Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Församlingar

 

 

Församling

1985

1995

2000

2005

2007

Flen

6 718

6 869

6 667

6 593

6 653

Helgesta/Hyltinge

1 817

1 758

1 663

1 685

1571

Årdala

257

304

278

256

253

Dunker/ Lilla Malma

3189

3449

3307

3292

3217

Mellösa

3477

3209

2 996

3 034

2 898

Bettna

968

956

943

942

933

Blacksta

206

201

224

203

223

Forssa

123

145

146

151

149

Vadsbro

362

346

341

316

294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flens Församling, tfn 0157-157 30

 

Mellösa församling, tfn 0157-600 08

 

Bettna församling, tfn 0155-920 82

 

Vadsbro församling,tfn 0155-920 82

 

Blacksta församling, tfn 0155-920 82

 

Årdala församling, tfn 0155-920 82

 

Forssa församling, tfn 0155-920 82

 

L:a Malma församling, tfn 0157-200 52

 

Dunkers församling, tfn 0157-200 52

 

Helgesta församling, tfn 0157-157 30

 

Hyltinge församling, tfn 0157-157 30