Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fast å andra sidan är det mera troligt att det skulle börja så här!

 

§ 1. Föreningens ändamål

 

Föreningen är en centermoderat, bidragsberoende näringspolitisk organisation med uppgift att främja gammal ingrodd företagsamhet i Sparreholm. Föreningen är partipolitisk, etniskt, religiöst och kulturellt bunden till Flen kommuns näringslivsetablissemang.

Föreningen skall:

Driva opinionsbildning för bevarande av gammal industri- verksamhet och vidhängande prylkrängare, knallar och  nasare med loppmarknader.

Främja och stödja bevarandet av styrelsemedlemmarnas företag och förskansa sig mot annorlunda nyföretagare.

Bistå styrelsen medlemmar och politiskt korrekta företagare med rådgivning och service.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Företagarförening i Sparreholm?

En självklarhet!

Samling vid pumpen hos Gustav Melin 2 febr 2010 kl 18.30 på Maskincenter.

 

Maskincenter i Sparreholm

 

Steg 1. Fixa en hemsida så att alla i Sparreholm får vara med och prata om saken. Även vi som ogillar föreningskäbbel eller vi som inte kan, eller vill ställa upp på möten.

 

Om ni ser representanter för kommunen eller Företagsforum. Sparka ut dom!