Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Det är inget fel med bygderåd!

 

 

 

Man måste bara komma ihåg att bygderåden är kommunala representanter!

 

Ångestcentralens förlängda arm i Sparreholm!

 

Bygderåden drar åt samma håll! Marscherar taktfast!

Medborgarn visar bygderådets medlemmar på bild! 

 

Medborgarn visar även hembygdföreningens medlemmar som verkar i Färdplanens anda!

 

Medborgarn visar även eldsjälar som brinner tillsammans med ångestcentralen i Flen! Skönandarna alltså!

 

 

 

Bygderåden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande 
Magnus Svensson
Mob: 070-561 97 46
Vice Ordförande 
Uno Gustafsson Mob: 070-304 34 54
Sekreterare 
Gunnel Porsander Mob: 070-656 02 79
Övriga Ledamoter 
Rolf Gustavsson Tel: 0157-30017
Gunilla Jacobsson Tel: 0157-30636
Carl Gustaf Melin Tel: 0157-33007
Camilla Norgren Tel: 0157-30192
Linda Grahn Tel: 0157-30919
Ola Trygg Tel: 0157-30607
Suppleanter 
Kurt-Lennart Bernhardsson Mob: 073-096 60 31
Annika Lund 
Jenny Hammarlund Mob: 070-677 46 03
Susanne Boussard Mob: 070-915 24 22

 

 

 

Hembygds

 

 

 

 

 

Organisation  
Bengt Elmwall Ordf. 0157-30648
070-792 11 68
Karl Persson V.ordf. 070-212 38 30
Göran Lindberg Sekreterare 0157-302 09
076 4240 082
Hans Ökvist Kassör 0157-306 89
070-25 61 950
Lena Pantzar  070-292 40 43
Nils Johansson  0157-312 21
Kent Larsson  070-6281980
Sivert Johansson  0157-303 89
Yvonne Sandmark  0157-301 15
0708-98 56 89
Suppleanter  
Conny Johansson  073-992 22 30
Nils Erik Jacobson  0157-306 36
070-237 03 67
  

Revisorer  
Bo Malmberg   070-415 74 49
Ola Haglund  
Birgitta Rundgren Ersättare 0157-307 07
Stefan Ljungman Ersättare 0157-308 24
  
Valberedare  3
Bo Karlsson. Sammankallande 0157-05 39
Vakant.

 

 

 

Eldsjälar som brinner

 

 

 

clip_image0012831

clip_image0012841