Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Att vara Stadsarkitekt som Fredrik Wallin i Flen.

 

Att vara kommunens arkitekt är att inneha en nyckelroll i kommunens utveckling i fråga om byggande och planering. Stadsarkitekten, med sin yrkeskunskap och erfarenhet förutsätts vara den som har överblick och kan fungera som uttolkare av Stadens och Landsbygdens behov till en fysisk form. Visst Fredrik?

 

Dom senaste tio, tjugo åren har stadsarkitekten förlorat ansvaret för översiktsplanering och har alltmer ägnat sig åt detaljplanering och bygglovsärenden. Den gamle auktoritäre stadsarkitekten som höll i allt försvann på åttiotalet, kanske tidigare.

 

 

Lite om att bygga i Sparreholm

fredrik wallin

 

Skämtar du Fredrik?

 

Att garantera byggkvaliten med byggnadsinspektörer och kvalitetsansvariga.

 

Aldrig har svartbyggande varit så omfattande, aldrig har byggfusket varit så vanligt, aldrig har kryddade byggräkningat varit så självklart och accepterat. Aldrig har byggherrars missnöje med byggare och tider varit större. Aldrig har fusket med byggmtrl varit mer omfattande.

 

 

 

 

Pungslå = Slå hål i penningpungen.

 

 

Nu måste vi nog pungslå medborgarna så vi får ihop till budgeten, säger Fredrik. Det ska vi göra genom att höja kommunens kvalitetskrav.

 

Ett exempel från Värmdö kommun med krav på kompletterande ritningar till en liten fritidshusutbyggnad. Det är inte det enda jag ritat den senaste tiden.

 

Nej fan, det är nog bara en tillfällighet.

 

Kvalitetskrav

Ritningsexempel

 

 

Att byggherren

 

 

 

 

Jag tycker att det är bra med ritningar.

 

 

Jag tycker inte det är bra med byggare som bygger på känn. Jag tycker inte om byggnadsinspektörer som spelar småpåvar. Jag tycker inte om systemet med kvalitetsansvarig i småjobb.

 

Det är arkitekten, konstruktören, bygglovsritaren som ska vara byggherrens högra hand under byggprocessen. 

 

Mögliga protokollförare kan vi vara utan.

 

 

Bygglovsärenden i Flen. Är dom fria från korruption. Naturligtvis inte!

 

 

Har det blivit mindre korruption sen Fredrik Wallin blev stadsarkitekt. Kanske, kanske inte.

Jag har tidigare försökt tränga in i kommunens rutiner men misslyckats. Kanske det går bättre den här gången.

 

Att söka bygglov för att bygga ett nytt hus följer rutiner som normalt  är rikstäckande. Att bygglov delas ut slumpmässigt beroende av politiska majoriteter och föredragande tjänstemän är självklart. Korruption är en naturlig ingrediens i all tillståndsgivning.

 

Det som förstärker korruptionen är delegationsärenden, förhandsbeskeden, bygganmälan och kvalitetsansvaret.

 

Medborgarn är inte på något sätt expert på lagar och förordningar om byggande och behöver själv friska upp kunskaperna.

 

Faktum är emellertid att det inte ens är självklart för medborgarna vad en byggnadsnämnd och ett byggnadskontor är för något, åtminstone inte deras ansvar. Nästan alla bygglovsärenden är numera delegerade till tjänstemän. På gott och ont. Mest på ont i en liten byggkommun som Flen med bara en byggnadsinspektör och en bygglovshandläggare.

 

 

 

 

En paus i hantverket.

 

Jo, Sparreholmarn tänkte penetrera en angelägen frågeställning, inte på det viset, medborgare, utan mera tränga in i, jag menar genomtränga grundligt, inte sätta på utan mera sätta sig in i.

 

 

Medborgarn är på intet sätt någon bygglagexpert.

PBL är emellertid det centrala regelverket på plan- och byggområdet. 

 

Plan- och bygglag (1987:10)

 

 

Ett litet steg på väg mot en ny plan- och bygglag (PBL) är taget. Den 5 december 2007 fattade riksdagen beslutet om lagändringen enligt propositionen "Ett första steg mot en enklare plan- och bygglag" som trädde i kraft den 1 januari 2008. 

 

Ny utbildning om bygglovsprocessen

 

 

Idag finns ingen utbildning som behandlar bygglovsprocessen. Sex stockholmskommuner samarbetar därför med KTH Haninge och skräddarsyr en fortbildningskurs inom området. Även Länsstyrelsen i Stockholm och Boverket medverkar.

 

Pensionsavgångarna i kommunerna ökar och allt fler byter jobb och karriär. Det är idag svårt att hitta ny, kvalificerad personal till bygglovsprocessen. Blivande arkitekter, projektledare, byggnadsingenjörer och mäklare får idag strängt taget ingen utbildning inom detta område.

 

Kom ihåg detta medborgare!

Lagen är föråldrad och kommunens tjänstemän saknar utbildning i byggprocessen!

 

Det Medborgarn tänkte penetrera....... först är kvalitetsbegreppet. Alltså tillsyn och kontroll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggplan skrotas efter proteststorm 

 

Trosa

 

Länsstyrelsen vill inte se någon förändring i strandskyddet, vilket krävs för att planen ska genomföras. Myndigheten godkänner inte heller att bostäderna har enskilda minireningsverk som drivs privat. En så stor bebyggelse ställer krav på att kommunen tar ett ansvar för avloppsreningen, menar länsstyrelsen.

– Att kommunen skulle ha ett ansvar i så här stora anläggningar känns i maggropen som ett väldigt stort åtagande.