Bilder på "vanliga" sparreholmare läggs INTE ut på Sparreholmarn. Förtroendevalda behöver dock inte tillfrågas eller lämna sitt samtycke.

 

 

 

 

 

 

 

 

En sne´seglare på Båven 09-02-28

 BÅVEN-090228 038