Anteckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn uppdat. april 2020

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

Hitta... Wikipedia... Metapedia... Unionpedia...

Coronakurva     Veckonummer - Kalender 2020

Ny svensk sajt bevakar smittans utveckling i Sverige

Börjar bilden klarna nu?

Fattar ni kopplingen mellan den avskaffade allmänna värnplikten och dom öppna gränserna för värnpliktsmogna invandrare... naturligtvis utesluter det ena det andra... en som visste det, var den musseliknande statsministern...

ons 3 juni 2020

Dödskurvan böjer av... marginellt... totala antalet döda, dag för dag, från dag ett...

Alla andra kurvor är till för att slippa tala om dödskurvan... antalet smittade... antalet på sjukhus... antalet på IVA... blaha...blaha...

X

tis 2 juni 2020

En avgrundsdjup sorglig historia... den ofantliga sektens undergång...

Dagens skola vilar på postmoderna idéer om att det inte finns sann kunskap – vilket omöjliggör merito-kratiska belöningssystem. Men transparenta meritokratiska mekanismer är den enda effektiva metoden för att förhindra korruption, klientelism och nepotism, skriver 

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi...

Om vi tycker att skolan ska fungera väl för alla 

elever och inte bara för de etniskt svenska så är det dags att dämpa hurra-ropen för det senaste Pisa-testet. Sverige förbättrade resultaten på ett artificiellt sätt genom att en fjärdedel av eleverna antingen inte fick göra provet eller inte dök upp. En försiktig uppskattning tyder på att i verkligheten befinner sig en dryg tredjedel av 15-åringarna i Sverige på den lägsta nivån vad gäller läsfärdighet, skriver Magnus Henrekson och Johan Wennström i en analys för Kvartal... 

Liksom många andra forskare har vi länge betraktat Sveriges resultat i OECD:s Pisa-undersökning och andra jämförande internationella kunskapsmätningar som i princip den enda trovärdiga informationen om hur det går för svensk skola. Sedan 1990-talet är betygssättningen decentraliserad till elevernas lärare och rektorer, och de nationella proven är på olika sätt möjliga att manipulera. Därför har vi inte dragit någon annan slutsats än att det svenska resultatfallet i Pisa sedan år 2000 har speglat en faktisk försämring av den svenska skolans kvalitet, vilket vi har skrivit om och sökt orsakerna till i flera böcker, forskningsartiklar och populärvetenskapliga essäer...

Som redan har uppmärksammats, hade Sverige i Pisa 2018 den högsta uteslutningsgraden (elever som inte får göra provet) av alla deltagande länder: 11,1 procent, eller en niondel av 15-åringarna. Detta var en fördubbling från den föregående mätningen, Pisa 2015, och avvek kraftigt från OECD:s genomsnitt på fyra procent. Till detta kan läggas ytterligare 3,2 procentenheter av 15-åringarna som av olika anledningar inte återfinns i årskurs 7 eller högre, vilket ger en så kallad täckningsprocent på 85,7. Med andra ord utelämnar undersökningen helt 14,3 procent av 15-åringarna...

Därför kan vi inte längre lita på Pisa

Excessens orgie i självupp-skattning och måttlöshet...

en Bonniersk målvakt pseudochefredaktör och pseudoansvarig utgivare... en Klas Granström som aldrig syns... en fulpudlare som försöker lura oss att tro att han inte sover i samma säng som Anna Ekström... till yttermera visso passar han på att förskanska sig bakom ryggen på Magnus H... en växande dignitär i dissidentsvären...

De senaste PISA-resultaten visade på en uppgång för svenska elever. Expressen kan nu avslöja hur en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort ur PISA-urvalet – och att Sverige därigenom brutit mot OECD:s officiella regelverk. Siffrorna antyder dessutom att även svenskfödda elever med svaga språkkunskaper plockats bort...

Sveriges PISA-framgång bygger på falska siffror

Om reglerna hade följts skulle de svenska resultaten ha varit betydligt sämre och Sverige skulle sannolikt ha backat i samtliga tre ämnen jämfört med förra provtillfället...

Här verkar finnas grava metodfel som systematiskt förbättrat genomsnittet. Sedan har Skolverket använt detta uppumpade genomsnitt för att ge en alltför positiv bild av hur den svenska skolan utvecklats, säger Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi som forskat på den svenska skolans utveckling...

När PISA-resultaten presenterades i december 2019 kallade utbildningsminister Anna Ekström det för ”en glädjens dag”. Det här är ett styrkebesked, svensk skola står stark, sa Ekström då. Svenska 15-åringar presterade bättre än vid det förra provtillfället i samtliga tre ämnen – läsförståelse, matematik och naturvetenskap – och klättrade mot toppen på den internationella rankingen...

Samtidigt höjdes kritiska röster mot att Sverige hade den högsta så kallade ”exkluderingsgraden” i hela världen. Efter att man lottat fram vilka som skulle skriva provet så var det elva procent av eleverna som plockades bort från urvalet, antingen på grund av funktionsnedsättning eller för att de var nyanlända med för dåliga språkkunskaper för att kunna delta...

Expressen kan nu visa hur en stor mängd utländska elever felaktigt gallrats bort från att skriva provet, i strid med OECD:s regler. Och att Skolverket har gjort allvarliga felberäkningar i sitt försök att kartlägga felets omfattning. Enligt regelverket, som alla deltagande länder måste följa, får man endast undanta nyanlända elever som fått undervisning i svenska i mindre än ett år. De elever som fått undervisning i svenska i ett år eller mer ska skriva provet...

Sveriges PISA-framgång bygger på falska siffror

Excessen... tokbunden tokliberal... gör en gammal nyhet till sin nya nyhet... man kan ana Sabuni där bak i dom 

mörka skuggorna...

Under tisdagskvällen kunde Expressen avslöja hur en stor mängd utrikes födda elever felaktigt plockats bort från att delta i PISA 2018, i strid med OECD:s officiella regelverk. Om reglerna hade följts skulle Sveriges uppgång sedan det förra provtillfället sannolikt ha bytts mot en nedgång i samtliga tre ämnen – läsförståelse, matematik och naturvetenskap...

Mindre än två timmar efter Expressens avslöjande begärde Liberalerna att Skolverkets general-direktör kallas till utbildningsutskottet för att bemöta uppgifterna. Jag har precis skickat en skrivelse till presidiet i utbildningsutskottet och begärt att Skolverket ska kallas, säger Roger Haddad (L). Om de här felaktigheterna bekräftas och stämmer så är det oerhört allvarligt, eftersom det inte är den bild vi har fått till oss i riksdagen. Haddad kräver en grundlig granskning av PISA-siffrorna... 

Under onsdagen har nyhetsbyrån TT pratat med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Han säger att han känner sig trygg med att Skolverket gjort rätt i samband med Pisa-undersökningarna och ser ingen anledning att gå igenom metod och resultat igen.

De människor som kan detta bäst finns på Skolverket och jag är trygg med att de gjort det de ska och gjort det rätt och riktigt, säger han till TT. Peter Fredriksson har under morgonen haft ett internt chefsmöte för att stämma av uppgifterna i Expressen. Enligt honom har inget framkommit som får myndigheten att revidera sina tidigare slutsatser.

Det är naturligtvis tråkigt att myndighetens kompetens och ansvarstagande ifrågasätts. Men jag förstår att Expressens artikel väcker frågor. Jag hoppas att vi kan svara så att vi lugnar politiker och skolväsendet, genom att säga att vi följer regelverket och att OECD godkänt de svenska resultaten. Och de metoder vi har arbetat med denna gång är de vi jobbat med tidigare, säger Fredriksson...

Kravet: Skolverkets chef måste svara riksdagen om PISA-resultat

mån 1 juni 2020

Det vi ser är det definitiva genombrottet för det privata kapitalet inom sionismens ram att styra skenbart offentliga institutioner som FN, EU, WHO, Världsbanken/BIS och nationella regeringar, som därmed kopplas bort från allt vad demokrati innebär...

I FNs Allmänna Deklaration om de Mänskliga rättig-heterna, kan man läsa att...
Artikel 15... Var och en har rätt till en nationalitet...
1. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller
2. nekas rätten att ändra nationalitet.

Om globalismens konventionsbrott


Vi har rätten att höra hemma där vi är födda och upptagits som medborgare. Ingen ska ha rätt att ta det ifrån oss. Om vi frivilligt väljer att flytta och byta nationalitet samt blir mottagna och accepterade i ett annat land, då ska vi få göra det också...


När globalister som Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Margot Wallström, Ann Linde, George Soros, Bill Gates, Emmanuel Macron och andra säger att nationalism är något fult som inte borde finnas, och nationer och nationsgränser av nödvändighet snart är ett minne blott, då säger de det i strid med den globalistiska organisationen FNs viktigaste urkund...


Nog är det märkligt att ingen uppmärksammat dem på detta. Med vilken rätt hävdar dessa globalister att mitt och andras intresse för och försvar av vårt eget land, vår nationella kultur och suveränitet skulle vara utvecklingsfientligt eller till och med omoraliskt...

Om globalismens konventionsbrott


De sionistiska krafternas kamp för världsherravälde har nu gått in i en helt ny fas. Borta är, åtminstone i den stora skalan, den militära kraftmätningen mellan stormakterna. Istället har vi fått en ny sorts krig, baserat på biologiska och kemiska stridsmedel. Effektiva biovapen som sparar infrastruktur och den fysiska miljön, men utplånar livet i alla dess aspekter...

Vi ser ett ökande missnöje mot politiker som använder detta virus föra att göra människor vettskrämda. De gjorde det utan någon annan motivering än ett felaktigt, gammalt program från Imperial College, finansierat av Bill Gates, som använde en stokastisk program för att försöka förutse framtiden som tex. barnspelet Sim City...

Välj bort alla politiker som stängde landet

Mer från Armstrong Economics här.


Undersökningarna visar att 40% av republicans är emot dessa lockdowns och litar inte på Bill Gates. Under tiden är YouTube i ett helt krig mot yttrandefrihet. De kommer att använda alla ursäkter de kan använda för att ta bort innehåll som avslöjar falska bevis för detta virus. Nu stöder de till och med agendan för klimatförändring när de tog bort Michael Moores dokumentär som avslöjade den rörelsens falska dagordning.
 Vi har Twitter som hävdar att det har rätt att enbart fakta-kontrollera  Trump. De kontrollerar inte WHO, Fauci, Bill Gates eller CDC. Vi har Twitter som går in i politisk censur om man inte håller med om deras politiska agenda...Thailand har 56 dödsfall bland 69 miljoner människor. Japan har inget lockdown eftersom det bara fanns 850 dödsfall bland 126,5 miljoner. Vad de INTE kommer att berätta för oss är att VANLIG INFLUENSA är ett typiskt coronavirus, vilket är mycket vanligt!  I USA är förkylningar vanligare på hösten och vintern på grund av att människor stannar inomhus där brukar vara torrare. Torr luft torkar  näsgångarna, vilket kan leda till infektion. Luftfuktigheten tenderar också att vara lägre i kallare väder. Förkylningsvirus kan bättre överleva under förhållanden med låg luftfuktighet. Lockdowns är motsatsen till hälsorådgivning. Vi behöver frisk luft. En studie har läckt ut från Tyskland, som visar att fler människor har dött pga. lockdowns än som dött av viruset...


Välj bort alla politiker som stängde landet

Mer från Armstrong Economics här.

Lennart M. säger om sina videoklipp... Allt från relationer till samhällsfrågor avhandlas då allt hör ihop. Sanning bygger tillit i det lilla och det stora och jag vill både utmana det som behöver utmanas, men också ge tips i det lilla och det stora... han har kanske inte dom mest skrivvana bloggkommentatorerna på klippen men alla är vi ju lika mycket värda... eller hur... men många är dom...

Socialministern Lena Hallengren har ju avsvurit sig ansvar för det taffligt skötta skydd och säkerhet av patienter och anställda i vården, menande att regioner och enheter själv ansvarar för att beredskaps lager fins i tillräcklig mängd och hur man agerar i en krissituation... tycker någon...

Ursäkta ….. Men jag trodde att staten skötte detta som har den övergripande ansvaret och makten över skydd och säkerhet för Sverige? Men det socialministern säger betyder ju att hon och statsepidemiologen Anders Tegnell inte har någon ansvar och uppgift att fylla, de är parasiter med hög lön tärande på samhällskroppen. Skall nu staten börja röva pensionärers pensioner? Efter att ha betalat Somalias statsskuld samt låter 1700 000 våldtäktsmän och andra brottslingar som importerats till Sverige leva gott på bidrag SKATTEPENGAR. Det måste vara slut nu! Slut på Stefan Löfven som med sina lögner om högre pensioner förför gamlingar, och nu skall han ta det lilla dom har och ge ytterligare till Afghaner, Syrier, Irakier och Somalier så inte dom behöver lida, men dom som byggt upp Sverige skiter man i, Stefan kan ju ge bort sina 70-80 miljoner som han har på banken. UT med alla Islamister. Tänk på dom som slitit i femtio år för att få en bra ålderdom att vila i efter ett tungt arbete. Stjäl inte pensionerna utan ge mera till pensionerna. Kasta ut drägget! Sverige är ett vitt land med Sverige älskare!... tycker någon...

Bilbränder, skolbränder, till stor del skogsbränder är inget annat än terrorism, som hotar hela vårt samhälle, och borde bedömas därefter... tycker någon...

 

En brinnande sommar vs vänstermedia!

sön 31 maj 2020

Någon råkade trycka på "knappen" och ut kom demonerna ur flaskan... det är priset mänskligheten får betala när evolutionen går för fort... men självläkningsprocessen är redan igång...

Det känns alltmer som att år 2020 kommer att bli ett historiskt år. Vår framtid hänger verkligen i en våg-skål, där visaren pendlar nervöst för att hitta jämviktsläget. Har de konkurrerande makterna någon liten extravikt som kan få balansen att tippa över till deras fördel eller inte...

Fokus är naturligtvis på höstens presidentval i USA. Om Trump får sitta kvar finns det en reell chans att cabalen får stryka på foten och släppa sitt allt fastare grepp om världsmakten, om inte återstår inga fler hinder för genomförandet av morgondagens totalitära världsstat och nationernas utplåning...

Sett ur folkens synvinkel har vi en ny form av världskommunism där alla är jämlika och har samma låga levnadsstandard, en standard där ingen kan överleva utan sin månadslön, garanterad de lydiga och underdåniga som inte ifrågasätter. Men vissa är mer jämlika än andra, som Orwell konstaterade redan i sin bok Animal Farm, så eliten fortsätter att bygga upp sina miljardförmögenheter tillsammans med opportunisterna som gärna vill mumsa på smulorna från kakfatet...

Monopolen fortsätter att bre ut sig över samhället, finansmonopolet, livsmedelsmonopolet, läkemedels-monopolet, jordbruksmonopolet, energimonopolet och nu senast depopulationsmonopolet, med rätt att avgöra vem som är tillräckligt nyttig för att få leva eller belastande nog för att förtjäna en insomningsdos av morfin. För att ge oss en illusion att allt är som vanligt får vi hundratals varumärken att välja mellan, trots att tillverkaren är densamma...

Har ni hört talas om biltillverkaren PSA-FCA? I denna nya koncern ingår Peugeot, Opel, DS, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep och Alfa Romeo. Men allt är precis som vanligt försäkrar koncernledningen. Fast vi skall nog tänka oss att alla bilar skall köras med eldrift istället för bensin och diesel, energimonopolet har redan börjat avverka våra skogar för att kunna förse oss med el genom konverterad biomassa. Grönt och förnybart, fast det växer ju inte så fort förstås, så vi får nog finna oss i att öknarna breder ut sig. Men det blir nog bara tillfälligt. Datorn kollapsade när man skulle räkna ut elbehovet till alla världens bilar om tio år, men om alla får en dag i månaden för att köra sin bil så räcker det nog...

Vändpunkt eller brytpunkt?

 

Johan Norberg - "Civilisationer går under om man blir nöjd"

lör 30 maj 2020

En ny dissident som absolut inte kan behandlas som en "jävla" dissident...

Debutförfattaren Magnus Stenlund driver även en historieblogg.

Åkersbergabon Magnus Stenlund jobbade som bankanalytiker. En dag förändrades livet. Han bröt nacken och bytte karriär. Nu är han aktuell med boken "Den eldrökta", en fantasy om forntiden...

Bröt nacken och skrev en bok.

Magnus Stenlund säger själv att han hade en förbluffande tur, den där dagen i skidbacken för fem år sedan. Han gjorde en halv volt och föll 3,5 meter och landade på nacken. Det gjorde visserligen ont, men det var först några dagar efteråt som han förstod att han hade brutit nacken. När jag åkte in till sjukhuset en andra gång undrade läkaren vem i helvete som satt på mig en krage. En kota var bruten. Sådant gör saker med dig. Du får en livsinsikt, säger Magnus Stenlund. Han bytte karriär. Sa upp sig från jobbet som analytiker på en bank och satsade på författardrömmen...

Nu är boken här. ”Den eldrökta” är en fornnordisk saga som handlar om karaktärerna Yngve och Alva som knyts samman av en mystisk bok. Det är en Tolkiensaga. De som gillar Game of throne kommer att tycka att boken är spännande. Boken handlar om makt och hur makt vinns. Därför kan man säga att boken är tidlös. ”Den eldrökta” är den första boken i flera delar. Han ger ut den på eget förlag. Jag har lagt ner 10 000 forskningstimmar på böckerna. Jag brinner verkligen för det här och har alltid varit väldigt historieintresserad. Men det är svårt att få ett svenskt förlag att nappa. Nu översätts boken till engelska, så jag hoppas få den utgiven på ett utländskt förlag...

 

Personligt med Lennart Matikainen: Magnus Stenlund

I Sverige är undersköterska en anställningstitel som inte har ett preciserat kunskapskrav... det visste ni inte va... det berättade min bästa kusin som är ansvarig sjuksköterska på ett äldreboende, vid ett besök härom dagen... en undersköterska kan vara vem som helst...

I detta program berättar Anita Nilsson som är läkare och psykiater om hur äldre människor far illa i vården på grund av politiska beslut samt organisationer som inte är ändamålsenliga. Anita har under många år ägnat sig åt hur äldre hanteras inom vården. Hon uppmärksammade tidigt att det fanns ett system i att boende för äldre gjordes om till boende för nyligen invandrade personer...

Anita har också studerat hur äldre människor reagerar när de blir tvungna att byta äldreboende. Det tar hårt på krafterna både psykiskt och fysiskt att omorientera sig efter en flytt och många äldre drabbas då av fysiska åkommor så som hjärtinfarkter. Det är rent av så att en tvångsavflyttning av äldre från ett boende kommer att leda till dödsfall i en del fall. Hur det ser ut med den statistiken skulle Anita Nilsson vilja se en studie på...

När det gäller politikerna som fattar beslut om nedläggning av äldreboenden för att sedan låta lokalerna omvandlas till migrantboenden undrar Anita Nilsson hur det står till med empatiförmågan hos dem. Hon tycker det skulle vara intressant med en djupintervju med dessa personer för att se vilka empatiska förmågor de har och hur de ser på skuld, ånger etc...

Håkan Bergsten, är en utsocknes

kommunchef i Flen... hur står det till med empatiförmågan... saknar han ånger och skuldkänslor... är han månne patologiskt lögnaktig eller mera bedrägligt lagd... manipulativ med en förhöjd självuppfattning... en grandios egenbild med ett flackt, ytligt känsloliv kanske... en sån som läkaren Anita Nilsson syftar på...

​I Sverige har vi inte krav på legitimation för undersköterskor, vilket alla de övriga nordiska länderna har med utbildnings-tider på runt tre år. I Sverige är under-sköterska en anställningstitel som inte har ett preciserat kunskapskrav. Därför har det i Sverige lett till att personer med mycket tveksamma kunskaper har kunnat arbeta på äldreboenden med arbetsuppgifter som fordrar en viss medicinsk kompetens. I samband med Coronapandemin har vi fått höra av myndigheterna själva att kompetens för smittskydd och syrgasdistribution som regel saknas på äldreboenden. Med legitimation tror Anita att en yrkesstolthet skulle infinna sig som skulle leda till bättre utfört arbete, men också bättre juridiska möjligheter att ställa krav på en anställd som försummat sitt jobb...

Det är inte bara utbildningen inom delar av sjukvården som har lett till problem för äldre. Hon har funnit att just äldre ofta hamnar i en märklig situation eftersom den vård som utförs av läkare är styrd av regionerna (tidigare landstingen) medan den som utförs av undersköterskor på vårdhem är organiserad av kommunerna. Detta är ett resultat från 90-talet då den så kallade ädelreformen infördes. Problemet som Anita Nilsson påpekar är att de som skall sköta äldres sjukvård på hemmen lutar sig mot socialtjänstlagen, medan annan sjukvård lutar sig på hälso- och sjukvårdslagen. Inom dessa lagar skyddas patienter i olika grad. Äldre som vårdas enligt socialskyddslagen har ett mycket sämre skydd än om de vårdades enligt hälso- och sjukvårdslagen...

Inom socialskyddslagen är enligt nationalekonom Hans Jensevik äldre lågt prioriterade, vilket gör nyanlända migranter kan komma före. Därför kan den typ av tvångs-förflyttningar som sker kanske till och med vara lagliga. Det är också så att de äldre kan trilla mellan stolarna av ekonomiska skäl då både kommun och region ska utföra vård och omsorg på en patient och dessa hänvisar till den andre för att hålla sin egen budget. Anita Nilsson berättar att en av de dyraste kostnaden inom sjukvården beror på fallskador. Dessa är i sin tur många gånger en konsekvens av övermedicinering samt svaghet på grund av felaktig eller för litet mat. Ett annat stort problem är att äldre, eller psykiskt sjuka yngre, i allt högre omfattning blir bostadslösa, vilket är ett brott mot lagen påtalar Anita...

Nyanlända går före våra gamla Fjärde statsmakten 49 med psykiater och läkare Anita Nilsson.

Gammelmedia har ingen egen normal sjukdomsinsikt om den kollektiva sotdöden... sotdöd betyder att något dör av svaghet, oftast i samband med hög ålder... numera används ordet sotdöd som metafor om institutioner, företag och diverse företeelser som tynar bort...

Media och de intäkts-modeller de har är en döende svan, eftersom betalväggar är deras enda lösning på problemet... de kämpar mot något oundvikligt... Som jag skrev i min bok “Nätsmart” som kom ut 2017 finns det ingen framtid i det. Lika lite som det finns en framtid i att låta allt vara gratis... lösningen ligger i att låta folk få betala en liten fast summa för enskilda artiklar. Och att även skapa ett Spotify-koncept... 

Att som idag tvinga läsarna att köpa inte bara ett helt nummer av tidningen utan 30 nummer av tidningen och en hel månads prenumeration för att man vill läsa EN enda artikel säger sig själv att det är ekonomiskt ohållbart, det finns ingen efterfrågan på det. När mediebolagen slutar kämpa emot kommer dagens prenumerationsväggar rivas ner och ersättas av ett system som faktiskt folk efterfrågar...

Idag betalar förmodligen nära noll personer en prenumeration bara för att läsa en artikel utan då struntar man i det. Hur olönsamt blir inte det på sikt då, att producera en massa förhoppningsvis bra artiklar och nästan ingen läser? Jag skulle

lätt betala en summa för enskilda artiklar. Och absolut skaffa ett abonnemang så jag kan läsa en massa olika lokaltidningar...

Men varje lokaltidning kan inte förvänta sig att läsare utanför deras lilla stad ska lösa en prenumeration per stad. Om jag skulle låsa upp alla betalväggar på tidningar jag faktiskt klickar in på ibland skulle jag ha följande prenumerationer: GP, UNT, Nerikes Allehanda, Sydsvenskan, Smålandsposten, Barometern, Kristianstadsbladet, NWT, Gotlands Allehanda, Västerbottenskuriren och Dalademokraten. Det säger sig själv att ihop med DN och SvD jag redan har digitala på inte kalkylen går ihop. Ska jag lägga tusentals kronor per månad på prenumerationer menar man från medias håll? Bara för att läsa en enstaka artikel i varje tidning per vecka. 

Självgodheten i media

Karl Olof A. tillhör dom där goaste skribenterna som både roar och oroar, ungefär som Julia C. men mera professorslik... och det är ju inte så konstigt om man är professor emeritus...

Berättelser är inte bara underhållning och verklig-hetsflykt. Med en början, ett slut och en däremellan följ-bar handling, är de våra ojämförligt viktigaste verktyg för att förstå verklighetsflödet. Varje samhälle och tidsålder har sina berättelser. Före modernismen brukar favoriten vara den som anger ett stolt eller ”paradisiskt” ursprung...

Förbjudna berättelser

Västerlandets största ursprungsberättelse är naturligtvis bibelns om paradiset, som Adam och Eva tvingades bort från. Håller vi oss till Sverige så var göticismen sedan slutet av medeltiden och i synnerhet under stormaktstiden den mest omhuldade berättelsen. Den svenska kunga-längden ansågs börja med Noaks sonson Magog, varefter många Kung Karl och Kung Erik radar upp sig för att förgylla och förlänga Sveriges historia...

Svenskarna påstods härstamma från de goter som under folkvandringstiden härjade i Romarriket. Det var en lycklig tid och goterna var hjältar. Under 1600-talet lanserade den kreative Olof Rudbeck den äldre med Atlantican en alternativ berättelse. Sverige var i själva verket det sjunkna Atlantis och därmed urhemmet för hela världen. Det finns många kul ”bevis” för att det förhöll sig så. Bland annat fick Eva sitt namn därför att Adam blev så förvånad när han fick syn på henne att han sa ”Eh,va?!” Peloponessos hade fått sitt namn efter Pelle på näset och Hercules kom av det svenska namnet Härkalle. Västgoter och Östgoter härstammade från Väster- och Östergötland och cimbrerna från Simrishamn...

Under 1700-talet bleknade denna ursprungsmyt, men den dog inte utan tog ny fart, efter att Sverige förlorat Finland i kriget 1808 – 09. Götiska förbundet bildades 1811 och kan väl närmast betecknas som en litterär klubb. Goterna försvann och ersattes av vikingar. Det var till exempel nu som man uppfann vikingahjälmar med horn, något som det inte finns några arkeologiska belägg för...

Under 1900-talets modernism får Sverige en annan berättelse, som vänder blicken från det förflutnas storhet till framtidens möjligheter Det är Västerlandets stora berättelse om framsteget, som Sverige förbehållslöst bejakade. Framsteget blir tidens mått och individen, samhället, tekniken, konsten och vetenskapen går mot allt större fulländning. Men det fanns tvivlare, även om de inte var särskilt många. S. Beckett och T.S. Eliot är de mest namnkunniga...

I början på nittio-talet skrev den finske filosofen G.H. von Wright en bok med titeln ”Myten om framsteget”, där han menade att det moderna samhällets utveckling var ohållbar. I en recension skriver kulturjournalisten Lars-Olof Franzen...

Han ifrågasatte om inte vetenskapen och tekniken som varit en sådan välsignelse för människan och underlättat hennes liv är på väg att bli hennes yttersta fiende. Framsteget löper amok. Tillväxttänkandet är en metafysisk föreställning som framkallar sin motsats. Mänskligheten är en av alla de arter som uppstår och går under. Möjligen är hon särskilt misslyckad därigenom att hon själv bereder sin bortgång...

Nietzsche är bland annat berömd/beryktad för sitt påstående att Gud är död. Dostojevskij tillade att ”Om Gud är död är allting tillåtet”. Det går att göra ytterligare ett tillägg: ”Om allting är tillåtet så uppstår en stor förvirring”. Mänskligheten förefaller inte kunna leva utan moraliska ledstänger. Det som von Wright säger och som blir än klarare under den framträdande postmodernismen är att ”Om Framsteget är dött är allting tillåtet.”

Det betyder att också lögnen är tillåten och hamnar på samma nivå som sanningen. Vad som är sanning kan ingen veta. Språket fungerar inte längre som sanningens verktyg, och förresten vem bryr sig? Det är till och med så att ”sanningen” framstår som en av flera ideologiska konstruktioner. Det logiska resonemanget trumfar inte över det ideologiska tänkandet. Förnuftet rår inte på känslan. Modernismens stora berättelse ersätts av postmodernismens många mindre berättelser. Ur dessa går det att sila fram tre berättelser som viktigare än de övriga...

Åsså fortsätter KOA ett tag till om postmodernismen...

Förbjudna berättelser

fre 29 maj 2020

Sparreholmarn förstår att ni har svårt att ta in den här svåra infomationen... FTX innebär mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning... Xet står för att frånluft och tilluft blandas... Sh har bekämpat detta system sen första början... han har emellertid hoppats att någon kunnat utvecklat själv-dragssystemet en smula men ingen har väl lyckats...

Sedan ca 1976 gäller i Sverige krav på värmeåtervinning i ventilation. Det betyder att Sverige satsade på luft-luft-värmeväxlare med delvis extrema egenskaper av återluftsföring = smutsåterföring... 

Mörkläggning av coronavirusets spridning och dödstalens orsaker

Problemen blev mycket stora under 80-talet. Politikerna mötte detta 1991  med lagen om ovillkorlig ventilationskontroll (OVK) som gjort stat och kommun ansvarig för byggnadshygien i flertalet bostäder sättande elementär lag för tredje man ur spel. Man stoppade protesterna med diktaturfasoner. OVK resulterar i ett godkännande som omöjliggör vidare protest men sätter stat och kommun i strikt konsultansvar...

År 1998 kom Miljöbalken. Den överspelade OVK, vilket ingen utom Arbetsmiljöverket förstått. Arbetsmiljöverket har infört kravet att arbetsplats inte får ha någon form av återluftsföring, vilket i princip diskvalificerar det mesta i human byggnadsväg. 42 % av alla vårdlokaler har roterande värmeväxlare, otänkbar inom Miljöbalkens ram och Arbetsmiljöverkets förordning. Det handlar inte om sekretess i en demokratisk stat. Det handlar om lag...

Mörkläggning av coronavirusets spridning och dödstalens orsaker

Nej faen... Lars B. kan ju inte ha koll på allt... det började under oljekriserna 1974 och 1979... det gällde att börja spara energi... plastfolien och diffusionsspärren introducerades för att hålla fukten borta från mineral-ullen, men konsekvensen blev istället att fukten byggdes in i väggarna. Det var i många fall orsaken till de allt större problemen med mögelhus på 70- och 80-talet... man hittade på ventilation med FTX... situationen förvärrades enligt Sture Larsson här ovan som har koll på läget...

I detta telefonsamtal diskuterar Mikael Willgert och Lars Bern om strategin för hanteringen av Corona. Bern stödjer Moderaternas förslag om att etablera en kommission som leder krishanteringen. Trots att vi har försuttit tid är det inte för sent att agera. Avslutningsvis anser Bern att vi måste erkänna att vi gått fel och att politikerna måste börja agera för att rädda liv...

Lars Bern konstaterar att Swebbtv har varit tidigt ute när man larmade om äldreboenden som omvandlades till migrantboenden. Mikael berättar att han talat med professor em. Yngve Gustafson som bekräftar att äldreboenden över hela landet omvandlas till migrantboenden. Mikael har också talat med psykiater Ann Nilsson som förklarat att problemen startade med Ädelreformen i mitten av 90-talet då äldrevården flyttades till kommunerna medan sjukvården fortfarande skulle hanteras av landstingen, dvs dagens regioner...

Nationalekonom Hans Jensevik har tidigare förklarat att i socialtjänstlagen prioriteras gamla lägst, t.o.m. lägre än nyanländas behov när det gäller bostäder. Efter att regeringen beslutade om handsprit har i princip inget gjorts för att minska problemen. Regionerna, f.d. landstingen, borde se till att äldreboenden har tillgång till läkare dagligen, enligt Bern. Bern kritiserar regeringen som helt har överlåtit ansvaret till forskarna. Det har knappast skett i något annat land vilket har lett till att dödligheten är högre i Sverige än i andra länder...

Han anser att forskarna inom Folkhälsomyndig-heten har bedömt situationen fel och att regeringen helt har abdikerat. Tidigare sa man att sjukdomen var oerhört smittsam men så verkar det inte vara. Ska vi få grepp om situationen behöver man genomföra testning i större skala. Löfven lär ha fått rådet från Sydkorea att testa, testa, testa men det har man inte gjort. Vi famlar i mörker eftersom vi inte har någon kontroll på smittspridningen. Den svenska politiken andas väldigt dålig beredskap på alla plan, enligt Bern. När det gäller farligheten säger Bern att det som är speciellt med Corona är att det drabbar så olika. Vissa märker inget medan andra avlider...

Swebbtv ställde frågor till Folkhälsomyndigheten och fick svaret att de inte har uppskattat antalet smittade och har ingen beräkning om eller när flockimmunitet kan uppnås. Om flockimmunitet inte kan uppnås är den svenska strategin fullständigt fel, enligt Bern. Det verkar inte som att vi kommer nå flockimmunitet. Lars Bern är inte övertygad om att det kommer gå att få fram ett vaccin. Det har kommit fram information om att coronaviruset kan göra att blodet koagulerar vilket ger blodproppar som gör att lungorna slutar fungera...

Lars Bern trycker på att D-vitamin i stora doser ger motståndskraft mot Corona och att C-vitamin hjälper vid bekämpning av virus. Zink är också viktigt. Det viktigaste felet som har begåtts i Sverige är att politikerna inte har tagit ansvaret. Forskare bör inte vara annat än rådgivare. De har gjort en grav missbedömning men det kommer de aldrig att erkänna. Ett annat stort misstag var att man inte stoppade inflödet av smittade från Iran och norra Italien i ett tidigt skede...

Lars Bern föreslår följande åtgärder: 1. Regeringen måste ta ledningen i en ny strategi som inte syftar mot flockimmunitet. 2. Läkarresurser på alla äldreboenden 3. Tillgång till syrgas på äldreboenden (syrgaskoncentratorer) 4. Kraftiga doser D-vitamin till patienter på äldreboenden och till färgade 5. Tillskott av zink och C-vitamin på äldreboenden. Ta bort socker ur kosten. 6. Testa, testa, testa och smittspåra i samhället 7. Skära av smittvägar i samhället Bern anser att Folkhälsomyndighetens idé är fel när de menar att den viktigaste riskfaktorn är hög ålder. Bern menar att det istället handlar om metabola sjukdomar som i och för sig är vanligare bland äldre. Mikael berättar om en statistik från ett av Stockholms sjukhus som visar på dubbelt så många döda män. En hypotes är att det beror på att män har fler receptorer som passar viruset. Det lär vara en receptor som också nikotin ansluter till vilket skulle kunna betyda att nikotin skulle kunna ge ett visst skydd...

Politikerna måste agera nu. Lars Bern kräver ny strategi för Corona.

Det som hade kunnat bli så jävla bra...

Hitta... uppslagsverk

Hitta... Wikipedia... Metapedia... Unionpedia...

Beskriver sig själva...

Metapedia enligt Wikipedia...  Högervridet

Wikipedia enligt Metapedia...  Vänstervridet

Unionpedia enligt Unionpedia...  Vänstervridet

Larry Sanger som tillsammans med Jimmy Wales grundade Wikipedia 2001 ser med stor sorg på vad hans skapelse har förvandlats till. I ett blogginlägg skriver han att NPOV-policyn som går ut på att artiklarna ska vara neutrala och sakliga sedan länge är död...


Han jämför bland annat artiklarna om Donald Trump och Barack Obama och pekar på hur Obamas skandaler inte finns med i artikeln över honom samtidigt som Trump-artikeln är späckad med kontroversiella uttalanden och gärningar.

Som ni kan föreställa er är samtidigt tanken på att artikeln om Donald Trump skulle vara neutral ett stort skämt“, förklarar Sanger och påpekar att artikeln om den sittande presidenten är skriven ur en extremt negativ och kritisk synvinkel.

Wikipedias grundare: Uppslagsverket är kraftigt vänstervridet

 

Kalle på spången förefaller stärka sin position bland dom dissidentiska fantomerna i alternativmedia... det trodde inte Sh, så då får det bli en pudel... Sh börjar förstå hans språkmelodi... det kanske till och med går att sjunga mä... 

Uppskjutet ställningstagande från Försvarsberedningen igår och Resebeslutet sköts upp idag. Den svenska giftspridningen från Trump igår tillsammans med utgivaransvar för plattformarna. Som har sina servrar någonstans i Sverige och alltihop mer eller mindre inom ramen för telekominfrastrukturens betydelse...

Nu är det minsann mycket som pekar på Sverige inom geopolitiken Palme utredningen, beslutet kommer före den första juli. SEB: böter från FI kommer också nu i juni. Så ja regin för slutscenen tycks ju vara iordningställd, men att gå Djupare för att kunna verka utan att synas kommer inte att fungera denna gång...

Kalle Duck är dålig på nöje... Tilde de Paula får ofantligt mycket kärlek av tittarna. Trots det är självförtroendet inte det bästa och en elak kommentar räcker för att tillvaron ska rämna. Det blir som en kniv, en ångestklump...

Carl Norberg 2020-05-29 - Den som inte står upp för något, kommer falla för allt!

tors 28 maj 2020

Ni som följt dödskurvan borde ha förstått att något felrapporterats

avsiktligt strukturellt från åtminstone tredje helgen i april... en galenskapare mörkar naturligtvis en sån misstanke bakom en censurvägg...

Antalet döda i covid-19 i Sverige är sannolikt högre än de 4.220 som nu har registrerats. Hittills finns ytterligare 1.000 dödsfall som inte ingår i statistiken utan utgör så kallad överdödlighet...

En del av de 1.000 kommer att kunna härledas till covid-19. Men hur mycket högre antalet blir vet vi inte, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten...

Mer behöver inte sägas...

Fler döda i covid-19 än vad statistiken visar

Samhällsberedskapen är god, sägs det... hur många skyddsrum finns det i Flen...

Håkan Bergsten, en utsocknes

kommunchef i Flen... Jag vet inte hur många som får plats i varje skydds-rum, om det finns några... och jag har inget behov av att veta hur många skyddsrum det finns... Vad skulle jag använda den informationen till... 

Jag bara undrar när det gäller
När på allvar sirenen går
Finns det då skyddsrumsplatser, eller
Råder det brist på dem i år?

 

Cornelis Vreeswijk - "Skyddsrumsboogie" live 1986

För någon timme sedan gick president Trump live från Vita Huset och meddelande folket om en ny executive order som skall begränsa de stora tech-företagens censur och faktagranskning...

Vi har belyst censuren i många avsnitt det senaste året och vi har också på senare tid fått videos nedtagna från Youtube. Men när presidenten själv blev faktagranskad av Twitter samt att läkare som vill komma med goda råd i kampen mot Covid-19 censureras så är det nog för Trump-administrationen. Detta kommer troligen bli en lång laglig kamp mellan tech-bolagen och den amerikanska staten, men en kamp de absolut borde kunna vinna genom påtryckningar ekonomiskt mm...

Hemma i Sverige och EU går det på andra hållet där man upprättar ett nytt psykologiskt försvar för att motverka "påverkans-operationer" som man kallar det. Man säger att man inte skall censurera men som med all negativ makt går det i steg. Först upprättar man myndigheten och steg för steg så utökar man befogenheterna. Kanske vid en kris som en andra våg av Covid-19 så säger man att man måste agera mot det man kallar desinformation. Som högst troligen då är fria röster som pekar ut det som inte strå rätt till...

 

GODA NYHETER! Trump lagstiftar mot censuren!

Onsdagsmys med Carl Norberg handlar idag bl.a om: Hur opininons-bildningsmedierna blir allt mer löjeväckande i sin fördumnings-rapportering, med allt ifrån könskvotering i Melodifestivalen till hur snus botar Korona. Aldrig förr har så många människor blivit så vilseledda av ett så pass fåtal personer i mänsklighetens historia, det saknar helt enkelt motstycke...

Stora saker är på väg att rullas upp nu, och det är ingenting alls som kommer gynna den djupa staten. Inte minst som Obama nu har åkt fast med båda händerna i kakburken att aktivt ha försökt skjuta Donald Trumps presidentvalskampanj i sank, och därefter försökt få honom avsatt med falsk bevisning som grund med hjälp av ett synnerligen korrumperat underrättelsetjänst-kollektiv - 5-eyes. Det som var Russiagate har alltså nu blivit till Obamagate. Den Saudiarabiske journalisten Kashoggis familj förlåter nu de som skall ha varit inblandade i mordet på honom vilket ju väcker samma tanke som vi gett uttryck för några gånger, är han verkligen död eller föreligger där en operativ strategisk planering för att exponera den djupa staten?...

Det svenska etablissemangets tystnad i förhållande till vad som beskrivits enligt ovan är för övrigt öronbedövande. Det är lite rörigt i det Ostindiska kompaniets gamla koloni Hongkong just nu, då Kina är på väg att täppa till denna narkotika-transitkorridor för den djupa staten. Vidare diskuteras begreppet Neutral och hur beskrev Dante Alighieri ordet i sin Divina Commedia? Schweiz och Sverige började ju kalla sig neutrala efter Wienkongressen 1815, med vilket syfte? Sverige blir allt mer isolerade till följd av sin hantering av Korona-viruset, eller beror det kanske på något annat?...

Omvärldens blickar verkar ju hur som helst allt mer falla på Sverige och frågan man bör ställa sig är ju om detta verkligen inte är koordinerat och om det nu inte handlar om Korona, varför? Att ifrågasätta sig själv må kanske inte vara det svensken är bäst på att göra, men en självbildsrevision av den större modellen är trots det helt säkert på väg, och det enda vi kan göra för att ta oss härifrån är att hjälpa oss själva för att i ett vidare skede kunna hjälpa andra, inte minst med att sätta sig in i det som De Fria förmedlar och sedan hjälpa till att sprida information som denna...

 

Carl Norberg 2020-05-27 - Sanningens ögonblick närmar sig för den djupa staten!

Exakt24 är en politiskt oberoende nyhetssajt och plattform för debatt och diskussion. Vi är skribenter och opinionsbildare som inte anser att etablerade medier gör sitt jobb och vi vill bredda åsiktskorridoren. Sidan existerar helt och hållet tack vare donationer från läsare som vill att vi ska kunna fortsätta vårt arbete...

På Exakt24 medverkar många olika skribenter och det är du som läsare som avgör vem du vill stödja genom en donation. Under varje artikel kan du välja att stödja just den skribent som du uppskattar mest...

Ledarsidan är konservativ och nationalistvänlig, men vi välkomnar alla röster som verkar för en fredlig och nyanserad debatt. Med avslöjande nyheter och orädda analyser, samt en levande idé- och kulturdebatt, är vår målsättning att i grunden förändra det svenska debattklimatet...

 

Nyhetsdygnet: Kommunistiska våldsattacker på tanter, nytt sanningsministerie, kvotering och klaner

 

Gustav K... 32 bast, tillhör dom brun-brända nationalisterna som värnar om det svenska folket... minimal yrkes-erfarenhet utanför politiken...

Regeringen satsar 380 miljoner kronor på att hjälpa tredje världen i sviterna av coronaviruset. Det svenska biståndet uppgår till omkring 50 miljarder kronor varje år. Inget annat land i världen skänker lika mycket, sett till BNI...

Politikerna säger att vi är en "humanitär stormakt". Men har svenskt bistånd någonsin hjälpt ett land ur fattigdom? Jag förklarar varför "humanitär stormakt" i själva verket innebär att Sverige blir världens packåsna som andra länder dumpar sina problem på...

Gustav Kasselstrand växte upp i Valdemarsvik i Östergötland. Mellan 2006 och 2010 studerade Kasselstrand national-ekonomi och tyska vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och vissa delar av utbildningen skedde i Tyskland och Singapore. Kasselstrand har en masterexamen i ekonomi med finansinriktning från Aalto-universitetet i Helsingfors...

Biståndspolitiken – Humanitär stormakt eller packåsna?

ons 27 maj 2020

Jösses vad illa Storebror tycker om Sparreholmarn...

Dödskurvan stiger lite brantare idag... och USA som ligger lite efter, trodde

man skulle komma ifatt nångång... det ser inte så ut, verkar det... 

Nog kommer ni ihåg hur man räknar ut det... hur många döda per miljon invånare alltså... 1/10,3 x 4243 = 412... = 0.097 x 4243 = 412... i Sverige...

sen kan man ju diskutera hur många vi är...

det är det ju desto värre ingen som vet...

i USA då... 1/328 x 101756 = 310...

= 0.003049 x 101756 = 310...

Dom röda dagarna är helgdagar... det har ni väl förstått... visst är det märkligt att dom som raporterar dödslar aldrig jobbar övertid på helgerna...

Dom måste spela teater, statsmedia och statsepidemiologen... regimens propagandasvans spelar idiot för att få Anders T. att verka klok... "Länderna befinner sig i olika delar av utvecklingen av den här pandemin"... det hade vi ingen aaning om...

I dag onsdag har Sverige återigen rapporterat högst dödlighet i världen i covid-19, enligt University of Oxford. Sjudagarsmedel-värdet ligger för närvarande på 5,4 döda per miljon invånare i Sverige. Näst hårdast drabbade är Brasilien och San Marino...

Sverige hade världens högsta dödstal - igen

Det är absolut förskräckligt att vi har så höga dödstal i Sverige, säger Anders Tegnell. Sverige hade världens högsta dödstal i covid-19 – igen Dag för dag följer University of Oxford och den ideella organisationen Global Change Data Lab dödstalen i covid-19 per miljon invånare, och publicerar resultaten på sajten Our World in Data.

Under onsdagen var det svenska dödstalet – 5,4 döda per miljon invånare – ännu en gång högst i världen, sett till genomsnittet de senaste sju dagarna. Brasilien, det näst hårdast drabbade landet, hade 4,4 döda per miljon invånare.

 

De senaste två veckorna har Sverige haft världens högsta dödstal sju dagar – nämligen 14, 15, 18, 19, 20, 26 och 27 maj. University of Oxfords och Global Change Data Labs siffror grundar sig på European Centre for Disease Prevention and Controls rapportering av covid-19-döda i världen. När Aftonbladet intervjuade statsepidemiolog Anders Tegnell på eftermiddagen fanns det bara siffror fram till tisdagen, då Sverige också låg högst...

Vad är din kommentar till att Sverige hade högst dödstal i världen i covid-19 i går tisdag? Dödstal är något som är väldigt svårt att jämföra mellan länder, speciellt vid ett enskilt tillfälle som nu, säger Anders Tegnell. Länderna befinner sig i olika delar av utvecklingen av den här pandemin, vi är mer eller mindre duktiga på att registrera de verkliga dödstalen. Jag tycker man ska vänta med den här typen av analyser till om något år. Då kan man landa i vad de verkliga dödstalen har varit i olika länder.

Men det är ju inte ett enskilt tillfälle. Flera dagar de senaste två veckorna har Sverige rapporterat högst dödstal. Menar du att de här siffrorna är ointressanta? Nej, det är absolut inte ointressanta siffror. Men jämförelsen går inte att göra, det är min absoluta åsikt. Sedan är det absolut förskräckligt att vi har så höga dödstal i Sverige. Vi har jobbat väldigt hårt med att försöka minska det så mycket som möjligt. Vi ser en positiv utveckling på framför allt äldreboenden som vi hoppas kan fortsätta.

För tio dagar sedan sade du att 70-årsgränsen kanske kunde justeras uppåt. Många blev besvikna över gårdagens besked att de som är över 70 år fortsatt ska stanna hemma så mycket som möjligt. Hade det varit bättre att inte säga något om att lättnader kanske var på väg? Det är alltid lätt att vara efterklok. Jag tyckte det var viktigt att signalera att vi gör ett seriöst försök att titta på vad som är en rimlig nivå i Sverige. Men om man är efterklok – hade det varit bättre att inte säga något? Nej, jag tycker det är viktigt att vi talar om vad vi försöker göra. Vi hade absolut en ambition att se om vi inte kunde höja den. Vi tyckte det fanns signaler om att vi borde kunna höja den, med tanke på att folkhälsan i den åldersgruppen är väldigt bra i Sverige. Nu blev det inte så, eftersom just ålder uppenbarligen är en väldigt viktig riskfaktor, det är inte så mycket underliggande hälsa som är viktig, säger Anders Tegnell...

Sverige hade världens högsta dödstal - igen

En desperat Rothschild-

sionist gömmer insändare... en sådan Rs behöver ju inte

vare en jude... det där kan ni 

ju vid det här laget...

skillnaden mellan en sionist och en

jude...

Nu behöver det ju inte sägas med flera ord än pitchen i fråga... hej och hå och gå på...

INSÄNDARE. När läkare fattar beslutar att en gammal covidsjuk endast ska ges palliativ vård ska det betraktas som ett brott. Dessa läkare bör identifieras och ställas inför rätta, skriver Teresa Bjelkhagen...

Insändare. ”Ställ läkare som gett ’palliativ cocktail’ inför rätta

Sparreholmarn har inte så mycket med Melker S. boende på Edeby att göra längre... lite förbannad på von Eckermann ännu, för att vildsvinen smet från deras inhängnad 1988... men mera förbannad på Melker S. för hans groteska inplantering av den invasiva dovhjorten i Ripsa när han tog över 1992... och dom jävla pålarna i Edebyviken som hindrade Sh från att segla in i viken, utom en gång...

"Det jaktbara viltet i landet har genom inplantering kompletterats med exempelvis dovhjort, fälthare, mufflon och fasan"...

Fram till i höstas levde systrarna sina liv i relativ anonymitet. Nio månader senare har de huvudansvaret för ett av landets största börsimperier. Och som om det inte räckte att pappa Melker Schörling drabbades av en obotlig sjukdom och inte längre kan vara behjälplig står dessutom sfärens numera kanske enskilt viktigaste figur, Hexagons vd Ola Rollén, under åtal i Norge...

Systrarna Schörlings dilemma

De är välutbildade, mångmiljardärer och nära vänner med den svenska kungafamiljen. Systrarna Märta och Sofia Schörling fick för några år sen ärva sin pappas stora aktieposter i Securitas, AAK och i Hexagon och är tillsammans goda för 80 miljarder kronor. Expressen har granskat systrarna som aldrig ger några intervjuer. De är så mycket societet man kan vara och de umgås bara med andra rika personer och miljardärer, säger en person i familjens närhet till Expressen...

”Ja, se pengar, ja, se pengar. Är till bekymmer för fattig och för rik”, sjöng Thore Skogman i Penninggaloppen på Svensktoppen 1959. Jag har aldrig tillhört den sistnämnda kategorin och kan inte riktigt bedöma just den delen av påståendet. Men jag anar att systrarna Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andréen är böjda att hålla med...

Märta och Sofia Schörling är Sveriges rikaste systrar

Regimmedia är fyllda av förvuxna fjortisar, bimbos, subretter, fjollor, våp, fjompor... av alla kön... det har ni väl inte missat...

 

Fjo-o-o-ompiga du

Jämställdhet handlar inte om vem som arbetar tillsammans med vem – eller att det finns exakt lika antal låtskrivare av båda könen. När ska detta dravel ta slut, undrar David Eberhard angående att SVT kvoterar låtskrivare i Melodifestivalen...

Eberhard: Feminismen blir bara mer skruvad

 

Det var en gång ett land i norra Europa som såg sig själva som en moralisk supermakt. De hade kommit långt i sin humanitära överlägsenhet. Självbilden sa dem att de var bättre än alla andra. Mer hållbara, mer moraliska, mer normkritiska och framförallt mer jämställda.

Faktum är att de var så jämställda att alla tillsättningar nu var tvungna att ske enbart på grund av kön etnicitet och sexuell läggning. Kompetens ansågs av en självutnämnd elit som antikverat. Efterfrågan sågs som ett tecken på unken människosyn och individuell preferens eller vilja betraktades som ett uttryck för patriarkal hjärntvätt. I det landet lever jag och tio miljoner andra människor. Frågan är dock om det ens kan kallas ett land. I vissa sammanhang tycks det snarare vara frågan om en helt annan planet...

Jag har länge problematiserat den fjärde vågens feminism i vilken man sammanblandat jämställdhet med exakt lika utfall. En tanke som bygger på att vi alla människor föds som oskrivna ark papper färdiga att klottra ner med vad som helst som sedan deterministiskt styr ens öde. En tanke som bygger på att alla i grunden är exakta kopior av varandra och att alla eventuella olikheter i grunden bygger på en orättvis bakgrund eller osynliga strukturer. En tanke som leder till att staten, likt en rättvis social ingenjör, måste rätta till alla de fel som enskilda människor valt att göra. Fel som individen själv anser vara rätt. Vi tillsätter normkritiska, specialiserade genusvetare som frenetiskt tänker ut orättvisor på sin kammare och som upphöjt tvingar oss andra att leva våra liv i enlighet med vad de anser korrekt. Ett modernt prästerskap som aldrig accepterar annat än lydnad. De bygger sin klåfingrighet på föreställningen att allt vad människor gör, enbart beror på hur man ligger till i, en av dem, uppdiktad maktpyramid. Ett tänkesätt som helt bortser från individuella preferenser och nedärvda olikheter. Ett tänkesätt som saknar allt vetenskapligt stöd och som i grunden är sexistiskt, för att inte säga sekteristiskt.

I den pyramiden är den vita heterosexuella mannen överst, alldeles oavsett att män begår självmord tre gånger oftare än kvinnor, att i stort sett alla tunga och smutsiga arbeten i samhället utförs av män, att män klarar skolan sämre än kvinnor och att en överväldigande majoritet av alla hemlösa är män.

Vi betalar alla pengar till staten för att de ska utföra det som vi gemensamt önskar. De flesta av oss tänker sig nog att det vi ger till staten i form av skatt, ska ge oss bra sjukvård (med tillräckligt antal respiratorer och korta köer), bra skola, infrastruktur, försvar, en välfungerande poliskår, en värdig äldrevård och utgöra ett golv som skyddar oss när vi hamnar i situationer vi inte kan råda över. Istället tyder allt mer på att mycket av det vi betalar för är ren smörja. Varenda myndighet är genomsyrad av genusdekret, moralistiska påbud och pekpinnar om rätt värdegrund.

Vi betalar från den 1 januari 2019 en public serviceskatt som under 2020 uppgår till 8,5 miljarder kronor. Många människor har ifrågasatt hur opartisk denna public service de facto är. Att något är fundamentalt galet i den världen blev tydligt av professor Kent Asps studie för några år sedan som visade en extrem diskrepans mellan journalisters och övriga folkets partisympatier. Detta blir fullkomligt uppenbart när det visar sig att en så pass opolitisk produkt som Melodifestivalen är kidnappad av extremfeminister. Den 26 maj kunde man i Aftonbladet läsa att från och med 2022 måste alla bidrag som inte är skrivna av en enskild person ha minst en kvinnlig låtskrivare. Det kallas för normkritik och jämställdhet, men det är frågan om rent översitteri. Sen när ska staten eller public service diktera villkoren för vem som ska göra musik tillsammans med vem?

Beslutet är så ojämställt att det egentligen inte är värt att kommentera. Det är sinnebilden för uttrycket ”vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser”. Frågorna är för många för att rabbla upp, men några saker gör man bäst i att fundera lite på. Hur tänker man när man i sin jämställdhetsiver helt bortser från individers självbestämmande? Hur kan man överhuvudtaget kalla det jämställt att förvägra människor att lämna in tävlingsbidrag bara på grund av sitt kön? Vari ligger jämställdhetsperspektivet i ett beslut som är uppenbart sexistiskt och ovetenskapligt? Hur kan man motivera ett extremistiskt beslut, som garanterat en majoritet är helt emot, inom ramen för en institution som, åtminstone på pappret, ägs av hela befolkningen tillsammans?

Allt fler beslut inom myndigheter och statliga institutioner har på senare år grundats i allt mer skruvade och osakliga föreställningar om att hela samhället helt styrs av män. En idé som helt omyndigförklarar vuxna kvinnor. När ska detta dravel ta slut? Jämställdhet handlar inte om vem som arbetar tillsammans med vem, eller att det finns exakt lika antal låtskrivare av båda könen. Det handlar aldrig om lika utfall för vi är alla olika från början. Förhoppningsvis bestämmer publiken vilken låt de gillar och inte gillar. Den stora majoriteten struntar fullkomligt i vem som skrivit låten, men förhoppningsvis tycker de flesta av oss att alla ska ha samma regler. En jämställd värld handlar om lika möjligheter mellan könen – inte att ett kön får fördelar på det andra könets bekostnad. Det krävs inte Einstein för att fatta detta. Det räcker med minimal kunskap i helt vanlig biologi. Och att man inte lever i en Monty Pythonsketch på en annan planet...

tis 26 maj 2020

Dödskurvan ser ut att böja av svagt efter femte maj kanske...

Vi får väl se i morgon om kurvan får samma lutning uppåt som idag...

Hur många som dör hemma av rädsla för att hamna i respirator och avlivning med morfin... det är det ingen som

vet naturligtvis... dom är åtminstone lätta att smussla undan i statistiken...

 

Välkänt för "fria människor i tanken" är NWOs och Den Djupa Statens strategi att avfolka dom kloka gamla... dvs depopulation av det åldrande "Folket Emeritus"... till att börja med...

Som jag tidigare noterat är öppenhet en viktig förut-sättning för att bekämpa Covid-19. Skälet är att smittan sprids i kluster och klustren är i sin tur ett hot mot det övriga samhället... Folkhälsomyndig-hetens strategi var ursprungligen att låta viruset sprida sig bland unga och friska och att skydda de äldre. Eller... man trodde i alla fall att viruset skulle sprida sig bland de unga och friska och att man skulle kunna skydda de äldre...

Kommunerna och tystnaden

Men det blev inte så. Nu är det de unga och friska som måste skyddas mot en totalt nedsmittad äldreomsorg. Virusklustren inom omsorgen har utvecklats till ett hot mot det omgivande samhället. Men hur kan man avgränsa smittokluster om man inte vet att de finns...

Den 24 april kunde vi läsa i Omni: "Bårhuset i Borlänge fullt – anhöriga är kritiska efter kommunens tystnad". Kommunen hade inte berättat att en mycket allvarlig epidemi pågick i kommunens äldreomsorg...

"Tystnad från Burlövs kommun efter uppgifter om Coronadödsfall" skriver Sydsvenskan den 22 april. Kommunen vill inte berätta att smittan spritts på kommunens äldreboende och att flera vårdtagare avlidit...

I Arvika Nyheter kan man den 21 maj läsa    "Arvika kommun håller tyst om coronafall"...

De 25 april står det om mörkläggning av Coronasmitta i Vetlanda...

Den andra maj skriver Eskilstuna-kuriren att åtta av nio kommuner hemlighåller Coronasmitta i de egna verksamheterna... Den fula spindeln i Sörmland... Håkan Bergsten, en ut-socknes kommunchef i Flen... Jag vet inte hur många som är smittade på varje äldreboende, och jag har inget behov av att veta hur många som är smittade på varje äldreboende. Vad skulle jag använda den informationen till... 

Och i Trollhättan utsatte man en fotvårdare för onödiga risker genom att inte berätta om att smittan spridits inom omsorgen...

Kommunernas agerande är allvarligt och kan vara ett brott mot smittskyddslagen. Men de utsätter dessutom det övriga samhället för mycket stora risker - just eftersom Covid-19 är en sjukdom som sprids i kluster. För att bekämpa en sjukdom av den typen är det oerhört viktigt att allmänheten, företag och myndigheter är medvetna om smittoläget. Annars kan de inte vidta förebyggande åtgärder, exempelvis social distansering...

Den kommunala tystnaden kan leda till att smittkluster förblir oupptäckta och sprids till andra känsliga verksamheter. Fotvårdaren som inte upplystes om det pågående utbrottet kanske nästa dag åker på en stor fotvårdskonferens i Göteborg och smittar ner 200 deltagare. Allt kan hända när Covid-19 är inblandat. Vi vet inte vem som kommer att bli nästa superspridare...

Möjligen förstår kommunerna själva inte riktigt vad dom har ställt till med. Däremot borde Sveriges kommuner och regioner (SKR) förstå att öppenhet är A och O när man ska bekämpa ett virus av den här typen. Men där ägnar man sig i stället åt att utöva påtryckningar på Arbetsmiljöverket för att de ska slopa kravet på munskydd i äldreomsorgen.

Jag vet inte till hur stor del Sveriges misslyckande med virusbekämpningen har med tystnadskulturen att göra, men det står helt klart att den bidragit. Och det är tydligt att kommunerna fortfarande inte är öppna med informationen...

Som jag skrivit tidigare skulle en strategi där man identifierar och följer upp alla fall på postnummernivå antagligen vara ett effektivt sätt att bekämpa viruset. Men vi är inte i närheten av något sådant. Vi testar för få, kommuner försöker hemlighålla att de har virusfall i verksamheterna och man använder inte ens grundläggande skyddsutrustning. Det är ett fiasko, ett jättefiasko... 

Och det är inte bara ett fiasko för den svenska smittskyddsstrategin, som byggde på felaktiga antaganden - det är också ett fiasko för själva utförandet. Den brittiska tidningen The Guardian skräder inte orden:

"Put like this, Sweden sounds like an authoritarian technocracy intolerant of opinions and individuals that don’t fit in. But at the start of the pandemic, most countries were as trusting. In South Korea, Germany, Taiwan and New Zealand that trust has been justified. Britain saw a wave of support for a government that frittered it away with its repeated displays of tardiness and ineptitude. If Britain shows the dangers of a weak state and incapable politicians, Sweden shows what happens when you place too much trust in a handful of administrators, without first protecting yourself with a robustly argumentative culture that allows you to question whether they are right."

Det svenska misslyckandet handlar om att vi litade för mycket på våra experter, så mycket att regeringen gav dem fria tyglar att utforma Sveriges strategi helt på egen hand. Men vad händer då när experterna misslyckas och har fel - vem bär då ansvaret? Ja, det får vi se nu...

Kommunerna och tystnaden

Den stora folk-omflyttningen must go on från från Mena... kloka Europeer måste bli dummare och mera krigiska tycker NWO... det är svårare att kontrollera människorna om dom tänker och sköter sig själva... tycker Den Djupa Staten...

Censuren går på högvarv, läkare tystas och många spekulerar i om det kommer en ny våg av Covid-19 om inte så länge. När vi lyssnar till självutnämnda makthavare som Bill Gates så verkar det vara samma information som kommer den vägen...

Covid-19 har gjort stora förändringar på ett samhälle och en värld som på många sätt redan hade stora problem. Människor över hela världen börjar ifrågasätta pandemin, agendorna som rullar ut i kölvattnet av den och varför en stor mängd läkare censureras av de stora sociala plattformarna...

Även Trump har uttryckt stark misstanke om att pandemin är skapad av någon som har en agenda. I en ny intervju häromdagen uttryckte hand det igen och sa också att han känner det inom räckhåll att knäcka den djupa staten. Vi pratar också om Dagens Nyheters artikel som gjordes häromveckan kring bl a WakeUpGlobe och Michael Oddane...

 

Pandemi 2.0 en ny våg? Trump vill knäcka deep state!

 

En civilingenjör pratar med en Karen... Att kalla självgoda, människor för “Karen” är inte något nytt men många fler “Karen” har  fått vatten på sina kvarnar nu under Corona-tider...
En “Karen”kräver att världen existerar enligt hennes normer med liten hänsyn till andra, och hon är villig att riskera eller förnedra andra för att uppnå sina mål...

Här är ett samtal mellan Swebbtvs Mikael Willgert och Sveriges Radios journalist Josephine Freje som diskuterar den agenda som styr Sverige. Samtalet skedde inför det program om Swebbtv som SR Medierna sände den 9 maj. Mikael förklarar att Swebbtv blev anklagade för att vara "Vit makt". Det ledde till att han började fundera över den agenda som styr Sverige och som han kallar den "Mörka agendan"...

Han menar att denna agenda handlar om pengar och makt och att den drivs på av den stora skattkista som Sverige har och som kan användas till olika projekt som inte ligger i skattebetalarnas intresse. Mikael menar att alternativmedierna arbetar för att avslöja den mörka agendan. Inspirerat av påståendena om Vit makt menar Mikael att de kanske snarast skulle kallas den Ljusa makten som vill kasta ljus över dessa frågor...

Josephine menar att detta är intressanta frågor som hon vill ta med i programmet. Hon känner igen agendan ifrån sitt arbete som journalist där många är rädda att säga vad de tycker. Mikael beskriver det klansamhälle som han menar håller på att formas i Sverige där det formas en klan bestående av ett etablissemang som hanterar skattepengar för att trygga sin position genom att dela ut pengar till minoritetsgrupper och internationella organisationer och finansintressen. Samtidigt formas nog på sikt något som kan kallas en svensk klan där han menar att han ingår...

Josephine känner igen problemet ifrån sina egna erfarenheter att skatterna tas ut men man undrar var pengarna tar vägen. Pengarna går inte bara till sjukvård och andra saker som hon tycker är viktiga. Mikael beskriver hur massmigrationen drivs på från ekonomiska intressen som leder till att belåningen i Sverige ökar, och som de tjänar pengar på. Som exempel nämner han att hushållens belåningen har ökat med mer än 3.000 miljarder under 2000-talet. Han menar att allt handlar om pengar och makt där migrationen blir en del i detta spel...

Mikael Willgert och SRs journalist om agendan som styr Sverige.

mån 25 maj 2020

Professor emeritus i civilrätt Torsten S. vid Lunds universitet borde se äldre ut än så här... 75 bast... men kunnig då förstås i juridiken kring de sannings-sökande dissidenternas utsatthet

och utanförskap...

Den som uträttar synbara och värdefulla insatser brukar inte behöva tala så mycket om vad man gjort. Denna regel kan även omtolkas motsatsvis... Dvs den som inte uträttar något vettigt måste ofta basunera ut obefintliga stordåd...

Statlig propaganda.

Det sista verkar gälla MSB, en myndighet för samhällsberedskap lokaliserad till Karlstad. Bilden är från en annonskampanj häromdagen, där MSB slår på trumman för ett eget jippo, som kallas krisberedskapsveckan. Det går ut på artistmedverkan, hyllande av covidhjältar och likande jippon. Under en vecka i maj gäller beredskapspropaganda. Sedan nalkas semestertider. Och hur det då går med framförhållningen får vi veta under sommaren…

Alltså. Skattebetalarna tvingas betala för MSB och deras jippon. Dessutom för stora helsidesannonser som hyllar MSB.s godhet. Propaganda kallade vi sådant när det förekom i Sovjetunionen. MSB sysslar med samma sak idag. I stället för att i handling visa att myndigheten uträttar viktiga saker (mer än dagens bönestund på radio/teve)...

Sovjetparallellen gäller även MSB:s generaldirektör Dan Eliasson. Hans karriär bygger helt på partibok S. Han lär till och med skryta med att han aldrig sökt ett jobb. Tack för det. Det gjorde inte heller byråkraterna kring den sovjetiska ledningen. De bara tog för sig. Till det brast...

Statlig propaganda.

Förintelsen light på kommunala äldreboenden... det svenska namnet är en översättning av tyskans Die Vernichtung. Andra begrepp som används är "Shoa" även stavat "Shoah" eller, främst på tyska, "Schoah" samt "Holocaust"...

Sveriges kommuner snålar på äldreomsorgen – men siffrorna kamoufleras i statistiken... Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, skriver i ett mejl till övriga kommunchefer och till Region Sörmland att man måste kolla frågan med sina kommunjurister om det är en offentlig handling...

När vi först hörde att personer över 80 år inte skulle vara aktuella för intensivvård kände vi att vi kraftigt måste uppmärksamma hur strukturerna bakom äldreomsorgen förändrats, säger Bengt Winblad, professor på Karolinska institutet som tillsammans med kollegan Anders Wimo pekar på två akuta punkter:

1. Besparingarna på riksnivå inom äldreomsorgen.

2. Den sjunkande utbildningsnivån bland personalen.

– Det som tidigare kallades för sjukhemsplatser erbjöd fantastisk vård. Nu kan vi inte längre urskilja olika vårdnivåer. Nu talas det mest om ökad tillsyn och nu ser vi effekten av det, säger Bengt Winblad.

Äldreplatserna har halverats: ”Alarmerande”

Johan N. är nyliberal... en höger-extremist alltså... en som bara vill betala ytterst lite i skatt... så lite att det bara räcker till nattväkteri i statens tjänst... rättsväsende, polisverk-samhet och försvar alltså... en liten men stark rättsstat...

Johan Norberg är en svensk liberal debattör och författare som är aktuell med boken ”Viruset och världen”. I det här avsnittet pratar han och Navid om vad vi kan lära oss av pandemins historia...

Vilken jävla tokig affärsidé liberalismen är... från vänsterextremism till högerextremism... från vänstertotalitär bidragsetatism till antiauktoritär högeranarkism... från socialistisk planekonomi till tokglobalistisk planekonomi... det är inte undra på att folk inte begriper ett jävla någe av idéen... frihetstanken ska råda över alla sorters mäniskor med lika värde, som ska få tänka och tycka och 

skriva vad dom vill... fast inte var och när och hur dom vill...

Jonte N. tillhör den stora gruppen mainstreamade tokkloka förnekare av den Djupa Staten... en konsekvensförnekare av globalismens baksida... dom starkaste och rikaste oligarkerna tar allt och lämnar förgiftade smulor av skulor åt folket...

 

Johan Norberg - "Civilisationer går under om man blir nöjd"

sön 24 maj 2020

En osnuten gröngöling... trots en  annalkande pension... obrottsligt lojal med det kommunala systemet...

men förblindad inför systemets

korporativistiskatisering... Lotta G.

tror kanske att kommuner fungerar som på farsan kommunalrådets tid... vad i helvitte ska vi ha SKR till för om vi inte kan avkräva "självstyret" 

ansvar för skola, vård och omsorg...

Anders Tegnell slår tillbaka mot kritikerna... Den kom som ett rödflaggat mejl, diskussionen om vem som är ansvarig för döden som pandemin orsakat på äldreboenden. Symptomatiskt för demokratin i Sverige är att alla inblandade politiker och myndigheter skyller på någon annan. Erfarenheter visar oss att någon annan är ingen...

Alla skyller på alla – ingen tar ansvar för äldredöden

Professor Bo Rothstein hävdade i ”Godmorgon, världen!” i P1 att den svenska förvaltnings-modellen inte klarat av att hantera corona-pandemin. Han ser bristerna som ett svart hål i demokratin, där man utövar makt utan att någon ska kunna utkrävas ansvar. Fakta är följande: Sverige tillhör de länder som har högst antal döda på grund av corona. Nio av tio döda är sjuttio år eller äldre och de flesta av dessa människor fanns inom äldreomsorgen. Detta trots att skyddet av de äldre hade högsta prioritet...

Folkhälsomyndigheten sa i början av pandemin att det inte krävdes några tester eller några särskilda skyddskläder inom äldreomsorgen, det räckte med de vanliga rutinerna. Vad de inte tog med i beräkningen, när alla fick ansvar för att inte sprida smitta, var äldreomsorgens struktur och organisation. Timanställda som var helt beroende av sin inkomst och en organisation som innebar att de äldre ofta fick träffa upp till 25 olika personer under en vecka. Gamla, som enligt fastlagda planer, inte fått intensivvård utan vårdats i sina rum, ofta utan tillgång till syrgas... 

Anders Tegnell konstaterade i ”Söndagsintervjun” i P1 nyligen att epidemin har belyst stora svagheter inom äldreomsorgen. Men han ser inget eget ansvar. Socialminister Lena Hallengren duckar i ”Nyhetsmorgon” i TV4 för larmrapporter från läkare och experter om döden inom äldreomsorgen. Hon hänvisar till IVO som nu undersöker förhållandena...

Hennes statssekreterare Maja Fjaestad vill heller inte ta ansvar. Någon annan får ta ansvar, säger hon i ”Godmorgon, världen!” i P1 och hänvisar till myndigheter och regioner. Hon menar att regeringen tog ansvar när de utsåg Socialstyrelsen som ansvarig för upphandlingen av skyddsutrustning, samt när den sjösatte paket om en ettårig vidareutbildning av vårdpersonal...

Men bristerna inom äldreomsorgen borde ha upptäckts tidigare. Äldrereformen på 90-talet var startskottet för nedmonteringen av de äldres trygghet. Larmrapporter om brist på resurser från kommunerna har duggat tätt sedan dess. Senast i januari flaggade åtta av tio kommuner att de genomför stora besparingar de närmaste åren, det handlade mest om försämringar i äldreomsorgen. Vi har en situation i Sverige där politikerna aldrig tar ansvar, det finns många tydliga exempel på det...

När omhändertagna barn, som under perioden 1920–1980 utsattes för allvarliga övergrepp när de placerats i fosterhem eller på institution, krävde ersättning från staten för att deras liv hade förstörts uppkom diskussionen om ansvarsfrågan och en utredning tillsattes. Den kom fram till att ingen var ansvarig, eftersom de politiker som då fattade beslut inte längre var aktiva. Maria Larsson, KD, som var socialminister försökte, efter en stor och upprörd diskussion, hitta en lösning. Resultatet blev att de utsatta skulle få ersättning från staten ”av nåd”... 

Ett annat exempel är den omtvistade gymnasieamnestin för ensamkommande som ett antal partier sa ja till. Den blev för många berörda flyktingar oerhört påfrestande. De skulle få stanna för att slutföra sina studier och få en andra chans till prövning av uppehållstillståndet – men de fick ingen ersättning för att leva och bo och de slängdes ut från sina gruppboenden. Många hamnade i narkotikaberoende, de bodde under Uppsala centralstation och överlevde genom langning. Andra utnyttjades av företagare som lät dem sova i sina lokaler på madrass. I gengäld fick de arbeta gratis. Helene Fritzon, ansvarig minister, fick frågan om ansvaret för de drabbade i amnestin. Hon svarade bara det är inte hennes ansvar. Annie Lööf sa något liknande...

Nu är vi alltså där igen – ingen kommer att vilja ta ansvar för döden i äldreomsorgen. Genom konsensuspolitiken kommer politikerna också undan. De kan skylla på varandra och väljarna har faktiskt inte en aning om vad de röstar på...

I detta program samtalar Swebbtvs Mikael Willgert med energisystemexperten Elsa Widding. Det är en uppföljning på Lördags-intervju 54 då vi diskuterade klimat- och energipolitiken i juni 2019. Elsa berättar att hon har byggt ett starkt nätverk av vetenskapsmän inom klimatfrågan. Många av dessa är professorer emeritus eller doktorer i relevanta forskningsområden som vill vara med och bygga kompetens...

Elsa har hållit en stor mängd föreläsningar och har mött många personer som är insatta i klimatfrågan och förstår att larmen är överdrivna. Även högt uppsatta personer från näringslivet är frustrerade över att man inte kan diskutera klimatfrågan. I stort sett ingen som har kompetens står bakom larmen eller är särskilt orolig, enligt Elsa. Det är tvärtom svårt att hitta kompetenser som håller med om larmen. Många av dem som vågar diskutera klimatfrågan är pensionerade vilket gör att de inte är beroende av anslag och därmed är mer oberoende...

Vi konstaterar att FN inte får in mer en bråkdel av det som överenskommits i Parisavtalet efter att USA drog sig ur. Dessutom gör krisen efter Corona att det inte finns pengar att lägga på klimatfrågan. Elsa berättar att vartefter som åren gått har alltfler vetenskapliga rapporter visat en mycket blygsam temperaturhöjning kopplad till koldioxiden. Elsa betonar hur viktigt det är att vi lyssnar på vetenskapen. Hon tycker att man lurar allmänheten med triviala frågor om klimatet...

Man borde istället kvantifiera storleken av temperatur-förändringarna så man förstår att de inte är alarmerande.. Elsa menar att det inte är klarlagt att mänsklig påverkan står för hela den stigande koldioxidhalten. Temperaturen har stigit ända sedan mitten på 1800-talet och det kan också förklara en ökande koldioxidhalt genom att haven släpper ifrån sig koldioxid när de blir varmare. Elsa Widding har startat en Youtubekanal där hon har lektioner i klimatfrågor. Vi tittar på ett temperaturdiagram som sträcker sig 11.000 år tillbaka där man kan se att vi är inne i den elfte värmeperioden...

Om vi skulle gå in i en kallare period kan vi räkna med missväxt och kanske också matbrist enligt Elsa. Hon anser att det är ansvarslöst att vi betalar mycket stora belopp för att skydda sig mot ökande temperatur trots att det är ett betydligt större hot med en lägre temperatur, vilket är ett fullt rimligt scenario. Den ökande befolkningen ökar också risken för matbrist vid ett kallare klimat. Vi kommer in på den planerade muren mot havet i Falsterbo som är kalkylerad till flera hundra miljoner kr och som kan vara upp till tre meter hög. Höjden är beräknad på ett helt osannolikt scenario som knappast inträffar...

Detta osannolika scenario ligger bakom beräkningar i tusentals rapporter vilket ger helt orimliga resultat. Även Norrköping och andra städer har pågående arbeten med att planera för orimliga vattennivåhöjningar. Elsa efterlyser en diskussion med personer som tycker olika. Hon har hittills inte fått kontakt med någon kunnig professor eller motsvarande som har en alarmistisk inställning och som är orolig för klimatet. Hittar vi personer från bägge sidor skulle det vara intressant att ordna en debatt. Det skulle vara intressant att exempelvis debattera muren i Falsterbo utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Elsa Widding berättar att hon skulle vilja få till stånd ett klimatvetenskapligt råd som analyserar och kan uttala sig i dessa frågor.

 

Professorerna är inte oroliga - Swebbtv Vetenskap nr 2 med Elsa Widding om klimatet.

 

Babyface stormar vidare mot att fylla ett halvt sekel... om några år alltså...

När TV-profilen Paolo Roberto i veckan greps för sexköp blev det stor skandal. Omständigheterna har satt fokus på sexindustrin, sexköpslagen och samhällsmoralen i stort. Om människor utsätts för olaga tvång, utpressning eller kidnappning är det ett rättsligt problem som kan hanteras med existerande lagar... eller hur...

Så varför särbehandlas just sexköp med egna lagar? Hur ser balansen mellan ideologi, moral och lagstiftning ut? Vad ÄR egentligen sexköpslagen – och hur påverkar den det svenska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Jönsson utbildade sig 1997–2000 inom media och kommunikation samt teologi vid Lunds universitet.

Därefter startade han företag inom 3D-animering och arbetade under åren 2002 till 2009 för bolaget Atomic Arts i London med produktion av illustrationer och visuella effekter. Under denna period medverkade han i produktion av flera filmer och TV-serier: Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Curiosity, Feet, Jenny & the Worm, From Within (digital effects artist) Apornas planet: (r)Evolution, Hush, Walker Stalker, The Escapist (3D artist)... År 2009 var Jönsson var med och startade företaget Divine Robot där han bland annat utvecklat Virtual-Reality-simuleringar samt designat och producerat spel för Apples iOS-plattform som till exempel Blobster och Cotbot City.

2011 återvände Jönsson till Sverige där han varit medgrundare till bolaget RestaurangOnline med webbtjänsten Hungrig.se. Mattjänsten Hungrig.se blev 2017 vinnare i Skåne för priset DI Gasell som delas ut av Dagens Industri och såldes i maj 2019 till bolaget Delivery Hero. Sedan 2016 har han deltagit i samhällsdebatten i frågor som bedrägerier, det kriminella våldet i Malmö, sjukskatten, hur ny teknologi påverkar val och medier med mera, samt via sin Youtube-kanal "Henrik Jönsson" med över 55 000 prenumeranter (2019) där han producerar kortare informationsfilmer och direktsända längre studiointervjuer med gäster. Hösten 2019 startade han "Veckans Facit!" – ett politiskt satirprogram i samarbete med Svenska Dagbladet.

 

SEX, SYND OCH STRAFF

lör 23 maj 2020

Någon gång har Lars B. kanske valt

rätt ord... dvs undernärda, svältfödda, uthungrade, uttorkade åldringar i kommunens vård... hans mod räcker inte fullt ut, utan han gömmer sig allt 

för ofta bakom begreppet "metabola" diagnoser... en metabol störning kan ses som en förgiftning... något som hindrar, hämmar eller påverkar kroppens metabolism, det vill säga kroppens ämnesomsättning... såna gifter kan vara ultraprocessad eller näringsfattig mat... flera vanliga mediciner samtidigt som interagerar på ett giftigt sätt...

Dumpa Livsmedelsverkets och WHO:s kostråd...              I del 1 påpekade jag att dödligheten i Covid-19 är långt större bland personer som hade en eller fler metabola diagnoser såsom metabolt syndrom med fetma, hypertoni, diabetes, hjärtkärlsjuklighet, cancer, Alzheimer m.m.. Dessa står för uppåt 90% av dödsfallen...

Den misslyckade coronastrategin del 2

Den berömde brittiske kardiologen Aseem Malhotra har precis som vi inom Riksföreningen för Metabol Hälsa uppmärksammat sin regering på det faktum att den metabola ohälsan kraftigt förvärrar sjuk- och dödlighet i Covid-19. Till skillnad från svenska politikerna, har den brittiska regeringen reagerat. Svenska politiker är så okunniga att de tydligen inte förstår vad det handlar om, varför de inte vågar ta i detta problem, utan de gömmer sig helst bakom myndigheter där vi vet att såväl Big Pharma som Big Food ofta har ett avgörande inflytande. Storbritannien har inte det problemet av allt att döma...

Malhotra skriver att med anledning av sitt brev till ministern för hälso-och sjukvård Matt Hancock, så har ministern uttalat sig på förstasidan av Daily Express den 21 maj. Ännu viktigare han har svarat på att ta Malhotras rekommendationer på allvar och förutskickar nu att vidta drastiska åtgärder ihop med premiärministern. Det visade sig att han själv gått ner tolv kg i vikt genom att följa Malhotras Pioppi diet (en variant av LCHF)! Det inger hopp, så låt oss fortsätta trycka på säger Malhotra. Här är några nyckelpunkter. För att snabbt minska prevalensen av fetma och dietrelaterade sjukdomar i befolkningen råder jag regeringen att snarast genomföra följande ingripanden:

1. Öka priset på ultraprocessade livsmedel genom en avgift eller skatt, använd pengarna för att subventionera hälsosammare livsmedel...

2. Förbjud reklam för all ultraprocessad mat och dryck inklusive förbud mot försäljning av sådana varor på sjukhus där det negativt påverkar personalens hälsa och prestanda. Det bör också finnas förbud mot att t.ex. koppla sådan mat med sportevenemang genom sponsring...

3. Starta en offentlig utbildningskampanj att ultraprocessade livsmedel är giftiga för hälsan och deras konsumtion bör undvikas / minimeras så mycket som möjligt. Detta innebär också att förklara att ett ultraprocessat livsmedel i huvudsak är allt som kommer ur ett paket och har fem eller fler ingredienser. Dessa inkluderar mellanmål såsom choklad och chips men inkluderar även spannmål och en massa av industrin producerat bröd...

4. Under inga omständigheter får hela naturliga livsmedel eller viktiga makronäringsämnen beskattas. Det betyder nej till en köttskatt och nej till en fettskatt...

5. Sörja för att kostrekommendationer görs av oberoende experter och forskare utan institutionella eller ekonomiska förbindelser med livsmedelsindustrin. Det innebär att dumpa dagens falska kostråd, i Sverige Livsmedels-verkets kostråd. Detsamma gäller WHO som sitter fast i de 40 gamla tokiga kostråden...

Malhotra menar att inom en månad efter en kostomläggning som den han föreslår, så har människor kraftigt ökat sina förutsättningar att klare Covid-19 smitta utan allvarliga konsekvenser. Vår förening hade bokat in Malhotra för ett föredrag i Stockholm här under våren men coronapandemin satte stopp för det. Vi hoppas istället kunna få hit honom i höst...

Under onsdagen kunde vi läsa i MSM att statsminister Löfven menar att strategin för corona har fungerat samtidigt som han medger att det är ett misslyckande att man inte lyckats skydda de äldre. Hur han kan vara nöjd med regeringens strategi när Sverige nu har den högsta dödligheten per capita i Covid-19? Ett ytterst cyniskt och känslokallt yttrande – vet han överhuvudtaget vad han pratar om? Motivet till den starkt avvikande svenska strategin var ju att man kalkylerade med en snabbare flockimmunitet med den politiken, vilket enligt färska siffror var en total felkalkyl. För några veckor sedan hade man inte ens i Stockholm nått över 10% immunitet. Vi är inte i närheten av flockimmunitet ens i Stockholmstrakten än mindre i övriga landet.

Genom hela pandemin har ansvariga politiker och tjänstemän talat om att skydda de äldre, men detta har bara varit tomt prat utan handling. Hade man menat allvar hade man givetvis vidtagit en rad konkreta åtgärder på landets äldreboenden. Det första självklara hade varit att tillfälligt förstärka den okvalificerade personalen på alla äldreboende med sjuksköterskor som kunnat hjälpa till och leda skyddsarbetet. Därtill skulle man enkelt kunnat utrusta alla äldreboenden med åtminstone den typ av billig andningshjälp som varje kolpatient har.

Geriatrikprofessor Yngve Gustafson anser att många äldre inte behandlas mot covid-19, utan istället direkt ges palliativ vård. Han menar att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre. Detta är den ”fungerande” strategi som statsministern skryter med. Regeringens agerande är totalt oansvarigt och djupt okunnigt, de är inte vuxna sitt ansvar på något sätt. Politikernas inkompetens gör att de fortsätter att överlåta politiken åt forskare och tjänstemän. Med tanke på hur mycket sämre utvecklingen i Sverige är än i jämförbara länder, borde myndigheten och forskarvärlden omedelbart fråntas sin styrande roll...

Den stöddiga svensk coronastrategin ligger i spillror och landets anseende i omvärlden faller som en sten. Många länder pratar t.o.m. om att införa inreseförbud för personer som kommer från vårt land, som de betraktar som en smitthärd...

Statsepidemiologen Anders Tegnell med starka band till Big Pharma sedan tidigare säger nu plötsligt att det bara är ett vaccin som verkligen kan stoppa coronasmittan. Detta uttalande är anmärkningsvärt med tanke på att vi inte ens lyckats stoppa tidigare influensasmittor med vaccin. Mot muterande virus är vaccin ett mycket trubbigt vapen. Vaccinet mot säsongsinfluensan kanske på sin höjd skyddar hälften av de som vaccineras. Mycket tyder på att kosttillskott av D3 vitamin är långt effektivare än vaccin, plus att det har en lång rad andra hälsoeffekter. Är det måhända uträknat så, att allt går ut på att skrämma upp allmänheten för att man skall acceptera Big Pharmas våta dröm – en senare tvångsvaccination...

Den misslyckade coronastrategin del 2

Något har han glömt, han Magnus R... fast det är nog mindre troligt... mer troligt är nog att AftonPesten har lagt ett lock över terrorexpertens rädsla för det som händer i Sverige...

När världens blickar riktas mot coronapandemin växer sig terrorsekten IS allt starkare. Antalet väpnade attacker ökade väsentligt i april och bedömare säger sig se en återhämtning för organisationen. De har utnyttjat vakuumet som har upp-stått, säger terrorexperten Magnus Ranstorp. Så utnyttjar IS pandemin: ”En återhämtning”... Minst 24 människor, däribland två spädbarn, mördades brutalt när flera beväpnade män, iklädda polisuniform, gick till attack mot ett sjukhus i Afghanistans huvudstad Kabul förra tisdagen. Samma dag mördade en självmords-bombare 32 personer på en begravning i provinsen Nangahar...

IS får draghjälp av corona: ”Definitivt en återhämtning”

 

Terrororganisationen IS tog snabbt på sig begravningsdådet. Ännu har ingen grupp tagit på sig ansvaret för attacken på sjukhuset, men USA:s speciella sändebud i Afghanistan har sagt att terrorsekten ligger bakom även detta dåd...

IS har tagit på sig flera attacker i landet den senaste tiden, och även i Irak har antalet attacker ökat väsentligt. Enligt organisationen Middle East Institute ökade terroristernas väpnade attacker med 69 procent i april jämfört med samma period förra året...

Även i Syrien är det fler attacker. IS finns, de är på gång, det ser man också på hur många de är, man uppskattar att det finns mellan 14 000–18 000 IS-krigare just nu. De har stationerat sig i områden där det är svårt för regeringsstyrkor och andra att operera, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan...

Förutom politisk turbulens i Irak är bedömare överens om att också coronapandemin har gjort att IS har kunnat växa sig starkare. Innan sektens utropade kalifat föll i mars 2019 förberedde sig organisationen på att de en dag kanske skulle kunna komma att minimeras och gömde bland annat nyckelpersoner, enligt Magnus Ranstorp...

I Syrien tycks IS nu rikta in sig på att genom väpnade attacker frita fångar och i Irak attackerar de byar som tidigare var under terrorsektens kontroll. De accelererar och ser möjligheter under covid-tider. De opererar i skuggorna, träder fram och slår till, säger Magnus R...

Att den USA-ledda koalitionen på grund av pandemin har påskyndat ett tillbakadragande av trupper från militärbaser har också gagnat IS, enligt terrorexperten. Det gör att de kan omorganisera sig. Den militära offensiv som nu inte finns har skapat andrum för de här krafterna. När man inte har närvaron på plats, då lyckas de träda fram. I IS egen propaganda har coronaviruset framställts som Guds straff mot Kina och mot västvärlden...

Bedömare har sett en ökad aktivitet från terroristerna under pandemin i sociala medier. Sekten har också uppmanat sina sympatisörer till attacker mot västvärlden, när staterna anses vara svaga till följd av virusets spridning. Enligt Magnus Ranstorp är IS kortsiktiga mål fortsatt att frita fångar, börja visa sin närvaro i lokala byar som de har tagit tillbaka, avrätta nyckelpersoner och öka sin finansiering, bland annat genom att upprätta vägspärrar och beskatta varor som transporteras...

Han menar att fler måste inse att de starka ideologiska krafterna finns kvar. Jag minns för tio år sedan, då sa folk: ”al-Qaida är besegrade” och så vidare. Det stämde ju inte, de finns ju också kvar. Det går inte att trycka bort de här krafterna helt, bara tillräckligt så att de inte har kapacitet att bygga upp ett nytt kalifat. Det är definitivt en återhämtning för IS som vi ser just nu, säger Magnus Ranstorp...

IS får draghjälp av corona: ”Definitivt en återhämtning”

Sparreholmarn har haft svårt för Kalle Duck... Carl Norberg - Palanthir... och gänget i De Fria... De Fria är en folkrörelse med individer som jobbar för en medveten och upplyst befolkning – grunden till en fungerande demokrati.

Utrikesminister Ann Linde sa igår att omvärlden inte har den rätta bilden av Sverige. Då kanske vi ska beskriva den lite mer korrekt, vilket är temat för veckans fredagsmys! Carl börjar med ett citat av Ture Nerman om 1940 års män, som leder oss in på den svenska heliga trefaldigheten... Stockholms-syndrom... Stockholmsskola... Stockholmsbyråkrati...

Sedan får vi en geopolitisk analys om Mellanöstern och Sykes Picot-avtalet. Donald Trump pratar om Henry Fords blodslinjer, den Ford som fick medalj av Adolf Hitler. Mannerheim och en viss Wallenberg fick det också. Sputnik hänger på och Haaretz blir upprörda, som på beställning. Hur var Felix Somarys uttalanden om ekonomin under mellankrigstiden?...

Mer om Stockholmsskolan. Gustav Cassel, Gunnar Myrdal och den strategiska planeringen som enligt många bara var en slump. Svensk påverkan på den Ryska revolutionen. Mer om Henry Ford, industraliseringen av Sovjetunionen, Amerikanska IG Farben. Bosch-affären kommer upp också. Professor Bagge och Wellander införde Tyska skolan i Sverige 1944. Analys om Amerikanska underrättelsetjänster och en lite djupare inblick i specifikt National Intelligence Agency, NIA. Ratcliffe tar över och tar tag i saken...

Svenska dagbladet skademinimerar om Wallenberg och svensk överlägsenhet. Människans psykologiska disposition och dess utveckling. Michigan och dammarna som har brustit. Googla gärna Michigan i kombination med Ericsson och ABB! Carl knyter ihop allt till det svenska rättssystemet och med sin brist på maktdelningsprincip. Censuren i Sverige genom Statens Informationsstyrelse. Hur skapar vi en upplyst och medveten befolkning? Inte på det sättet i alla fall...

 

Carl Norberg 2020-05-22 - Mellankrigstiden och bilden av Sverige

fre 22 maj 2020

Jämför det med att sätta någon i elektriska stolen... ni som inte förstår

vad det innebär, så är avsikten att

döda den som sitter där med elektrisk

starkström... att sätta en äldreboende

utan rättegång i elektriska stolen och ge gamlingen morfin är ett planerat mord... den läkare som inte förstår att morfin har samma effekt som stark-ström ska naturligtvis fråntas sin legitimation... och utredas för mordförsök...

Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet. Professorn om coronasjuka på äldre-boenden: "Näst intill att de avlivas"... Yngve G. är starkt kritisk till hur äldre coronasjuka patienter behandlas, skriver Aftonbladet...

Professorn om coronasjuka på äldreboenden: "Näst intill att de avlivas"

Gustafson jämför hur covid-19-sjuka patienter som vårdas på geriatriska kliniker behandlas med dem som vårdas på äldreboenden. På geriatriska kliniker är överlevnadsgraden 70-80 procent, berättar han. Men på äldreboenden får de äldre många gånger bara palliativ vård, med morfin och lugnande mediciner, som gör att de nästintill garanterat dör...

På en fråga om han anser att det rör sig om dödshjälp svarar Yngve Gustafson att han tycker det är värre än så. Jag skulle nog nästan kunna tänka mig att använda ännu starkare begrepp. Att det är näst intill att de här människorna avlivas, säger han och jämför det med att sätta någon i elektriska stolen...

Många personer har senaste tiden slagit larm om att äldre coronasjuka anhöriga på äldreboenden får undermålig vård. En av dem är Thomas Andersson, vars 81-åriga pappa insjuknade i corona och där medicineringen drogs in och pappan istället fick morfin. Det var först när jag kontaktat media och ansvariga som pappa istället sattes på dropp och fick sina vanliga mediciner, säger Thomas till Dagens Nyheter och berättar att hans pappa nu är frisk...

Professorn om coronasjuka på äldreboenden: "Näst intill att de avlivas"

Jag kommer i en serie krönikor att analysera hur jag ser på coronapandemin i allmänhet och på den svenska coronastrategin i synnerhet. Jag kommer att peka på hur den svenska utvecklingen allvarlig förvärrats av våra politikers oförmåga att hantera den uppkomna situationen och vad det beror på. Avslutningsvis kommer jag att försöka formulera en vetenskapligt grundad strategi som skulle sparat tusentals svenska liv och som framgent kan minska den allvarliga sjukligheten i Covid-19...

Den misslyckade coronastrategin del 1

 

Regeringens ansvar...

Den svenska hanteringen av coronapandemin är unik i världen. Vår coronastrategi avviker starkt från andra jämförbara länder. Hur blev det så?

Svaret på frågan är att Miljöpartiregeringen, till skillnad från i jämförbara länder, består av ytterst lågt utbildade politiker. Det gör att det inte verkar ha funnits någon i den kretsen som varit kompetent nog att klara av en självständig analys av situationen. Såväl regeringspartiernas som de övriga partiernas politiker med statsministern i spetsen, har helt enkelt abdikerat från sitt ansvar. Blir man tillfrågad om ansvar skyller regeringen på regionerna och regionerna på regeringen, ingen vill kännas vid sina skyldigheter. Man har överlåtit besluten till forskarna inom Folkhälsomyndigheten (FHM) och det skolmedicinska samhället vilka i princip fått fria händer...

För den som förstår sig på forskare och forskning, vilket bevisligen få ledande svensk politiker verkar göra, är beslutet att ge forskarna fria händer direkt livsfarligt. Som den svenska epidemin utvecklats under forskarnas befäl ser vi tydliga bevis för detta. Om det är något som forskare älskar, så är det att få fria händer att genomföra stora omfattande experiment. Våra forskare kunde se hur andra länder under kompetent politisk ledning vidtog drastiska åtgärder för att snabbt kväva smittspridningen. Det var den strategin som kinesiska politiker omedelbart valde och som bevisligen lyckades isolera smittan till en liten provins i jättelandet Kina....

En rad andra länder har i olika grad kopierat den kinesiska strategin med god framgång. För de svenska forskarna blev det oerhört frestande att försöka överträffa övriga länder med en strategi, där man nöjde sig med åtgärder för att bara bromsa smittspridningen lite grann, bara så mycket att den underdimensionerade svenska sjukvården skulle hinna med. Tanken som de svenska forskarna hade var att man med sin kontrollerade spridning skulle nå flockimmunitet långt före alla andra och komma ut ur epidemin bättre rustade än alla andra. Eftersom vi nu, när vi kan avläsa resultatet, inte verkar vara i närheten av en flockimmunitet, har vi de senaste veckorna blivit sittande med världens högsta dödlighet per capita till ingen nytta...

 

Riskgrupperna...

När man på FHM lade grunden för sin strategi var en viktig del att studera de siffror över sjukligheten som rapporterades från Kina och andra länder som låg före i utvecklingen. Forskarsamhället identifierade tidigt äldre människor som den stora riskgruppen. I grova drag hade man identifierat en 8-procentig dödlighet bland 70-åringar och en 15-procentig bland 80+ och med överrepresentation för äldre män.

Vad forskarna även noterat är att dödligheten är långt högre bland personer som hade en eller fler metabola diagnoser såsom metabolt syndrom med fetma, hypertoni, diabetes, hjärtkärlsjuklighet, cancer m.m.. Dessa står för uppåt 90% av dödsfallen. Sjukdomarna skördar årligen 40 miljoner döda. De har ökat pandemiskt de senaste 40 åren som jag skrivit om i min bok Den Metabola Pandemin. Inom Riksföreningen för Metabol Hälsa har vi varnat för att denna pandemi, som på sikt hotar att helt överbelasta sjukvården och leda till skenande kostnader...

Inte ett enda av de politiska partierna har besvärat sig att ta ansvar och ta upp denna mycket allvarliga fråga. Coronapendemin vore ingen pandemi om man i tid tagit itu med den metabola sjukligheten på ett adekvat sätt.

Det är alltså ingen tvekan om att den helt dominerande riskgruppen är de metabolt sjuka. Ålder är sannolikt en ganska liten risk i sig. Medicinmännen har begått ett klassisk fel inom forskningen, nämligen tron att det råder kausalitet mellan en samvarierande variabel och sjukligheten. Eftersom de metabola sjukdomarna tar ganska lång tid att utvecklas, så ser man en kraftig överrepresentation bland de äldre och en stor del av svårt metabolt sjuka hittar man på vårdhem och äldreboenden. Sannolikt är inte metabolt friska åldringar en mycket större riskgrupp än yngre människor. Och när yngre blir allvarligt sjuka i Covid-19 har även de ofta en metabol diagnos. Den svenska strategin har av allt att döma haft fel fokus när man pratat om att ”skydda de äldre”, man borde ha koncentrerat sig på personer med olika metabola diagnoser istället...

I siffrorna över sjukligheten som kommer fram har man även identifierat en annan riskgrupp som jag berört i tidigare krönikor. Utöver de metabola sjukdomarna ser vi en stark överrepresentation hos de som blir sjukast bland personer med mörk hy, vilket av allt att döma beror på att dessa grupper snarast regelmässigt uppvisar D-vitaminbrist. Den tidigare berörda gruppen med multisjuka äldre på institutioner uppvisar även regelmässigt liknade brist på D-vitamin. En färsk studie visar en kraftigt förebyggande effekt av D-vitamin för att mildra sjukligheten. Detta är ett vetenskapligt faktum som skolmedicinen förbigår med kompakt tystnad och som därför inte fått påverka strategin. Vi kan alltså sluta oss till att de två helt dominerande riskgrupperna är metabolt sjuka personer och personer med D-vitaminbrist. Hög ålder i sig är sannolikt inte en betydande risk. I och med att man utgått från åldersfixeringen har skolmedicinmännen byggt in ett stort misstag i coronastrategin – och de okunniga politiker som har ansvaret sitter på läktaren och förstår ingenting...

Den misslyckade coronastrategin del 1

Nu ska jag berätta om otäck statistik. Som bekant vet vi redan att majoriteten av de som dött i covid-19 är äldre och sjuka. Det är allvarligt, men kanske samtidigt förklarligt. Nu har Socialstyrelsen räknat de avlidnas åldringarnas väg till virusdöden. Resultatet är skrämmande, se länken nedan. Av totalt 3661 avlidna i landet har så många som 2717 äldre dött antingen på äldreboenden eller i hemmet med insatser från hemtjänsten, dvs i båda fallen utanför sjukhusens högspecialiserade vårdavdelningar. Det innebär att 74 % av samtliga avlidna är äldre som dött utan tillgång till sjukhusvård. Återstående 944 dödsfall bland äldre har alltså skett på sjukhus efter tillgång till intensivvård av olika slag, som ändå tyvärr visat sig vara förgäves...

Kommunala dödsfällor

Störst dödlighet tycks gälla för de äldre som bott på äldreboende och således inte bott kvar hemma med besök av hemtjänsten. Enbart drygt 10 % av dessa äldre har transporterats till sjukhus för vård som inte lyckats (således med dödlig utgång)! Det är inte klart hur beslut fattats om transport till sjukhus och uppkoppling till den skickligare vård som erbjuds där. I medierna har ett fall nämnts, som kan vara ett skräckexempel, men ändå förefaller sannolikt och kanske ett normalfall. Där har personal på äldreboendet kontaktat en läkare på telefon och fått besked om att enbart palliativ vård ska sättas in (med morfin od). En son till den boende ifråga har ingripit och lyckats häva de dödsförberedande åtgärderna varvid den äldre personen ifråga har överlevt...

Hursomhelst är statistiken synnerligen skrämmande. Det verkar som om de kommunala äldreboendena förvandlats till dödsfällor. Man kan invända att den grupp äldre som tagits in på särskilda boenden från början haft sämst förutsättningar på grund av ålder och sjukdomar. Men jämförelsen med gruppen egetboende med hemtjänst ger likväl besked om att omkring 60% av den senare äldregruppen intagits på sjukhus och alltså i princip getts möjlighet till intensivare vårdinsatser. Det tycks med andra ord som hemtjänsten ringt på ambulans tämligen ofta. I flera fall med livsuppehållande resultat, kan man anta...

Jag menar att den tragiska statistiken visar på en oförmåga hos den svenska äldrevården i en regi som finansieras kommunalt. Jag har i flera sammanhang pekat på att landstingens stora byråkratier redan visat sin bristande kompetens att erbjuda hälsovård i rätt tid. Idag flyttar jag blicken till kollegorna inom primärkommunernas äldrevård. De dödssiffror jag presenterats från Socialstyrelsen talar för att problemet även där till stor del beror på svag kompetens, nu i form av dålig beredskap och bristande direktiv till personalen. I båda fallen har vårdtagarna hamnat i kläm. I kommunfallet med dödlig utgång i många fall...

De dödssiffror jag hänvisat är en käftsmäll mot Stefan Löfven, som häromdagen skrutit om att ”Den svenska modellen” fungerar. Jag utgår från att han inte menat svenska dödsfällor. Men det är tydligt att han redan nu försöker komma undan den skandal som en framtida utvärdering kommer att visa. Han hoppas på att många då kommer att ha glömt sin sorg över de döda som hamnat i kommunernas dödsfällor...

Mitt antagande om att S-partiet försöker sopa verkligheten under mattan styrks av en intervju med Ann Linde i dagens SvD. Hon försvarar den regering hon sitter i mot hård kritik från utlandet av Sveriges coronastrategi Modell Light. Linde menar att utlänningar har en felaktig bild av vårt land. Som Socialstyrelsens dödliga statistik visar är Lindes tal ett grovt försök att tvätta en smutsig byk. Rena bluffen alltså från utrikesministerns sida. Utlandets bild av Sverige är huvudsakligen korrekt tycks det. Och vår regering är en skandal i och med att man medvetet döljer sanningen...

Den statistik jag pekar på är offentlig. Därför frågar jag varför DN och SvD inte har den på sin förstasida? Även här tycks man vilja dölja sanningen. Därför stor heder år Eskilstunakuriren! Och åt Projektsanning, som över internet spritt en viktig men dyster nyhet. Det tycks som sociala medier numera övertagit rollen som den tredje statsmakten...

Kommunala dödsfällor

tors 21 maj 2020


Nyheter från Kalle, Kalle, Kalle på spången... den svenska valutaregimen skakar i sina grundvalar... news som inte hittas i statsmedia...

Professor Declan Hill om Stockholmsbyråkratin... och grundaren Axel Oxenstierna... det är panik i Sverige pga Obama-affären... Hillaryvänliga Robert Kagan är gift med Victoria Nuland som kallas till förhör under ed... Genomkorrupta Joe Biden har pratat med Poroshenko... Kinesiska ambassadören i Israel dog efter att ha besökt Ukraina... Ericsson är kvar i Kina, de sitter hårt pga andra företag i Investor-sfären som ABB och Atlas Copco... förbjuda ord... Både Kina och Ryssland vet att Ericsson sedan december kontrolleras av Amerikanska utrikesdeparte-mentet... Nyamko Sabuni är i Scanias ledband... Norwegian uppköpt av Kinesiskt företag... försvara sträckningen Sundsvall-Trondheim... Saab har fått order på Global eye...

Och flera häremellan...

I Sverige däremot har Stockholmsbyråkraterna skapat en "folksuveränitetsprincip"... bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken... Jordbävning i Kiruna av ovanligt slag... Sveriges roll i Sydafrika börjar komma upp med kopplingar till Israel... Norsk Hydro, kalla kriget, atombomber, spionage, kryptomaskiner... På tal om hydroxiklorokin... Josef Mengele var doktor också... Nixons kopplingar till Sverige... WHO har fått 30 dagar på sig... Gösta Boman och Fredrik Reinfeldts uttalanden om Sverige...

 

Carl Norberg 2020-05-20 - Dags att exponera Stockholmsbyråkratin på allvar

Ja låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå... det tycker alla riksdagspartier utom möjligen SD... det tycker åtminstone 

inte Roger Richthoff som är deras talesman i försvarsfrågor...

Om coronan... Roger är mycket tydlig då han ser att det största problemet är bristen på krisledning. De styrande politikerna har inte intresserat sig för att en sådan är nödvändig. I stället har man blivit tagen på sängen och låtit folkhälsomyndigheten vara den instans som i princip fått leda landet. Detta har skilt sig från hur andra länder agerat där politikerna axlat en mer framträdande roll...

Ett av målen för försvarsberedningen som löper fram till 2025 är delmålet Värnkraft som innefattar den militära delen. Värnkraft har blivit beslutat om tidigare men nu framkommer att de medel som behövs, inte finns i budgetplaneringen. Roger Richthoff påtalar att antingen måste budgeten ökas eller så måste kraven som innefattas i Värnkraft helt enkelt sänkas. I annat fall sker en fördröjning så att Värnkraft inte blir fullt implementerad förrän efter 2030 anser Richthoff. Sverigedemokraterna vill att budgeten för försvaret skall vara 2% av BNP. Efter 2025 borde det höjas till kanske 2,5% enligt Richthoff...

Roger Richthoff som själv arbetat i armen på brigadnivå har själv sett hur nivån på förmågan hos försvaret sjunkit. När Roger Richthoff får frågan hur hotbilden ser ut för Sverige så säger han att för militären så betraktar man hot utanför landets gränser. Men i praktiken gäller det Ryssland och den stora anledningen menar han var annekteringen av Krimhalvön. Men sedan har också en allmän militär upprustning skett i Ryssland de senaste decenniet. Det har även skett i Baltikum och Polen. Man kan konstatera att det sker en allmän upprustning i vår närhet. Detta har lett till att politiker i flera partier har vaknat upp och börjat fundera på Sveriges försvarsförmåga...

Sverigedemokraterna skulle i längden vilja ha ett försvarsförbund med Finland men hur Finland ställer sig till detta är inte riktigt officiellt känt ännu. Richthoffs personliga tankar kring detta är berättar han, att än så länge då Sverige inte har någon egen försvarsförmåga att tala om är förmodligen inte Finland speciellt intresserade. Sverige skulle i nuläget endast fungera som en slags fripassagerare och Finland skulle ensamt stå för försvarsförmågan. Sverigedemokraternas mål för armén är att upprätta tre brigader (ca 15.000 soldater) i ett första steg. I jämförelse kan Finland som aldrig lagt ner sin värnplikt mobilisera hundratusentals soldater. Roger menar att Finland tog efter mycket av Sveriges strategi och tänkande då vi fortfarande stod på topp i försvarsförmåga. Därför kan vi nu också se, i samband med Coronapandemin, att de har en helt annan förmåga att möta kriser än Sverige i dag. I dag finns det en majoritet i ´riksdagen att närma sig 2% av BNP för försvarsbudgeten. Däremot finns det meningsskiljaktigheter om hur materialinköpen skall gå till. Sverigedemokraterna vill att materialet som skall införskaffas skall vara så nära Svensk industri som möjligt. Roger Richthoff påminner om inköpet av Patriot-robotsystemet som enligt honom är mycket dyrt och dessutom dåligt, som blev beslutat om. Sverigedemokraterna var starkt emot det valet av system...

 

SD om krisledning och försvar - Fjärde statsmakten 48 med SD:s Roger Richthoff.

Postmodernismen vänder sig ifrån tanken att det finns fasta värden, objektiva sanningar och jagets existens och ställer sig därmed kritisk inför tanken på objektivitet...

Hjälp... Sparreholmarn har kommit halvvägs och ska lyssna på hela... lovar absolut... i full koncentration dessutom... Myra Ö. kan tyckas vara ett bra exempel på samspelet mellan

postmodernism och de exploderande neuropsykiatriska funktionsned-sättningarna...

Tänk om vi alla får neuropsykiatriska funktions-nedsättningar som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor... vilka ska då bli ingenjörer... eiier kan

alla bli sex- och kulturarbetare... pratmakare utan exekutiv förmåga... evolutionen rullar nog på i den riktningen... kvinnor gillar företrädesvis att göra barn med hyperaktiva risktagare... vare sig det gäller ADHD-drabbade eller psykopati-begåvade...

Wiki... Evolutionen kan ha spelat en roll i de höga antalen ADHD-drabbade i samhället, särskilt gällande hyperaktiva och impulsiva drag hos manliga individer. Vissa har ställt upp hypotesen att en del kvinnor kan vara mer attraherade av män som är beredda att ta risker vilket i sin tur leder till ökad förekomst av gener som ökar risken för att utveckla hyperaktivitet och impulsivitet i genpoolen. Andra har hävdat att dessa drag skulle kunna vara en anpassning som hjälpte manliga individer att fungera i stressfyllda och farliga miljöer genom att t.ex. öka impulsivitet och utforskande beteende.

#90 Myra Åhbeck Öhrman

Från filmen Lilja 4-ever... Hon ville plocka grönsaker, men blev lurad.

16-åriga Dangoule Rasalaite från Litauen blev i stället inlåst i en lägenhet i Arlöv i Sverige och tvingades att prostituera sig. Några månader senare tog hon sitt liv genom att hoppa från ett broräcke i Malmö...

Minns ni när förespråkare för tiggeriförbud målade upp en värld av onda Disneyskurkar från öststaterna som rånade Sveriges invånare på småpengar och pantflaskor? Före-språkarna för hårdare straff och striktare lagar för sexköp påminner om dem. I deras beskrivningar den senaste veckan är sådana som säljer sex – särskilt om de inte är svenskar – alltid offer direkt ur Lilja 4-ever. Unga flickor som kidnappats från sitt kärleksfulla hem för att slava åt en liknande Disneyskurk...

Alla har fel om Paolo Roberto

För dem existerar inte de personer som ser sex med främlingar som en mildare kränkning per krona än att tigga pengar från våra ekonomiska stödsystem. Det finns inga människor som flyr en tillvaro ännu värre än en tiggarmugg eller lägenhetsbordell, och som med hjälp av utlänningslagen skickas tillbaka utan minsta hjälp eller stöd. I den parallella Disneyvärld som tillhör Paolo Robertos försvarare är alla sexsäljare lyckliga...

I den parallella Disneyvärld som tillhör Paolo Robertos försvarare och självutnämnda prostitutionsexperter från nätets kommentarsfält, är alla sexsäljare lyckliga och mäns anspråk på obegränsad tillgång till kvinnors kroppar är inte ett strukturellt problem. En bild som påstås föreställa kvinnan i fråga, med en märkesväska, visas upp för att stärka påståendet att hon mår toppen...

Som bevis betraktat är det ungefär lika svagt som Piteå-Tidningens politiska redaktör Kata Nilssons tvärsäkra och sexualmoralistiska konstaterande att ”Ingen, verkligen ingen, vill ha sex med tio främmande män på en kväll.”  Det kanske kommer som en nyhet för vissa, men världen är ett ganska orättvist ställe fullt av egoister. Vi utnyttjar för att trygga vår egen position eller blir utnyttjade av andra, hela livet. I bästa fall är det små, futtiga övertramp. Vi kanske inte blir värre förövare än att vi snattar ett nagellack från Åhléns, snackar skit om någon för att sänka deras status eller tar cred för någon annans arbete. I bästa fall behöver vi aldrig uppleva att någon annan tar sig rätten att definiera vårt samtycke åt oss. Vi har husfridssex för att muta bort tjafs eller dåligt samvete.

I generationer har sex setts som något kvinnor delar ut som belöning eller kompensation. Kvinnor släpper till, män erövrar. Det är en transaktion där sex blir valuta, och vi accepterar det alla i någon mån. Vi har husfridssex för att muta bort tjafs eller dåligt samvete, flörtar med eller accepterar närmanden från personer vi vill hålla oss väl med. Därför förvånar det mig extra mycket när kvinnor verkar ha svårt att relatera till en sexsäljares situation utan att skriva misärporr där de benämner dem som ”lealösa köttstycken”, ”en köpt kropp att komma i” och annat som bara reproducerar och legitimerar den objektifiering av sexsäljare vi vill bekämpa. För vilka av oss har aldrig behandlats som en hora?

Räck upp handen om du någonsin fått matchningar på Tinder som omedelbart börjar förhandla fram ett ligg. Om du någonsin känt dig utnyttjad när någon ghostat dig hela kvällen och hör av sig först fem minuter efter att krogen stängt. Om du ägnat månader åt att lyssna på någons upplevda problem med sin partner, samtidigt som de knullat dig bakom deras rygg när det passat dem. Att samma personer som sysslar med sånt har mage att dygdsignalera mot sexköpare är egentligen talande för hur lätt vi har att rita gränser mellan vårt eget beteende och andras. Ingen vill trots allt vara en hora, och få vill vara en torsk.

Helst vill vi inte tänka på att trasslet av ekonomiskt och historiskt förtryck, könsroller och våldsspiraler, saknar enkla lösningar. Vi ger sexsäljaren rollen som kidnappad Disneyprinsessa. Istället pressar vi den lokala matbutiken att göra sig av med varor som bär förövarens namn, som någon sorts plåster på såren – trots att vi någonstans i bakhuvudet vet att vår övriga konsumtion tveklöst skadar fler kvinnor och barn än trafficking någonsin gjort. Vi ger sexsäljaren rollen som kidnappad Disneyprinsessa som kan räddas av ett förbud mot sexköp för att vi ska slippa känna oss maktlösa inför det som skulle ha föranlett att hon valde det.

Är kvinnans motiv, ekonomi och eventuella trauma relevant för hur Paolo Roberto bör bedömas? Nej, inte i mina ögon. Han har tydligt uttryckt att han inte brydde sig om att ta reda på, eller faktiskt antog, att hon var där mot sin vilja. Med vår syn på samtycke och nya lagstiftning bör hans intentioner räcka för att klassa det som ett övergrepp. Att så många jobbar på att framställa henne som det perfekta offret går därför dessutom helt i strid med den kamp som förts i decennier. Att övergrepp mot kvinnor ska tas på allvar oavsett hur kort kjol hon råkar ha och hur många hon sagt ja till innan sitt nej. 

Vill någon leva i en Disneyvärld är det deras privilegium att göra det i sitt eget huvud. Men när det får styra opinionen formar vi ett samhälle där människor tvingas in i roller som begränsar och till slut straffar de svagaste. Ännu värre: Vi riskerar att tappa bort de problem som faktiskt behöver lösas. Borde vi ha lärt oss något av #metoo, är det att alla kan utsättas för kränkningar och övergrepp. Även en lyxeskort med designerväska. 

 

LÄS MER: 1950-talet vill ha den här snubben tillbaka

LÄS MER: ”Ingen kuk är lika hård som livet”

 

Av Myra Åhbeck Öhrman

Myra Åhbeck Öhrman skriver om, debatterar, poddar och föreläser om internet, kultur och politik.

 

ons 20 maj 2020


Power seems to be so far up
The man on the street ain't got a clue
The high top cat's running your life
Thinks the problem is me and you

Have you heard the news...

 

JJ Cale - The Problem

Have you heard the news that's goin' 'round here?
The man in charge has got to go
'Cause he dances 'round the problem, boy
And the problem is the man in charge you know

Now, the young knows what I'm talking 'bout
It's a con in the old man's game
The man in charge, he don't know what he's doing
He don't know the world has changed

Power seems to be so far up
The man on the street ain't got a clue
The high top cat's running your life
Thinks the problem is me and you

Born in a time that has gone by
The old tell the young what to do
Have you heard the news that's goin' 'round here?
The problem is the man in charge of you
The problem is the man in…

Den vänsterradikala påverkans-tjänsten Wikipedia fördömer sanningssökaren Hans J...


Hans Jørgen Lysglimt Johansen, är en norsk politisk aktivist, ledare för allianspartiet och en civilekonom.

Johansen ble kjent i norske masse-medier som tilhenger av den republikanske kandidaten Donald Trump under den amerikanske presidentvalgkampen 2016. Johansen blev känd i norsk massmedia som en anhängare av den republikanska kandidaten Donald Trump under  USA:s presidentval 2016...

Wikipedia... Hans Jørgen Lysglimt Johansen

Senare fick han uppmärksamhet för flera uttalanden av rasistisk karaktär, inklusive förnekande av förintelsen . ​​Dessutom har Johansen uttryckt attityder relaterade till nationalsocialistiska tankar, bland annat genom att berömma "den ariska rasen".

​Johansen har en ekonomiexamen från Lunds universitet i Sverige där han studerade från 1990 till 1996. Han arbetade sedan i gruvindustrin på Filippinerna fram till 1997. Från 2000 till 2003 var han ledare för de liberala demokraterna , ​en partioberoende, liberalistisk organisation bildade efter Bolkesjøprocessen i Fremskrittspartiet 1994.

I november 2016 grundade han alliansen - Norge ur EES , ett politiskt parti med en folkomröstning om Norges EES-medlemskap som huvudsak, ​som han kallas partiledare. ​​Partiet gjorde listor i alla län vid parlamentsvalet 2017, ​men Lysglimt Johansen är själv den enda medlemmen. ​Partiet har kritiserats för att ha stött nazisterna, ​där den national-socialistiska organisationen Den nordiska motståndsrörelsen hyllade honom för att ha kommit med "ett antal sunda uttalanden angående den homosexuella lobbyn, massvandring och judisk makt". ​I en intervju med Dagbladet uttalade Lysglimt Johansen att det är troligt att organisationernas medlemskap till viss del överlappar varandra och att han inte hade några problem med det, men att han, förutom att uppleva den nordiska motståndsrörelsen, som, för arg, inte hade någon relation själv till dem.

I december 2018 drog Lysglimt Johansen kritik från bland andra Jan Simonsen och Hege Storhaug för att ha förnekat Förintelsen genom ett antal Twitter- meddelanden. Senare samma månad rapporterade Dagsavisen att Oslo-polisen borde låta gruppen för hatbrott bedöma om rapporterna var straffbara enligt rasbestämmelsen i strafflagen.

 

Partiledare Hans Johansen om sitt korståg för sanningen.


Paulo Robertos sexköp är den perfekta stormen i ett vattenglas. Även om hans märkliga krishantering nog gjorde saken värre. Tips från coachen: Om du befinner dig i en grop, sluta gräv. Till att börja med är Paolo Roberto uttalad motståndare till radikalfeminismen. Vilket i sig räcker för att många griper varje möjlighet att slita honom i stycken...


Mediehoran, moralpaniken, radikalfeminismen, media, politiken och sexarbetarenVidare är detta ett utmärkt tillfälle för dem som medvetet försöker blanda bort korten - genom att klumpa ihop prostitution och människohandel.
Prostitution där de inblandade är samtyckande vuxna människor är inget problem, ingen skadas och ingen får sina naturliga rättigheter kränkta. Därför bör prostitution vara laglig och sexköps-lagen avskaffas. Människohandel bygger däremot på tvång och kränker den som drabbas - och bör därför vara förbjuden. Svårare är det inte...

För media - som i månader försökt vrida ur varje droppe sensationalism ur corona-krisen - var detta välkommen omväxling. Och kön av människor som mer än gärna släpar Paolo Roberto i smutsen är lång. Skandaler, konflikter och kändisar säljer lösnummer och drar klick. Då finns varken utrymme för eftertanke eller sans...


Detta toppas med att politikerna får en chans att agera, synas i media se ut som om de behövs. Över i stort sett hela det politiska fältet hörs nu krav på strängare straff för sexköp. (Inklusive från partier som på goda grunder var skeptiska mot sexköpslagen när den infördes.) Och den rödgröna regeringen toppar med åsikten att sexköp alltid skall ge fängelsestraff...


Man vill alltså fängsla människor för en handling som - i sig - inte skadat någon annan, inte kränkt någon annans rättigheter och som skett med de inblandades uttryckliga samtycke. Det är fullständigt absurt. Mitt i allt detta bryter logiken fullständigt samman. ICA slutar sälja Paolo Robertos italienska matprodukter - men stödjer Pride/RFSL - som vill att sexköpslagen skall avskaffas och att prostitution skall vara laglig. En nätbokhandel har slutat sälja hans kokböcker - men säljer fortfarande den österrikiske korpralens bok, som direkt kan sägas ha lett till världskrig, folkmord och Förintelsen.
Och hur kommer det sig att Paolo Roberto var OK som varumärkesbyggare - som någon som byggt sin image på att i sin ungdom ha ägnat sig åt våld och att slå folk på käften - men inte när han köpt sex?...

Sverige är fanatiskt.
Låt mig avsluta med ett par lösa funderingar. Skulle antalet fall av sexuellt våld och våldtäkt möjligen kunna minska om det går att köpa sex istället för att tvinga sig till det? Skulle villkoren för sexarbetarna kunna bli bättre och tryggare om sexköpslagen avskaffas och verksamheten bedrivs öppet? Skulle det vara lättare att bekämpa människohandel och tvång om prostitution istället sköts under ordnade former och insyn? Skulle sexarbetarnas villkor bli bättre om de respekterades som fria yrkesutövare - med allt vad det medför av samhällets skydd - istället för att allt för ofta organiseras av kriminella nätverk?

Mediehoran, moralpaniken, radikalfeminismen, media, politiken och sexarbetarenVi tänkte inte på det... heller... att det kanske behövs statligt kontrollerade bordeller i kristider... alldeles lagliga alltså... kanske annars också, som i Nya Zeeland och Taiwan bl.a... uppgradera sexarbete som ett skolarbete för ungdomar och 

vuxna med frivillig praktikdel...

MeToo-sekten har vaknat till liv igen...

Paolo R. raderas från det offentliga livet och förpassas till papperskorgen. Det är så många som snabbt vill positionera sig och fördöma, skriver Börje Svensson. Det är inte ovanligt att framgångsrika personer tar destruktiva risker där de sätter hela sin karriär på spel. Att socialt dödförklara de som köpt sex  är ingen bra metod för att skapa förändring, skriver psykoterapeut Börje Svensson...

Fördömandet av Paolo Roberto har spårat ur 

Nu går drevet igen. 

En känd och omtyckt tevepersonlighet har köpt sex av en prostituerad. Nu råder beröringsskräck. I media läser man inte ”sexköp med böter som påföljd”. Nu är det ”betald våldtäkt” det handlar om. Ingen vill kopplas ihop med Paolo Roberto. Hans goda mat blev äcklig, smittad av det skamliga sexköpet, och bortplockad från affärernas hyllor. Hans extrema fysiska livsstil, som haft många följare, har nu blivit falsk och motbjudande. 

Nu ska Paolo Roberto raderas från det offentliga livet och förpassas till papperskorgen. Det är så många som snabbt vill positionera sig och fördöma. Att försöka reflektera när alla vindar blåser åt samma håll känns nästan farligt. Den som gör det riskerar att försvinna i samma papperskorg...

 

Söker förhöjd livskänsla

Paolo Roberto själv säger att han lider av ett självskade-beteende. När han har det som bäst måste han förstöra för sig själv. Den här gången blev det sexköp. Ingen orimlig tanke. Det är inte ovanligt att framgångsrika personer tar destruktiva risker där de sätter hela sin karriär på spel. I det extrema risktagande bor en förhöjd livskänsla, en kick, som den som har ett hål inom sig och som lätt blir uttråkad kan dras till. 

Det totala fördömandet från omgivningen driver dessa personer ut i tystnadens och hemlighetsmakeriets mörker.

Själv har jag under trettio år direkt och indirekt behandlat förövare. Parallellt med det har jag i Rädda Barnens regi behandlat offer för sexuella övergrepp. Sedan några år tillbaka är jag handledare på en behandlingsenhet inom Stockholms socialförvaltning som heter KAST (köp av sexuella tjänster). Till KAST söker sig sexköpare och dessutom porrmissbrukare, som fastnat i sitt missbruk. Behandlingen är lyckad. Enligt behandlarnas egna beräkningar har cirka nittio procent av sexköparna slutat köpa sex när behandlingen är avslutad. 

Hat och förakt hjälper inte

Om man ska förändra en sexköpare hjälper inte hat och förakt även om gärningarna de begår är moraliskt och mänskligt avskyvärda. Det är genom att skapa samarbetsallians där man stärker kränkarens vilja till förändring, ge hopp om att det går att hitta alternativa livsval, rent konkret analysera risksituationer och hitta strategier för att förhindra riskbeteenden. Det innebär inte att sopa problem under mattan eller att godta bortförklaringar.  

Att köpa sex är en kränkande handling och ett utnyttjande. Men rent lagligt bedöms den inte som ett sexuellt övergrepp. Den som säljer sex är inte ett offer i lagens mening. Hon är ett vittne till det olagliga sexköpet. Det är staten som är målsägare. Paradoxalt nog är sexköp ett brott mot staten. En konstig konstruktion delvis på grund av att man konstruerat en lag där köpet är olagligt men inte försäljningen. 

Det som är en fördel med lagen är att en gripen sexköpare inte sällan vänder sig till KAST för behandling då han blivit lagförd och bötfälld. Lagen har dels en preventiv verkan, men även en motiverande verkan för att få sexköparen att ta steget till behandling. 

Fördömandet försvårar bättringen

Att socialt dödförklara dem som köpt sex är ingen bra metod för att skapa förändring. Det totala fördömandet från omgivningen driver dessa personer ut i tystnadens och hemlighetsmakeriets mörker. Att från den positionen söka hjälp till förändring är ett längre steg än om man liksom alkoholisten eller narkomanen kan prata med andra om sina problem utan att bli totalt fördömd. 

Till dig Paolo, du är också välkommen att ta kontakt med KAST. Det är gratis.

 

Fördömandet av Paolo Roberto har spårat ur 

tis 19 maj 2020

Vi tänkte inte på det... heller... att det kanske behövs statligt kontrollerade bordeller i kristider... alldeles lagliga alltså... kanske annars också, som i 

Nya Zeeland och Taiwan bl.a... uppgradera sexarbete som ett skol-arbete för ungdomar och vuxna med

frivillig praktikdel...

Göta Hovrätt uppgraderar nu "oaktsam våldtäkt" till ett sk artbrott; villkorligt straff ska därmed inte kunna utdömas. Någon hänsyn till att unga män kan vara okunniga, klumpiga och oförmögna att omedelbart och på rätt sätt tolka sin kvinnliga sexpartners önskemål riktigt, ska alltså inte få tas: han ska in i fängelse, punkt...

Domstolens uppfattning är radikalt feministisk. Lika lite som vi ska få ta hänsyn till en ung mans typiska brister eller risken för fullt begripliga missförstånd i upphetsningen, lika självklar och oemotsäglig måste vi utgå ifrån att den påstådda kränkningen är.

Det är förstås inte otänkbart att en kvinna kan uppleva hur en stark fysisk attraktion för den unge mannen, den som innebar att hon samtyckt till sexuell aktivitet och vaginalt samlag, övergår i något annat när akten väl kommit till stånd, och mannen ifråga visar sig fumlig och till på köpet för in sin penis i fel hål.

Men är det ett brottsligt misstag? Är det rimligt att utgå ifrån att en generell accept för samlag måste tolkas som enbart gällande vaginal penetration? Dvs att varje fortsättning, varje enskild handling under pågående samlag, måste ges uttryckligen? Hur många sexstunder tror hovrätten uppfyller sådana formaliakrav? Och är det verkligen rimligt att uppfatta kränkningen, den anala penetrationen, som så allvarlig att en tidigare ostraffad ung man måste dömas till fängelsestraff, få en outplånlig prick i sitt belastningsregister som allvarligt riskerar att påverka hans möjligheter att få attraktiva anställningar, för vad som i grunden kan vara ren missuppfattning från hans sida, om hur en pågående sexuell aktivitet bäst ska fortsättas?

Naturligtvis inte. Inte i ett humant rättssamhälle, som Sverige berömmer sig för att kallas. Rättskipningen har blivit horribelt enögd. Lagens våldtäktsdefinition måste ändras, den är för bred och missvisande. Och vill svenska domstolar döma efter gammaltestamentliga principer, så föreslår jag att man istället bryter med den lika horribla praxis man satt avseende grova våldtäkter, som bara 1 på 20 döms för.

"Oaktsam våldtäkt". Ingen brottsdefinition har av vår tids radikalfeministiska strömningar mer uppenbart påverkat de svenska domstolarnas hållning. Unga svenska män måste inse att de riskerar både fängelse och sin framtid om de kommer i lag med en psykiskt instabil eller bara osedvanligt hämndlysten kvinna, såvida de inte på förhand får skriftligt godkänt på varje rörelse under ett överenskommet samlag. I inget fall är inkonsekvensen heller så skriande uppenbar, när man jämför med hur domstolarna (inte) dömer för grov våldtäkt. Där kommer kvinnofriden nämligen i konflikt med en annan av den postmoderna vänsterns käpphästar: ambitionen att tona ned, bortförklara och se åt sidan med alla former av kriminell överrepresentation bland invandrare, som inte av en händelse råkar vara överväldigande just när det gäller dessa. Luftig teori? Låt oss titta närmare på saken...

Är 9 mån fängelse rimligt för ett vaginalt samlag med samtycke, som övergått till ett analt utan? Medan grov våldtäkt i 19 fall av 20 är ‘gratis’

Unga män kan vara okunniga, klumpiga och oförmögna att omedelbart och på rätt sätt tolka sin kvinnliga sexpartners önskemål riktigt, och att hitta rätt hål att sticka pinnen i... detta får man väl anta inte gäller boxarn... så då så... det finns ju alternativ för dom som sticker pinnen i fel hål... eunuck-snöpingar lär ju leva längre dessutom...

 

Det var förra veckan som Paolo Roberto blev tagen på bar gärning för sexköp. Inom några timmar hade han offentligt erkänt händelsen. Först såg det ut som att Paolo Roberto skulle komma undan med böter på 25.000 kronor. Men nu hävdar Expressen att han utreds för "oaktsam våldtäkt", som infördes i Sverige 2018 utifrån feministiskt tankegods...

Paolo Roberto utreds för "oaktsam våldtäkt"

Tv-profilen Paolo Roberto utreds nu för så kallad oaktsam våldtäkt, enligt Expressen...

Det blir alltså inget snabbt strafföreläggande, vilket Åklagarmyndigheten meddelade igår, enligt tidning. Bakgrunden är tv-profilens uttalanden i TV4, där han själv talade om att kvinnan han hade sex med var köpt och troligen dittvingad...

Vi har fått anmälningar om oaktsam våldtäkt som vi ska samordna så att vi har båda utredningarna på citykammaren, säger Anneli Hanström, chefsåklagare vid city åklagarkammare i Stockholm, till Expressen...

Flera så kallade juridiska experter har hävdat att det Roberto gjort sig skyldig till kan klassas som just oaktsam våldtäkt. Men om det finns någon misstanke om brottet får Expressen inget svar på...

År 2000 legaliseras bordeller i Nederländerna så Lilla Lilith gör inget olagligt... Kanadas högsta domstol kommer fram till 2010 att lagarna mot sexarbetare och bordeller strider mot landets grundlagar genom att göra sexarbetarnas liv otryggare...

Bara de sexarbetare som identifierar sig som offer får höras i det svenska feministiska rummet.

Jag gillar mitt yrke och har valt det av egen fri vilja – för det möts jag av hat och härskartekniker, skriver Lilla Lilith, sexarbetare i Amsterdam.   I debatten undrar många varför vi inte får höra något från kvinnorna som ”säljer sina kroppar” medan Paolo Roberto får gråta ut i tv-soffan. Det korta svaret är att vi tystas av den svenska sexarbetsexkluderande radikalfeminismen (SWERF)...

Jag bor i Amsterdam och jobbar som sexarbetare. Jag känner agg mot den retorik som stora delar av Sverige använder sig av. Jag säljer inte min kropp, jag säljer en tjänst. Att säga att den sexuella akt jag har med en man i 10-30 minuter av mitt liv förflyttar mig från ett subjekt till ett objekt är ett förlegat och sexistiskt antagande.

Jag vill också klargöra att trafficking och sexarbete inte är samma sak. Om allt sexarbete är våldtäkt blir vi alla reducerade till offer utan fri vilja, en kvinnosyn som jag vill påminna om att feminismen har jobbat hårt för att ändra – för alla kvinnor utom sexarbetare då. Vi klumpas i stället ihop med barn i behov av förmyndare och skydd. När vi säger att vi valt detta yrke så är SWERF-tolkningen att vi internaliserat patriarkatets förtryck och helt enkelt inte förstår bättre...

Ett sexistiskt synsätt

Att attackera kvinnligt sexarbete på detta sätt skulle vara likvärdigt med att ogiltigförklara allt heterosexuellt sex pga män som våldtar kvinnor. Och varför pratar vi bara om kvinnliga sexarbetare? Är inte det faktum att heterosexuella män inte anses ägas av sina klienter, eller automatiskt blir offer, bevis på sexismen i den nuvarande diskursen? Och trots att procenten av HBTQ+ som någon gång sexarbetar är mycket större än den procent cis-kvinnor som gör det, så glömmer vi även bort denna grupp i debatten.

Är det inte dags att vi slutar se romantik som en essentiell del av heterokvinnans sexualitet?

Det målas upp en bild av en östeuropeisk ung kvinna som kanske är tvingad, som kanske är fattig, som kanske inte behåller pengarna själv. Men kanske valde hon detta, kanske behåller hon sina pengar, kanske trivs hon bättre med sitt liv här än i sitt hemland. Jag vet inte, och det gör inte ni heller. 

Det är en tacksam bild att måla upp för att stärka SWERF:s position. Den vanligaste kritiken jag får är att mina argument inte gills då jag är vit medelklass och inte vet det sanna lidandet inom min egen community. 

Jag hotar det ständiga offerargumentet

För det första, varför skulle denna vita medelklassröst inte vara giltig när alla vita medelklassröster som argumenterar emot mig är det? Det är mitt privilegium som gör att jag faktiskt har möjlighet att höja min röst. Även om jag riskerar mycket genom att öppet vara sexarbetare, så riskerar jag mycket mindre diskriminering och stigmatisering än många av mina medarbetare. 

För det andra, att jag valt detta yrke trots möjligheter att inte göra det, hotar offerargumentet att ingen skulle välja detta yrke om de inte måste. Om vi skulle acceptera att jag valt mitt yrke av egen fri vilja, för att jag helt enkelt tycker om det, så fallerar hela den grund SWERF står på.

Vi tystas med härskartekniker

Nätverket för min syn på sexarbete är stort, men vi hinner knappt yttra oss innan vi attackeras. Våra åsikter gör oss till dåliga människor. Bara de sexarbetare som identifierar sig som offer får höras i det svenska feministiska rummet. Då jag vägrar detta har jag bemöts med hat och härskartekniker tills jag inte längre orkar och lämnar rummet. 

Nu försöker jag igen, för alla de som tystats på samma sätt och för alla dem vars feminism inkluderar sexarbetare och transpersoner. Är det inte dags att vi slutar se romantik som en essentiell del av heterokvinnans sexualitet, och inser att sexarbete är queer då de omkullkastar den heteronormativa inställningen till sex och samlevnad?

Feminister tystar oss frivilliga sexarbetare

En framtida porrstjärna behöver nog ingen grundläggande begrepps-information men kanske ni andra som inte är porrstjärnor... det sägs att det är torsken, som betalar för sig, som

ska in i finkan... inte horan eller

gigolon... inte bordellmamman eller kopplaren... inte våldtäktsmän och våldtäktskvinnor som tar för sig gratis... gruppvåldtäktare skulle ju egentligen in i finkan men att bevisa vem som är värst går ju inte, så hellre fria än fälla...

Köpande män i prostitutionen benämns i svensk slang torsk och formellt i myndighetstexter sexköpare. I branschen används orden kund, dejt eller klient. För prostituerade män används benämningen gigolo (eller sexarbetare). De som organiserar prostitutionen benämns hallick (vardagligt) eller kopplare. Verksamheten benämns i lagtexten koppleri (Brottsbalken 6 kap. 12 §).

Porrstjärna | Tjejjouren.se

tjejjouren.se › karlstad › frageladan › sex

Porrstjärna

Hej ! Jag är en 14-årig tjej som tittar mycket på porr och ofta drömmer jag om att bli porrstjärna när jag blir 18. Jag blir alldeles darrig och pirrig i kroppen när jag ser tjejerna i porrvideorna knullas av riktigt stora och stenhårda kukar och sprutas ner med mycket sperma, det ser så läckert ut :) och just då när jag är som mest kåt känns det som att jobba som porrstjärna måste vara det häftigaste yrket i världen. Men jag förstår också att samhället i stort ser ner på porr och att det är skamfyllt. Mina föräldrar kommer att gå i taket om de fick reda på min längtan att bli porrstjärna. Tror ni att synen på porr kommer att bli mer accepterad i framtiden? Och har ni fått frågor från andra tjejer som också bär på samma längtan som jag? Tack på förhand!

mån 18 maj 2020

Sparreholmarn har länge tyckt att...  Nu är det nog dags att kalibrera, "nollställa" allas våra åsikter och teorier om konspirationer i vår mögliga omvärld... alltså bestämma sambandet mellan måttenhet och skala... finns det ett bättre ord än mögel för att beskriva att ont och  gott är samma sak... nedbrytning och uppbyggnad på samma gång...

Sh väljer helt egenmäktigt en konservativ arkitekts samhällsupp-fattning att förhålla sig till... även en sådan måste acceptera föruttnelse, rivning och förnyelse... men alla konservativa arkitekters ambition,

åtminstone dom med självaktning, 

är ju att ha viljan att bevara det som är kulturellt värdefullt... Sh skulle ju, Gud förbjude, kunna välja en progressiv kraft, att förhålla sig till, med ambitionen att riva urskiljningslöst för den moderna människans skull... tvi håle...


Peter Krabbe... De sionistiska krafternas kamp för världsherravälde har nu gått in i en helt ny fas. Borta är, åtminstone i den stora skalan, den militära kraftmätningen mellan stormakterna. Istället har vi fått en ny sorts krig, baserat på biologiska och kemiska stridsmedel. Effektiva biovapen som sparar infrastruktur och den fysiska miljön, men utplånar livet i alla dess aspekter. Att släppa bomber över vår tids mångmiljonstäder med miljardinvesteringar i skyskrapor, motorvägar och tunnelbanor har man lyckligtvis insett vara en omöjlighet, särskilt som den globala bankmaffian själva har finansierat hela härligheten. Det vore att såga av den gren som man själv sitter på.

Stridsvagnar och fotsoldater är dock bra att ha för att slå ner lokala uppror, när folket vägrar lyda sina marionettpolitiker. Vapenindustrin är uppfinningsrik när det gäller nya vapen för att neutralisera demonstranter utan egen beväpning. Vi skall veta att vi blir pryglade med gummikulor, tårgasgranater eller paralyserade av strålningskanoner om vi gör motstånd. Bara att bunta ihop och bära iväg. Utvecklingen i Frankrike är ett pilotprojekt för att testa detta i urban miljö. Inom EU vill man göra detta till ett gemensamt projekt, med kravallstyrkor från andra medlemsländer som saknar lojalitet med det för stunden protesterande folket.

Det första riktigt stora testet för morgondagens krigföring med biovapen är Covid 19.

Testet inrymmer alla stora komponenter i övergången till den totalitära världsstaten som man hittills misslyckats med att genomföra. Depopulation ingår i begränsad omfattning (hittills 300.000 avlidna globalt som sannolikt kommer att stanna runt 500.000 innan årsskiftet), liksom att skapa skräcken och rädslan för att dö hos befolkningen vilket i sin tur skapar underkastelse inför Staten, att vända ekonomisk tillväxt till sin motsats, att krossa småföretagandet till förmån för de av finansmaffian kontrollerade företagsmonopolen, att avfolka naturområden (skogsbränder och översvämningshysteri) och att samla befolkningen i urbana reservat under strikt elektronisk övervakning. De gamla som inte längre är produktiva avlivas i snabb takt, istället skall det ges plats för de yngre generationerna från världens underutvecklade områden, som man tror kommer att bli mer användbar arbetskraft för monopolen. Genom att på så sätt kunna beslagta pensionskassor och minska utgifterna för äldre- och sjukvården tror man sig kunna finansiera utbildningen och integreringen av invandrade analfabeter.

Allt detta utom själva metoden finns gömt under ett byråkratiskt fikonspråk som få orkar ta sig igenom – i FN:s Agenda 2030, som flertalet länder redan lydigt har undertecknat. Vilken metod skulle man då välja om nu stridsvagnarna skall parkeras för gott? Man har redan kommit långt med jordbruksmonopolen och globalt genmodifierade grödor (exempelvis Monsanto, med Gates som stor delägare), med Big Pharma och de Rockefellerska läkemedelsmonopolen och med livsmedelsmonopolen, där produkterna enkelt kan kontamineras med allehanda miljögifter. Det ligger då nära till hands att skapa biovapen av virus, en produkt ur samma gryta. Fördelen ligger i möjligheterna att konstruera vacciner med effekter som knappast någon utanför laboratorierna kan förstå eller analysera. Därmed har man den framtida och fortsatta utvecklingen helt i sin hand.

Jag tror att alla kan förstå resonemanget bakom det som nu sker över världen.

De hypoteser som cirkulerat det senaste halvåret har på ett skickligt sätt bundits samman av Amazing Polly i denna på bloggen tidigare visade video. Den visar hur nära sammankopplade alla aktörer som varit mer eller mindre synliga det senaste året i själva verket är och hur de samverkar och kompletterar varandra. Detta utesluter alla hypoteser om tillfälligheter, allt är noga uttänkt i förväg och regisserat i detalj. Som galjonsfigur lyser Bill Gates i eldskrift och med honom sionismens övriga kända och okända aktörer. Gates är frispråkig i sina ”löften” om kommande, ännu värre pandemier och det är lätt att tro på prognoserna om återkommande och betydligt farligare virus när effekterna av Covid 19 har utvärderats. Målet har inte nåtts än. Se detta som en varning.

Det vi ser är det definitiva genombrottet för det privata kapitalet inom sionismens ram att styra skenbart offentliga institutioner som FN, EU, WHO, Världsbanken/BIS och nationella regeringar, som därmed kopplas bort från allt vad demokrati innebär.

De folkvalda regeringarnas skattebaserade styre med fokus på en rimligt fördelad välfärd ersätts med oligarkernas godtycke vad gäller rovdrift av världens ekonomier och nådagåvor till dem som anses förtjäna det. En oligark rånar en nationell ekonomi genom självuppfyllande spekulationer och belönar offret med ett konstmuseum eller någon annan ytlig nyttighet som han själv kan gå och sprätta i. Utanför flockas tiggarna. Det kallas filantropi. Är det så vi vill ha det?

Vad har vi då att förvänta oss de kommande åren? De som sitter på kapitalet har också makten att korrumpera. En politiker som förfogar över en statskassa kan också både korrumpera och bli korrumperad, men försvinner ganska snart ut bakom ridåerna. Vi har många sådana exempel i lydlandet Sverige. Det gör inte oligarkerna, vars kassa är outsinlig. Kommer de då att kunna köpa ett val, även i ett förhållandevis civiliserat land som Sverige? Den risken tror jag är uppenbar, eftersom ingen som fått en välbetald plats i systemet släpper den frivilligt, hellre då kunna sitta kvar med ännu bättre villkor. Trots att jag själv bara är en marginell opinionsbildare är Illuminatis senaste erbjudande värt 15 miljoner… Vårt politiska system är som en sluten myrstack, där man kan cirkulera under sin livstid och alla inkräktare saklöst bits ihjäl av stackens väktare.

Konsekvensen blir att inga obstruktioner kommer att tillåtas för att äventyra genomförandet av Agenda 2030, som också innefattar befolkningsutbyte och en global mångkultur. Kontrollen över nationerna blir lättare om starka etniska majoriteter avskaffas och ersätts av ett spektrum av religioner och etniciteter. Det kommer att kräva ökade kostnader i form av mutor för att minska samvetsnöden hos våra folkvalda, men allt är ju bäddat för nya vinster, så det går nog bra. Det växande skuldberget för både företagare och nationer kommer att bädda för en strålande skörd om några år när räntorna kan mångdubblas. Redan nu kan man köpa in välskötta företag för en struntsumma, tillskjuta lite kapital och få börsraketer på kort sikt.

Jag tror att vi står inför en avgörande maktkamp mellan två system, det sionistiska där ett försvinnande fåtal skall försöka kontrollera ett enormt antal andra människor – något som hittills skett genom krig, mutor och våld – och det kinesiska, där ett samlat folk tillsammans bygger välfärd, något som bara kan ske genom ett växande handelsutbyte.

Covid 19 är sionismens handgranat i den kinesiska äggkorgen. Båda systemen är totalitära, så där är skillnaden liten, men delad välfärd för flertalet är ändå en mer långsiktigt hållbar ideologi än fåtalets tyranni. Demokratin kommer att försvinna, något som man visste redan för hundra år sedan. En människas röst är ingenting värd om hon inte äger sina egna tankar och handlingar.

Vem kommer då att vinna den maktkampen? Ja, det beror på om vi lyckas stå emot mind control, elektronisk övervakning och degraderingen av vår intellektuella förmåga innan det är för sent. Kanske Bill Gates har ett vaccin även mot detta?

Börjar bilden klarna nu?

sön 17 maj 2020

Varning för att virusbluffen är en 

bluff...

Men som konspirationsteori duger den bra...

Fast hur kan du veta att virusbluffen inte är sann...

 

VIRUSBLUFFEN: Läkare berättar sanningen om Coronaviruset


En ljusarbetare... hon kallar sig så... hon tillhör väl också energifolket,

kan tänka... hon Christina Grossi...

Virusbluffen är ett faktum... nåja, ta i lagom... ni som tror med sån bestämdhet...

Som agnostiker behöver man aldrig pudla... ett gott råd från Sparreholmarn... var lite skeptisk till allt... nästan i alla fall...

 

Den största cover up i historian

 

Jon Tallinger är mannen som tidigare jobbat som barnskötare men som tack vare sin hustru blev sporrad att studera till läkare. Tretton år senare började han som distriktsläkare och fick under en arbetsdag en klump i magen då han av regionen nåddes av budet att ge morfin till patienter med respiratoriska problem...

Han vägrade, bröt igenom åsiktskorridoren och gick från jobbet för att oavlönad informera världen om hur administrering av syrgas kan rädda väldigt många människoliv. Han vittnar om att alternativ media är de enda som visat intresse för hans sak i Sverige, medan gammelmedia vid tillfället då intervjun genomfördes bemött honom med fullständig tystnad. Hör Dr Tallingers berättelse i en exklusiv filmintervju med Exakt24...

Det bara blev så i äldrevården sa Johan W. för en tid sedan... så är det fortfarande... ingen skyddsutrustning... kvalificerad personal slutar och ersätts med invandrare utan sjukvårds-bakgrund och språkförståelse... psykopatiska politruckchefer för äldreomsorgen biter sig kvar som parasiterande blodiglar

i kommunens tjänst... kommunernas sparbeting är viktigare

än människoliv...

Människor kvävs av vården – gammelmedia mörkar!

Jösses då... så illa det kan gå...

Fast man behöver inte vara kreditanalytiker för 

att förstå det...

En läsare ger betyg... Jag måste då säga att Magnus Stenlund framstår som den största folkbildaren i realekonomi, hur allt hänger ihop. Jag själv anser mig vara en novis inom ekonomi, men dessa två entimmasavsnitt har givit mig såå mycket kunskap och såå många nya insikter... Sparreholmarn ger samma betyg...

 

Risk för Fastighetskrasch - Fjärde statsmakten 47 del 2 med kreditanalytiker Magnus Stenlund.

En AfSare som tycker det är fel att en våldtäktsman får knivhugga en, som försöker förhindra våldtäkten, till

döds...

Man måste kanske utreda saken först... mjauu...

Det kanske är förhastat att fördöma våldtäktsförsöket... våldtäktsmannen var kanske sjukligt plågad av kåthet... ni vet hur farligt det kan vara när det tar stopp i kroppens kanal-system...

 

# 7 Fel etnicitet, fel åsikter

lör 16 maj 2020

Datum 05-16... döda 3689... dödskurvan... visar samma osannolika mönster... Storebror har beordrat helgledigt...

Sparreholmarn har snöat in på immun-försvaret... både det mänskliga och det samhälleliga...

Märkvärdigt tyst är det om immunsystemen... George Carlin visste förstås vad det är frågan om redan för många år sedan...

George Carlin - Germs and Immune System - SUBSCRIBE to Metal Matt

 

Hyperinflation eller Bankkris. Fjärde Statsmakten 47 del 1 med kreditanalytiker Magnus Stenlund.

 

Paolo Roberto vs hyckleriet - idag växer jag fram bildligt talat!

Carl Norberg 2020-05-15 - Synergieffekterna som kontrollerar samhället

 

Dr Thomas Jackson om Corona i äldrevården - Politiker beklagar men agerar inte.

fre 15 maj 2020

Sensationspressen misshandlar statistiken... dagliga dödstalet per capita och land säger naturligtvis inget om hur länderna har skött sina smittade... Mycket kan skyllas på Anders Tengil T. men inte boulevard-blaskornas hantering av statistik...

Under torsdagen hade Sverige det högsta dagliga dödstalet per capita, enligt DN:s direktrapportering.

Samtidigt som alltfler länder öppnar upp sina samhällen – till och med för turism som i fallet Island – framstår Sveriges "coronastrategi" som allt mindre imponerande...

Idag rapporterades ytterligare 117 dödsfall och den totala dödssiffran börjar närma sig 4.000.

Nu har det till och med gått så långt att Sverige haft den högsta dagliga dödssiffran per miljon invånare senaste veckan. Enligt DN, som hänvisar till en sammanställning från Our World in Data, har dödsfrekvensen i de länder som tidigare varit värst drabbade av smittan, som Italien, Spanien, Belgien och Storbritannien, minskat drastiskt de senaste veckorna...

Sveriges har också minskat, men långsamt och mer ojämnt, varför den svenska siffran nu är värst i världen.

"Det har gjort att Sverige på torsdagen för första gången toppade listan över flest registrerade dagliga dödsfall per miljon invånare, sett som ett genomsnitt över den senaste sjudagarsperioden", skriver tidningen...

Sveriges dagliga dödstal högst i världen

Se hela dokumentären på YouTube...

Planet of the Humans.

Inget TV-bolag eller streamingtjänst som Netflix vågade stå för distributionen. Och miljörörelsen har försökt få YouTube att plocka ner filmen...

Jösses. Den gamle vänster-aktivisten och Oscars-vinnaren Michael Moore granskar i sin nya dokumen-tärfilm den enorma mång-miljardindustrin kring ”grön energi”. Och krossar miljörörelsen genom att visa hur den bedrar folk med falska förhoppningar som leder till än värre skövlingar av naturen...

Micheal Moore är en av de mest hyllade dokumentärfilmarna i mediehistorien eftersom han hånat och drivit med amerikanska högern. Därför har många blivit chockade över hans nya film, ”Planet of the humans”.

Där hänger han och medarbetaren Jeff Gibbs ut sådana uppburna och Oscarsbelönade miljökämpar som Al Gore, som sålde sitt tv-bolag till Al Jazeera, ett företag vars ägare tjänar miljarder på att sälja fossila bränslen till världen.

Miljörörelsen sågas jäms med fotknölarna för att de säljer sig till den miljöskadliga industri som behöver ett fikonlöv för att dölja sin smutsiga verksamhet...

Som den vänsteraktivist Moore är vänder han sig mot ekonomisk tillväxt och ser befolkningsökningen som huvudproblem. Där har han ju helt fel.

Solpaneler som räcker för en brödrost

Men trots det är hans film både intressant och viktig. Han avslöjar en mycket skadlig samverkan mellan politiker (som vill locka väljare genom att framstå som goda och gröna), kapitalister (som vill se bra ut i marknadsföringen) och miljörörelser (som blundar för att ”förnybar” energi kan vara smutsigare och skadligare än fossila bränslen).

Roligast blir ”Planet of the humans” när den använder jordnära exempel för att visa på hur hyckleriet dominerar i miljödebatten. Under en miljökonsert, där arrangörerna hävdar att all energi de använder är förnybar, går Gibbs med kameran bakom scenen och finner uppradade solpaneler. Men teknikern som sköter dem erkänner att de ”bara räcker till att värma upp en brödrost”. Resten av energin under miljöeventet kommer från dieselaggregat.

Samma sak när lokala politiker visar upp en ny solkraftsanläggning som täcker en hel fotbollsplan. Den driftansvarige medger att panelerna bara räcker till el för tio hushåll, och endast när solen skiner.

Solpanelsparker blir snart milsvida skrotupplag.

I filmen intervjuas experter som påpekar att såväl stora vindkraftsverk som solpaneler inte håller i särskilt många år. Sedan måste de bytas ut, trots att enorm energi och material gått åt att tillverka dem. Filmen sveper över en öde solpanelspark som är nedlagd, där panelerna rostar och glas ligger krossat på marken. Det som en gång varit orörd natur har blivit en nedskräpad industritomt. Allt för att tillfredsställa naiva miljöaktivister.

Biomassa betyder skövling av skog och landskap

En borgmästare i det samhälle där den första större solpanelparken byggdes berättar att man räknade med många nya jobb och utveckling, men av det blev intet. ”Jobben försvann fort.” Det är så sol-och-vårare alltid gör: man lovar stort och håller inget.

Värst – och bäst – blir det när filmmakarna avslöjar vilket enormt miljöbedrägeri som biomassa är. I USA skövlas orörda skogar för att bli flis som eldas upp i många ton per dygn, och lämnar ökenlandskap efter sig. Det är vad miljörörelsen kallar ”förnybart”, eftersom nya träd kan växa upp. Men istället blir marken torr och obrukbar. Och hur länge räcker skogen? All skog i hela USA skulle räcka till uppvärmning i ett år.

Biomassa är det som miljardärer som Michael Bloomberg, demokratiske politikern som inte blev presidentkandidat, satsar på. I anläggningarna eldas inte bara skogen upp, utan också gamla bildäck, matavfall och annat som skapar luftföroreningar och sanitär olägenhet för närboende.

Men ”biomassa” låter bra. Det kallas ”grönt”, ”förnybart” och är ”fossilfritt”. Det lurar både politiker, väljare och konsumenter.

Vad som krävs är fungerande teknik

Om man inte ställer upp på lägre ekonomisk tillväxt och minskad befolkning så som Michael Moore förordar, vad är då lösningen? Svaret är att i första hand satsa på det fossilfria vi har och vi vet är effektivt – vattenkraft och kärnkraft. Sedan måste teknikutvecklingen ha sin gång – utan politiska pekpinnar och statliga stöd som gynnar snabba men ineffektiva och korrupta lösningar.

Vi får helt enkelt inte vilja för mycket och för snabbt. De som hoppas på genvägar och quick fix är lätta byten för bedragare. Det Moore visar är att politiker och aktivister faller lätt för lösningar som är dåliga för miljön och allt annat än gröna. Stora statliga anslag ger inte bättre lösningar, men lockar till sig tjuvar och bedragare.

Mänskligheten – i den kristna västvärlden – har alltid skapat nya tekniska lösningar när de gamla inte längre är hållbara. Ett exempel är telefoni. Det sades att koppar kommer att ta slut när Kina bygger telefonnät. Men istället uppfanns mobiltelefonen som inte behöver telefonledningar.

Förr eller senare kommer vi att lära oss tämja den enorma energi som strömmar mot jorden från solen. Men vi får inte ha så bråttom att vi faller för svindlare.

Filmaren Michael Moore krossar miljörörelsens hyckleri

En absolut demon in disguise... en ministers betydelse stiger i för-hållande till mängden skattepengar hen kan bada i... men demonen i fråga riskerar att få bada naken i ett tomt badkar... i den kontexten ska demonens kamp för sin egen 

existentiella tillvaro ses...  

Biståndsminister Peter Eriksson (MP) säger att han vill se en ökning av Sveriges bistånd till andra länder. Detta trots de ”enorma behov” som han själv medger att Sverige har att tampas med just nu...

Sveriges Radio rapporterar att regeringen har gett biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att se över det svenska biståndet med anledningen av coronakrisen. I höst ska man återkomma med förslag på förändringar och omprioriteringar.

Vi riskerar att få en utbredd svält och en fattigdom som gör att de framsteg vi har gjort de senaste decennierna för att minska fattigdomen och få en utveckling som är någorlunda, det riskerar att slås tillbaka, säger Peter Eriksson till radion om coronakrisens påverkan på u-länderna...

På sin hemsida skriver Sida att den totala biståndsramen i statsbudgeten ligger på 52,1 miljarder kronor i år. Peter Eriksson flaggar för att biståndet kan sänkas om tillväxten i ekonomin sjunker – men själv skulle han vilja se en utveckling åt det motsatta hållet.

– Jag tycker att behoven är större i dag än tidigare och jag skulle ju vilja att vi ökar det svenska biståndet. Det kommer antagligen vara en tuff debatt, därför att vi ser ju enorma behov även i Sverige och stora utmaningar när det gäller kommuner och landsting och så vidare, säger Eriksson.

Eriksson (MP): ”Skulle vilja att vi ökar det svenska biståndet”

En som inte behöver någon betänke-tid... käften och tanken är synkron-iserade till fulländning... Sh är avundsjuk...

Han har skapat ett eget litterärt språk, men säger själv att han inte är bättre än någon annan. Den här sen-vintern tillbringar han till-sammans med sin hustru Margareta i sommarhuset i Kivik...

Nu sitter vi på skolbänken och ska få en examen i tålamod. Björn Ranelid berättar om sin starka optimism trots pandemin, om hur människor tycks bli mer ömsinta i svåra tider, om att det pågår ett ”andligt krig” och vad han tycker om naturvetenskapen...

Han minns hur en granne, Edvin, i bostadsområdet Ellstorp i Malmö, bjöd den unge Björn på ett franskbröd. Hur Edvin liksom speglade sig i smörknivens stål, och där i smörklicken finns hela Björn Ranelids barndom.

Fredagsintervjun: Björn Ranelid

tors 14 maj 2020

Professorer ska man inte lyssna på... utom möjligen dom pensionerade som har karriären bakom sig... Sven B...

81 bast...

Svens kritik mot Folkhälsomyndig-heten gäller att man inte utnyttjade tiden initialt då smittan blev känd men ännu inte hade nått Sverige. Vi använde inte tiden till att bygga upp beredskapen inom sjukvården med skyddsutrustning, läkemedel och annat samt att förbereda tester...

Vi kommer in på dödstalen inom äldreboenden och användande av syrgas. Sven säger att han inte är så insatt i frågan så han lämnar det öppet om det är något som borde ändras så som läkaren Jon Tallinger kräver... Sven menar att det viktigaste vi har att göra nu är att hantera smittan inom äldrevården. Det är ett riktigt nederlag att så många äldre dött av smittan. Om det kommer fram ett vaccin är det i första hand de äldre som ska vaccineras...

Vi kommer in på hur länder successivt ska kunna öppna upp. Det finns en risk att andra länder inte vill ta emot svenskar eftersom Sverige anses ha många infekterade. Sven frågar sig om det är klokt av oss att ha en helt egen strategi för att hantera pandemin och om vi inte borde agera samordnat...

Flockimmunitet till midsommar - professor em. Sven Britton förklarar.

Finns det änglar... det tror ju dom flesta präster i Svenska Kyrkan åtminstone... så då borde det ju finnas demoner också... konstigt vore det annars... eller hur...

När vi söker sanning och studerar maktstrukturer i världen så hittar vi förr eller senare negativa krafter i den andliga domänen som har en stor inverkan på mänskligheten...

Dessa negativa entiteter påverkar människan i lägre medvetande och det är mycket viktigt att vi börjar förstå hur de opererar. De har en parasiterande effekt och söker det alla är ute efter; livskraft. Eftersom de är så djupt i rädsla kan de bara få kraft genom att just manipulera oss och skapa just obehag och rädsla. Endast i den lägre vibrationen av rädsla kan dom få tillgång till energi...

Studerar vi maktstrukturerna på djupet kan vi också se att människor inom makten arbetar med just de här energierna, ofrivilligt eller medvetet. När man arbetar med de mörka krafterna i andevärlden på det medvetna planet handlar det just om att själv få kraft och mer kontroll, men även information. Vi kan också se att många artister medvetet sålt sin själ för att höja sig själv till gudaliknande status i den fysiska världen vilket har stora konsekvenser för deras liv. Kunskap om hur demoner opererar är väsentlig för att undkomma manipulation och expandera sin livsupplevelse. Först när vi trancenderat rädslan är vi verkligen fria från vårt inre mörker och det mörker som existerar i den andliga domänen...

 

Conny Andersson om demoner, människan och makten.

En AfSare som man inte behöver rösta på när det blir så dags... men lyssna gärna på hans verklighetsbekrivning både här och där... den är oftast helt annan än den ni får höra i stats-media... en som vet vad han pratar om... kommen från fältet...

Bara ett tröttande exempel på olika verklighetsbeskrivningar... charadern ”Operation Rimfrost”... en nonsens-förmedlande desinformatör... han rikspolischefen tycker Lennart M...

En sparkad Säpochef blir Rikspolis-chef som belöning... varför blir det på detta viset, undrar vi lite till mans... minnet är kort för oss alla,

naturligtvis... vi har redan glömt hans

begåvning och utbildning som kommunikatör och nonsensför-medlare... som välutbildad nonsensförmedlande kommunikationschef på Säpo klampade han vidare i drivbänkarna som Säpochef... när den förre nonsensförmedlande polischen hade uttömt

sin skönmålande desinformationsförmåga om den nya polisorganisationens tillstånd... var Anders T. som välutbildad nonsensförmedlande kommunika-tionschef på Säpo en självklar efterträdare... 

Thornberg utsågs till rikspolischef den 1 februari 2018 med tillträde den 15 februari. I samband med tillträdet kritiserades Säpo för att under Anders Thornbergs tid ha misslyckats att förhindra terrorattentatet på Drottninggatan detta, trots att den misstänkte gärningsmannen Rakhmat Akilov var ett ärende för Säpo då han planerade terrorattentatet. Senare uppmärksammades även Säpos misslyckande att stoppa Transportstyrelsens överföring av delar av myndighetens IT-drift till IBM, också detta under Thornbergs tid som chef för Säpo...

Charadern ”Operation Rimfrost” är ett magplask!

Vad vore meningen med livet om inte konspirationer funnes... en liten andel av mänskligheten... resursstarka, 

smarta psykopater konspirerar i 

hemlighet... dom svaga förslavas till tjänstehjon... så rullar evolutionen

på... kampen mellan dom få onda

demonerna och dom många goda...

Ole D. tror sig kunna bevisa... Historien om Ola Slettenmark

och den officiella versionen av terrordådet på Drottning-gatan 2017 är en lögn... Rakhmat Akilov är en typisk ”patsy”. Akilov trodde att han kommunicerade med IS men i själva verket fick han instruktioner av en underrättelsetjänst kopplad till NATO, sannolikt Mossad eller CIA, som uppmuntrade honom att utföra dådet. Nu varnar Ole D. för att nya terrordåd planeras av makteliten...

Är han en demon in disguise... han Ola S... eller är han en riktig människa som du och jag...

twitter.com › olaslettenmark

Ole D:s budskap är väl ganska välkänt vid det här laget... många är dom video-bloggare som hjälper till att sprida hans konspirationssökningar runt om i världen, när hans egen plattform ogillas av Storebror...

 

EXTERN VIDEO: Ole Dammegard's most important video ever

ons 13 maj 2020

Huv´en kommer att rulla helt visst... om det blir Tegnells får väl framtiden utvisa...

Statsepidemiolog Anders Tegnell har polisanmälts för bland annat vållande till annans död. Detta med hänvisning till att han inte rekommenderat personal inom äldrevården att använda nödvändig skyddsutrustning under coronautbrottet...

Det är läkaren Jon Tallinger – som själv inte står bakom polisanmälan men som tidigare har riktat hård kritik mot Sveriges coronahantering – som publicerar anmälan på Facebook.

Enligt anmälaren är Anders Tegnell "till stor del ansvarig" för de många döda inom svensk äldrevård. Detta eftersom statsepidemiologen inte rekommenderat de anställda att bära munskydd eller FFP3-masker.

Massdöden bland de äldre uppges inte ha inträffat om Tegnell "fattat beslut grundat på vetenskap, att personalen alltid ska bära munskydd när de arbetar med de äldre". Anmälaren hänvisar bland annat till att symptomfri personal misstänks ha spridit smittan till de äldre.

"Brotten som Tegnell gjort sig skyldig till är vållande till annans död, vållande till kroppsskada, grovt tjänstefel samt brott mot smittskyddslagens krav på att smittskyddet ska bedrivas vetenskapligt och att smittskyddsåtgärder ska vidtas. Brottet faller under allmänt åtal, någon målsägande behövs därför inte för att åklagare ska kunna väcka åtal", står det i polisanmälan.

Tegnell polisanmäld för massdöden bland äldre

Sparreholmarns anonyma antiliberala favoritbloggare Fnordspotting med sina åt helvitte för långa poster... poster som just därför är favoriter...

Mina tappra antiliberala agenter bakom fiendens linjer... Efter att världen en tid faktiskt hade gått mot mer av den ekonomiska jämlikhet ideologier som socialismen så länge förfäktat, fick ord som "sinekur" under 1900-talet något daterat över sig...

Om äkta och falska aristokrater

Idag är vi emellertid på många sätt tillbaka där vi startade, då den kast som går under namn som "den nya klassen", "the managers" och "den djupa staten" med tiden utvecklats till det progressiva samhällets frälse, med allt vad detta innebär av inofficiell makt, utmärkelser, titlar, status, karriärmöjligheter, en rik flora av välavlönade chefsbefattningar, särskilda förmåner och återkommande miljardregn över de redan rika. Vad vi finner i denna samhällsklass är med andra ord inte bara ett särskilt gynnat toppskikt, utan också en skara som – även om de utvalda själva är alldeles för skolade i eufemismer, floskler och akademiskt fikonspråk för att öppet medge detta – på många sätt fyller funktionen som det progressiva samhällets aristokrati...

Sett till de yttre formerna är överensstämmelsen så gott som fullständig. Inom den progressiva aristokratin åtnjuter man inte bara hög status och materiella fördelar, utan anser sig därtill vara givna ledare som följaktligen också förtjänar populasens oreflekterade respekt, lydnad och undergivenhet. Man håller sig med egna koder, värderingar, intressen, språkbruk och sociolekter med det outtalade syftet att resa oöverstigliga barriärer mellan å ena sidan den egna ingruppen och å den andra den breda allmänheten. Vad med är, i det faktum att man dessutom bejakar kosmopolitismen och globalismen finner vi ännu en parallell till de forna tiders adelsmän som, i synnerhet före nationalstatens tillkomst, i regel hade betydligt mer gemensamt med aristokrater i andra länder än de bönder som var deras närmaste grannar...

Vad vi rent funktionellt har att göra med är dock inte en aristokrati i egentlig mening, utan snarare vad man skulle kunna beskriva som skuggan av en sådan. Den kast som idag åtnjuter aristokratins alla fördelar förmår inte fylla upp vare sig rokokokostymen eller riddarrustningen, utan utgörs i bästa fall av medelmåttor som – efter att de tämligen tafatt försökt tillägna sig den forna aristokratins uttryck, seder och manér – nu låtsas vara någonting de varken är eller förmår leva upp till...

Den progressive aristokraten har inte uppnått sin ställning till följd av prestationer, utan genom sin fallenhet för renodlad parasitism. Den progressive aristokraten utmärker sig inte för sin värdighet, utan genom att vara inbilsk och dumdryg. Den progressive aristokraten känner sig inte manad att ta ansvar, utan vill i första hand maximera sina förmåner. Den progressive aristokraten skulle aldrig komma på tanken att kämpa för någonting större än sig själv, utan är inåtvänd och hedonistisk. För den progressive aristokraten finns därtill inte någonting sådant som ära, utan bara nihilism, rationalism och utilitarism. Kort sagt, den progressive aristokraten misslyckas fullständigt med att leva upp till de aristokratiska idealen.

Om äkta och falska aristokrater

Hur länge måste vi skriva om tok/ful-liberalerna... vart tog dom vägen, dom riktiga liberalerna... det som alltid varit liberalernas styrkor, försvar för frihet, tron på en social marknadsekonomi, rationell argumentation, folkrörelse-ådran med frisinnet i minne... kanske har dom aldrig funnits... dom riktiga...

Vad vill kampanjen mot Sabuni? Inget mer än att ge igen, verkar det som. Det finns en gåta. Den är liberal, som så ofta. Vad tänker sig de som nu satt in stöten mot Nyamko Sabuni, från Dagens Nyheters ledarredaktion och nedåt, att de ska få istället? Erik Ullenhag har just utsetts till ambassadör i Israel, rimligen ett drömuppdrag för en liberal av hans slag. Även om det inte vore så, skulle det krävas en formidabel social okänslighet för att pröva att krönas till ledare igen, så snart efter en förlust. Så, vem?

Hakelius: Liberalerna börjar allt mer likna en sekt med interna strider

Misstanken smyger sig på att svaret är ”ingen”. Att det inte finns någon plan för vad de här salvorna ska resultera i, förutom att Sabuni ska få det hon förtjänar. ”Publish and be damned”, men på ett betydligt mer självdestruktivt sätt än det Hertigen av Wellington menade...

Liberalerna gick dåligt i valet 2018. De halkade ned under spärren, när de bestämde sig för att stödja en Socialdemokratisk regering. De var, mycket hastigt, tillbaka på valresultatet i ett par månader efter Sabunis tillträde. Därefter stack de som hade kommit tillbaka igen. De tog med sig några fler. Det berodde rimligen på att ingenting hände...

LÄS OCKSÅ: Hakelius: Frågan om vem som ska leda L är inte avgjord

Det krävs ingen avancerad logisk förmåga för att förklara det som skett. Om man slutat rösta på Liberalerna för att de håller en socialdemokratisk regering under armarna, går man inte tillbaka för att Liberalaerna fortsätter att göra det. Även om partiet fått en ledare som påstås egentligen vilja något annat...

Inget säger att Liberalerna skulle lätta till en betryggande nivå ovanför spärren, om Sabuni gjorde slag i saken och övergav januariöverenskommelsen. Hon skulle få en massiv kampanj emot sig, med Dagens Nyheter i spetsen. Å andra sidan har hon redan den kampanjen emot sig, sedan någon vecka intensivt och öppet, och den enda gången Liberalerna visat någon ryckning uppåt sedan valet var när hon just tillträtt och gav de liberaler som tyckte partiet valt fel väg i regeringsfrågan hopp.

Men en annan väg verkar allt mer sannolik.

LÄS OCKSÅ: Hakelius: Miljöpartiet överskattar Alice Bah Kuhnkes popularitet

Det vore ingen katastrof om Liberalerna tynade bort. Kanske tvärtom: det skulle kunna liva upp och bredda andra partier, om tidigare liberaler fann nya, mer dynamiska sammanhang att verka i. Det som alltid varit ett av Liberalernas grundproblem — den självgoda övertygelsen om att det är vetenskapligt bevisat att liberalerna sitter på både sanning och rätt — skulle bli mindre av ett problem om folkpartister, låt oss använda en mer precis beteckning, tvingades samsas i samma parti med människor från annat håll. Det som alltid varit Liberalernas styrkor — försvar för frihet, tron på en social marknadsekonomi, rationell argumentation, folkrörelseådran med frisinnet i minne — skulle kunna göra större nytta än det gjort inom vad som allt mer börjat likna en sekt, upptagen med interna strider.

Alternativet till det är att någon av falangerna inom Liberalerna tar sig samman, formulerar en plan och börjar agera för att förverkliga den, väl medvetna om att det innebär en risk att partiet faller samman. Men Nyamko Sabuni har inte klarat av att göra det hittills. Och hennes kritiker verkar nöjda med att försöka förgöra henne. Då är det kanske lika bra att lägga ned...

Kalle på spången missar inget... som den Tengil han är... hej och hå...

Lite monetärmekanik... Samhällsproblemen beror på skuldmättnaden, inte corona - det allmänna betalningsmedlet består av räntebelastade skulder som skapar ett evigt tillväxtkrav, och till slut kan den realekonomiska tillväxten inte längre försörja räntekostnaderna i ekonomin och systemet blir skuldmättat. Vi har realekonomisk deflation och finansiell tillgångsprisinflation - stagflation...

Det börjar visa sig att Anders "Tengil" Tegnell har sysslat med inte så altruistiska aktiviteter, då kanske det som svensk är dags att dra öronen åt sig? Wuhan, Bill Gates, Fauci, WHO och Obama-administrationen finns med även i detta...

"Tengil" betyder skräckgestalt och det vet väl alla som läst Bröderna Lejonhjärta...

Skulle inte Anders T. vara altruistisk, osjälvisk, oegennyttig, kärleksfull, oegoistisk, uppoffrande...
utan motsaten, egoistisk, egennyttig... oj då...

Utbredningen av NASDAQ sammanfaller med penningtvätt och då dyker George Soros upp i en exklusiv Aftonbladet-intervju! Quantumfondernas förvaltare (som fanns på SEB) och grundare av Open Society med svensk representation i form av Daniel Sachs. Expo har finansierats därigenom. Soros letar efter kulisser för det ekonomiska haveriet, då blir det så att Donald Trump anklagas för att vilja vara diktator...

 

Carl Norberg 2020-05-13 - Det handlar inte om länder mot länder!

tis 12 maj 2020

Många kommunchefer i Sörmland har fått sin skolning i korruptions-kunskap och skön-ande-teknik och informations-förvrängnings-lära i Flens högre allmänna läroverk för mörkande byråkrater...

Strax efter valborg rapporterade lokalmedia i Södermanland att flera av kommunerna medvetet undanhåller offentligheten siffror för hur många som hittills smittats med Covid-19 på kommunala äldreboenden i länet...

Två av kommuncheferna slår ifrån sig och ställer sig oförstående till varför man skulle ta fram denna information och redovisa den, och när Nya Tider försöker att få en kommentar från de kommunchefer som uttryckt sig så är mörkläggningen total...

I skrivande stund visar aktuella data från Folkhälso-myndigheten och Socialstyrelsen att närmare varannan som dött av Covid-19 i Sverige har avlidit på ett äldreboende. Södermanlands län är näst efter Stockholmsregionen den region som sett till antalet smittade med coronavirus är den värst drabbade i Sverige. Den 2 maj rapporterade exempelvis Dagens Nyheter att coronasmittan har tagit sig in på minst 541 äldreboenden i Sverige. Och sägas bör att denna siffra justeras nästan varje dag, och då i en uppåtgående kurva...

Sörmlandskommuner undanhåller medvetet uppgifter om smitta på äldreboenden

Fint är det när Mats J. släpper fram yrkesverksamma med erfarenhet av verkligheten... man måste kunna skilja på muslimer och islamister... på samma vis måste man kunna skilja på ventilation och luftbehandling... Sparreholmarn har alltid tillhört ventilationsgänget... mer om detta är absolut nödvändigt...

Sture Larsson läste idag en försiktig analys i dagens Sydsvenska om krav på kommission relativt äldres död i vård. Om vi samman-fattar vad som framkommit under coronapandemin så gäller för mig följande och jag har aldrig upplevt så in i h-e förlamade experter och så otroligt inbäddad media...

Det borde inte vara brist på kunskap, men det är uppenbar brist på ansvar. Ta t.ex. bilagan "Kontrollera luften du andas". Den redovisar 17 sanitära typfel som ingen ens försökt motbevisa. Det artonde typfelet redovisas inte, därför att det kan inte ingå i en offentligt tillgänglig skrift, men det är i varje fall känt i regeringen och i Boverket sedan mitten av 80-talet utan åtgärd. 

En kommission behövs sannerligen! Tjänstemannaansvar har väl ingen hört talas om sedan Palmes dagar!

Kontrollera-luften-du-andas

Inledningen till skriften "Kontrollera-luften-du-andas"...

I nästan varje större hus sitter folk, missnöjda med och plågade av miljön. Varje dag läser vi om nya s.k. sjuka hus. Nu är husen sjuka t.o.m. efter enstaka år, som t.ex. nybyggda Moderna museet och Arkitekturmuseet i Stockholm. Det senare, som är tänkt att exponera den framgångrika svenska byggnadstekniken, var "ruttet" innan det knappt var öppnat.

Klagomålen handlar nästan alltid om dålig luft, dålig ventilation och mögel. Felen söker man i byggmaterial och byggnadsteknik, men inte i byggnadens miljökontrollsystem, ventilationen. Den har blivit så komplicerad, att den vanliga människan inte vågar ha konkreta synpunkter och byggherrarna vågar inte ifrågasätta, varför deras nya stolta byggen inte fungerar trots den dyra miljöskyddsutrustningen.

Ett misslyckande ligger i luften!

Nyamko Sabunis partiledarkampanj

var rejält påkostad... insatta förefaller

överens om den saken... finns det

mera än två alternativ av donatorer...

Scania eller/och Muslinska Brödra-skapet... en public affairs-byrå anlitad av lastbilstillverkaren Scania låg bakom att Sabuni föreslog att det skulle bildas en elektrifierings-kommission... det är klart att hon fick bra betalt för arbetet hon lagt ner under flera år... fast hon fick kanske ännu mer av MB och ASR genom brorsan och svägerskan... konstigt vore det annars...

Granskningen av liberalernas partiledare Nyamko Sabuni når endast halvvägs. I Sabunis tidigare karriär finns det formella band med en tydlig identitetspolitisk aktör och frågan som nu måste få sitt svar är i vilken utsträckning som hon fortfarande har en fot kvar i denna rörelse och i vilken utsträckning det påverkar Liberalernas politik...

Samma vecka som Nyamko Sabuni aviserade sin kandidatur släcktes Afrosvenskarnas Riksförbunds, ASR hemsida ner för underhåll. Den tändes nyligen upp igen med ett helt nytt utseende, ett drygt halvår senare och det är idag oklart hur mycket av den tidigare informationen som följde med i renoveringen...

Nyamko Sabuni har varit ordförande för ASR och även haft uppdrag för organisationen som projektledare. ASR tillhör det kluster av nätverksorganisationer som över tid har samarbetat med det Muslimska brödraskapet i Sverige. ASR har även på egen hand bjudit in öppet antisemitiska föreläsare och lagt ut dessa föreläsningar från bland annat Café Pan Africa på internet...

Hur Sabuni ställer sig till afrikanismen och ASR är fortfarande oklart, en fråga där vare sig hon själv eller ASR har varit tydliga med hennes inställning till organisationen idag. Inte heller hur mycket hon låter sig påverkas av sin tidigare uppdragsgivare och organisation som hon en gång varit ordförande för. Och inte blev nedsläckningen av hemsidan till någon större hjälp i granskningen av Sabuni inför Liberalernas partiledarval 2019...

För även om ASR inte själva som organisation är direkt involverade i rättsprocessen mot Göteborgs tidigare kommunalråd Ann-Sofie Hermansson (S) där Hermansson stämts av bland annat Fatima Doubakil så är det ett frågetecken kring detta. Doubakils make är Nyamko Sabunis bror Kitimbwa Sabuni som fortfarande är talesperson för ASR...

Endast Nyamko Sabuni själv kan skingra dimmorna

En tokliberal som vänder på klacken och sparkar sina egna i skrevet... nåja, bättre sent än aldrig... men så lätt är det att vara anpasslig i den PK-fula korporativistiska sfären... tvi håle...

Alex V... Nyamko Sabuni har nu kommenterat Svenska Dagbladets beskrivning av hennes lobbyistkopplingar. Det blev inte särskilt snyggt och stärkte inte hennes sak. Hon ställde inte upp på intervju i SvD, vilket hade varit det rimliga om hon velat lägga alla kort på bordet. Den tidning som hade gjort granskningen hade kunnat ställa de bästa men också de för Sabuni farligaste frågorna...

I stället lät hon sig intervjuas av Dagens Industri och i SVT:s morgonstudio där hon fick prata relativt ostört. Den filmade delen av DI-intervjun är lätt att förväxla med en produkt från partiledarens presstjänst: Mekaniskt upplästa frågor utan uppföljning och små monologer av Sabuni. Men även där lyckas hon säga några konstigheter. På en fråga om hon leder ett splittrat parti svarar hon att partiet ”mår bra, bättre än på mycket länge”. De många anonyma uppgifts-lämnarna till SvD tyder på annat...

Sabuni kan tolka det som hon vill, som att anonymiteten är en naturlig produkt av ett partiledarskap som sprider rädsla eller som illvilliga och orättvisa försök att undergräva henne. Men hon kan knappast hävda att partiet mår bättre än på mycket länge.Ett parti som ligger under riksdagsspärren i mätning efter mätning mår för övrigt inte bra rent definitionsmässigt, på grund av all stress som sådant skapar i organisationen...

Sabuni sa, för att avdramatisera lobbyisten Johan Jakobsson politiska person, att han ”har tjänat och bistått tre partiledare innan mig: Maria Leissner, Lars Leijonborg, Jan Björklund”. Det sista är missvisande. Jakobsson arbetade för Björklund under dennes tid som borgarråd i Stockholm för 20 år sedan. Att Jakobsson skulle ha någon officiell roll vid partiledaren Jan Björklunds sida var däremot otänkbart, efter att han 2006 sparkades ut ur Lars Leijonborgs partiledning på grund av dataintrånghistorien. I slutet av Björklunds partiledartid motarbetade Jakobsson hans politik utifrån, genom att driva på för Ulf Kristersson som SD-stödd statsminister...

Och så säger Sabuni att frågan om elektrifiering, som hon lyfte från Almedalsscenen, inte enbart är en fråga för Scania utan något som många drivit länge, däribland Liberalerna. Visst, men ingen har heller påstått motsatsen. Val av tidpunkt, den lite teknokratiska förpackningen och bortprioritering av andra frågor för Almedalsutspel var dock inte givna saker. Samtidigt fanns det ett lobbyistuppdrag från Scania, en direktkanal till partiledaren, samt en just avklarad, och till synes påkostad, partiledarkampanj. Ja, hur är det med Sabunis redovisning av dessa pengar och tjänster? Den frågan hänger fortfarande i luften.

Metapedia... Grupperna i ”Den djupa staten”, finns inom det politiska, juridiska, militära och mediala planet. Det är högt uppsatta militärer, domare och polischefer, chefer inom underrättelsetjänsten och mediechefer men även högt uppsatta inom näringslivet. Dessa är grupper som har samma syn på landets politik, styre och framtida ledning, en slags tyst konsensus... dikterad av Det Globala Träsket...

 

”Den djupa staten”, kan även kallas en ”stat i staten”, och som ofta används för att beskriva den makt som ligger i de demokratiska staternas säkerhetsapparat. Polis, militär och underrättelsetjänst har till uppgift att värna statens yttersta intressen och gör så när det behövs...

Den djupa staten

Enligt teorierna om den djupa staten, kan man som politiskt parti, politiker eller medborgare inte utmana för mycket. Då ingriper ”den djupa staten” mot demokratin. ”Den djupa staten” har en inre oåtkomlig kärna.

Vem styr landet. Bild från Jeander.

Begreppet används oftast mot stater som Turkiet, Ryssland och ibland USA. Stater som enligt medier och politiker i Sverige har en tvivelaktig demokrati. Men hur är det i Sverige?

Vi har skattefinansierade public service som ska var opartiska och värna mångfald, men det gäller bara antalet kön och hudfärg. De med avvikande åsikter göre sig ej besvär. På public service röstar 80-85 procent av journalisterna på de rödgröna, resten borgerligt och ingen på Sverigedemokraterna.  Journalisternas partisympatier

Vi har Sölvesborg, där Sverigedemokraterna tog över efter valet 2018 och där de ”opolitiska tjänstemännen” sa upp sig på löpande band för att slippa genomföra SD-politik. Tomas Åberg, Näthatsgranskaren är ett tredje exempel. Åberg får statliga miljonbidrag för att kväva debatten och tysta obekväma röster. Journalister bedriver politik, i stället för att rapportera och granska.

Nyligen har kommundirektörerna och andra berörda tjänstemän jämte kommunjurister och socialchefer i Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta kommuner samt Regiondirektören, Kommunikationsdirektören och chefsjuristen i region Sörmland vägrat lämna ut offentliga uppgifter om corona-pandemin och anmälts för det.

Regeringen lägger uppenbart mycket fokus på högerextremism och islamism medan de ser mellan fingrarna på vänsterextremismen. Vi har Pettersson som dömdes för att ha ”lånat” en bild på Facebook i journalistisk syfte medan Dagens Nyheter friades för samma ska. Alltså politiska domstolar.

Pettersson säger att detta är inga bevis på någon djup stat, men några exempel på att något inte fungerar i vårt land. Tjänstemän och rättsväsende är djup politiserat, beslut fattas efter politiska sympatier och inte efter lagen. Jag tror inte det finns någon elit som styr, men naturligtvis påverkar makthavare det de kan. Familjen Wallenbergs valspråk ”Att vara utan att synas”, även om det inte stämmer exakt så symboliserar det Sveriges mäktigaste familj, Wallenbergarna.

Det räcker inte med att rösta bort regeringen, det finns viktigare saker att diskutera. Är islam en maktfaktor i Sverige?

mån 11 maj 2020

Wiki... En domstol i Kairo förklarade 2013 Muslimska brödraskapet olagligt och förbjöds.​

Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten betecknar officiellt Muslimska brödraskapet som en terroristorganisation.​Stiftelsen Expo benämner organisationen som antisemitisk. Under 1940-talet visade många medlemmar öppet stöd för Nazityskland, och organisationen fick även ekonomiskt stöd av landet...

Muslimska brödraskapet tar allt mer plats i Sverige och Europa i skuggan av Corona-krisen. De nyttjar det tillfälle då strålkastarljuset fokuserat på annat. Brödraskapet är en nätverksorganisation som har sina rötter och sin ideologi fast förankrade i mötet mellan nazismen och islamismen på 1930-talet...

Brödraskapet grundades i Egypten 1928 av Hassan al Banna. Den var ursprungligen en, vad vi idag skulle kalla den, för en social civilsamhällesorganisation men med sina rötter i en mycket ortodox tolkning av sunni-islam. Under 1930-talet kom den att närma sig, och inleda ett djupt samarbete med de tyska nazisterna...

Detta resulterade i att stormuftin i Jerusalem gick med i SS samt att de var aktiva att sätta upp den muslimska SS-brigaden på Balkan under andra världskriget. Av NSDAP, det tyska nazistpartiet och Muslimska brödraskapet överlevde endast en av rörelserna andra världskriget. Det Muslimska brödraskapet...

 

Islamismen i Sverige

De flyttade till Europa på 1950-talet när de grundade sin första moské i München. Det var i München som dagens andlige ledare, Yussuf al Qaradawi formade etableringsstrategin i väst...

De har inte ändrat på något i sin ideologi, en fascism som söker skydd och gömmer sig bakom en religion utan håller fast vid de värderingar som grundlades med Hassan al Banna och stormuftin i Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. Även om inte Brödraskapet i sig förespråkar våld så delar de ideologi med rörelser som den Islamiska Staten och al Qaida. Den har kommunicerande kärl med dessa och en av Brödraskapets viktigaste politiska tänkare, Sayyud Qutb har inspirerat bland annat Usama bin Laden när den senare lade grunden för det som idag är al Qaida genom boken “Milestones”...

Flera svenska medborgare har startat sin bana i Muslimska brödraskapet eller i dess närhet för att slutligen landa i terrororganisationer. Antingen som aktiva i planerandet eller genomförandet av terrordåd alternativt som finansiärer. En Broder tjänstgjorde som befäl i al Nusrafronten samtidigt som denna grupp, allierad med al Qaida, rensade den syriska staden Idlib på kristna. Av 1 200 kristna överlevde endast två den etniska rensningen. Ett äldre par...

Muslimska brödraskapet erkänner inte FN:s deklaration om universella mänskliga rättigheter...

Muslimska brödraskapet for dummies

Jag vänder mig till alla er journalister med en vädjan att leva upp till er yrkeskårs moraliska skyldighet att utöva ert yrke som granskare av den politiska makten och att vägra ställa upp på rollen som åsiktsdiktaturens kolportörer. Ni som ägnar er åt detta måste må dåligt av skamkänslor när ni ser er i spegeln... Lars B. skriver så... inte Sh...

Journalisterna inom etablissemangets Main Stream Media i allmänhet och Public Service i synnerhet har i vår tid utvecklats till det styrande maktetablissemangets främsta försvarare och propagandister. En gång i världen betraktades journalismen som den tredje statsmakten som var satt att kritiskt granska samhällets makthavare...

Dagligen får vi exempel på att denna kader av journalister numer ser som sin viktigaste uppgift att försvara makten genom att förminska och sprida falska anklagelser mot de nya fria medierna som tagit över rollen som maktens kritiker. Den som mer än någon annan gett detta trista förhållande ett ansikte är den svenska journalismens överhuvud, Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg. Han är galjonsfiguren för den svenska åsiktsdiktaturen...

Vi ser i dessa coronatider ett övertydligt bevis i hur kritiken mot etablissemangets – regeringens politik helt uteblivit. Varje kväll pumpas vi med propaganda om hur väl svenska myndigheter sköter pandemin. Sverige har dock skandalöst höga dödstal i jämförelse med liknande länder. Det skrivs och pratas mycket lite om det i MSM och i den mån det kommer någon kritik så är den enbart riktad mot tjänstemännen inom Folkhälsomyndigheten. Sannolikt har myndigheten valt en ganska klok väg. Huvudorsaken till att Sverige har rekordmånga dödsfall i Covid-19 i jämförelse med liknande länder är politisk. Men det berör vår etablerade journalistkår inte med en stavelse...

Orsaken bakom de skandalöst höga dödstalen i Sverige är decennier av nedrustning av vår äldrevård och våra äldreboenden. Det är nämligen bland dessa äldre som döden härjar ohämmat. Det står klart att våra gamla har hamnat i välfärdens strykklass. Att det är ett medvetet val från våra politiker märks inte bara i resursfördelningen utan också i hur lagarna är skrivna. Det är en skandal som SR inte vill röra vid och som är i klass med det som också sker nu, att de Covid-19 sjuka gamla får morfin i stället för syrgas på våra äldreboenden – något som mest liknar aktiv dödshjälp...

Man har satt äldrevård och äldreboenden på svältkur. Dessa verksamheter bemannas ofta med okvalificerad billig arbetskraft som många gånger saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med de gamla. Den näringsfattiga föda som därtill erbjuds på dessa äldreförvar leder även till att de får allvarlig brist på vitaminer och andra näringsämnen (bl.a. livsviktig D-vitamin) som gör dem svaga och extremt känsliga för infektioner. Därutöver har samhället på senare tid börjat med att ständigt flytta dessa sköra åldringar från det ena förvaret till det andra, det för att ge plats åt de hundratusentals ekonomiska migranter som politikerna tagit in i landet. Detta skapar en otrygghet som bara den, ofta leder till för tidig död...

Texten fortsätter en bit till på orginallänken...

Åsiktsdiktaturen visar sitt fula tryne

Vaccin saknas. Terapier och medicinering har inte visat sig särskilt verksamt. Eftersom PK-sjukan är identitetsbaserad och strävar efter kortsiktigt förhöjande av välbe-finnandet värjer sig de smittade mot alla typer av behandlingar... KOA skriver så... inte Sh...

Allmän beskrivning...
PK-sjukan är en identitets-baserad social psykos som tar formen av kulturellt självskadebeteende. Sjuk-domen är främst spridd i den väster-ländska kulturkretsen. Enstaka nedslag förekommer i andra kultur-kretsar, men där är smittsamheten avsevärt lägre eller obefintlig. Verklighetskontakten bland de smittade är starkt nedsatt – de hävdar att verkligheten är en social konstruktion och förespråkar en språklig och normativ föreställnings-värld, dit endast ”det goda” får tillträde...

Hur verkligheten ser ut förväxlas med hur den bör se ut. Skillnaden mellan sanning och lögn samt rätt och fel är relativiserad – för den sjuke finns det endast åsikter, vilket leder till att vissa betydelsefulla personers åsikter är särskilt värdefulla, oavsett hur illa verklighetsförankrade de är. Sjukdomen är epidemisk och de medborgare som har kapacitet att bygga upp en intellektualiserad bild av verkligheten, är särskilt utsatta för risk...

Drabbade individer och grupper uppfattar den egna västerländska gemenskapen, i synnerhet männen, som mänsklighetens förtryckare. Medlemmar av andra gemenskaper: nationer, etniska minoriteter, kulturer och religioner, förstås som offer. Det gäller också för förövare av olika slag. De PK-smittades förklaring till deras destruktiva beteende är att samhället har misslyckats med att fostra förövarna till empatiska och goda individer. Som ett resultat fokuseras intresset på att hjälpa de felande, istället för att – vilket är normalt för friska människor – hjälpa brottsoffren...

Förklaringarna till kriminalitet, våld och andra destruktiva handlingar löper för de PK-sjuka alltid tillbaka till förtryckarna. I synnerhet bär vita män, med sitt cyniska, kapitalistiska, patriarkala och exploaterande samhällsideal, skulden för olika tillkortakommanden. Det gäller också för relationerna mellan män och kvinnor. De senare uppfattas axiomatiskt som förtryckta av männen. Denna uppfattning kombineras med föreställningar om alla människors lika värde och mångkulturell överlägsenhet, utan att de smittade själva uppfattar den kognitiva dissonansen...

För de PK-sjuka är grupper som tilldelats offerstatus sankrosanta. Deras medlemmar anses ofta oförmögna att diskriminera eller begå andra destruktiva handlingar. Och gör de det, så är det alltid någon annans fel. Den som smittats har en individualiserad människosyn och ser dem som urskiljer olikheter mellan olika grupperingar, liksom mellan män och kvinnor, som onda. De PK-sjuka beskriver dem i nedsättande termer som nazister, rasister, främlings- och kvinnofientliga, gubbslem etc...

De PK-smittade ivrar för ett språk som inte gör skillnad mellan människor. Exempelvis kallas såväl män som kvinnor för hen. Ett färskt svenskt exempel är att de PK-smittade i Uppsala vill döpa om stadens tjänstemän till tjänstepersone...

Texten fortsätter en bit till på orginallänken...

PK-sjukan

Folkutbytet rullar på som vanligt... det är ostoppbart... så är det med alla pyramidspel... dom pågår tills dom kraschar... folkutbytet är ett mycket robust pyramidspel om det inte vore för coronan... där ligger chansen för svennelandet att bestå...

I Sverige har integration med tiden blivit en industri. Denna industri går i dag i lika eller större grad ut på att försörja människor i själva industri-komplexet än att faktiskt hjälpa folk till självförsörjning och autonomi. Det har blivit lite av ett självspelande piano, och incitamenten för industrin att avveckla sig själv genom exempelvis strypa tillförseln av nyanlända är givetvis begränsade...

Tvärtom förutsätter systemet att det ständigt tillförs nya klienter. Vad ska alla ”integrations-strateger” och ”samhällskommunikatörer” göra annars? Således är det högst sannolikt att vi i ännu högre grad än tidigare kommer få se hur ordinära verksamheter används som integrations-åtgärder. Fenomenet är förstås inte nytt: vi känner alla till exemplen med personal inom äldreom-sorgen som inte kan svenska, lärarvikarier som varken behärskar ämnet eller språket och nya fantasifulla sysselsättningsåtgärder för att flytta utrikesfödda från arbetslöshetsstatistiken till gruppen som, per svensk definition, är sysselsatta och därmed ”integrerade”...

Integrationsindustrin kan få nytt bränsle av coronakrisen. När många jobb rationaliseras bort kommer nyanlända behövas slussas någon annanstans. I ett väldigt tidstypiskt inslag i statsradion för en tid sedan förklarade en debattör den låga självförsörjningsgraden bland utrikesfödda med att svensk arbetsmarknad behöver anpassas till de nyanlända. Inte tvärtom. Det var lite oklart hur arbetsmarknaden ska förmås skrika efter analfabeter och personer utan efterfrågad yrkeskompetens, men det kanske klarnar i någon framtida statlig utredning...

Om en hammare är det enda man har blir allt en spik. I integrationsstaten blir allt en integrationsåtgärd...

Integrationsstaten

Fortsättning