Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bilder på "vanliga" sparreholmare läggs INTE ut på Sparreholmarn. Förtroendevalda behöver dock inte tillfrågas eller lämna sitt samtycke.

 

 

 

 

 

 

 

 

En sne´seglare på Båven 09-02-28

 BÅVEN-090228 038