 april 2012

 

 

 

Lockande att spruta lösull i taket! 

Det skulle inte Medborgarn göra för all lösull i världen! Inte ens Eko-fiber!

 

Som en upplysning till grannarna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 3 april 2012

 

 

 

 

Medborgarkontor i Sparreholm! 

Tror ni det blir nåt av`et? Man vet aldrig!

Ett försök i alla fall med återstart till påsk!

 

 

Som att vårrusta dom gamla träbåtarna! Hälsan har inte varit den bästa under den gångna vintern. Kanske är det nyttigt för kroppen att vårrusta ett gammalt hus. Behovet av kvalitetsansvarig och kontrollplan får Länsstyrelsen bestämma! Medborgarn tänker naturligtvis inte smita från ansvaret att låta samhället få full insyn i bygget, tvärtom! Medborgarn lägger ut information om bygget allt eftersom!

 

 

Bilder 25-10-2008 009x

 

Åsvägen vite

 

Tjänstemännens egenmäktiga förfarande måste stoppas!

Varför pratar inte politikerna med medborgarna när problem uppstår?

 

 

Bygganmälan är naturligtvis inlämnad!!!!

 

Anders solberg

 

 

Det var den här korrupte f.d. bygginspektören som uppmanade Medborgarn att stoppa bygget!

 

 

 

 

Borgarns komplementkontor! 

Ni vet det där med nätuppkoppling för tio år sedan! Ett helvitte i Helgesta med tokmodem!

 

 

Ett helvitte med en tokkommun som vägrade hjälpa till med ADSL på landsbygden i Helgsta! Nu fixade Helgestaborna ADSL på egen hand alldeles gratis! Men utvecklingen rusar vidare och koppartrådarna är på väg bort. Så behovet av ett komplementkontor, nu med fiber, är alltså stort! 

 

 

 

 

Husen i kvarteret Åkerbäret! 

Med låglutande tak! Fula kanske men bättre än man kan tro! Dom platta taken är inget problem idag, med avseende på tätskikten!

 

 

Problemet är istället tillgängligheten under tätskiktet. Kryputrymmet vid lågpunkten är i praktiken obefintligt.

Kontrollmöjligheten är alltså utesluten vid lågpunkten! Har man dessutom fyllt upp sågspån nästan mot panelen ruttnar den underifrån på grund av kondens! Det var detta som hänt med Åkerbäret 4. Medborgarn ville göra nåt åt problemet utan att lappa och laga! Ett nytt sadeltak var den självklara lösningen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite så här tänkte Medborgarn resonera, visa bilder och pdf-filer! Redovisningen samlas på Sparreholmarn och kan följas via en länk på Medborgarn!