Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

"Den nya välfärden" från civil-samhällets horisont...

 

Ska ses som ett alternativ till "den gamla välfärden" i det politiska samhället...

 

Medborgarn är för den skull ingen kramare av "Den nya välfärden"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Nya Välfärden, hemsida

 

Metafåren

 

Metafårens användning

 

Klassiskt liberala tankar 1