Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nya bostadsområdet Björkhult

Det blir nog bra om det inte är ett gravfält förstås.

 

 

flygbild

 

Större bild

 

Medeltidens Sparreholm vid kyrkan långt där borta såg väl ut som idag kan tänka.

 

Fast Sparreholm blev ju inte Sparreholm förrän tåget kom till Sparreholm 800 år senare.

 

Dom kristna kyrkorna började byggas på 1100-talet, först som träkyrkor sen från 1300-talet som murade stenkyrkor. Samtidigt etablerades dom svenska kyrksocknarna. Socknar hade funnits långt innan på vissa platser men inte i den kyrksocken som fick heta Hyltinge.

 

Varför började kyrkorna att byggas ungefär samtidigt i landet? Kungen/kungarna gav naturligtvis order om detta. Påven och de kristnade Götarna utmanövrerade de hedniska Svearna i Sörmland.

 

När föddes Sverige? Var det 1165 när landet fick sin första ärkebiskop, kanske. Nåja, förlossningen tog väl hundra år till kan jag tro. Kan ni föreställa er att kyrkan därborta är samma kyrka som den kyrka som stod på samma plats innan Sverige blev Sverige. Hisnande tanke, visst?

 

Från och med 1100-talet kanske traktens folk begravdes på norrsidan av den f.d. träkyrkan. På Hyltinge gamla kyrkogård på hitsidan av kyrkån. Men innan dess då, när dom hedniska vikingarna bodde här, var begravde dom sina döda. När kyrkan och kyrkogården ännu inte fanns och människorna var okristnade.

 

Ska vi tro att vikingarna i Helgesta kristnades år 1050 nån gång på våren eller så. Då slutade dom väl också att gräva ner sina döda på gravfältet vid Skarvnäs eller vad tror ni. Gravfältet som syns i framkanten av bilden.

 

 

Nej fan, Sparreholmarn vet ju naturligtvis inte om det är ett vikingagravfält men nog ser det ut som ett och läget sen. Som i Helgesta.

 

 björkhult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo på Björkhult.

 

Blir det på riktigt tror ni sparreholmare? Om femton år kanske!

 

 

Att planera och bygga är inte riktigt samma sak. Planerar byggkontoret för politikerna eller för verkligheten?

 

Nytt boende vid sjön Båven

Nytt boende vid sjön Båven i Sparreholm

Hyltinge strand" är namnet på ett av Flens kommuns blivande attraktiva bostadsområde. Med ett läge i Sparreholm nära sjön Båven blir boendemiljön något alldeles extra.

 

 

Sparreholmarn vet naturligtvis inte om Björkhult bara är sysselsättningsterapi för byggkontoret eller om politikerna vill ge sken av handlingskraft.

 

 

Vi vill inte bli lurade en gång till!

 

Har du förstått Fredrik?

fredrik wallin2

 

"Detaljplanen för området är nu ute på samråd. Kommunen hoppas att den kan vara klar till årsskiftet."

 

Varför ljuger Fredrik? Det finns ingen detaljplan!

 

 

 

Vad finns det för frågetecken i dagsläget?

 

 

Kommunens ekonomi

 

Finns inte en chans att kommunen kan iordningställa boendeområdet inom överskådlig tid. Det är inte gratis att exploatera ett helt nytt bostadsområde.

 

 

 

 

 

 

Ett förorenat samhälle

 

Det skiter förstås Sparreholmarna i men gör inflyttare med tjocka plånböcker det? Kanske! Jag tror det inte!

 

 

 

Ett förorenat vattensystem

 

Ni vet, Skarvnäsviken, Torparviken, den namnlösa viken och kanalen

 

 

En förorenande och illaluktande industri

 

 

 

Ett gammalt VA-nät, avloppsrening

 

Länsstyrelsen godkänner sannolikt inte att bostäderna har enskilda minireningsverk som drivs privat. Jamen, det är väl bara att ansluta femtio nya villor till det befintliga avloppsnätet. Tjo flöjt! Ni kommer väl ihåg att Fejbol-området också ska anslutas till kommunens reningsverk. Räcker reningsverkets kapacitet? Naturligtvis inte! Nånstans finns lögnen och bedrägeriet!

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologi

Planområdet gränsar till område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården som
bland annat kännetecknas av att det är rikt på fornlämningar. Inom planområdet finns dock
inga kända fornlämningar och länsstyrelsen bedömer att det inte krävs någon arkeologisk
utredning av området.