Båven

 

 

 

Båvenplanen

 

Bevarandeplanen

 

Båvenmarodörerna

 

Båvenmördarna

 

Övergjödning

 

Kemisk påverkan

 

Hyllningar

 

Osorterat