Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hej igen! hans erik eriksson

Jag blev också överraskad av länsstyrelsens besked. För en lekman som jag, finns det mycket som tyder på att fornlämningar kan finnas inom kommunens fastighet precis norr om Sparreholm. OK! Området ligger något lägre än fornlämningsområdena i omgivningen (se bilagan, där idag kända fornlämningar är markerade med stjärnor och rastrerade områden). Det betyder att stenåldersfolket knappast kan ha haft boplatser i området, men kommunens fastighet borde ha stuckit upp ur vattnet någon gång på bronsåldern.

Beskedet från länsstyrelsen innebär att vi sparar pengar för arkeologiska utredningar, men det tar inte bort kravet på uppmärksamhet vid ev schakt och grävningar inom området.

Vi har tillgång till riksantikvarieämbetets sammanställningar av kända fornlämningar. Det är ju utdrag ur detta som finns i bilagan. Sedan är rutinen att vi alltid hör med länsstyrelsens kulturmiljövårdare i samband med planering av större exploateringar eller när något planärende på något sätt berör en fornlämning. Länsstyrelsens experter är otroligt skickliga på att läsa landskapet och kan på så sätt ganska snabbt göra en bedömning om det kan finnas ytterligare fornlämningar i det aktuella området. Minsta misstanke om detta leder till krav på utredningar.

M v h
Hans-Erik

PS. Inriktningen för kommunens planering för bebyggelse på kommunens fastighet vid Björkhult är villor/småhus.

 

Hej Hans-Erik

Är Björkhult OK för länsstyrelsen så har jag inget att invända, det är säkert en bra plats att låta Sparreholm växa på. Det återstår förstås frågor om samhällsservice, förtätad bebyggelse, tågstopp, VA-nätet, reningsverket, Ångermanland på gamla soptippen, Skarvnäsviken, Daxdoor, "det stora problemet" och annat men det är bäst att ta en sak i taget.
Vi börjar ju bli gamla Hans-Erik men efterfrågan på S&W byggritningars tjänster är fortfarande stor så jag kämpar nog på några år till men jag känner samtidigt att mitt intresse för Sparreholms och Båvens öde ökar. Så vare sig folk gillar det eller inte så kommer jag nog att lägga mig i allt mera.
Återkommer med andra frågor.
mvh Tonny

 

 

Björkhultområdet

Hej Lisa

Vem har kommunledningsförvaltningen kommunicerat med på länsstyrelsen enligt Sara?
mvh Tonny

 

 

Hans-Erik,

Kan du besvara Tonnys fråga?

Mvh Lisa

 

Hej Tonny!

Vår kontakt på länsstyrelsen var och är Agneta Scharp. Här kommer ett direkt klipp ur hennes svarsmail:
hans erik eriksson
Har tittat på förutsättningarna för fornlämningar inom båda områdena. Björkhult 2:7 släpper vi, dvs ingen arkeologi kommer sannolikt att krävas, vi kommer alltså inte att kräva någon arkeologisk utredning eller "första fornlämningskoll" där.

Hälsningar
Hans-Erik Eriksson

 

Det är bra Hans- Erik!


Men visst är det en gammal boplats/gravplats. Jag är inte ute efter att ifrågasätta allt ni gör i kommunen, som många tror. Tvärtom, bland annat försöker jag öppna era sinnelag för den kunniga men ointresserade allmänheten, vilket är rasande svårt. Som du vet ger jag inte mycket för dina samråd med medborgarna. Jag har å andra sidan förståelse för att du till exempel var överbelastad i arbetet med översiktplanen.

 

Nu måste jag ju lära mig mer om myndigheters hantering av fornlämningskontroller. Det är berikande med såna här utfrågningar ska du veta.

Jag hoppas det går i lås. Du kan väl avslöja om det är skyskraper ni skissar på, med utsikt till Oxbro.

 

mvh Tonny