Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Björkhult

 

Björkhult

 

Sara Eresund

 

Hans-Erik Eriksson

 

Björkhult strand eller Skarvnäs strand

 

Meningsutbyte Ek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passivhus_skiss_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagandakväll för passivhus 

 

 

 

Utsikt från finhusen på Hyltinge strand!

 dax door

 

 

 

 

 

 

Björkhult strand eller Skarvnäs strand